Σελίδες

Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Έρχονται μόνιμοι διορισμοί νηπιαγωγών….

Του Ζαχαρία Καψαλάκη

 

            Μια σημαντική είδηση κρύβει η απάντηση που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας (Αρ. Πρ. 71111/Δ1 – 8 Μαΐου 2014) προς τις Νηπιαγωγούς κ. Λυτροσυγγούνη Μαρία & Μπελεβέτη Βασιλική με θέμα: «Ορισμός επιτυχόντων διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως διοριστέων».

 

(Σχετικά: α) Τα από 28-01-2014 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγρ. 11549/28-01-2014) και 11-03-2014 Υπομνήματά σας (αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγρ. 36389/12-03-2014).

β) Το αριθμ. 42070/Δ1/19-03-2014 έγγραφό μας

γ) Το αριθμ. 44035/ΙΗ ΕΞ/20531 εισ./24-03-2014 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με θέμα «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 6183/12-2-2014»)

 

            Συγκεκριμένα στον επίλογο της απάντησης του Υπουργείου αναφέρεται:

«…Στο σημείο αυτό, οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας ότι θα ακολουθήσει συμπληρωματική εγκύκλιος πρόσκλησης διορισμού 13 εκπ/κών για το σχολικό έτος 2013-2014 εκ των ενταγμένων στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, ήτοι εκ των 37 εκπ/κών που μόλις πρόσφατα κατέστησαν διοριστέοι με την ανωτέρω απόφαση του ΑΣΕΠ αλλά και των 10 εκπ/κών που είχαν ενταχθεί εξαρχής στους σχετικούς πίνακες αλλά δεν έχουν διοριστεί μέχρι σήμερα. Το υπόλοιπο των 34 εκπ/κών που δεν θα διοριστούν το τρέχον έτος ( 37 + 10 – 13 = 34 ) θα διατηρήσουν το δικαίωμα διορισμού τους κατά τη μεταβατική περίοδο των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 και θα κληθούν να υποβάλουν σχετική αίτηση διορισμού σε επόμενο/α σχολικό/ά έτος/η.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διορισμού των 13 εκπ/κών κατά το τρέχον σχολικό έτος, αφενός θα πληρωθεί η ορισθείσα εκ των διατάξεων ποσόστωση περί υποχρέωσης διορισμού υποψηφίων κατά 60% από τους πίνακες του ΑΣΕΠ και κατά 40% από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και αφετέρου θα απορροφηθεί το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων για πραγματοποίηση μονίμων διορισμών το σχολ. έτος 2013-2014 στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση».

22 μόνιμοι διορισμοί?

Βάση του παραπάνω εγγράφου που υπογράφει η κ. Ευδοκία Καρδαμίτση αναμένεται πολύ σύντομα (εντός του σχολικού έτους 2013 – 2014) η ανακοίνωση του υπουργείου για το μόνιμο διορισμό πλέον 13 νηπιαγωγών από τον πίνακα του ΑΣΕΠ (60%) και 9 νηπιαγωγών (40%) από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών με ερωτηματικό για τους τελευταίους!Να σημειώσουμε ότι οι συναδέλφισες νηπιαγωγοί μετά από τεράστιο αγώνα κατάφεραν και ανακοινώθηκε ο πίνακας διοριστέων ΑΣΕΠ 2008:

http://www.e-mesara.gr/index.php/2014-01-29-19-20-37/1589-37-nipiagogoi-epityxontes-ston-asep-tou-2008-ston-pinaka-dioristeon

Ένα αγώνα που ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα ως επιτυχόντες νηπιαγωγοί του ΑΣΕΠ ζητώντας το μόνιμο διορισμό τους, καθώς είναι από τους ελάχιστους μη διορισμένους εκπαιδευτικούς του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ  του 2008.

http://www.e-mesara.gr/index.php/2014-01-29-19-20-37/568-oi-epilaxontes-nipiagogoi-asep-2008-zitoyn-monimo-diorismo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου