Σελίδες

Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών- Νηπιαγωγείων) και ΕΑΕΠ για το σχολικό έτος 2014-2015


Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκυκλίους για τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών- Νηπιαγωγείων) και για τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), για το σχολικό έτος 2014-2015. 

 • Δείτε εδώ την εγκύκλιο για τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών- Νηπιαγωγείων).
 • Δείτε εδώ την εγκύκλιο για τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ)

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Ανακοίνωση για την πρώτη μέρα της επιμόρφωσης των Διευθυντών

Ανακοίνωση για την πρώτη μέρα της επιμόρφωσης των Διευθυντών PDF Εκτύπωση E-mail


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
   ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα,   29-5-2014
Αρ. Πρωτ.: 118
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -  45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ :
Μέλη Συλλόγου
Ανακοίνωση
για την πρώτη μέρα της επιμόρφωσης των Διευθυντών
     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων χαιρετίζει την καθολική συμμετοχή των συναδέλφων Διευθυντών  του Νομού μας στη σημερινή απεργία (Πέμπτη 29-5-2014), πρώτη ημέρα  εφαρμογής του προγράμματος Επιμόρφωσης  Στελεχών Εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης δηλώνοντας έτσι την αγωνία και τον προβληματισμό τους για το μέλλον του δημόσιου σχολείου.
     Το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται στο πλευρό τους και αύριο Παρασκευή 30-5-2014, τη Δευτέρα 2-6-2014 αλλά και την Τρίτη 3-6-2014 για να δηλώσουμε μαζί ότι καμιά αξιολόγηση και καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και να έχει θετικά αποτελέσματα, όταν επιβάλλεται και δεν είναι προϊόν γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και την εκπαιδευτική κοινότητα.
Δηλώνουμε δε πως θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να δίνουμε τον καθημερινό μας αγώνα για ένα σχολείο δημοκρατικό, αντάξιο των προσδοκιών του ελληνικού λαού.
Το ΔΣ
 

Ρύθμιση για την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους τις αργίες και τις διακοπές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Για τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15 η διάρκεια του σχολικού έτους, οι περίοδοι διδασκαλίας των μαθημάτων και διεξαγωγής των εξετάσεων, οι αργίες και οι διακοπές καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας.
Αυτό ορίζει η νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε χθες βράδυ, κατά πλειοψηφία, στην ολομέλεια της Βουλής.

Η πρόταση του ΙΕΠ στον υπουργό για την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους τις αργίες και τις διακοπές
Όπως το esos ανακοίνωσε με σχετικό ρεπορτάζ η διοίκηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής , που είναι το πλέον αρμόδιο όργανο, ύστερα από συνεδρίαση, εισηγήθηκε με εμπιστευτικό έγγραφο (το οποίο δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το esos) προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο, τα παρακάτω, σχετικά με τον καθορισμό του Σχολικού και Διδακτικού έτους, της περιόδου διδασκαλίας μαθημάτων, των αργιών και διακοπών:
1.    Το σχολικό και το διδακτικό έτος να αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου.
2.    Τα μαθήματα να αρχίζουν στις 6 Σεπτεμβρίου.
3.    Στις 7 Ιανουαρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Ιωάννη, να γίνεται μάθημα.
4.    Η 30ή Ιανουαρίου να χαρακτηρισθεί ως ημέρα εορτής κατά την οποία γίνεται εκκλησιασμός και δραστηριότητες σχετικά με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα.
5.    Τα μαθήματα στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό να λήγουν στις 15 Ιουνίου και στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) στις 31 Μαΐου.
6.    Το σχολικό έτος στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να λήγει στις 30 Ιουνίου. Το τελευταίο 10ήμερο του Ιουνίου να αξιοποιείται για επιμορφωτικά σεμινάρια.
7.    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, να παρατείνεται το διδακτικό έτος, όσον αφορά μόνον τα Λύκεια ,και μέχρι τις 10 Ιουνίου.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ESOS: Στην εισήγησή του το ΙΕΠ δεν κάνει προτάσεις περικοπών περιπάτων.
Το Ι.Ε.Π. Σκοπός - Αρμοδιότητες
1. Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2. Σκοπός του Ι.Ε.Π. είναι η επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και η διαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) Γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή αυτεπαγγέλτως, αντίστοιχα, για:
  αα) θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση, το διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων,
  ββ) θέματα που αφορούν τα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα,
  γγ) την εναρμόνιση της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της επιλογής των εκπαιδευτικών μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ως προς τις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και των εκπαιδευτικών αδειών των εκπαιδευτικών με τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής,
  δδ) θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των διοικητικών και των εκπαιδευτικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών,
  εε) θέματα της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και
  στστ) θέματα της παιδείας των ομογενών και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
  β) Διερευνά και εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις σε ερευνητικές ή πειραματικές δραστηριότητες διαφορετικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων αυτών και βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων στα θέματα αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π.
  γ) Μελετά συστηματικά:
  αα) τα θέματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους βελτίωσής της,
  ββ) τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών στόχων και αναγκών συγκεκριμένων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους ικανοποίησης και αντιμετώπισής τους και
  γγ) τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν το χαρακτήρα, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, όπως η δομή της εκπαίδευσης, το οργανωτικό – διοικητικό σύστημα και οι υλικοτεχνικές υποδομές, και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τις βέλτιστες
αναγκαίες παρεμβάσεις.
  δ) Υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις στα θέματα των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται η υλοποίηση των δράσεων αυτών στο Ι.Ε.Π. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
4. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ιδίως τα παιδαγωγικά τμήματά τους, τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης, ιδρύματα και οργανισμούς μελετών και ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και λοιπούς φορείς με συναφή αποστολή.

Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: για την επιμόρφωση των Διευθυντών στις 29 και 30 Μαΐου 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
   ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα,  28-5- 2014
Αρ. Πρωτ.: 117
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -  45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ : Μέλη

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων λαμβάνοντας υπόψη του την υπ. αριθμ. πρωτ. 4204/27-5-2014 απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων με Θέμα: «Επιμόρφωση Διευθυντών Σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων», σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε να καλέσει τους Διευθυντές των σχολείων, που όπως όλος ο κλάδος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν δώσει και δίνουν τον αγώνα ενάντια στην εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης, να μην πάρουν μέρος στην επιμόρφωση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ.Ηπείρου δηλώνοντας με την αγωνιστική στάση τους, την απόφαση του Κλάδου, να βάλει φραγμό στους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και την προώθηση της εφαρμογής της αξιολόγησης – χειραγώγησης των ποσοστώσεων, της μισθολογικής – βαθμολογικής καθήλωσης και των απολύσεων.
Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 866/21-5-2014 απόφαση της ΔΟΕ τους καλεί σε 48ωρη απεργία στις 29 και 30 Μαΐου 2014 ώστε να μη συμμετέχουν σε αυτή και όλους τους συναδέλφους σε 3ωρη στάση εργασίας την πρώτη ημέρα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης (από 8π.μ. έως 11π.μ.), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα μαζί με το Δ.Σ. να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο διεξαγωγής αυτής, Ανεξαρτησίας 146-Ιωάννινα.
Το Δ.Σ.

Τρίτη 27 Μαΐου 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
   ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα,   26-5-2014
Αρ. Πρωτ.: 115
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -  45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ : Μέλη Συλλόγου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«συνάντηση του ΔΣ του συλλόγου με τους Διευθυντές –ντριες, προϊσταμένους -ες  των σχολικών μονάδων και νηπιαγωγείων του Νομού μας»
     Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ιωαννίνων αποφάσισε και καλεί σε συνάντηση τουςΔιευθυντές –ντριες, προϊσταμένους –ες των σχολικών μονάδων και νηπιαγωγείων του Νομού μας, ανοιχτή προς όλους τους συναδέλφους, την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014 στις 6 μ.μ. στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Τ. Ισαάκ 22 και τέρμα Μανωλιάσας, Κιάφα, προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα των επικείμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων για την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση.
     Θεωρούμε απαραίτητη και ουσιαστική την ενεργή συμμετοχή σας!!!
     
Το ΔΣ

Οριστική Απόφαση: Ποια σχολεία - νηπιαγωγεία καταργούνται, συγχωνεύονται και ιδρύονται


Δείτε στο παρακάτω έγγραφο και το αντίστοιχο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε σήμερα την οριστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις καταργήσεις, συγχωνεύσεις, ιδρύσεις και υποβιβασμούς  δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Στην απόφαση περιλαμβάνονται, όλα τα δηματικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία τα οποία καταργούνται, συγχωνεύονται, ιδρύονται και υποβιβάζονται.
Δείτε την υπουργική απόφαση εδώ
Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

ΣτΕ: Συνταγματικό το καθεστώς αυτόματης αργίας για πειθαρχικό παράπτωμα

ste5

Η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ), με την υπ΄ αριθμ. 1900/2014 απόφασή της, έκρινε ότι είναι συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η ισχύουσα διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα που προβλέπει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα θα τίθενται αυτομάτως σε αργία (αυτοδίκαιη θέση σε αργία).
Ειδικότερα, το άρθρο 103 του παλαιού Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) αναμορφώθηκε με τον νόμο 4093/2012 και αυστηροποιήθηκε ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε «να επιτυγχάνεται η άμεση και έγκαιρη απομάκρυνση όσων διώκονται ή τιμωρούνται για σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα».
Σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο υπάλληλος τίθεται αμέσως σε αργία μόλις ασκηθεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη ή παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.
Όπως ανέφερε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι το μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας επιβάλλεται σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, ενώ «η κατάσταση σε αργία δεν επιφέρει τη λύση της υπαλληλικής σχέσεως, ούτε την απώλεια της οργανικής θέσεως ή του κατεχόμενου από τον υπάλληλο βαθμού, ούτε αποτελεί πράξη απολύσεως από την υπηρεσία».
Ακόμη, η αυτοδίκαιη θέση σε αργία «συνιστά προσωρινό διοικητικό μέτρο, το οποίο συνεπάγεται την για λόγους δημοσίου συμφέροντος διακοπή της ενεργού ασκήσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εκκρεμότητας της πειθαρχικής ή ποινικής υποθέσεως», αλλά και η επιβολή του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας «δεν ισοδυναμεί από πλευράς εννόμων αποτελεσμάτων προς απόλυση ή υποβιβασμό».
Επίσης, στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι που τίθενται σε αργία λαμβάνουν το 75% των αποδοχών τους και η όλη πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί (σύμφωνα με τον νόμο) το πολύ μέσα σε τέσσερεις μήνες.
Η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και το άρθρο 20 του συνταγματικού χάρτη που κατοχυρώνει το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως, αλλά ούτε και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.
Την ολομέλεια του ΣτΕ την απασχόλησε περίπτωση εκπαιδευτικού ο οποίος προσελήφθηκε στο Δημόσιο το 2000 και παράλληλα τη δωδεκαετία 2000-2012 δίδασκε και αλλού (Κέντρο Επιμόρφωσης) ως ωρομίσθιος καθηγητής με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ την τετραετία 2000-2004 δίδασκε και σε Σχολή. Για τις παράλληλες απασχολήσεις του δεν είχε λάβει την άδεια όπως προβλέπει ο νόμος για την πολυθεσία. Ακόμη, υπέβαλε ψευδώς δηλώσεις ότι δεν ενέπιπτε στις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου περί πολυθεσίας.

Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Περιμένοντας το ''μάννα εξ ουρανού''...

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις σχετικά με τον τρόπο αντίδρασής μας απέναντι στο υπουργείο παιδείας, όσον αφορά την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
Τελικά μόλις προχθές την Πέμπτη το μεσημέρι ήρθε στα σχολεία από την ΔΟΕ, και μάλιστα εμπιστευτικά, το υλικό, κείμενο - απάντηση, σχετικά με την διαδικασία της ΑΕΕ. 
Πολλοί, αποφασίσαμε να το περιμένουμε ενστερνιζόμενοι την πεποίθηση ότι θα πρέπει να πορευτούμε με συντεταγμένο τρόπο απέναντι στις πιέσεις του υπουργείου.
Κυρίως είναι οι σχολικές μονάδες της προσχολικής αγωγής που δεν είχαν προβεί σε ενέργειες για την συμπλήρωση των φορμών της γενικής εκτίμησης, και αυτό προς τιμήν τους, κατά την άποψή μου.
Με αυτό τον τρόπο φαίνεται η διάθεση ενότητας και συσπείρωσης που επιθυμούν και που φυσικά απαιτείται λόγω των συνθηκών, αλλά και η εμπιστοσύνη στα συνδικαλιστικά μας όργανα, τοπικό Σύλλογο και ΔΟΕ.
Αυτή η οπτική όμως, από την άλλη μεριά δημιουργεί το εξής ζητούμενο, η ΔΟΕ να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και να αντιδρά έγκαιρα και έγκυρα, μιας και οι εξελίξεις τρέχουν. Για το πρώτο έχω αναφερθεί σε προηγούμενη επικοινωνία μας, για το δεύτερο, το έγκυρα, να σημειώσω ότι είναι πολύ σημαντικό που συνοδεύεται το υλικό αυτό με ένα άρθρο από το ΙΠΕΜ (Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών-Μελετών ΔΟΕ), για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, με κριτική προσέγγιση, θέτοντας βασικά ερωτήματα και προβληματισμούς. Η μελέτη από το ΙΠΕΜ, μαζί με το άρθρο του κ.Χ. Κωνσταντίνου (Καθηγητή Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) το οποίο δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου 2014, και αφορά στους βασικούς λόγους που καθιστούν δυσεφάρμοστη και αναποτελεσματική τη δρομολογημένη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού, αποτελούν μια αξιόλογη απάντηση στην προσπάθεια του υπουργείου για επιβολή στους εκπαιδευτικούς αυτών των διαδικασιών και για νομιμοποίηση στη συνείδηση της κοινής γνώμης της πολιτικής του
Προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε και να επικοινωνούμε στους γύρω μας αυτές τις εμπεριστατωμένες απόψεις. 
Προς την θετική κατεύθυνση επομένως, οι παραπάνω εξελίξεις, όσον αφορά το ζήτημα της αντίδρασης του κλάδου στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης. 
Το μόνο μεμπτό σημείο, στις εξελίξεις αυτές που τόσο περιμέναμε,  είναι ότι για μια ακόμη φορά δημιουργήκαν παράπονα και απογοήτευση εντός του κλάδου από την πλευρά των νηπιαγωγών.  Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η πρώτη ήταν όταν είχε σταλεί από την ΔΟΕ η φόρμα του πρακτικού του αρνητικού στην συγκρότηση των ομάδων εργασίας για την αυτοαξιολόγηση, και τώρα με το υλικό - απάντηση για την γενική εκτίμηση της σχολικής μονάδας, που η ΔΟΕ δεν μερίμνησε να προσαρμόσει και στις δυο περιπτώσεις τα έντυπα αυτά για όλους τους τύπους σχολείων (μονοθέσια, ολιγοθέσια) και για τα νηπιαγωγεία (επιγραμματικά αναφέρω το διαφορετικό ωράριο και το διαφορετικό πρόγραμμα από τα ΔΣ). 
Κάτω από το βάρος της δύσκολης κατάστασης που έχουμε περιέλθει όλοι η συνάδελφοι, και εννοώ την υποχρεωτικότητα του θεσμού, οι παρεξηγήσεις και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ μας είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, μιας και οδηγεί στην διάρρηξη της ενότητας του κλάδου την οποία προσπαθούμε να ανακτήσουμε. Θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνει η προσαρμογή από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, που είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Φυσικά και θα μπορούσε να γίνει όπως και έγινε σε πολλές περιπτώσεις αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, παρά, η συμπόρευση με συντεταγμένο τρόπο.
Επιπλέον θεωρώ ότι είναι ζήτημα τάξης, δηλαδή δεν μπορεί να αγνοείται ένα σημαντικό μέρος του κλάδου, γιατί πιστεύω οτι όλοι έχουμε την αξία μας εντός μιας ένωσης, όπως επίσης τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα. Την παρούσα στιγμή που οι συνάδελφοι δείχνουν διάθεση για συμμετοχή και συστράτευση με τις προτάσεις του κλάδου, που τα εκπαιδευτικά ζητήματα μας απασχολούν τόσο έντονα, είναι κρίμα καθυστερήσεις και παραλείψεις από πλευράς ΔΟΕ, να δημιουργούν ζητήματα. Το χειρότερο είναι νομίζω, ότι κατά αυτόν τον τρόπο αναλωνώμαστε σε ανούσια πράγματα και χάνουμε την ουσία των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω μας.
Πληροφοριακά να σας πω ότι έπειτα από αντιδράσεις πολλών συναδελφισσών, νηπιαγωγών, ήδη έχει γίνει προσπάθεια προσαρμογής για τα νηπιαγωγεία, του υλικού που έχει σταλεί για την συμπλήρωση της φόρμας της γενικής εκτίμησης, και σύντομα περιμένουμε απάντηση από την ΔΟΕ.
Από τα παραπάνω συνεπάγεται, ότι η συμμετοχή και το ενδιαφέρον αλλάζουν τα πράγματα.
Νάτσια Ελευθερία 
Πόσο «επικίνδυνοι» είναι οι φιλελεύθεροι γονείς;

Από: Ελένη Χαδιαράκου
Είστε υπερβολικά ανεκτικοί και υποχωρητικοί με τα παιδιά σας και αρνείστε να τους βάλετε όρια στο όνομα του φιλελευθερισμού; Ο νευροψυχίατρος και ειδικευμένος σε θέματα συμπεριφοράς D.r David Sack, μας λέει γιατί οι φιλελεύθεροι γονείς είναι εξίσου επικίνδυνοι με τους αυταρχικούς!

Ο γνωστός φιλελεύθερος φιλόσοφος Μοντεσκιέ έλεγε: «Ελευθερία δεν είναι το να κάνει κανείς ό,τι θέλει αλλά το να μπορεί να κάνει ό,τι πρέπει». Σήμερα πολλοί γονείς βασιζόμενοι σε μια λανθασμένη ή ψεύτικη έννοια του φιλευθερισμού αναπτύσσουν μια υπερβολικά ανεκτική συμπεριφορά προς τα παιδιά τους, με καταστροφικά –πολλές φορές- αποτελέσματα.

Ειδική ΑγωγήΓια πρώτη φορά μετά το 2009, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά στην ίδρυση αρκετών σχολείων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης, όπως εξάλλου είχε δεσμευθεί και ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Συμεών Κεδίκογλου.


Ο κ. Κεδίκογλου υπέγραψε απόφαση με την οποία ιδρύονται τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια δομές Ειδικής Αγωγής.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, στη μεν Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ιδρύονται:
 • δύο Ειδικά Δημοτικά Σχολεία
 • ένα Ειδικό Νηπιαγωγείο
 • σαράντα εννέα νέα Τμήματα Ένταξης, ενώ προάγονται εννέα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία
Στη δε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιδρύονται:
 • δεκατέσσερις δομές Ειδικής Αγωγής (Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
 • τριάντα Τμήματα Ένταξης, ενώ προστίθενται εξειδικεύσεις σε τρία Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).
Στη μεν Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ιδρύονται Τμήματα Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Βαθέος Χαλκίδας, στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, στο Δημοτικό Σχολείο Στυρέων και στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Άννας, εκτός από το ειδικό νηπιαγωγείο και το ειδικό δημοτικό σχολείο Νέου Πύργου που έχει ήδη ιδρυθεί και λειτουργεί, ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιδρύονται Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βόρειας Εύβοιας στη Νέα Σινασό με εξειδικεύσεις Α. Ανθοκομίας, Β. Χειροτεχνίας, Γ. Πληροφορικής, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δήμου Κύμης Αλιβερίου στα Κριεζά με εξειδικεύσεις Α. Ανθοκομίας, Κηπουρικής Β. Χειροτεχνίας, Γ. Πληροφορικής και τρία Τμήματα Ένταξης στο Γυμνάσιο Σκύρου, στο Γυμνάσιο Ωρεών και στο Γυμνάσιο Βαθέος Χαλκίδας.
Η απόφαση του κ. Κεδίκογλου είναι προς έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών για να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ισχύσει από το σχολικό έτος 2014-2015.
Πηγή

Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

«Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015 - Λήξη σχολικού έτους 2013-2014»

Διαβάστε περισσότερα: εδώ

Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ ΦΕΚ B 1296 - 21.05.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 22.05.2014
Η Υ.Α. εδώ
Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ
Το έντυπο του Α.Δ.Υ.Μ. εδώ
Πατήστε εδώ για το ΦΕΚΔιαβάστε περισσότερα: Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Κριτική Προσέγγιση – Βασικά Ερωτήματα/προβληματισμοί
Η επονομαζόμενη «κοινωνία της γνώσης» απαιτεί συνεχείς αλλαγές, προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και των αναλυτικών προγραμμάτων και επιβάλλει την αδιάκοπη ενημέρωση του/της εκπαιδευτικού τόσο για το γνωστικό του/της αντικείμενο όσο και για την παιδαγωγική του/της θωράκιση.
Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελεί βασική στόχευση της εφαρμοζόμενης εκπαιδευτικής πολιτικής επειδή µε αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτή η ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας αλλά και της κοινωνικής συνοχής.
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια σύνθετη λειτουργία που αποτελείται από το σχεδιασμό-προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τον έλεγχο-αξιολόγηση, την ανασκόπηση και τροποποίηση (Κουτούζης, 1999: 43) και δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την καταλληλότητα, ποιότητα και  αποτελεσματικότητα των διδακτικών μεθόδων, του διδακτικού υλικού, των διοικητικών υπηρεσιών υποστήριξης και διανομής του εκπαιδευτικού υλικού κ.ά. (Ανδρεαδάκης, 2005).
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), ως το θεσμοθετημένο συνδικαλιστικό όργανο έκφρασης της εκπαιδευτικής κοινότητας, ουδέποτε αντιτάχθηκε στο θεσμό της αξιολόγησης και στη δημιουργία ενός αξιοκρατικού και αντικειμενικού αξιολογικού συστήματος, όπως επιχειρήθηκε και επιχειρείται να παρουσιάζεται από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και από τους κρατικούς φορείς.

Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

 πηγή: Μπράτης Δημήτρης Αιρετός ΚΥΣΠΕ 

Όπως μας ενημερώνει ο Αιρετός του ΚΥΣΠΕ Μπράτης Δημήτρης, οι αιτήσεις για μετάθεση των εκπαιδευτικών Π.Ε., για το έτος 2014, ανέρχονται συνολικά στις 7.005, αριθμός μικρότερος σε σύγκριση με τις αιτήσεις του  2013 και 2012. Επισημαίνει, επίσης, ότι οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται σε οργανικά κενά, τα οποία δεν έχουν ζητηθεί ακόμη από τις Δ/νσεις Π.Ε. Κι αυτό γιατί στα οργανικά κενά πρέπει να συνυπολογισθούν και οι αιτήσεις παραίτησης που υποβλήθηκαν μέχρι 30 Απρίλη. Δεν μπορούν, όμως, να υπολογισθούν ακόμη γιατί όσοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης μπορούν να την ανακαλέσουν μέχρι το τέλος του Μάη. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η εκτίμησή του είναι ότι η ανακοίνωση των μεταθέσεων δεν μπορεί να γίνει πριν το τέλος Ιουνίου 2014.19 Μαΐου - Γιατί τιμούμε σήμερα την Γενοκτονία των Ποντίων .... «Καταραμένος να παραμείνω στην αδιάστατη αιωνιότητα Αν ξεχάσω.....

genoktonia_ellinwn_pontiwn_3684_697157100.jpg
 «…οι γενιές που είναι θαμμένες στα πολυχιλιόχρονα χώματα
παραμένουν φρουροί της μνήμης και απαιτούν δικαίωση».

Κι γι΄ αυτή θα αγωνισθούμε ως το τέλος

 «Καταραμένος να παραμείνω στην αδιάστατη αιωνιότητα

Αν ξεχάσω.....


Το περήφανο βλέμμα του αδούλωτου Πόντιου
Την λαλιά που φιμώθηκε και ξαναζωντάνεψε στην εξορία
Τις ρίζες που αρνούνται να πεθάνουν.»

(Βάσσος Λυσαρίδης)Ρωμανίδης Ν. Θεόδωρος
Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης

19 Μαΐου - Γιατί τιμούμε σήμερα την Γενοκτονία των Ποντίων. 353.000 καταγεγραμμένοι επίσημα νεκροί και άλλοι τόσοι ξεριζωμένοι και διασκορπισμένοι αγνοούμενοι, αποτελούν πάντοτε για τους Πόντιους μια μνήμη στοιχειωμένη στην ψυχή.
Η 19η Μαΐου είναι η καταραμένη ημέρα για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Είναι η ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ειρηνεύσει, δήθεν, την περιοχή. Με το σύνθημα «η Τουρκία στους Τούρκους» έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο των Νεότουρκων για την τελειωτική εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού σε όλο τον Πόντο. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 ύστερα από δεκαετίες άρνησης η Ελληνική Βουλή, ομόφωνα, επιτελεί το ελάχιστο καθήκον της απέναντι στα εκατομμύρια των νεκρών. Αναγνωρίζεται ομόφωνα η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Κάθε χρόνο την μέρα αυτή ο ανά τον κόσμο διάσπαρτος Ποντιακός Ελληνισμός, αμάχητο τεκμήριο και ζωντανό κομμάτι του οικουμενικού ελληνισμού, επιβεβαιώνει την ισχυρή θέληση και αγωνιστικότητα του, το χρέος και το εθνικό καθήκον του για την με κάθε θεμιτό μέσο διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των προγόνων μας.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

banner ekloges 2014


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: 

