Σελίδες

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Τα λόγια να γίνουν πράξεις και σχεδιασμός…

“Το σύγχρονο  σχολείο χτίζεται με θεμέλια στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό. ………. Εμείς σήμερα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στην πραγματική μαθητική ζωή, όπως αυτή ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και συνεχίζεται στο Δημοτικό.”
Με αυτές τις δηλώσεις έδωσε το Υπουργείο Παιδείας το στίγμα των «δομικών αλλαγών», που στοχεύει να δρομολογηθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μετά από διαβούλευση.
Παρακολουθώντας τις διεργασίες της διαβούλευσης αυτής, διαπιστώνουμε ότι η βαρύτητα στην Προσχολική εκπαίδευση μένει απλά μια ακόμη βαρύγδουπη δήλωση. Η επαναφορά δε της εισαγωγής της ειδικότητας των γυμναστών στο νηπιαγωγείο, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη της ανεύθυνης και πρόχειρης πολιτικής, με απουσία ουσιαστικού σχεδιασμού και οράματος για την εκπαίδευση.
Αποσπασματικές, αδοκίμαστες και τελικά επικίνδυνες ενέργειες, επιβεβαιώνουν την πολιτική μπαλώματος, που ακολουθεί το Υπουργείο εδώ και χρόνια.
Η ομάδα Νηπιαγωγών « Δικαίωμα στην Εκπαίδευση» σε πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε στη Χαλκίδα, ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα της προσχολικής εκπαίδευσης, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις με συνδικαλιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο.
Η εισήγηση της κ. Γουργιώτη, η οποία επικεντρώθηκε στη φιλοσοφία του προγράμματος του Νηπιαγωγείου και στα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής της ηλικίας τεκμηριώνει και επιστημονικά τις θέσεις μας.
  • Υπερασπιζόμαστε το θεσμό του ολοήμερου Νηπιαγωγείου και διεκδικούμε τον διορισμό νηπιαγωγών, ώστε να λειτουργούν όλα τα ολοήμερα νηπιαγωγεία, με κανονικό ωράριο χωρίς πρόωρες αποχωρήσεις και μεικτά τμήματα.
  • Καμία ειδικότητα δεν έχει θέση στο πρόγραμμα του ολοήμερου, που έχει συνέχεια και δεν κατακερματίζεται σε γνωστικά αντικείμενα διακριτά μεταξύ τους.

