Σελίδες

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014Αρ. Πρωτ.1196
Αθήνα 23/10/2014
Προς
1. Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Ανδρέα Λοβέρδο
2. Τον Υφυπουργό Παιδείας
κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο
Κοιν.
1.  Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Για τη διαδικασία του γεύματος στα νηπιαγωγεία
 Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την αποστολή υπομνήματος της Δ.Ο.Ε. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μέσα από το οποίο αναδεικνύονταν τα τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν νήπια, εκπαιδευτικούς και γονείς στον πολύπαθο χώρο της προσχολικής αγωγής.
  Στο υπόμνημα αυτό δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε θέματα που αφορούν την έκθεση των παιδιών σε κινδύνους σχετικούς με την ασφάλεια και την υγεία τους ενώ παράλληλα υποβαθμίζουν το εκπαιδευτικό έργο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, μετατρέποντάς το σε χώρο φύλαξης. Ένα από αυτά ήταν το θέμα της  διαδικασίας του γεύματος, οργάνωσή και η προετοιμασία του. Τονίστηκε το ότι αν και η παιδαγωγική αξιοποίηση της ώρας του γεύματος είναι σημαντική και αποτελεί ευθύνη του/της Νηπιαγωγού, εμπεριέχει, εν τούτοις, και το θέμα της προετοιμασίας - ζεστάματος και διανομής  του,  το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί ευθύνη των εκπαιδευτικών.
  Αναδείχθηκε το ζήτημα ότι οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας για την διατήρηση και προετοιμασία του γεύματος απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς και κατάλληλα εκπαιδευμένο βοηθητικό προσωπικό χειριστών τροφίμων -τραπεζοκόμων, προς διασφάλιση πρωτίστως της υγείας των νηπίων.
  Έπειτα από ένα χρόνο όχι μόνο δεν έγινε ούτε μισό βήμα από την πλευρά του Υπουργείου στην κατεύθυνση της επίλυσης του μεγάλου αυτού προβλήματος αλλά προστίθενται καθημερινά ακόμη περισσότερα. Το τελευταίο, μάλιστα,  χρονικό διάστημα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι των υγειονομικών υπηρεσιών σε ολοήμερα νηπιαγωγεία όπου πέρα από την αναστάτωση που δημιουργείται με την παρουσία προσώπων ξένων προς την εκπαιδευτική διαδικασία οι συνάδελφοί μας νηπιαγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με σειρά «παρατηρήσεων» που έχουν να κάνουν με το θέμα της προετοιμασίας του γεύματος λες και αυτό είναι το αντικείμενο της εργασίας τους.
  Η Δ.Ο.Ε. έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου όταν με την  Φ.50 /313/138476/Γ1/27-9-2013 το ΥΠΑΙΘ  προχώρησε στο ολίσθημα να υποχρεώνει το/τη νηπιαγωγό και τα νήπια να εκτελούν χρέη  χειριστή τροφίμων- τραπεζοκόμου. Τονίσαμε ότι αυτό είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των νηπίων αφού  δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, ούτε το γεγονός ότι τα περισσότερα Νηπιαγωγεία στεγάζονται σε κτήρια που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ΟΣΚ και υπάρχει ανεπάρκεια κατάλληλων χώρων για σίτιση. Γνωρίζει, αλήθεια, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η κουζίνα είναι σε χώρο έξω από το Νηπιαγωγείο -ειδικά στις περιπτώσεις συστέγασης με Δημοτικό, και ο/η νηπιαγωγός που είναι μόνος/μόνη  του/της  κατά την ώρα του γεύματος δεν είναι δυνατόν να προετοιμάζει το γεύμα και ταυτόχρονα να έχει και την εποπτεία των παιδιών που βρίσκονται σε άλλο χώρο;
  Αν και το ΥΠΑΙΘ με τα έγγραφά του Φ.50/47/13446/Γ1/30-1-08 και Φ. 50 / 106 / 22547 / Γ1/21-2-2008 με θέματα «Τραπεζοκόμοι στα ολοήμερα σχολεία» και «Βοηθητικό προσωπικό στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία» έδωσε άδεια εισόδου βοηθητικού προσωπικού στα Ολοήμερα, το οποίο θα εξυπηρετούσε πρωτίστως τις ανάγκες της σίτισης των μαθητών όλα αυτά τα χρόνια κανένα ουσιαστικό βήμα δεν έχει γίνει ώστε να προσλαμβάνεται το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό με αποτέλεσμα οι συνθήκες σίτισης στο Ολοήμερο, να είναι ανεπαρκείς και επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και οι νηπιαγωγοί να ασχολούνται με διαδικασίες που καμιά σχέση δεν έχουν με το εκπαιδευτικό τους έργο ενώ παράλληλα ελέγχονται και δέχονται παρατηρήσεις σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες.
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απευθύνει προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ύστατη έκκληση να αναλάβει τις ευθύνες του. Να φροντίσει ώστε:
  • Να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους νηπιαγωγούς όλα τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του θεσμού.
  • Να προσληφθεί άμεσα βοηθητικό προσωπικό για τη διαδικασία του γεύματος των νηπίων.
  Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αντικατάσταση του μεσημεριανού γεύματος των παιδιών αποκλειστικά με κρύα ξηρά τροφή και πρόχειρο φαγητό δεν προάγει την υγεία των παιδιών και δε βοηθά στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας κάτι για το οποίο ο Υπουργός Παιδείας διατείνεται ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και το ΥΠΑΙΘ, υποτίθεται, ότι αναδεικνύει. Το γεγονός ότι το ΥΠΑΙΘ δε φροντίζει ώστε με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού να δοθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα καταδεικνύει το ακριβώς αντίθετο αφού εκ των πραγμάτων οδηγούμαστε στη «λύση» του πρόχειρου φαγητού.
  Η Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να μεριμνήσει άμεσα για τα παραπάνω ζητήματα. Σε αντίθετη περίπτωση με επόμενη απόφασή της θα καλέσει τις/τους νηπιαγωγούς να μη συμμετέχουν σε καμία διαδικασία προετοιμασίας φαγητού κάτι το οποίο αφενός δεν είναι εκπαιδευτικό έργο αφετέρου τους δημιουργεί  σωρεία προβλημάτων και βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια των νηπίων.
 