http://ekloges.php.gov.gr/elections_menu.asp

Σάββατο 17 Μαΐου 2014

Εκπαίδευση και ανάπτυξη


Μεταξύ των παραγόντων που εξηγούν τις αναπτυξιακές επιδόσεις των διαφόρων χωρών σημαντική θέση έχει η ποιότητα της εκπαίδευσης.
Βέβαια, το ζήτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί να εκτιμηθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης με ποσοτικούς και συνεπώς μετρήσιμους δείκτες. Γιατί δεν αρκεί να διαπιστώνεται η ποσότητα των γνώσεων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Εχει μεγαλύτερη σημασία κατά πόσο οι γνώσεις αυτές μετατρέπονται σε πραγματική γνώση, δηλαδή σε δημιουργικότητα και ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Σχετικά με τις μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης

Από τη Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι:
 1. Οι προσωρινοί πίνακες με τις μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 19-5-2014.
 2. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, ορίζεται από την Τρίτη 20-5-2014 μέχρι και την Παρασκευή 23-5-2014 και ώρα 14.00

«Γνωστοποίηση μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων»

ΘΕΜΑ:
«Γνωστοποίηση μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων»
ΣΧΕΤ.:
 1. Η με αρ. 59755/Δ1/15-4-2014 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014»
 2. Το με ημερομηνία 9-5-2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΥΠΑΙΘ «Παράταση για την ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών»
Σε ενέργεια των παραπάνω σχετικών, από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων ανακοινώνονται οι πίνακες με τις μονάδες μετάθεσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της, που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ, σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες τυφλών ή κωφών με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών.
Οι αντίστοιχοι προσωρινοί πίνακες με τις μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 16-5-2014.
Από την Παρασκευή 16-5-2014 μέχρι και την Τετάρτη 21-5-2014 και ώρα 14:00 θα υποβάλλονται ενστάσεις στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων από τους ενδιαφερόμενους.  Οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις θα εξετάζονται από το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων.

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ε. ΚΟΛΙΟΣ

13 απαντήσεις για την εκλογική διαδικασία

Απαντήσεις σε συχνές απορίες των ψηφοφόρων

 σχετικά με την εκλογική διαδικασία δίνει 

ενόψει των αυριανών αυτοδιοικητικών εκλογών 

το υπουργείο Εσωτερικών

Αναλυτικά:


• Δεν μπορώ να βρω το όνομά μου στους εκλογικούς καταλόγους.

Επισκεφθείτε τη σελίδα «Μάθε πού ψηφίζεις» και δώστε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν ήδη το έχετε κάνει, μη διστάσετε να το επαναλάβετε. Είναι πιθανό να έχετε κάνει κάποιο λάθος πληκτρολόγησης. Αν παρ' όλη την προσπάθειά σας δεν βρείτε το όνομά σας, τότε απευθυνθείτε στο δήμο που είστε εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας.

• Βρήκα το όνομά μου σε άλλο δήμο από αυτό όπου είμαι δημότης... Βρήκα το όνομά μου σε άλλο εκλογικό διαμέρισμα από αυτό όπου κατοικώ...

Οι εκλογικοί κατάλογοι έχουν καταρτισθεί με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα δημοτολόγια και οι δήμοι έχουν κατανείμει τους εκλογείς σε εκλογικά διαμερίσματα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της διεύθυνσης που είναι καταχωρημένα στα δημοτολόγια. Οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές του Μαΐου 2014 περιλαμβάνουν τις μεταβολές μέχρι τις 14 Μαρτίου 2014 και δεν επιδέχονται αλλαγές. Για τις μελλοντικές εκλογές, αποταθείτε στον δήμο σας, για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας ή να διορθωθούν ενδεχόμενα λάθη.

• Διαπίστωσα ότι είμαι διπλοεγγεγραμμένος, τι συνεπάγεται αυτό;

Είστε εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια δύο ή περισσοτέρων δήμων. Για τις εκλογές του 2014, οφείλετε να ψηφίσετε στον δήμο της νόμιμης εγγραφής σας η οποία εξακριβώνεται κατόπιν επικοινωνίας με τους οικείους δήμους. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα σας καλέσει να υπογράψετε μια υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζετε ότι είστε διπλοεγγεγραμμένος και δεν ψηφίσατε αλλού. Αυτές οι δηλώσεις θα συγκεντρωθούν στο ΥΠΕΣ και θα διασταυρωθούν. Με αυτήν τη διαδικασία, διασφαλίζεται το κύρος των εκλογών.