Παρεμβαίνουμε και συμμετέχουμε με θέσεις και προτάσεις…
Συμπεριλαμβανόμαστε σ΄  αυτούς που θα αποφασίσουν για εμάς…Ακολουθεί η τοποθέτηση της κ. Γουργιώτη Επίκουρης Καθηγήτριας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου της Κρήτης
«Σύμφωνα με τον νόμο 2525/1997, άρθρο 3, σκοπός του ολοήμερου νηπιαγωγείου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το δημοτικό σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας, με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων, καθώς και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων.
Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τη δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος, δυναμικού και ευμετάβλητου, που καλείται να ενθαρρύνει το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του παιδιού, το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων, τη δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων με την οικογένεια, την ανάπτυξη ουσιαστικής διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών και την αποδοχή της ετερότητας μέσα από τη βαθύτερη γνωριμία της κουλτούρας του άλλου, τη βελτίωση της επίδοσης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, την αξιολόγηση της ανάπτυξης και της μάθησης κάθε παιδιού και τη διευκόλυνση τη μετάβασης στο δημοτικό σχολείο.
Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα αποδίδονται στη δυνατότητα που παρέχει το ωράριο του ολοήμερου νηπιαγωγείου, με την προϋπόθεση της κοινής αντίληψης και συμφωνίας μεταξύ των δύο νηπιαγωγών που προσφέρουν διδακτικό έργο μέσα σε αυτό το ωράριο. Έτσι θα διασφαλίζεται η συνέχεια στη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Η πρόοδος περιγράφει το προσωπικό μαθησιακό ταξίδι ενός παιδιού, τους τρόπους με τους οποίους κατακτά, χρησιμοποιεί και αναπτύσσει τις γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις του, προκειμένου να απαντήσει στις ολοένα και αυξανόμενες μαθησιακές προκλήσεις. Η συνέχεια σχετίζεται με τους τρόπους που το εκπαιδευτικό σύστημα δομεί και παρέχει τις μαθησιακές εμπειρίες προς το μαθητή και αφορά τη συνέχεια στη φύση και το είδος των μαθησιακών εμπειριών, στους στόχους, τις αξίες και προσδοκίες, στη μεθοδολογία προώθησης της γνώσης, στην ποιότητα των αλληλεπιδράσεων εκπαιδευτικού-μαθητή και στην εκτίμηση της εξέλιξης και της προόδου του μαθητή.
Κατά συνέπεια, το ολοήμερο νηπιαγωγείο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σημαίνει απλά χρονική επιμήκυνση του κλασικού, έμφαση στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και μετατροπή του χώρου του νηπιαγωγείου σε αίθουσα δημοτικού σχολείου. Το νηπιαγωγείο είναι μια μοναδική χρονική περίοδος στη ζωή κάθε παιδιού, με το δικό του πρόγραμμα, στόχους και πρακτικές και είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται με ξεχωριστό τρόπο. Αυτό που προέχει στο ολοήμερο νηπιαγωγείο δεν είναι μόνο η οργάνωση του προγράμματος, αλλά η αλλαγή εκπαιδευτικής νοοτροπίας και παιδαγωγικής αντίληψης με κατάλληλο παιδαγωγικό πνεύμα και διδακτική μεθοδολογία, ώστε να μη σχολειοποιείται ο παραπάνω χρόνος του παιδιού. Η διεύρυνση του ωραρίου δηλαδή θα πρέπει να είναι ποιοτική κι όχι ποσοτική, με έμφαση στη διαδικασία κι όχι στο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να προστίθενται στο πρόγραμμα νέες δραστηριότητες και επιπλέον γνωστικά αντικείμενα διακριτά μεταξύ τους, αλλά να δίνεται στα παιδιά ο χρόνος να εμπλέκονται και να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες, στον προγραμματισμό και την οργάνωση των καταστάσεων ώστε να ανακαλύπτουν τα ίδια τη γνώση. Σε ένα τέτοιο πρόγραμμα τα παιδιά μαθαίνουν ευχάριστα και με πιο ξεκούραστο τρόπο και το πρόγραμμα έχει μεγαλύτερη συνοχή καθώς υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν δραστηριότητες πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά.
Οι νηπιαγωγοί από την πλευρά τους έχουν το χρόνο να εμβαθύνουν περισσότερο, να ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιάσει με άνεση, να εκτιμούν την επιτυχία των σχεδιασμών τους, να παρατηρούν καλύτερα τους μαθητές, να αποφασίζουν για μελλοντικούς σχεδιασμούς. Ο πρόσθετος χρόνος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους προσφέρει την ευκαιρία να ανταποκρίνονται περισσότερο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των σύγχρονων προγραμμάτων για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.
Η ποιότητα σε ένα πρόγραμμα νηπιαγωγείου ποικίλει ανάλογα με την ποιότητα των ίδιων των εκπαιδευτικών και των στόχων που αυτοί θέτουν για τα παιδιά. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας του προγράμματος στηρίζεται στη συνεργασία των νηπιαγωγών, στη γνωριμία και στην ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, στην επίλυση προσωπικών συγκρούσεων, στη λήψη από κοινού αποφάσεων, στον επιμερισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων, στην αμοιβαία υποστήριξη, στην ενιαία γραμμή δράσης τους, στη συνέχεια και τη συνάφεια του προγράμματος, ώστε να έχει ενδιαφέρον και νόημα για τα παιδιά.
Είναι ανάγκη να κατανοηθεί ότι δεν υπάρχουν δύο σχολεία, ένα πρωινό και ένα απογευματινό όπου παρεμβάλλονται διάφοροι εκπαιδευτικοί (νηπιαγωγοί ή άλλες ειδικότητες), αλλά ένα πρόγραμμα ενιαίο, με κοινούς σκοπούς και στόχους, με προσωπικό εκπαιδευμένο και υψηλά καταρτισμένο στην προσχολική παιδαγωγική. Ολοήμερο νηπιαγωγείο δεν σημαίνει περισσότερο σχολείο, αλλά ένα ποιοτικό σχολείο. Ο χρόνος επηρεάζει σίγουρα το σχεδιασμό και την εκπλήρωση των στόχων ενός προγράμματος. Ωστόσο η κατεύθυνση για την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερου εποικοδομητικού χρόνου για τα παιδιά, κι όχι η διάρκεια αυτή καθαυτή, προσφέρουν την ποιότητα σ’ ένα πρόγραμμα.
Στο νηπιαγωγείο μόνο οι νηπιαγωγοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν τον τρόπο που αναπτύσσονται τα παιδιά, κατανοούν τις ατομικές δυνατότητες, ανάγκες και ενδιαφέροντά τους, λαμβάνουν υπόψη το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται, αλληλεπιδρούν μαζί τους και προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες να συμμετέχουν ενεργά συνδέοντας αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο με την καθημερινή τους ζωή. Μόνο σε αυτούς μπορούμε να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας.»Ομάδα Νηπιαγωγών

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για την αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση στο Σύλλογό μας