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Απάντηση σε ερωτήματα «περί υλοποίησης της αξιολόγησης»...Αρ. Πρωτ.1197
Αθήνα 27/10/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερωτήματα «περί υλοποίησης της αξιολόγησης»...

  Έπειτα από πολλά ερωτήματα που έχουμε δεχτεί σχετικά με το αν ξεκίνησε η φάση υλοποίησης της αξιολόγησης, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σημειώνει τα παρακάτω:
  • Βρίσκεται σε ισχύ η απόφαση του Δ.Σ., από τις 25-10-2014 για απεργία - αποχή από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την Α.Ε.Ε. και την αξιολόγηση. Η απόφαση αυτή καλύπτει τον κάθε συνάδελφο και αποτελεί την απάντηση του Κλάδου σε όποια εγκύκλιο εκδοθεί και σε όσες πιέσεις ασκούνται ή πρόκειται να ασκηθούν.
  • Είναι σαφές ότι από τη στιγμή που έχει οριστεί συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ στις 3/11/2014 με αντικείμενο την αξιολόγηση, θα ήταν εκτός των κανόνων δεοντολογίας η προώθηση της εφαρμογής των διαδικασιών της αξιολόγησης.
  • Οι αναρτήσεις των ιστοσελίδων και οι κάθε είδους, έγκυρες ή όχι, πληροφορίες που παρέχουν δεν είναι δυνατό να υποκαθιστούν την επίσημη ενημέρωση των σχολείων από τη διοίκηση.
  Καλούμε τους συναδέλφους να εφαρμόσουν την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε για αποχή από τις διαδικασίες της Α.Ε.Ε. και της αξιολόγησης. Η δυναμική στάση του Κλάδου είναι ο μόνος δρόμος για την ανατροπή του ισχύοντος νομικού πλαισίου που εγκαθιδρύει καθεστώς χειραγώγησης και κατηγοριοποίησης.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Σχετικά με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για τους υπεύθυνους Ολοήμερου Σχολείου και τη λειτουργία του Ολοήμερου


Αρ. Πρωτ.1195
Αθήνα 22/10/2014
Προς
1. Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Ανδρέα Λοβέρδο
2. Τον Υφυπουργό Παιδείας
κ. Αλέξανδρο Δεμερτζόπουλο
Κοιν.
1.  Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


Θέμα: Σχετικά με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για τους υπεύθυνους Ολοήμερου Σχολείου και τη λειτουργία του Ολοήμερου

Από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς αλλά και σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης υπήρξε σαφής η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ να αποψιλώσει το Ολοήμερο Σχολείο, να το προσαρμόσει σε οικονομικό χαρακτήρα προτεραιότητας και να του  αποστερήσει τις παιδαγωγικές διαδικασίες της λειτουργίας του μετατρέποντάς το σε parking. Πώς αλήθεια μπορεί να απευθύνεται η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ στην κοινωνία και να μιλά για το Ολοήμερο Σχολείο όταν δεν είναι δυνατή η μελέτη των μαθημάτων αφού απλά δεν υπάρχουν δάσκαλοι, με ποιο παιδαγωγικό κριτήριο τοποθετούνται ειδικότητες όχι με βάση τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό και τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών αλλά επειδή απλά υπάρχουν στη διάθεση των Διευθύνσεων οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί; Με ποια ευθύνη αντιμετωπίζει η πολιτική ηγεσία το σοβαρότατο ζήτημα της σίτισης των μαθητών και της στελέχωσης του Ολοήμερου με το απαραίτητο προσωπικό;
Αντιθέτως, διαβάζουμε και ακούμε εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας για αλλαγές στο σχολείο οι οποίες αποκρύπτουν από την κοινή γνώμη ότι αυτές θα είναι στα πλαίσια των περικοπών, σε ακόμα πιο μεγάλο βαθμό των δαπανών για την Παιδεία.
Κινούμενη μάλιστα στην κατεύθυνση της περαιτέρω αποσάθρωσης των δομών του Ολοήμερου σχολείου το ΥΠΑΙΘ με μια  εκτός εκπαιδευτικής πραγματικότητας εγκύκλιο το ΥΠΑΙΘ ήρθε στις 17/10/2014 να δημιουργήσει για μια ακόμη φορά αδικίες και προβλήματα στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.
               Σε ένα χρονικό σημείο όπου τα σχολεία προσπαθούν να λειτουργήσουν με τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, έρχεται ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διάλυση που επικρατεί να προσθέσει ένα ακόμη πρόβλημα.
                Στον πανικό που δημιουργεί στην πολιτική ηγεσία ο τεράστιος αριθμός των κενών σχολείων και οι μηδενικές δαπάνες που διατίθενται για την παιδεία και την οδηγεί στο να επιδιώκει να περικόψει και αυτό το ελάχιστο επίδομα του υπεύθυνου Ολοήμερου δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι με την εγκύκλιό της διαλύει τα σχολεία.
                Πώς είναι δυνατόν ο υποδιευθυντής των 10/θέσιων και άνω δημοτικών σχολείων να παραμείνει μέχρι τη λήξη του Ολοήμερου προγράμματος τη στιγμή κατά την οποία είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται απ' τις 8 η ώρα στο σχολείο, αφενός γιατί έχει την ευθύνη τάξης αφετέρου λόγω των καθηκόντων του ως υπεύθυνος; Δίνει ευθέως το ΥΠΑΙΘ εντολή παραβίασης του εργασιακού ωραρίου ή εννοεί το Υπουργείο ότι έναν και πλέον μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους να αλλάξουν οι Υποδιευθυντές την τάξη που έχουν αναλάβει με τον εκπαιδευτικό που είναι τοποθετημένος στο Ολοήμερο; Με βάση ποια παιδαγωγική αντίληψη; Και τι θα γίνει αλήθεια στα σχολεία όπου δεν υπάρχει καν δάσκαλος ολοήμερου; Ποιον αλήθεια επιχειρούν να κοροϊδέψουν;
                Γιατί δεν αποκαθιστά αλλά διαιωνίζει την αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοι των ολιγοθέσιων σχολείων και τους λέει για μια ακόμη φορά ότι : «δε δικαιούστε σχετικό επίδομα»;
                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί το ΥΠΑΙΘ να ανακαλέσει άμεσα την απαράδεκτη εγκύκλιο και να μην επιλέξει στο βωμό της εξοικονόμησης πόρων να διαλύσει τα σχολεία που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα.
                Οι υπεύθυνοι Ολοήμερου πρέπει  να αμείβονται για το σημαντικό έργο που προσφέρουν και ο ρόλος του Υποδιευθυντή ενός πολυθέσιου σχολείου δεν μπορεί να υποβαθμίζεται.

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014


Νηπιαγωγείο και κρυμμένες αλήθειες….
Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο συνεχίζει να αποτελεί τον αδύναμο κρίκο της εκπαίδευσης, παρά την κοινά αποδεκτή και επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοριστική σημασία, που έχει για τη μαθησιακή πορεία των παιδιών.
Για ακόμη μια φορά η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί θύμα ενός ανύπαρκτου προγραμματισμού, μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που δεν την συμπεριλαμβάνει…
Είναι λοιπόν η ώρα να ειπωθούν για ακόμη μια φορά, οι αλήθειες για τα νηπιαγωγεία, αλήθειες που αφορούν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει το νηπιαγωγείο ως συμπλήρωμα της εκπαίδευσης και όχι ως ισότιμο κομμάτι της αφού καμία απόφαση με βελτιωτικά χαρακτηριστικά, δεν αφορά τα νηπιαγωγεία και ούτε φαίνεται καμιά ουσιαστική και σοβαρή πρόθεση μελέτης, των ιδιαίτερων προβλημάτων που χαρακτηρίζουν την προσχολική εκπαίδευση εδώ και χρόνια..
Είναι αλήθεια λοιπόν…
 ότι ο θεσμός του ολοήμερου Νηπιαγωγείου διαλύεται, με συνέπειες που αφορούν τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Ο  θεσμός του ολοήμερου, που στηρίχτηκε και λειτούργησε με επιτυχία,  εντάχθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με το νόμο 2525/1997 (ΦΕΚ 188/1997,τ.Α΄), με σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας σε όλα τα νήπια ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.
Το ολοήμερο νηπιαγωγείο, θεσμός που αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερη χαρά από γονείς (ιδιαίτερα εργαζόμενους) και εκπαιδευτικούς (διορισμός νηπιαγωγών, διεύρυνση ωραρίου με περισσότερες δραστηριότητες) καταλήγει να είναι μια πληγή στην ήδη πληγωμένη προσχολική εκπαίδευση.
Η πολιτεία με την ανύπαρκτη υλική και θεσμική της συμπαράσταση τορπιλίζει το θεσμό, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.
Ο θεσμός του ολοήμερου γενικεύτηκε  χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι συνθήκες που πρέπει να  εξασφαλίζονται. Έτσι ιδρύονται ολοήμερα σε χώρους κλασσικών, με αποτέλεσμα κρεβατάκια και κουζίνες να καταλαμβάνουν το χώρο που κάποτε φιλοξενούσε μόνο εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αγνοήθηκε εντελώς ότι η υλικοτεχνική υποδομή έχει ιδιαίτερη σημασία για την προσχολική αγωγή γιατί τα διάφορα τεχνικά μέσα (εποπτικά μέσα διδασκαλίας, οπτικοακουστικό υλικό, διαμόρφωση χώρου, επίπλωση)δεν αποτελούν απλώς επικουρικά μέσα για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας, αλλά αποτελούν στοιχείο του περιεχομένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο.
          Αφού λοιπόν μετά από τεράστιο αγώνα, το ολοήμερο καταφέρνει με παραλλαγές και προσαρμογές να λειτουργεί, μια νέα απόφαση του Υπουργείου δίνει τη χαριστική βολή στη διάλυσή του.
Η δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης από το πρόγραμμα του ολοήμερου στις 2μ.μ. δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία του ολοήμερου, στην ψυχολογία των παιδιών και στο έργο της νηπιαγωγού.
Οι πρόωρες αποχωρήσεις, που σε πολλούς νομούς έκλεισαν ολοήμερα τμήματα, είναι η αρχή της διάλυσης ενός καινοτόμου προγράμματος, που έχει πολλαπλά οφέλη.
Πού είναι λοιπόν ο σχεδιασμός ….Η εκπαίδευση έχει φιλοσοφία και στόχους, το πρόγραμμα του ολοήμερου είναι ενιαίο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικές ταχύτητες, διαλύοντας το παιδοκεντρικό μαθησιακό κλίμα, που είναι καθοριστικό για τα παιδιά αυτής της ηλικίας και τους στόχους της προσχολικής εκπαίδευσης.


Είναι αλήθεια ότι
Τα κτιριακά προβλήματα των νηπιαγωγείων είναι τεράστια και ότι σε πολλές περιπτώσεις διακυβεύεται η ασφάλεια των παιδιών.
Το πρόγραμμα και οι στόχοι του, σαφώς υλοποιούνται με μεγάλη δυσκολία και με υπέρβαση του έργου των νηπιαγωγών.
Σε αυτά τα κτίρια λοιπόν, σε αυτές τις ακατάλληλες αίθουσες στοιβάζονται τα παιδιά και επιπλέον λειτουργούν τμήματα ένταξης ή παράλληλης στήριξης δοκιμάζοντας τις αντοχές εκπαιδευτικών, γονιών και παιδιών . Θύματα οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά, που αξίζουν και δικαιούνται αλλά και έχουν απόλυτη ανάγκη, την ευκαιρία στην εκπαίδευση .

Είναι αλήθεια
ότι το σχολικό έτος 2014-2015 δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να ιδρύσουν Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. μέσω ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) και ότι τα νηπιαγωγεία δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα.
Είναι αλήθεια
ότι οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή είναι τεράστιες. Η ύπαρξη διαδραστικού πίνακα αποτελεί «μελέτη περίπτωσης», αφού υπάρχουν  σε ελάχιστα νηπιαγωγεία, ενώ ακόμα και η ύπαρξη υπολογιστών αποτελεί πολυτέλεια. Το εποπτικό υλικό, για τη λειτουργία του προγράμματος δεν καλύπτεται από την πολιτεία, επιβαρύνοντας οικονομικά τους γονείς, σε μια εποχή που πολλές οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών τους αναγκών.
Είναι αλήθεια
ότι ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα (25) με τη απαράδεκτη προσαύξηση του 10%, είναι απαγορευτικός, λόγω της ηλικίας των παιδιών και των ιδιαίτερων αναπτυξιακών τους χαρακτηριστικών. Το στοίβαγμα των παιδιών επιβαρύνει τη νηπιαγωγό, είναι εις βάρος της λειτουργίας του προγράμματος και της εξέλιξης και λειτουργίας των παιδιών στο χώρο.

Είναι αλήθεια
Ότι υπάρχει έλλειψη ασφάλειας στην μεταφορά των νηπίων εφόσον δεν υπάρχουν συνοδοί στα λεωφορεία και επίσης οι στάσεις βρίσκονται μακριά από την είσοδο των Νηπ/γείων. Επιπλέον το ωράριο όλων αυτών των σχολικών μονάδων δεν είναι ίδιο και αναγκάζονται οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί, να παραμένουν 1-2 ώρες επιπλέον στο Νηπιαγωγείο αφού έχουν σχολάσει, για να επιβιβάσουν τους μικρούς μαθητές.
Επιπλέον εξαιρούνται από τις μεταφορές τα προνήπια, δημιουργώντας ακόμα μια ανισότητα στο δικαίωμα της εκπαίδευσης αφού κάποια προνομιούχα προνήπια παρακολουθούν ενώ κάποια άλλα όχι……
Ας μην ξεχνάμε ότι τα προνήπια εξαιτίας της μη υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης τους, μπαίνουν κάθε χρόνο στην κληρωτίδα με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό χιλιάδων από την εκπαίδευση..
Πού είναι λοιπόν ο σχεδιασμός ;; Κρυμμένη αλήθεια η κατάντια της Προσχολικής εκπαίδευσης… … ψεύτικες προσδοκίες, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και το όραμα…
Σε μια εποχή που οι δυνατότητες της εκπαίδευσης εξαντλούνται στις απαιτήσεις της κρατικής διδακτικής και οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται σε μια στενά ελεγχόμενη γραφειοκρατική διεκπεραίωση των διδακτικών τους καθηκόντων, ο αγώνας για ένα σχολείο δημιουργικό που θα συμβάλλει στη δημιουργία ατόμων με κριτική σκέψη επιβάλλεται από όλους εμάς, που έχουμε δικαίωμα για καλύτερες συνθήκες στην άσκηση του παιδαγωγικού μας έργου.
Ο αγώνας για μια προσχολική εκπαίδευση με σχεδιασμό , στόχους και όραμα είναι σημαία στον αγώνα μας, για το νηπιαγωγείο, που αξίζει να έχουμε, για τα παιδιά μας, για την ελπίδα σε ένα καλύτερο μέλλον.

«Η διδασκαλία είναι μια πράξη πολιτική, μια πράξη αγάπης και οράματος ..» Paulo Freire.

Από την ομάδα Νηπιαγωγών

Υπεύθυνοι Ολοημέρων


Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014

PISA: Το ταχυφαγείο της παιδείας!

Του Απόστολου Μεμτσούδη*

Πηγή tvxs


Τον τελευταίο καιρό, ελέω της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA), έχω διαβάσει άρθρα και απόψεις «ειδικών» που αναθεματίζουν εκπαιδευτικά συστήματα και επιτάσσουν την ανάγκη εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.
Παρακάτω θα παραθέσω μερικά στοιχεία που καταδεικνύουν τι εστί PISA. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δοκίμια:
1ον: Στηρίζεται και υποστηρίζεται μόνο η ιδέα των ποσοτικών μετρήσεων. Καθιστούν μετρήσιμη την επιτυχία κάθε μαθητή.
2ον: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τίθεται υποχείριο ενός ασφυκτικά χρονικού πλαισίου τριετίας! Αλήθεια, ποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αναμένει αποτελέσματα μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο;

Εκπαίδευση για όλους

Οι πιθανότητες για την επίτευξη του στόχου που έθεσε ο Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας (Millennium Development Goals-MDGs), δηλαδή τη διασφάλιση ότι μέχρι το Δεκέμβριο το 2015 κάθε παιδί σχολικής ηλικίας θα έχει πραγματικά πρόσβαση στην εκπαίδευση φαίνονται ελάχιστες.
Με τα παιδιά στη Γάζα, τη Συρία, το Ιράκ και τη Νιγηρία κυριολεκτικά στο στόχαστρο τους τελευταίους μήνες, η τεράστια κλίμακα της πρόκλησης αυτής δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο εμφανής. Η εκπλήρωση μίας τέτοιας υπόσχεσης, για την πρόσβαση στην εκπαίδευση από όλους, συμπεριλαμβάνει ακόμη και εκείνα τα παιδιά που ζουν κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, όπως τα παιδιά-πρόσφυγες και τα παιδιά στις εμπόλεμες ζώνες, έτσι ώστε να μπορούν να αποκτήσουν με ασφάλεια πρόσβαση στη βασική εκπαίδευση.

Ακαδημαϊκή έρευνα δείχνει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να απολαύσει διαρκή ευημερία - και κανένας δεν μπορεί να αποφύγει την παγίδα του μεσαίου εισοδήματος - χωρίς μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην σημερινή οικονομία που βασίζεται στη γνώση, όπου οι εταιρείες αποτιμούν το δυναμικό τους σύμφωνα με τα ανθρώπινο και όχι μόνο με το υλικό τους κεφάλαιο και οι χρηματιστηριακές αγορές συνεκτιμούν το πνευματικό εκτός από το φυσικό κεφάλαιο.


ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Ø  Καθημερινά αυξάνονται οι μαθητές που πεινάνε και στερούνται  ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Ø  Χιλιάδες μαθητές  εξωθούνται μέσα από ανελέητους εξεταστικούς φραγμούς στη μαθητεία και την κατάρτιση
Ø  Οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία συνεχώς συρρικνώνονται: 2,75% του ΑΕΠ με συνεχή μείωση τα επόμενα χρόνια, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι πάνω από 5%.
Ø  Χιλιάδες κενά σε όλα τα σχολεία και μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί
Ø  Τα σχολεία καλούνται να διαχειριστούν την απόλυτη φτώχεια
Ø  Η οικονομική αφαίμαξη των οικογενειών αυξάνεται: οι γονείς των μαθητών δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου διαθέτουν κάθε χρόνο πάνω από 2,8 δισ. ευρώ για βιβλία, τετράδια και φροντιστήρια
Ø  Καταργούνται ή συγχωνεύονται σχολεία και οι μαθητές στοιβάζονται σε 30άρια τμήματα
Ø  Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση απαξιώνεται, τομείς και ειδικότητες καταργήθηκαν, εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα
Ø  Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και ακατάλληλα και οδηγούν σε αποσπασματική, κατακερματισμένη και υποβαθμισμένη γνώση
Ø  Διαλύονται οι υποστηρικτικές δομές: ολοήμερα σχολεία, βιβλιοθήκες, ενισχυτική και πρόσθετη διδασκαλία, στήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες...
Ø  Οι εκπαιδευτικοί εξοντώνονται εργασιακά και αμείβονται πλέον με μισθούς πείνας
Ø  Η κυβέρνηση με την αξιολόγηση που προωθεί επιδιώκει να αλυσοδέσει τους εκπαιδευτικούς και να τους ρίξει στον Καιάδα των διαθεσιμοτήτων και των απολύσεων, στοχεύει στη χειραγώγηση, την καλλιέργεια του φόβου της απόλυσης, τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την κατηγοριοποίηση και το κλείσιμο των σχολείων
Ø  Η πολιτική της κυβέρνησης της Τρόικας οδηγεί σε ένα φτηνό σχολείο, που θα διαμορφώνει ανθρώπους χωρίς γενική μόρφωση, πειθήνιους, απασχολήσιμους και υποτακτικούς πολίτες