Ας μην ξεχνάμε ότι η διπλοψηφία απαγορεύεται και τιμωρείται αυστηρά.
• Είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία και αν ναι, μέχρι ποια ηλικία;

Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τους διατάξεις τους ισχύουσας νομοθεσίας. Δικαιολογημένα μπορούν να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό και όσοι θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χλμ. από το εκλογικό τους τμήμα.

• Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η ψηφοφορία;

Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7 το πρωί και λήγει στις 7 το απόγευμα.

• Είμαι έλληνας πολίτης και στις εκλογές θα βρίσκομαι στο εξωτερικό. Μπορώ να ψηφίσω από εκεί που βρίσκομαι;

Όσοι από τους έλληνες πολίτες διαμένουν στο εξωτερικό ή θα βρίσκονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να ψηφίσουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Ελλάδα. Για τις Ευρωεκλογές ωστόσο μπορούν να ψηφίσουν στην περιφέρεια της οικείας ελληνικής προξενικής αρχής σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι τις 4 Απριλίου 2014.

• Έχω χάσει την ταυτότητά μου, πώς θα ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα; Αν έχω βγάλει νέα αστυνομική ταυτότητα, θα υπάρξει πρόβλημα;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαβατήριό σας ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή. Στη περίπτωση νέας αστυνομικής ταυτότητας, μπορείτε να ψηφίσετε κανονικά, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία, θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.

• Διαπίστωσα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου έχουν διαφορές από την εγγραφή μου στους εκλογικούς καταλόγους; Θα αντιμετωπίσω πρόβλημα; Τι πρέπει να κάνω;

Εξαρτάται από τις διαφορές. Αν είναι ουσιώδεις, μπορεί να απαιτηθεί πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από τον δήμο. Καλό είναι να εφοδιαστείτε με αυτό έγκαιρα, για να αποφύγετε τις ταλαιπωρίες της τελευταίας στιγμής.

• Είμαι τακτικό μέλος εφορευτικής επιτροπής, αλλά δεν μπορώ να παραβρεθώ, ποιον θα ενημερώσω;

Στο ενημερωτικό που έχετε λάβει, αναφέρει αν θα ενημερώσετε την Εισαγγελία Πρωτοδικών ή τον δήμο, στον οποίο έχετε τα εκλογικά σας δικαιώματα.

• Ποιοι ονομάζονται κοινοτικοί εκλογείς και πότε ψηφίζουν;

Οι κοινοτικοί εκλογείς, ως πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ψηφίσουν μόνο στις δημοτικές εκλογές (όχι περιφερειακές) και ευρωεκλογές. Οι πολίτες αυτοί έχουν τις παρακάτω υπηκοότητες: αυστριακή, βρετανική, βελγική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, κυπριακή, λετονική, λιθουανική, Λουξεμβούργου, Μάλτας, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική.

• Είμαι ετεροδημότης, ψηφίζω;

Οι ετεροδημότες εκλογείς στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή) ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του δήμου που είναι δημότες και για τις ευρωεκλογές αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους, στους ειδικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται ειδικά τμήματα ετεροδημοτών.

Πώς θα ψηφίσουμε στις δημοτικές εκλογές 2014

Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαία ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους κάθε πρώην δήμου (εκλογική περιφέρεια) ξεχωριστά και, με τους υποψήφιους για τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων.

Ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει από 1 μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους της εκλογικής του περιφέρειας και 1 σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο μιας άλλης εκλογικής περιφέρειας του δήμου του.
Ο υποψήφιος δήμαρχος δεν χρειάζεται σταυρό για την εκλογή του. Εάν όμως μπει σταυρός στο όνομα του, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο και είναι υπέρ του συνδυασμού.
Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.
Προηγείται η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών και ακολουθεί αμέσως μετά η ψηφοφορία για την εκλογή των περιφερειακών αρχών
Πώς θα ψηφίσουμε στις περιφερειακές εκλογές 2014

Για έναν υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται έως τρεις περιφερειακοί σύμβουλοι.

Για έναν ή δύο υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά περιφερειακοί σύμβουλοι.
Για έναν, δύο ή τρεις υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από οχτώ έως και δώδεκα περιφερειακοί σύμβουλοι και
Για έναν ή δύο ή τρεις, ή τέσσερις υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από δώδεκα περιφερειακοί σύμβουλοι.

http://www.ethnos.gr