Σελίδες

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016


22 Ιανουαρίου 2016

Ανοίγουμε τον Εθνικό διάλογο για την Παιδεία με θέσεις!
2ο θέμα διαλόγου: Ειδική Αγωγή
           
                Ως εκπαιδευτικοί ακούμε ή διαβάζουμε πολύ συχνά για "ίσες ευκαιρίες"  στην Εκπαίδευση. Για να τις πετύχουμε ξεκινάμε έχοντας ως βάση την παραδοχή ότι "οι μαθητές ξεκινούν από άνισες αφετηρίες".  Φτάνει όμως μόνο να ενστερνιστούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτή την παραδοχή για να πετύχουμε τις "ίσες ευκαιρίες" για όλους  και αν πετύχουμε τις ίσες ευκαιρίες έχουμε πάντα το προσδοκώμενο αποτέλεσμα; Ασφαλώς όχι. 

                Στα σχολεία φοιτούν και μαθητές οι οποίοι δεν ξεκινούν απλά από "άνισες αφετηρίες" παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα που δυσχεραίνουν την εκπαίδευσή τους έτσι ώστε να χρειάζονται Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Επίσης η παρεχόμενη εκπαίδευση και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες όπως η χρηματοδότηση, οι υλικοτεχνικές υποδομές, το θεσμικό πλαίσιο, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη σωστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και προσώπων. 

                Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πιστεύει πως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον όλες οι προτάσεις πρέπει να επαναξιολογούνται και να επικαιροποιούνται.       

Ως  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στο διάλογο για την Παιδεία και για την Ειδική Αγωγή προτείνουμε:

 •  Νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο η πολιτεία θα κατοχυρώνει και θα   διασφαλίζει σε όλους τους μαθητές με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  την υποστήριξη ώστε να προαχθούν "σωματικά, νοητικά , συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά στο βαθμό που οι δυνατότητές τους το επιτρέπουν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας , ασφάλειας , αλληλοαποδοχής  και σεβασμού της προσωπικότητάς τους".
 • Το νέο θεσμικό πλαίσιο φυσικά θα πρέπει να αντιμετωπίζει την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όχι αποσπασματικά και αποκομμένη από την υπόλοιπη εκπαίδευση αλλά ως αναπόσπαστο λειτουργικό μέρος της υποχρεωτικής Δημόσιας Δωρεάν  Παιδείας  . 
 • Ένας νόμος για την Γενική και την Ειδική Εκπαίδευση . 
 • Ενίσχυση του ρόλου της Προσχολικής Ειδικής Εκπαίδευσης - μέσα από δομικές αλλαγές - ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση.
 • Αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των ΣΜΕΑΕ για τον εξοπλισμό τους με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.
 • Μόνιμοι διορισμοί για τους απόφοιτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής. Διορισμός μόνο με βάση το βασικό πτυχίο.  Υπενθυμίζουμε ότι 14 χρόνια δεν τους δόθηκε καθόλου η δυνατότητα για μόνιμο διορισμό.
 • Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Καμία ελαστική μορφή εργασίας. 
 • Έγκαιρη στελέχωση των δομών Ειδικής Αγωγής από την έναρξη του σχολικού έτους. 
 • Τμήμα Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα. Αποσύνδεση της παράλληλης στήριξης από την ύπαρξη Τ.Ε.
 • Αύξηση του αριθμού των ΚΕΔΔΥ και στελέχωση  με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό .
 • 4 μαθητές ανά τμήμα με δυνατότητα και 3 μαθητών όπου υπάρχει διάγνωση αυτισμού και πολυαναπηρία. 
 • Εξασφάλιση της μεταφοράς όλων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δωρεάν με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα και την εξασφάλιση συνοδού.
 • Στις υπηρεσιακές μεταβολές , στις επιλογές στελεχών , διευθυντών  και προϊσταμένων να ισχύει ότι και στη Γενική Εκπαίδευση.
 • Επέκταση του θεσμού των ΕΔΕΑΥ για να καλύπτονται όλες οι σχολικές μονάδες .
 •  Στελέχωση των ΕΔΕΑΥ με μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό. Δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των ΕΔΕΑΥ και των δασκάλων της Γενικής τάξης. 
 • Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της ΣΜΕΑΕ να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. Σύσταση 1 οργανικής θέσης ΕΕΠ ανά 5 ΕΔΕΑΥ.
 • Περιοδική επιμόρφωση για την ένταξη και την συμπερίληψη όλων των εκπαιδευτικών των Γενικών σχολείων και όχι μόνο των εκπαιδευτικών ΣΜΕΕ και Τ.Ε.
 • Επαναλειτουργία των διδασκαλείων Ειδικής Αγωγής
 • Κατάργηση των ΠΥΣΕΕΠ και ΚΥΣΕΕΠ όλες οι μεταβολές από ΚΥΣΠΕ και ΠΥΣΠΕ
 • Για την οργανικότητα των ΣΜΕΑΕ να υπολογίζεται και ο αριθμός των οργανικών θέσεων ΕΕΠ.
 • Το ωράριο των Διευθυντών 6θέσιων και άνω Ειδικών Σχολείων να είναι ανάλογο με των Διευθυντών 12θέσιων σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης. Αντίστοιχη μέριμνα και για τους Διευθυντές – Προϊσταμένους και μικρότερων Ειδικών Σχολείων. 
 • Μείωση διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών – Προϊσταμένων που το σχολείο τους είναι κέντρο υποστήριξης ΣΔΕΥ
 • Διορισμοί του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ενιαία με τις ίδιες διαδικασίες με των εκπαιδευτικών.