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014
Ενημερωτικό Οκτωβρίου 2014
Πλήρης απαξίωση και υποβάθμιση του ολοήμερου νηπιαγωγείου
Θύμα της αδιέξοδης και απαξιωτικής πολιτικής που ακολουθείται ανεύθυνα από την εκάστοτε  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι για μια ακόμη φορά η Προσχολική Εκπαίδευση και το Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Ο σημαντικός ρόλος του Δημόσιου Νηπιαγωγείου είναι αποδεδειγμένος και επιστημονικά τεκμηριωμένος εδώ και πολλά χρόνια!
          Το ολοήμερο νηπιαγωγείο άρχισε να λειτουργεί στη χώρα μας από το 1997 με σκοπό την αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το δημοτικό σχολείο, την ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας, με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και των κοινωνικών διακρίσεων και  φυσικά την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων.
          Σε ένα ολοήμερο νηπιαγωγείο μπορεί να παρέχεται ολοήμερο πρόγραμμα σε όλα τα τμήματα ή σε ένα τμήμα ολοήμερο πρόγραμμα και σε άλλο τμήμα κλασικό πρόγραμμα. Σ΄ αυτή την περίπτωση επισημαίνεται ότι τα τμήματα ως προς το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα λειτουργούν ανεξάρτητα και τα παιδιά που φοιτούν είτε στο κλασικό είτε στο ολοήμερο πρόγραμμα δημιουργούν αμιγή τμήματα, παρακολουθούν το κάθε πρόγραμμα στο σύνολό του και αποχωρούν με τη λήξη του κάθε προγράμματος και σε καμιά περίπτωση νωρίτερα.
Συντελείται η υποβάθμιση του ρόλου του ολοήμερου νηπιαγωγείου, μέσω των πρόωρων αποχωρήσεων οι οποίες απαξιώνουν και ευτελίζουν το πρόγραμμα που υλοποιείται και κατ’ επέκταση το ρόλο της Προσχολικής Αγωγής μέσω αυτού του θεσμού.
Άδειες για πρόωρη αποχώρηση θα έπρεπε να δίνονται με φειδώ και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ώστε να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και ο ρόλος του Ολοήμερου Σχολείου. Αυτό που κυριαρχεί είναι η ανευθυνότητα, η ελαφρότητα, η προχειρότητα, η αφέλεια και η έλλειψη, πάνω από όλα, σοβαρού σχεδιασμού για το δημόσιο νηπιαγωγείο γεγονός που αποτελεί εμπαιγμό για την ελληνική οικογένεια μέσω της  υποβάθμισης της παρεχόμενης παιδείας στα παιδιά μας.
Όσον αφορά τον ρόλο της πολιτείας αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η παντελής άγνοια για το αντικείμενο και για τον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο του Νηπιαγωγείου, από τους ιθύνοντες στο Υπουργείο Παιδείας.
  Παρόλα αυτά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κοινωνική ανάγκη που αναδεικνύεται και η πολιτεία οφείλει να σκύψει σοβαρά πάνω στο πρόβλημα και να ληφθεί μέριμνα για την δημόσια εκπαίδευση από την μια πλευρά και για την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των νηπιαγωγών από την άλλη.
Η Παιδεία έχει ανάγκη από ανθρώπους με γνώσεις, που πραγματικά νοιάζονται για το μέλλον της Δημόσιας δωρεάν Εκπαίδευσης και το μέλλον των παιδιών.
ü  Απαιτούμε σοβαρή και υπεύθυνη στάση απέναντι σε έναν κλάδο που απαξιώνεται εδώ και χρόνια!

ü  Θα συνεχίσουμε να είμαστε απέναντι σε όποια πολιτική υποβαθμίζει το ρόλο του Νηπιαγωγείου καθώς και του δημόσιου σχολείου γενικότερα!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Προσλήψεις 166 αναπληρωτών νηπιαγωγών ειδικής αγωγής (ΠΕ60.50) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπ

PDF Εκτύπωση E-mail


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις 166 αναπληρωτών νηπιαγωγών ειδικής αγωγής (ΠΕ60.50) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 166 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 16 έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες των ονομάτων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Πραγματοποίηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ενημερωτικό Οκτωβρίου 2014 PDF Εκτύπωση E-mail


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
   ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα,   12-10-2014
Αρ. Πρωτ.: 158
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -  45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ : Μέλη Συλλόγου
1o Ενημερωτικό Οκτωβρίου 2014
Συναδέλφισσες –οι
1ο Θέμα: «Πραγματοποίηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης»
Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, όπως ορίζεται από το άρθρο 13 του καταστατικού μας, αποφάσισε να πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική του Συνέλευση την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 στις 6 μμ στα «ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ»
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Κοινή συνάντηση του Δ.Σ. ΔΟΕ - ΟΛΜΕ

«Κοινή συνάντηση του Δ.Σ. ΔΟΕ - ΟΛΜΕ» PDF Εκτύπωση E-mail


ΔΟΕ - ΟΛΜΕ
  Αθήνα 13/10/2014
Προς
1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.
 Θέμα: « Κοινή συνάντηση του Δ.Σ. ΔΟΕ - ΟΛΜΕ»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτώβρη 2014, κοινή συνάντηση των Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και ΟΛΜΕ προκειμένου να υπάρξει συντονισμός της δράσης των Ομοσπονδιών για τα προβλήματα της εκπαίδευσης.
Τα δυο (2) Δ.Σ. αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα συμπόρευσης  όλων των δυνάμεων της εργασίας στην κατεύθυνση της ανατροπής των βάρβαρων αντιμνημονιακών μέτρων Κυβέρνησης, Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ. αποφάσισε τα παρακάτω:
  1. Κάλεσμα σε ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ να εξαγγείλουν και να συντονίσουν απεργιακό αγώνα με αφετηρία τον μήνα Νοέμβριο, ο οποίος θα αγκαλιάζει και θα αναδεικνύει τα προβλήματα όλων των εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Έξω οι φασίστες της Χρυσής Αυγής από την εκπαίδευση και το συνδικαλιστικό κίνημα!


PDF Εκτύπωση E-mail


alt
  Αθήνα 13/10/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 Έξω οι φασίστες της Χρυσής Αυγής από την εκπαίδευση και το συνδικαλιστικό κίνημα!
Όταν χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται καθημερινά λόγω των ελλείψεων  σε εκπαιδευτικούς, όταν τα σχολεία μας είναι άδεια από υλικοτεχνική υποδομή λόγω της υποχρηματοδότησης της παιδείας, όταν τα παιδιά μας συνωστίζονται σε υπεράριθμα τμήματα λόγω των συγχωνεύσεων και χιλιάδες παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας δεν πηγαίνουν στο σχολειό τους λόγω της έλλειψης κονδυλίων για τη μετακίνηση τους, την ώρα που τόσα και τόσα προβλήματα μετατρέπουν τη μόρφωση από δικαίωμα σε προνόμιο, το φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής επιχειρεί να κάνει την εμφάνισή του στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014

Απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου 8-10-2014

PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την General   
Πέμπτη, 09 Οκτώβριος 2014 17:16
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
   ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα,   8-10-2014
Αρ. Πρωτ.: 156
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -  45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ : Μέλη Συλλόγου
Απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου
Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίαση της Τετάρτης 8ης Οκτωβρίου 2014 λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 1120/7-10-2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ καλείόλους τους συναδέλφους να οργανώσουν χωρίς φόβο την αντίστασή τους σε κάθε σχολείο με βάση τις συλλογικές αποφάσεις και να μη συμμετέχουν σε καμία διαδικασία αξιολόγησης.
Συγκεκριμένα σας καλεί:
  • να αρνηθείτε την ανάρτηση προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου και σχεδίων εργασίας στο παρατηρητήριο και να μην υποκύψετε στις πιέσεις για αλλαγή των εκθέσεων της προηγούμενης χρονιάς
  • να μην εκδηλώσει κανείς ενδιαφέρον για τη στελέχωση των 5μελών επιτροπών ανά νομό, ως παραρτήματα της ΑΔΠΠΔΕ (Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης)
  • ιδιαίτερα οι διευθυντές, οι οποίοι με τη μη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση για την αξιολόγηση – δια ζώσης και εξ αποστάσεως- υπήρξαν παράδειγμα για τον Κλάδο, να μην υποκύψουν στις απειλές και στο κλίμα τρόμου που δημιουργείται σε βάρος τους αλλά όλοι μαζί, να συνεχίσουμε τον αγώνακατά της αξιολόγησης- χειραγώγησης.
Ξεπερνώντας το κλίμα φόβου και ηττοπάθειας θα δώσουμε δυναμική απάντηση στην πολιτική διάλυσης της ζωής μας, της εκπαίδευσης και της απαξίωσης του έργου μας.
ΤΟ ΔΣ

09-10-14 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) – ΑΠ 1, ΑΠ 2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό

PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την General   
Πέμπτη, 09 Οκτώβριος 2014 17:11
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) – ΑΠ 1, ΑΠ 2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 13 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 34 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 13 έως και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

09-10-14 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την General   
Πέμπτη, 09 Οκτώβριος 2014 17:10
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ypdvmth thumb other250 0Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 119 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 74 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτώνεκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 13 έως και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

Φοβούνται τον εκπαιδευτικό γιατί συνωμοτεί με τα παιδιά - Δημήτρης Τσιριγώτης


Αυτός έχει διάφορα ονόματα : «καθηγητής, δάσκαλος, νηπιαγωγός». Αυτά, για κείνον, έχουν πάντατο ίδιο όνομα : «παιδιά»


•Είναι αυτός που εύχεται «καλή χρονιά» δυο εποχές το χρόνο
•Που όταν τον ρωτούν αν έχει παιδιά απαντάει «εκατοντάδες»
•Που ακούει με λαχτάρα το «γεια σας κύριε» αμέτρητες φορές τη μέρα
•Που τον ενδιαφέρουν πιο πολύ οι μαθητές του από το μάθημα
•Που έχει για κίνητρο την αγάπη του για τα παιδιά και όχι την αγάπη των παιδιών για κείνον
•Που ανάβει φωτιές στο μυαλό των παιδιών ενώ τον προορίζουν για πυροσβέστη
•Που θέλει να είναι πάντα ερωτευμένος με αυτό που διδάσκει για να το ερωτεύονται και οι μαθητές του
•Είναι αυτός ο ενοχλητικός συναγερμός , αυτό το ξυπνητήρι που θέλεις να σπάσεις
•Η βόμβα παιδείας που θέλουν να απενεργοποιήσουν πριν εκραγεί σε ανεξέλεγκτο φως  
•Που πασχίζουν να τον αποδυναμώσουν γιατί φοβούνται το αυτονόητο που ρόλος του απαιτεί : να επηρεάζει
•Που θέλουν να τον ελέγχουν γιατί φοβούνται ότι δια-μορφώνει το αύριο  
•Που προσπαθεί να είναι σεμνός υπηρέτης της μάθησης και όχι φωτεινός παντογνώστης
•Που θέλει να εντυπωσιάζεται παρά να εντυπωσιάζει
•Είναι εκείνος που του απαγορεύουν να ζητάει οικονομική αξιοπρέπεια γιατί κάνει λειτούργημα
•Που οι γονείς τον βλέπουν ως ανταγωνιστή και συγκρίνονται μαζί του
•Που θέλει να διδάσκει και όχι να δασκαλεύει
•Που θεωρεί ότι το σχολείο πρέπει να φροντίζει αλλά όχι να φροντιστηριοποιεί
•Που δυναμώνει τις διαφορετικότητες ενώ έχει λάβει εντολή να κόβει ότι προεξέχει
•Που ομαδοποιεί αλλά δεν εξομοιώνει
•Που δεν ξεχνάει εκείνον τον μικρό που κάθεται μόνος του στο τελευταίο θρανίο
•Που χαίρεται άμα τον στριμώχνουν οι ερωτήσεις των μαθητών του
•Που βλέπει τους βαθμούς και τις εξετάσεις ως αναγκαίο κακό και όχι ως αυτοσκοπό
•Που κατσουφιάζει με τις λέξεις επίδοση και απόδοση και χαμογελάει με τη λέξη   προσπάθεια
•Είναι ο εκπαιδευτικός που ξεκινά σαν ρόλος και γίνεται ταυτότητα
•Όχι κάτι σαν δεύτερη φύση μα σαν πρώτη
•Που δεν θέλει τίποτα άλλο να κάνει , δεν νιώθει ότι τίποτα άλλο έχει τόση αξία
•Που αν και λαχταρά και ξέρει ότι δικαιούται λίγη αναγνώριση παραπάνω λέει δεν πειράζει αφού κάνει αυτό που αγαπά
•Είναι η σήραγγα που ενώνει δύο παράλληλα σύμπαντα , των μεγάλων και των μικρών
•Που με χαρά γίνεται ο κυματοθραύστης για τα παιδιά αλλά απεχθάνεται να γίνεται ο σάκος του μποξ ή ο αποδιοπομπαίος τράγος για τους μεγάλους
•Που η καρδιά του μένει παιδική και που πληγώνεται στη γενίκευση μεμονωμένων πράξεων κάποιων που ψευδεπίγραφα φέρουν τον ίδιο τίτλο
•Που όταν αντιδρά σε νόμους και διατάγματα είναι γιατί νιώθει ευθύνη και όχι γιατί είναι αντιδραστικός
•Που είναι ο πιο σκληρός αξιολογητής του εαυτού του και που ποτέ δεν του βάζει άριστα
•Που δεν θέλει να είναι πρότυπο για τους μαθητές του αφού λαχταράει να γίνουν καλύτεροι από αυτόν
•Που δεν μπορεί να γιορτάσει την «ημέρα του εκπαιδευτικού» όσο η εκπαίδευση υποφέρει
•Να τον φοβάστε τον εκπαιδευτικό ,γιατί μπορεί και να μυήσει τα παιδιά στη συνωμοσία της γνώσης και τότε μπορεί να κάνουν αυτό που τρέμετε περισσότερο, να αποφασίσουν να αλλάξουν τον κόσμο.

Δημήτρης Τσιριγώτης. Φυσικός