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα,18-12-2014
Αρ. Πρωτ.: 189
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -  45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ
ΚΟΙΝ..: ΔΟΕ
Ανακοίνωση
για την αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση στο Σύλλογό μας
Η μεγάλη πλειοψηφία των Διευθυντών-προϊσταμένων των Σχολικών μας μονάδων (52 Διευθυντές-προϊστάμενοι στους 90 για τα Δημοτικά και 58 στις 103 προϊσταμένες Νηπιαγωγείων) συντάχθηκαν με την απόφαση του κλάδου και δήλωσαν απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησής τους.
Στο ίδιο μήκος κλίματος κινούνται σύμφωνα και με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που συγκεντρώσαμε και οι Σύλλογοι Διδασκόντωντων σχολικών μας μονάδων απέχοντας από τη συζήτηση για την αυτοαξιολόγηση, τον προγραμματισμό και την ΑΕΕ λόγω της συμμετοχής των συναδέλφων στην απεργία-αποχή που έχει κηρυχθεί από τη ΔΟΕ.
Χαιρετίζουμε τη στάση των συναδέλφων και τους δεκάδες Συλλόγους Διδασκόντων που συντριπτικά αποφάσισαν, ομόφωνα στις περισσότερες περιπτώσεις, να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, και να μην αναρτήσουν τίποτα στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (αυτοαξιολόγηση) και να μην γίνεται απολύτως καμία πράξη που έχει σχέση με την αυτοαξιολόγηση.
Εκφράζουμε τη μεγάλη ικανοποίηση του συλλόγου για την εξέλιξη αυτή και για τη συσπείρωση, την ενότητα και τη στήριξη των συλλογικών θέσεων από τους συναδέλφους σε αυτή τη μάχη.
Καλούμε και τους υπόλοιπους συλλόγους διδασκόντων που ακόμα δεν συνεκλήθησαν να εκφράσουν με τον ίδιο τρόπο την αντίστασή τους, ώστε να στείλουμε ξανά ένα συντριπτικό μήνυμα αντίστασης.
Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση συνεχίζεται! Δε θα επιτρέψουμε τη διάλυση του δημόσιου σχολείου και της ζωής μας!
Συνεχίζουμε με αισιοδοξία και δυναμισμό, με ενότητα και αποφασιστικότητα. Μπορούμε να νικήσουμε!

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

ΔΟΕ: Πιέσεις και παράνομες ενέργειες για την επιβολή της αξιολόγησης. Διευκρινήσεις για πρακτικά ζητήματα

alt

Αρ. Πρωτ.1293
Αθήνα 12/12/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Πιέσεις και παράνομες ενέργειες για την επιβολή της αξιολόγησης. Διευκρινήσεις για πρακτικά ζητήματα

 Σύμφωνα με καταγγελίες που φτάνουν καθημερινά στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αυξάνεται ανησυχητικά το φαινόμενο των πιέσεων που ασκούν Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι προς τους εκπαιδευτικούς για να τους οδηγήσουν σε συμμετοχή στις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης.
  Απειλές για αρνητική αξιολόγηση όσων δεν έχουν καταθέσει portfolio. Άμεσες ή έμμεσες «προειδοποιήσεις» σε τηλεφωνικές επαφές που πραγματοποιούνται ακόμα και εκτός του εργασιακού ωραρίου ( Σαββατοκύριακα, μεσημεριανές και βραδινές ώρες) για συμμετοχή στην ατομική αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, διασπορά φημών τύπου «μόνο εσείς έχετε μείνει εκτός» και δημιουργία κλίματος καθολικής αποδοχής της όλης διαδικασίας, κάτι που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα, είναι μέρος, πια, της λειτουργίας πολλών, δυστυχώς, στελεχών.
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει όλες αυτές τις ενέργειες και προειδοποιεί τους ένθερμους υποστηρικτές της χειραγώγησης των εκπαιδευτικών ότι από τη στιγμή που  παραβιάζουν έμπρακτα το συνδικαλιστικό δικαίωμα της συμμετοχής στην απεργία - αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα πάρουν συνδικαλιστική απάντηση αλλά θα βρεθούν αντιμέτωποι και με τις αρμόζουσες νομικές ενέργειες.
  Αρκετά προβλήματα παρουσιάζονται σε συλλόγους διδασκόντων όπου Διευθυντές ή Προϊστάμενοι δηλώνουν ότι από τη στιγμή που ο σύλλογος διδασκόντων απέχει (υλοποιώντας την απόφαση για απεργία - αποχή) από την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας εκείνοι θα αναθέσουν στους εκπαιδευτικούς τις σχετικές εργασίες. Τονίζουμε ότι η μη υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης μέσω της απεργίας - αποχής είναι απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και όλοι οι συνάδελφοι που την εφαρμόζουν (δίχως πειθαρχικό κίνδυνο και δίχως οικονομικές περικοπές αφού εκτελούν πλήρως όλα τα καθήκοντά τους)  είναι απόλυτα καλυμμένοι. Όποιος επιχειρήσει να καταστρατηγήσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών είναι νομικά έκθετος και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες της παράνομης πράξης του και τον Κλάδο.
  Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που Διευθυντές σχολείων αρνούνται να καλέσουν σε συνεδρίαση για το θέμα της αυτοαξιολόγησης το σύλλογο διδασκόντων (επικαλούμενοι την περσινή διαδικασία ή αποφάσεις που είχαν ληφθεί πριν τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και πριν την κήρυξη της απεργίας - αποχής από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.).  Υπενθυμίζουμε ότι στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων  που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης οι συνάδελφοι  δηλώνουν (προφορικά) ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. και απέχουν από τη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την περίπτωση δε συντάσσεται πρακτικό (αφού η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται λόγω της συμμετοχής, όλων ή της πλειοψηφίας, στην απεργία - αποχή) και είναι λάθος να δίνεται η κατεύθυνση ότι γίνεται πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί ο Διευθυντής να αναφέρει στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή ότι η αυτοαξιολόγηση δε γίνεται λόγω της συμμετοχής στην απεργία - αποχή. Είναι, επίσης, αυτονόητο ότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα με δική του πρωτοβουλία να κάνει ανάρτηση στο παρατηρητήριο προγραμματισμού ή αυτοαξιολόγησης αφού η απόφαση είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων.
  Η συμμετοχή στην απεργία - αποχή είναι αναφαίρετο συνδικαλιστικό δικαίωμα. Διευθυντές ή προϊστάμενοι που έκαναν επιβεβαίωση στοιχείων, συμμετείχαν στην προαξιολογική ενημέρωση ή και κατέθεσαν portfolio έχουν κάθε δικαίωμα, και τους καλούμε να το κάνουν, να αναθεωρήσουν τη στάση τους και δηλώνοντας ότι συμμετέχουν στην απεργία - αποχή να μην αξιολογηθούν. Είναι απαράδεκτη η στάση Διευθυντών Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων που διατείνονται το αντίθετο και τους ασκούν πιέσεις για να μην αλλάξουν τη στάση τους. Το ίδιο ισχύει και για συλλόγους διδασκόντων οι οποίοι πήραν αποφάσεις, δίχως να είναι πλήρως και σωστά ενημερωμένοι, να εφαρμόσουν την αυτοαξιολόγηση και έπειτα από την πλήρη ενημέρωσή τους αποφασίζουν να συμμετέχουν στην απεργία - αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συνταχθούν με τις αποφάσεις και τις θέσεις του Κλάδου για την αξιολόγηση, ώστε να μην εφαρμοστεί η αξιολόγηση - χειραγώγηση της κατηγοριοποίησης των σχολείων, της διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και των απολύσεων.
alt

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Σχετικά με τις φήμες για την τιμωρητική αντιμετώπιση των Διευθυντών και Προϊσταμένων που δε συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιο από ΔΟΕ


Αρ. Πρωτ.1292
Αθήνα 10/12/2014
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Ανδρέα Λοβέρδο
Κοιν.
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
2. Μ.Μ.Ε.

Σχετικά με τις φήμες για την τιμωρητική αντιμετώπιση  των Διευθυντών και Προϊσταμένων που δε συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης
Κύριε Υπουργέ,
Με αισθήματα έκπληξης και οργής πληροφορηθήκαμε μέσω γνωστής ιστοσελίδας, η οποία είθισται να διαχέει «αποκλειστικές πληροφορίες από κύκλους και παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας» ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, η πολιτική ηγεσία σχεδιάζει να «τιμωρήσει» τους διευθυντές σχολείων και τους/τις προϊστάμενους/ες ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων που, πειθαρχώντας στην απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για απεργία - αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης δεν κατέθεσαν το περίφημο portfolio ώστε να αξιολογηθούν.
Σας θυμίζουμε, ότι οι συνάδελφοί μας δεν έπραξαν τίποτε το οποίο να αιτιολογεί την οποιαδήποτε τιμωρητική μεταχείρισή τους είτε με το να αξιολογηθούν ως «ανεπαρκείς» είτε με το να αποκλεισθούν από μελλοντικές διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Εκτελούν πλήρως όλα τους τα καθήκοντα τόσο ως «στελέχη διοίκησης» των σχολικών τους μονάδων όσο και ως εκπαιδευτικοί της τάξης. Αυτό που πράττουν είναι να μη συμμετέχουν σε μια διαδικασία ευτελισμού των εκπαιδευτικών αλλά και της έννοιας της αξιολόγησης η οποία υλοποιείται σε έωλο νομικό πλαίσιο και με παραβίαση ακόμη και των διαδικασιών που ορίζουν οι σχετικοί νόμοι (π.χ. αξιολογούνται μόνο ως προς το διοικητικό και όχι και ως προς το εκπαιδευτικό μέρος) και μάλιστα ασκώντας ένα απολύτως νόμιμα δικαίωμα τους, ήτοι το δικαίωμα στην απεργία.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει ήδη ενημερώσει εκπαιδευτικούς με γνωμοδότηση της νομικής του συμβούλου ότι: « ... Τόσο από την ίδια την συνταγματική αλλά και υπερνομοθετική αναγνώριση του δικαιώματος της απεργίας όσο και από την ρητή διατύπωση του άρθρου 46 του ν.3528/2007 προκύπτει με σαφήνεια, ότι η συμμετοχή σε απεργία, οποιασδήποτε μορφής, συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου, προστατεύεται πλήρως από την έννομη τάξη και σε καμία περίπτωση η άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς κάτι τέτοιο αφενός θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση προς την ίδια την έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος και αφετέρου θα έπληττε καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της απεργίας. Περαιτέρω, οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση διοικητική συνέπεια εις βάρος των απεργών δημοσίων υπαλλήλων, εξαιτίας της συμμετοχής σε απεργιακή κινητοποίηση, ελέγχεται για την νομιμότητα της, καθώς η ενάσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε κύρωση εις βάρος του φορέα αυτού.  » καθώς και ότι : «η μη υποβολή της εκθέσεως και του ατομικού φακέλου δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για μια δυσμενή κρίση του στελέχους, τόσο βάσει των σκέψεων, που αναπτύχθηκαν στην αμέσως προηγούμενη (υπ' αριθμόν 2) παράγραφο όσο και βάσει του γεγονότος, ότι από την ίδια την διατύπωση του νόμου προκύπτει, ότι η υποβολή της αυτοαξιολόγησης και του ατομικού φακέλου δεν είναι υποχρεωτική ενώ εξάλλου δεν δεσμεύει τον αξιολογητή. Σε περίπτωση, που παρατηρηθούν φαινόμενα χαμηλής βαθμολόγησης εξαιτίας της μη υποβολής ατομικού φακέλου και εκθέσεως αυτοαξιολόγησης, αυτό θα αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη, ότι η χαμηλή βαθμολόγηση των στελεχών, που συμμετέχουν στην αποχή οφείλεται στην άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος τους και γίνεται για λόγους άσχετους προς τα πραγματικά τους προσόντααλλά και: «για την αποστέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης θα πρέπει να υφίσταται υπαιτιότητα εκ μέρους του εκπαιδευτικού. Η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση, οποιασδήποτε μορφής συνιστά άσκηση νομίμου δικαιώματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί, ότι η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση αποτελεί υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, που του αποστερεί το δικαίωμα επιλογής σε θέση στελέχους».
Τέλος, υπογραμμίζουμε, ότι σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση: «...πρέπει να τονιστεί, ότι η κατ' άρθρο 23 παρ.1 του ν. 1264/1982 η καθ' οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στην άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων συνιστά ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη και τα όργανα αυτού.».
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας καλεί να διαψεύσετε άμεσα τις «διαρροές» που διοχετεύονται  με σαφή σκοπό την κάμψη του αγωνιστικού φρονήματος των εκπαιδευτικών και κάνει ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται να ανεχτεί οποιαδήποτε ενέργεια, που θα έχει ως στόχο την τιμωρία των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην απεργία - αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης αλλά θα απαντήσει τόσο συνδικαλιστικά όσο και δια της νομικής οδού, στρεφόμενη κατά παντός υπευθύνου, σε περίπτωση, που γίνει η όποια τέτοιου είδους απόπειρα.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

TVXS

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το βράδυ η κυβέρνηση.
Το Σύνταγμα προβλέπει πως οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων θα πρέπει εάν επιθυμούν να υποδείξουν με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλή τον υποψήφιο που προτείνουν. Στην πρώτη ψηφοφορία στις 17 Δεκεμβρίου προβλέπεται πως ο υποψήφιος θα πρέπει να ψηφιστεί από τουλάχιστον 200 βουλευτές. Το ίδιο και στη δεύτερη ψηφοφορία, αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός, η οποία πραγματοποιείται πέντε ημέρες αργότερα.
Στην τρίτη και τελευταία ψηφοφορία, που διεξάγεται επίσης πέντε ημέρες μετά την δεύτερη, οι θετικές ψήφοι για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 180. Σε περίπτωση αποτυχίας τότε εντός 10 ημερών θα πρέπει να παραιτηθεί το υπουργικό συμβούλιο, να διαλυθεί η Βουλή και να προκηρυχθούν εκλογές.
Η δεύτερη φάση της διαδικασίας διεξάγεται από τη νέα Βουλή αμέσως μετά τη συγκρότησή της σε σώμα και περιλαμβάνει άλλες τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες. Κατά την πρώτη ψηφοφορία απατείται πλειοψηφία τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 180 ψήφοι. Εάν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 βουλευτές.
Εάν δεν επιτευχθεί ούτε και αυτή η πλειοψηφία, τότε μετά από πέντε ημέρες, διεξάγεται η τρίτη και τελευταία ψηφοφορία, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν, κατά την οποία εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

«Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση» του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. ΙωαννίνωνΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                                      Ιωάννινα 7 – 12 – 2014
ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ                                                          Αρ. Πρωτ.: 163
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                         
                                                                                                                   Προς:
 Πληροφορίες: Παργανάς Κων/νος                   Δημοτικά Σχολεία & Νηπιαγωγεία
                                                                                                          Ν. Ιωαννίνων
Θέμα: «Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση»
Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων διοργανώνει χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά όλων των συναδέλφων το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014 στη "Φρόντζου Πολιτεία". Ώρα έναρξης: 17.00
Το Ταμείο προσφέρει την ευκαιρία στα παιδιά να διασκεδάσουν μέσα από  το θεατρικό παιχνίδι "Χριστούγεννα - Πρωτούγεννα" της ομάδας του κ. Χρήστου Χρήστου και στους γονείς να απολαύσουν τον καφέ τους με θέα την πόλη.

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΥΠΑΙΘalt

Αθήνα 5/12/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΥΠΑΙΘ
  Το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. καλεί τις/τους συναδέλφισσες/συναδέλφους Δ/ντριες και Δ/ντές Δημοτικών Σχολείων και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων να απέχουν από κάθε διαδικασία αξιολόγησής τους (συνεντεύξεις με τους Δ/ντές εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους που πραγματοποιούνται αυτό το χρονικό διάστημα) στο πλαίσιο της εφαρμογής της αξιολόγησης - χειραγώγησης που προσπαθεί να υλοποιήσει το ΥΠΑΙΘ.
  Καλούμε τους συναδέλφους να συνταχθούν με την απόφαση του Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. για απεργία - αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία.
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΝΙΚΗ

Από τη Δ.Ο.Ε.

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

Ομάδα Νηπιαγωγών - Άρωμα γυναίκας στο Προεδρείο!

Από όλη την Ελλάδα προερχόταν το Προεδρείο που συντόνιζε τις εργασίες της εκδήλωσης της Ομάδας Νηπιαγωγών "Δικαίωμα στην εκπαίδευση" που έγινε στη Χαλκίδα!

Αποστολία Μπέκα από τον Βόλο, Ελευθερία Νάτσια από τα Ιωάννινα, Βάσω Μαλέα από την Καστοριά, Βέτα Κορωναίου από Χαλκίδα, όλες τους ιδρυτικά μέλη της Ομάδας.


Μαζί τους η Ελένη Μιντζιφίρη Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων, που συνδιοργάνωσε την εκδήλωση.

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

ΔΟΕ:Συνεδρίαση του Σ.Π.Δ.Ε.Αρ. Πρωτ.1291
Αθήνα 2/12/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


ΘΕΜΑ : Συνεδρίαση του Σ.Π.Δ.Ε.
 
  Συνεδρίασε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η Ολομέλεια του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Ενδεικτικό στοιχείο της έλλειψης σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ τη διαδικασία, είναι το γεγονός ότι η εισήγηση του Υπουργού Παιδείας, η οποία υποτίθεται ότι θα αποτελούσε τη βάση της συζήτησης, διανεμήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου μόλις λίγα λεπτά πριν την τοποθέτηση του κ. Υπουργού.
  Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο Συμβούλιο (Θανάσης Κικινής και Σταύρος Πετράκης) επισήμαναν το παραπάνω απαράδεκτο γεγονός και τόνισαν ότι :
  • Η Δ.Ο.Ε. αποχώρησε από τη συνεδρίαση του ΕΣΥΠ στις 5/11/2014, διαμαρτυρόμενη (δια του Προέδρου της Χ. Κόκκινου) για τον προσχηματικό χαρακτήρα της συζήτησης αφού μόλις 2 ημέρες πριν (3/11/2014) ο Κ. Λοβέρδος δεν είχε προσέλθει σε προγραμματισμένη συνάντηση με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το θέμα της αξιολόγησης. Ο κ. Υπουργός οφείλει να τηρήσει τη δέσμευσή του για διάλογο και να ορίσει συνάντηση με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παγώνοντας τις διαδικασίες της αξιολόγησης που επιχειρεί να επιβάλει.

  • Η συνέχιση της παρουσίας της Δ.Ο.Ε. στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Σ.Π.Δ.Ε. θα έχει νόημα μόνον στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι θα υπάρξει η δυνατότητα ουσιαστικής συνδιαμόρφωσης της θεματολογίας και στο βαθμό που οι προτάσεις της θα αντιμετωπιστούν με την πρέπουσα σημασία.
  • Οι, επικοινωνιακού χαρακτήρα, εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας περί κοινωνικού σχολείου, περιορισμού της σχολικής διαρροής, αναμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων, περί «τσάντας στο σχολείο», αναβάθμισης του ρόλου των εκπαιδευτικών κλπ., δεν πείθουν κανέναν αφού:
Ø  Οι δαπάνες για την παιδεία βρίσκονται στο ναδίρ.
Ø  Μόνιμοι διορισμοί δεν πραγματοποιούνται, ούτε καν στα όρια των μνημονιακών δεσμεύσεων, τη στιγμή που και επιτυχόντες του ΑΣΕΠ υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που έχουν την προϋπηρεσία που είναι ικανή για διορισμό τους με βάση το 60/40.
Ø  Χιλιάδες εκπαιδευτικοί εργάζονται εδώ και 13 χρόνια ως αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή και καμία κίνηση δε γίνεται για το μόνιμο διορισμό τους.
Ø  Η Ειδική Αγωγή είναι εγκαταλελειμμένη και οι παράλληλες στηρίξεις για τη στήριξη μαθητών δίνονται με το σταγονόμετρο και απουσιάζει η πολιτική ένταξης των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο δημόσιο σχολείο.
Ø  Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αξιολόγηση που καμία σχέση δεν έχει με τις θέσεις που καταθέτει εδώ και χρόνια η Δ.Ο.Ε. κι αντί να στοχεύει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου οδηγεί σε κατηγοριοποίηση των σχολείων, μισθολογική στασιμότητα και απολύσεις. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο με τις πιέσεις και τις απειλές που ασκούν Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι με υπερβάλλοντα ζήλο ενώ το Ι.Ε.Π. διαχειρίζεται πακτωλό χρημάτων για την υλοποίηση της αξιολόγησης τη στιγμή που τα σχολεία στενάζουν από την υποχρηματοδότηση.
Ø  Κανένας σχεδιασμός δεν υπάρχει και καμία δαπάνη δεν πραγματοποιείται για επαναλειτουργία της Μετεκπαίδευσης και πραγματοποίηση προγραμμάτων Επιμόρφωσης.
Ø  Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε καθεστώς ανασφάλειας υπό την απειλή πειθαρχικών διώξεων που μπορεί να προκληθούν ακόμη κι από ασήμαντες αιτίες ή κακοπροαίρετες καταγγελίες αλλά έχουν ως αποτέλεσμα την καταρράκωσή τους και την καταταλαιπώρησή τους.
Ø  Η προσχολική αγωγή δεν περιλαμβάνει χιλιάδες παιδιά (προνήπια)  που μένουν εκτός του δημόσιου νηπιαγωγείου.
Ø  Η κατάσταση των σχολικών κτιρίων (και ειδικά των νηπιαγωγείων) είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό απαράδεκτη και κανένα πρόγραμμα σχολικής στέγης δε λειτουργεί.
Ø  Οι αλλαγές που σχεδιάζει το ΥΠΑΙΘ σε σχέση με το πρόγραμμα μαθημάτων και το ολοήμερο σχολείο είναι με βάση τους οικονομικούς περιορισμούς που θέτει η υποχρηματοδότηση της Παιδείας κι όχι στα πλαίσια ενός σωστού εκπαιδευτικού προγραμματισμού.
Ø  Τα βιβλία που υπάρχουν στην εκπαίδευση από το 2006 έχουν αξιολογηθεί μόνον από το ΙΠΕΜ της Δ.Ο.Ε. κι όχι από φορείς του ΥΠΑΙΘ το οποίο δεν έλαβε ποτέ υπόψη του τα πορίσματα της έρευνας που του δόθηκαν από τη Δ.Ο.Ε.
Ø  Οι υποτιθέμενες καινοτομίες που ανέξοδα εξαγγέλλει ο Υπουργός Παιδείας αποτελούν, στην πλειονότητά τους, εδώ και χρόνια σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών (αντιμετώπιση ρατσισμού, αγωγή υγείας...) ενώ το ΥΠΑΙΘ δείχνει να μη λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την απόφαση της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Καμία απάντηση δε δόθηκε από τον Υπουργό Παιδείαςσε όλα τα θέματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στον ελάχιστο χρόνο που τους διατέθηκε για να τοποθετηθούν.
Εντύπωση, όμως, προκάλεσε η τοποθέτηση του προέδρου του Ι.Ε.Π. ο οποίος προσπάθησε να δικαιολογήσει τα υπέρογκα ποσά[1] που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο για την εφαρμογή της αξιολόγησης, λέγοντας πως κατά κύριο λόγο δαπανώνται για μετακινήσεις εκπαιδευτικών (διευκρινίζοντας έπειτα από ερώτησή μας, πως πρόκειται, κυρίως, για Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικούς Συμβούλους που μετακινήθηκαν για τα σεμινάρια της αξιολόγησης).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν σκοπεύει να αφήσει τον κ. Λοβέρδο ανενόχλητο στην προσπάθειά του να προβάλλει μια ειδυλλιακή εικόνα για ένα σχολείο που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα που βιώνουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Με κάθε ευκαιρία και μέσα από κάθε πρόσφορη διαδικασία θα παρουσιάζει την αληθινή εικόνα της εκπαίδευσης, θα προτείνει λύσεις για τα θέματα που πραγματικά απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα αποκαλύπτοντας την ένδεια θετικών προθέσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ και την επικίνδυνη, για το μέλλον της,  πολιτική που εφαρμόζει.1.Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης . Προϋπολογισμός:   € 7.200.000
2. Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης
Προϋπολογισμός € 1.490.000
Πηγή : http://www.espa.gr/el 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: «Ενημέρωση για την αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα,2-12-2014
Αρ. Πρωτ.: 182
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A - 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr
ΠΡΟΣ
Μέλη
Θέμα: «Ενημέρωση για την αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση»
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Μετά την ενημερωτική συνάντηση του ΔΣ που πραγματοποιήσαμε στο 7ο ΔΣ Ιωαννίνων με θέμα την αξιολόγηση, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ.αριθμ.1201/31-10-2014 απόφαση της ΔΟΕ, η απεργία - αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλύπτει τους συναδέλφους, οι οποίοι δε διατρέχουν πειθαρχικό κίνδυνο με το να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης.
Το Δ.Σ. επισημαίνει, διευκρινιστικά, τα παρακάτω:
Στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων  που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης οι συνάδελφοι  δηλώνουν (προφορικά) ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ και απέχουν από τη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο και μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενώ συμμετέχουν κανονικά στη συνεδρίαση για τα υπόλοιπα θέματα που (τυχόν) υπάρχουν για συζήτηση.
Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία και ο σύλλογος διδασκόντων δεν προχωρά στην υλοποίηση της όποιας διαδικασίας σχετίζεται με την αυτοαξιολόγηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε συνάδελφος, ανεξαρτήτως του αν η πλειοψηφία συμμετέχει στην αυτοαξιολόγηση έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία - αποχή.
Σε ότι αφορά τους διευθυντές δημοτικών σχολείων και προϊστάμενες - προϊσταμένους νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων σχολείων που το ΥΠΑΙΘ τους καλεί να αξιολογηθούν, μπορούν να καταγράψουν τη συμμετοχή στους στην απεργία - αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο βιβλίο πράξεων διευθυντή - προϊσταμένου ως εξής: «Δε συμμετέχω στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την με α.π. 1201/31-10-2014  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την οποία εξωδίκως κοινοποίησε στους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών»
ΤΟ Δ.Σ.

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

Παράταση και στην υποβολή αιτήσεων μετάθεσης


 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15 και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Γ.Υ. 11314/31-10-2014 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

β) Η αριθμ. Γ.Υ. 11315/31-10-2014 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων μετάθεσης:

1. Αντικαθίσταται η 6η διευκρίνιση του κεφ. Γ’ Οικογενειακοί λόγοι του δεύτερου μέρους των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων ως ακολούθως:

«6. Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»

2. Προστίθενται στις Διευκρινίσεις του κεφ. Β του δεύτερου μέρους διευκρινίσεις με αριθμ. 14 και 15 ως ακολούθως:

«14. Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

15. Για τον υπολογισμό μονάδων συνυπηρέτησης συζύγων ή συμβιούντων με σύμφωνο συμβίωσης αμίσθων δημοσίων λειτουργών, ιδίως βουλευτών, συμβολαιογράφων κλπ, οι μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε μια περιοχή μετάθεσης την οποία θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, είτε στην περιοχή που ασκεί το λειτούργημά του, είτε στην εκλογική του Περιφέρεια.»

3. Διορθώνεται το κεφ. Δ’ του τρίτου μέρους της αριθμ. Γ.Υ. 11314/31-10-2014 εγκυκλίου Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως στα κάτωθι σημεία:

α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην κατεχόμενη οργανική θέση, μέχρι 31 Αυγούστου του 2015.

β) Στην προκήρυξη αυτή εκτός από τις κενές θέσεις, ορίζονται τα απαραίτητα προσόντα και απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών και τάσσεται προθεσμία το αργότερο μέχρι 20-12-2014 για την υποβολή των αιτήσεων στη Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης-Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Διορθώνεται η περ. β της παρ. 1 του κεφ. Β’ του τρίτου μέρους της αριθμ. Γ.Υ. 11314/31-10-2014 εγκυκλίου Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει κατά την 31η Αυγούστου του έτους 2015 τα δέκα (10) έτη.»

5. Έπειτα από τα παραπάνω παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Υπουργός
Ανδρέας Λοβέρδος

ΔΟΕ: Διευκρινίσεις για την υλοποίηση της απόφασης για απεργία - αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης


Όπως αναφέραμε και στο έγγραφό μας της Δευτέρας 10-11-2014 σε σχέση με την εφαρμογή της αξιολόγησης μετά από την εγκύκλιο του υπουργού Παιδείας, η απεργία - αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλύπτει τους συναδέλφους, οι οποίοι και δε διατρέχουν πειθαρχικό κίνδυνο με το να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης.
Οι εκπαιδευτικοί απέχουν μόνο από τις διαδικασίες φάρσα που συνεχίζει να υλοποιεί σε καθεστώς νομικά έωλο το Ι.Ε.Π. και όχι από την εκτέλεση όλων των άλλων εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών καθηκόντων τους.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ,επισημαίνει, διευκρινιστικά, τα παρακάτω  :

Στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων  που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης οι συνάδελφοι  δηλώνουν (προφορικά) ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ και απέχουν από τη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο και μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενώ συμμετέχουν κανονικά στη συνεδρίαση για τα υπόλοιπα θέματα που (τυχόν) υπάρχουν για συζήτηση.

Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία και ο σύλλογος διδασκόντων δεν προχωρά στην υλοποίηση της όποιας διαδικασίας σχετίζεται με την αυτοαξιολόγηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε συνάδελφος, ανεξαρτήτως του αν η πλειοψηφία συμμετέχει στην αυτοαξιολόγηση έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία - αποχή.

Σε ότι αφορά τους διευθυντές δημοτικών σχολείων και προϊστάμενες - προϊσταμένους νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων σχολείων που το ΥΠΑΙΘ τους καλεί να αξιολογηθούν, μπορούν να καταγράψουν τη συμμετοχή στους στην απεργία - αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο βιβλίο πράξεων διευθυντή - προϊσταμένου ως εξής : «Δε συμμετέχω στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την με α.π. 1201/31-10-2014  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την οποία εξωδίκως κοινοποίησε στους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών.»

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
     ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα,  29-11 2014
Αρ. Πρωτ.:  180
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -  45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ

Μέλη Συλλόγου 
Ανακοίνωση


Θέμα: «Νέα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης»


Με αφορμή τις νέες εξελίξεις από πλευράς Υπουργείου
 εφαρμογής της αξιολόγησης- αυτοαξιολόγησης, καλούμε 
τους/τις συναδέλφους Διευθυντές/ντριες και 
Προϊσταμένες/νους Δημοτικών 
Σχολείων/Νηπιαγωγείων αλλά και όλους τους 
συναδέλφους σε ανοιχτή ενημερωτική σύσκεψη την Τρίτη 
2 Δεκεμβρίου 2014  στις 5:30΄μμ στο 7ο Δ.Σ. 
Ιωαννίνων (πλατεία Ομήρου).Το Δ.Σ.