                Αναμένουμε την τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας επί των θέσεων που καταθέτουμε. Οι βαρυσήμαντες δηλώσεις περί διαλόγου, κατάθεσης προτάσεων, προοδευτικής αντίληψης για την εκπαίδευση, ευαισθησία για τα άτομα με αναπηρία κλπ πρέπει να αποδειχθούν ότι δεν λέγονται απλά για τους τύπους. Τώρα είναι η ώρα για τις μεγάλες αλήθειες! Τι έχετε να πείτε για την Ειδική Εκπαίδευση κύριε Φίλη; Έχετε να πείτε κάτι εκτός από έκφραση συμπάθειας η οποία δεν προσφέρει από μόνη της λύσεις; Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ανοίγει τον διάλογο που εσείς καλέσατε! Εσείς θα συμμετέχετε;


Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.Ημερομηνία: 25/01/2016

για συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη των εργαζομένων στο Δημόσιο στον πολύμορφο και δίκαιο αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας μας για να μην περάσει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο και τα νέα φορολογικά μέτρα που εξουθενώνουν τους παραγωγούς και τους οδηγούν στην εξαθλίωση.
Οι αγρότες είναι από τα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται βάναυσα από το 3ο μνημόνιο και γενικότερα από τις πολιτικές των Κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρωτογενής τομέας που θα έπρεπε να είναι ο θεμέλιος λίθος της οικονομίας μας κινδυνεύει με εξαφάνιση. Εάν εφαρμοστούν τα προαπαιτούμενα του νέου μνημονίου δεν θα μπορέσει να επιβιώσει κανείς νέος αγρότης ή κτηνοτρόφος.
Την απάντηση σε αυτή τη πολιτική τη δίνουν για άλλη μια φορά οι εξουθενωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα μπλόκα στους δρόμους. Αντιστέκονται στη λαίλαπα των νέων μέτρων και δίνουν μάχη για να επιβιώσουν οι οικογένειές τους, για να υπάρχει αύριο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας και να μη διαλυθεί η ύπαιθρος και η ελληνική περιφέρεια.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι αποτελεί μονόδρομο για τους εργαζομένους, ανέργους, αγρότες, κτηνοτρόφους, αυτοαπασχολούμενους και συνταξιούχους ο κοινός τους αγώνας για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα μέλη του Γενικού της Συμβουλίου, τα μέλη των Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και των πρωτοβάθμιων σωματείων και τους εργαζομένους στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στις κινητοποιήσεις των αγροτών, έτσι ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, μέσα από τον κοινό αγώνα, να αποτρέψουμε την ψήφιση του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και να ανατρέψουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εδώ και έξι χρόνια εφαρμόζονται στην πατρίδα μας.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Δελτίο Τύπου - PDF


Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΠΙΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Καλή Χρονιά

Αποχαιρετούμε το 2015 με τις επιλογές μας αλλά και με μια ευχή: Τον καινούργιο χρόνο να σώσουμε τις ιστορίες. Να αφηγηθούμε, να γράψουμε, να εικονογραφήσουμε και να εκδώσουμε καλύτερες ιστορίες για να σώσουμε ό,τι  μας κάνει να είμαστε όντα που λένε ιστορίες .
Διαβάστε:Μοιραστείτε τα νέα μας:

Επικοινωνήστε μαζί μας: