Σελίδες

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Αυτή είναι η «κανονικότητα» του Υπουργείου Παιδείας: Μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή με βάση τις ισορροπίες και όχι τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης


15 Δεκεμβρίου 2019
!
           

            Μετά από εσωκομματικές διαβουλεύσεις μηνών, για ένα θέμα που αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4597/2019, ο καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων, που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020.

Το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας δείχνει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει δύο πολιτικές. Αυτή των λόγων, όπου γίνεται επίκληση ενός δήθεν νέου ύφους και ήθους εξουσίας το οποίο δεν έχει σχέση με το παρελθόν και αυτή των πράξεων, στις οποίες κυριαρχούν τα κομματικά «νταραβέρια» μεταξύ αποτυχόντων πολιτευτών, κουμπάρων, στελεχών, ψηφοφόρων και φίλων υπουργών και έρχεται από το «βαθύ» παρελθόν.
Στην Παιδεία το έλλειμα στρατηγικής στόχευσης έχει ήδη διαφανεί, καθώς εξ αιτίας της αδυναμίας διαμόρφωσης συνολικής εκπαιδευτικής πρότασης γίνονται διαρκώς αποσπασματικές προσθήκες ρυθμίσεων σε άσχετα νομοσχέδια. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι τα σχολεία βρίσκονται λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, υπάρχουν ακόμη πολλά κενά τα οποία δεν έχουν καλυφθεί.
Οι 1.817 θέσεις μόνιμων διορισμών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της ειδικής αγωγής. Όλοι γνωρίζουν, εδώ και μία εικοσαετία, ποια είναι η πραγματικότητα στην ειδική εκπαίδευση και ότι η πρωτοβάθμια ήταν αυτή που σήκωσε και σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος. Ο αριθμός άλλωστε των αναπληρωτών που εργάζονται όλα τα χρόνια σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, δεν χωρά καμία αμφισβήτηση. Η Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση της ΝΔ είναι οι μόνοι που είτε το αγνοούν είτε αδιαφορούν!
Είναι απόλυτα βέβαιο, μετά από αυτή την επιλογή, ότι η έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς θα βρει τόσα πραγματικά κενά στην ειδική αγωγή, που δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμα.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Π.Ε. θεωρεί τον αριθμό των μόνιμων διορισμών, που αφορούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρετικά μικρό και καταγγέλλει την απόφαση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας. Απαιτούμε οι μόνιμοι διορισμοί να γίνουν με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ειδικής αγωγής που τόσο έχει ανάγκη η εκπαίδευση στο σύνολό της.


 Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συγχώνευση του Παιδαγωγικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας


        
Σχετικά με τη συγχώνευση του Παιδαγωγικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και τη μετονομασία του σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, θα ήθελα να καταθέσω κάποιες σκέψεις και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες γνώσεις που όλοι οι εκπαιδευτικοί κατέχουν και με αυτές πορεύονται, αλλά οι πολιτικοί δυστυχώς δεν σέβονται. Αρκεί κάποιος να ανατρέξει στα συγγράμματα καταξιωμένων ακαδημαϊκών δασκάλων καθώς και στη σχετική νομοθεσία ώστε να καταδειχθεί ο λανθασμένος προσανατολισμός αυτής της ενέργειας. 

«Για την Παιδαγωγική Επιστήμη, η αγωγή και η μάθηση αποτελούν βασικές έννοιες, διότι προσδιορίζουν το γνωστικό της πεδίο ∙ η μόρφωση αποτελεί το αποτέλεσμά τους, η διδασκαλία το μέσω για την εκπλήρωσή τους και η εκπαίδευση αποτελεί τη συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια για αγωγή και μάθηση.» (Πυργιωτάκης, 1999).  Επομένως, όσον αφορά την εκπαίδευση αναδεικνύεται, η σύνθετη, πολύπλοκη, απαιτητική και δύσκολη φύση της (Κωνσταντίνου, 2018).

Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιτελώντας το έργο τους στα σχολεία και αποτελώντας τους βασικούς συντελεστές στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι απαραίτητο να εφοδιάζονται με άρτια επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική συγκρότηση, η οποία παρέχεται από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Ανάλογα με τον θεσμό και την εκπαιδευτική βαθμίδα όπου υπηρετεί ο κάθε εκπαιδευτικός διαμορφώνεται και το περιεχόμενο των σπουδών του κατά την βασική του εκπαίδευση, δηλαδή τις προπτυχιακές σπουδές. Ουσιαστικά επιτελείται επαγγελματική ειδίκευση των παιδαγωγών - εκπαιδευτικών, ώστε να  μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους ανάλογα με τον θεσμό και την εκπαιδευτική βαθμίδα όπου καλούνται να υπηρετήσουν (Κωνσταντίνου, 2018).

Τα παραπάνω είναι θεσμοθετημένα και κατοχυρωμένα σε διεθνές επίπεδο, ενώ είναι απαραίτητο να αναφερθεί  ότι πηγάζουν πρώτα από όλα, από τη σχετική νομοθεσία, επομένως δεν επιδέχονται ανατροπών, ή προχειροτήτων, οι οποίες οδηγούν σε επιστημονικές και επαγγελματικές αναστατώσεις και ανισορροπίες (Κωνσταντίνου, 2018; ΠΔ 24/1991; Νόμος υπ’ αριθμ. 1566/1985).  Επιπλέον με αυτό τον τρόπο επέρχεται η υποβάθμιση αν όχι ακύρωση των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων και των θεσμικά και επιστημονικά κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, με κατάληξη την απαξίωση και ποιοτική υποβάθμιση των θεσμών της εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, υποβάθμιση θα υπάρξει και για τους κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα υπολείπονται  ανάλογης επιστημονικής κατάρτισης, σε σχέση με συναδέλφους τους απόφοιτους των άλλων αντίστοιχων τμημάτων.  

Ενέργειες όπως και η συγκεκριμένη συγχώνευση δεν πληρούν κανένα επιστημονικό κριτήριο, διότι δεν νοείται συνεκπαίδευση εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργών, ενώ ερωτηματικά τίθενται για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι φοιτητές/τριες θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν κατεύθυνση εντός του Τμήματος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τον Κανονισμό του Τμήματος που συντάσσεται, τη στιγμή που συντελούνται διαδικασίες σε άλλα τμήματα στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση και αναφέρω χαρακτηριστικά τα τμήματα ΦΠΨ, τα οποία ακριβώς για να έχουν ξεκάθαρα χαρακτηριστικά ακολουθούν αυτόνομη πορεία. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών και ο μεγάλος κίνδυνος που απειλεί το δημόσιο σχολείο είναι η αλλοίωση της ποιότητάς του και η υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών, διότι το καλό του Δημόσιου Σχολείου έχει απόλυτη σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Είναι ανιστόρητο και επικίνδυνο να γίνονται τέτοιου είδους επιλογές και «εκπτώσεις» στην εκπαίδευση ενός λαού και μάλιστα σε μια περίοδο όπου το Δημόσιο Σχολείο είναι  απαραίτητο όσο ποτέ άλλοτε για τους νέους και την κοινωνία.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν γίνεται σαφές ότι οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης ενέργειας είναι αρνητικές τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο, ενώ η καταγγελία της πολιτικής αυτής απόφασης αλλά και της επιλογής του Π.Τ.Δ.Ε.Π. πρέπει να είναι καθολική από όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να αποσυρθεί αυτή η απόφαση για τη συγχώνευση του Π.Τ.Δ.Ε.Π. και του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.

Νάτσια ΕλευθερίαΠηγές-ενδεικτική βιβλιογραφία:

Κωνσταντίνου, Χ. (2015). Το καλό σχολείο, ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή ως παιδαγωγική θεωρία και πράξη. Gutenberg. Αθήνα.

Κωνσταντίνου, Χ. (2018). Η Αποστολή του Σχολείου σε σχέση με τον Εκπαιδευτικό και τους Διακριτούς Ρόλους των Βαθμίδων εκπαίδευσης. Δείκτες Εκπαίδευσης, τ. 20, 13-20.

Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα.

Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού. Τμήμα Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ». Αθήνα: 16/7/2015. www.minadmin.gov.gr/wp.../20150721_kodikas_katastasis_dimosion_ypallilon.doc

Νόμος υπ’ αριθμ. 1566/1985, άρθρο 12 (ΦΕΚ 167/Τ.α’/1985) Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Ν.3848/2010, (ΦΕΚ 71/19-5-2010, τ.Α.)  Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

ΠΔ 24/1991 (ΦΕΚ 9/τ. Α΄/4-2- 1991), Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 345/1990, Παύση λειτουργίας Παιδ. Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών και ρύθμιση σπουδαστικών και άλλων θεμάτων (ΦΕΚ 137 Α).

Ηλεκτρονικές πηγές:Επαγγελματικές Δυνατότητες Απόφοιτοι Τμήματος Νηπιαγωγών


Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Θέμα: Συνάντηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης


Αρ. Πρωτ. 210
Αθήνα 30/10/2019

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


                Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29/10/2019 συνάντηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με την πρωτοβουλία της υφυπουργού Παιδείας κας Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της δέσμευσης που είχε αναλάβει στη συνάντηση με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις 30 Αυγούστου.
                Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής Έργων της Κτ.Υπ. (κτηριακές υποδομές), νομικοί σύμβουλοι εκπρόσωποι του Υπουργού και του Υφυπουργού Εσωτερικών, η Γ.Γραμματέας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και συνεργάτες της Υφυπουργού. Σκοπός της συνάντησης ήταν η καταγραφή των προβλημάτων σε σχέση με την εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, η τοποθέτηση της Υφυπουργού, της Δ.Ο.Ε., της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Κτ.Υπ. επί αυτών καθώς και μια πρώτη προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για τη συνέχεια.
                Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξ αρχής  δήλωση της Υφυπουργού ότι θέση και βούληση της κυβέρνησης είναι η εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης γιατί είναι προς όφελος των μαθητών και ότι η σύσκεψη πραγματοποιείται για την υλοποίησή της και την άρση των προβλημάτων.
                Στον αντίποδα, ο εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε. μετέφερε την απόφαση συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε., τονίζοντας ότι συμφωνούν όλοι οι Δήμοι με αυτήν, για αναστολή της εφαρμογής της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Για τη στήριξη της θέσης αυτής επικαλέστηκε προβλήματα στις κτηριακές υποδομές και την έλλειψη οικοπέδων ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα συντήρησης των κτηρίων εξ αιτίας της κατά 80% περικοπής της χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α.  μέσω της ΣΑΤΑ.
Αίσθηση έκανε η γνωστοποίηση του νομικού συμβούλου - συνεργάτη του Υφυπουργού Εσωτερικών ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 το οποίο αφορούσε μεταξύ άλλων και τη (μόνιμη) σχολική στέγη παρουσίασε απορροφητικότητα μόλις 5%  με αποτέλεσμα 120 εκ. ευρώ να μείνουν αναξιοποίητα (λήξη 31-12-2019) εξ αιτίας της αδυναμίας των Δήμων, με τον εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε. να επικαλείται την έλλειψη οικοπέδων καθώς και του προσωπικού για την εκπόνηση μελετών.
Ο Διευθυντής Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. τόνισε την ανάγκη της τοποθέτησης 400 ως και 500 αιθουσών για την πλήρη εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης τόσο στους 40 εναπομείναντες Δήμους όσο και σε Δήμους που προχώρησαν στην υιοθέτηση εξαιρετικά προσωρινών λύσεων ώστε να υλοποιηθεί η εφαρμογή κατά το επόμενο σχολικό έτος, τονίζοντας την κρισιμότητα της εφαρμογής του άρθρου 220 του Ν.4610/2019 καθώς και της Υπουργικής Απόφασης που διευκολύνει την εκμίσθωση αιθουσών.
Οι εκπρόσωποι της Κτ.Υπ., ανάμεσα σε άλλα, τόνισαν ότι η μη ύπαρξη οικοπέδων αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρξει πολιτική χαρακτηρισμών νέων οικοπέδων, σε χώρους για σχολική στέγη ώστε στη συνέχεια να υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης διδακτηρίων. Τόνισαν επίσης ότι είναι απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση που θα επεκτείνει την ισχύ του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 και στους 40 Δήμους  καθώς και για την απλούστευση των διαγωνισμών για τις εργολαβίες τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφρού τύπου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για το σχ. έτος 2020-2021.
Ως Δ.Ο.Ε. επαναλάβαμε την αταλάντευτη θέση μας για την άμεση εφαρμογή, της μεγάλης κατάκτησης του κλάδου, της  2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, κάτι για το οποίο θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη.
Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προκρίνουμε:
·         Την πραγματοποίηση συνάντησης με τους 40 Δήμους της τρίτης φάσης εφαρμογής (2020 – 2021) στην προσπάθεια επίλυσης των υφιστάμενων προβλημάτων (για το οποίο δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει η Υφυπουργός Παιδείας)
·         Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών όπου, μεταξύ όλων, θα τονίσουμε την ανάγκη ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 3 και της πρόβλεψης κονδυλίων για αγορά γης ώστε να είναι υλοποιήσιμος ο σχεδιασμός για μόνιμες λύσεις στη σχολική στέγη.
·         Τη διεκδίκηση αυξημένων κονδυλίων για την εκμίσθωση σχολικών κτηρίων
·         Την απαίτηση για παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων σχολικών χώρων για μια 5ετία
·         Την απαίτηση για νομοθετική ρύθμιση που θα επεκτείνει την ισχύ του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 και στους 40 Δήμους  καθώς και για την απλούστευση των διαγωνισμών για τις εργολαβίες τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφρού τύπου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για το σχ. έτος 2020-2021
·         Τη νομιμοποίηση των αδειών των σχολικών κτηρίων τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία εμφανίζουν προβλήματα με αποτέλεσμα μια σειρά ζητημάτων (πυρασφάλεια, άδειες λειτουργίας κιλικίων, κλπ.) να μην μπορούν να επιλυθούν.
               

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΟΕ


Αρ. Πρωτ. 88
Αθήνα 18/9/2019

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


Θέμα:  Κάλεσμα του Δ.Σ. της  Δ.Ο.Ε. για συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη  Δ.Ε.Θ., ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ.  θα έδινε στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου που θα περιελάμβανε αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο 1264/82. Ο Υπ. Εργασίας Γ. Βρούτσης από το βήμα της Βουλής, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, είχε προαναγγείλει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου (ανατροπές στα ως τώρα ισχύοντα με εφαρμογή ηλεκτρονικού μητρώου των σωματείων, ηλεκτρονική ψηφοφορία ακόμη και για απεργία κ.α.). 
Η κυβέρνηση της Ν.Δ., πατώντας στην τροπολογία Αχτσιόγλου/ΣΥΡΙΖΑ που έφερε το 2018, για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος (στις πρωτοβάθμιες επιχειρησιακές οργανώσεις)  βαθαίνει την επίθεση ενάντια στην οργανωμένη δράση των εργαζομένων, με στόχο τον έλεγχο των σωματείων και της δράσης τους. Το νομοσχέδιο δημοσιοποιήθηκε με τον τίτλο του «Αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου. Η  παρέμβαση του κράτους στον συνδικαλιστικό νόμο, προφανώς θεωρείται από την κυβέρνηση …αναπτυξιακό μέτρο.
Υπενθυμίζουμε στην κυβέρνηση πως η συνδικαλιστική ελευθερία και δράση κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, προστατεύεται από Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (οι οποίες υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 28§1 του Συντάγματος) και ρυθμίζεται νομοθετικά με τον Ν.1264/1982. Αυτό, στο πλαίσιο λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας, καθιστά εξόφθαλμη κάθε προσπάθεια περιστολής των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων, αφού με βάση το προαναφερθέν συνταγματικό-νομικό πλέγμα, αυξημένης τυπικής ισχύος έναντι του κοινού νόμου:
·                     Το Κράτος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.
·                     Οι εργαζόμενοι δικαιούνται, χωρίς καμιά διάκριση και χωρίς καμιά προηγούμενη άδεια, να συνιστούν οργανώσεις της επιλογής τους, να γίνονται μέλη τους, να συντάσσουν τα καταστατικά και τους κανονισμούς τους, να εκλέγουν ελεύθερα τους αντιπροσώπους τους, να οργανώνουν τα της διαχείρισης και της δραστηριότητάς τους και να καταστρώνουν το πρόγραμμα των ενεργειών τους.
·                     Οι «εργοδότες» (το κράτος στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων) δεν πρέπει να επεμβαίνουν με κανένα τρόπο ή μέσο στη σύσταση, στη λειτουργία ή στη διοίκηση των οργανώσεων των εργαζομένων.
Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, θα πρέπει να εναρμονίζονται με όλα τα παραπάνω.
Οι αλλαγές που σχεδιάζονται στόχο έχουν να  νομιμοποιήσουν και να επεκτείνουν την κρατική και την εργοδοτική παρέμβαση μέσα στα συνδικάτα, να παρακάμψουν τα καταστατικά των σωματείων, με εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας να το αποφασίσει, καθιστώντας τον τοποτηρητή της συνδικαλιστικής δράσης (μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών κλπ.), να αποδυναμώσουν τις συλλογικές διαδικασίες για τη λήψη αγωνιστικών κινητοποιήσεων (γενικές συνελεύσεις).
Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στο άρθρο 50 τα οποία πρέπει να απαντηθούν:
·                     Ποια είναι η σκοπιμότητα δημιουργίας ενός τέτοιου μητρώου για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού ακόμα και ο έλεγχος της αντιπροσωπευτικότητας που, υποτίθεται, πως εξυπηρετεί δεν ανατίθεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην κρατική εξουσία αλλά εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη κάθε συλλογικής σύμβασης εργασίας ή και σε τρίτες οργανώσεις, να αμφισβητήσουν την αντιπροσωπευτικότητα ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.1264/1982.
·                     Ποιοι είναι στην πραγματικότητα οι στρατηγικοί, για την κυβέρνηση, λόγοι που της επιβάλλουν να εισάγει στην ζωντανή συνδικαλιστική πραγματικότητα την, ατομικού και όχι συλλογικού χαρακτήρα, διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ;  Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 50, με την οποία εισάγεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων και με ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως θα ορίζεται από το καταστατικό της οργάνωσης ή το αρμόδιο όργανο διοίκησής της», σαφέστατα δεν καταργεί την υφιστάμενη διαδικασία λήψης απόφασης για αγωνιστικές κινητοποιήσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία. Είναι, όμως, υπαρκτός ο κίνδυνος της διαμόρφωσης νοοτροπίας μη συμμετοχής των μελών των οργανώσεων στις γενικές συνελεύσεις αλλά και πιθανής απαίτησής τους οι ψηφοφορίες να διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Όλα αυτά, πέρα από το γεγονός ότι δεν προβλέπονται από τα σημερινά καταστατικά, δημιουργούν κίνδυνο  «εκφυλισμού» των συλλογικών διαδικασιών. Αυτό, επίσης, που δεν γίνεται σαφές είναι εάν μεταξύ των ψηφοφοριών που μπορούν να πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, είναι και οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων (σήμερα απαγορεύεται από τον Ν.1264/1982.).
·                     Τι, πραγματικά, εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των συνδικαλιστικών οργανώσεων από τη στιγμή που, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπονται οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου των οικονομικών στοιχείων από τα αρμόδια καταστατικά τους όργανα; Αν πρόκειται για έλεγχο προς οργανώσεις που, τυχόν, ενισχύονται με κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει αυτό να οριστεί με απόλυτη σαφήνεια.  Η σύγχυση που δημιουργεί η διάταξη αντιμετωπίζοντας με τον ίδιο τρόπο αυτές τις οργανώσεις με εκείνες που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω συμμετοχής τους σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία η οικονομική διαχείριση διενεργείται και τώρα  από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που λειτουργούν βάσει ενιαίων κανόνων για όλους τους δικαιούχους τέτοιων προγραμμάτων, πρέπει άμεσα να αρθεί.
·                     Ποιον σκοπό, πραγματικά, εξυπηρετούν οι εξουσιοδοτικές, προς τον εκάστοτε Υπουργό, διατάξεις  των παραγράφων 4 και 5; Διατυπώσεις όπως  «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατόν να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης», αποτελούν στην ουσία «λευκή επιταγή» και κάνουν ορατό τον κίνδυνο να υπάρξουν ρυθμίσεις με υπουργικές αποφάσεις που θα αποτελέσουν ωμή παρέμβαση στις εσωτερικές διαδικασίες των συνδικάτων.

Τα επιχειρήματα περί «δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων» είναι υποκριτικά. Ο αφοπλισμός του συνδικαλιστικού κινήματος διευκολύνει την κυβέρνηση στη λήψη μέτρων κατά των εργαζομένων και στην περιστολή των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε.
Τα συνδικάτα μπορούν να ρυθμίζουν και να διαφυλάσσουν την  εσωτερική τους λειτουργία στη βάση δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών που αποφασίζουν με αποφάσεις των οργάνων τους.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., συμμετέχει δυναμικά στην απεργία που κήρυξε η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 με βασικό αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να δραστηριοποιηθούν στην κατεύθυνση της μαζικής συμμετοχής των συναδέλφων στην απεργία και στα συλλαλητήρια. (Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος και θα ακολουθήσει πορεία). 


Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πλήθος προβλημάτων στα παραρτήματα Νηπιαγωγείων ΔΥΕΠ, τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τη λειτουργία τους!! Δημόσια Νηπιαγωγεία λειτουργούν με εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ και όχι από το Υπουργείο Παιδείας!!16 Σεπτεμβρίου 2019

           
            Δραματική η κατάσταση στα νηπιαγωγεία που έχουν οριστεί ως ΔΥΕΠ Παραρτήματα. Ενώ έχει ήδη προχωρήσει η μεταφορά ενός μεγάλου πληθυσμού προσφύγων στη ενδοχώρα η Κυβέρνηση, συνεχίζοντας την λανθασμένη τακτική της προηγούμενης, επιμένει να λειτουργεί με απίστευτα αργούς ρυθμούς και χωρίς να έχει διάθεση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με σωστό τρόπο.
Τα Παραρτήματα ΔΥΕΠ Νηπιαγωγείων ακόμη δεν έχουν λειτουργήσει καθώς δεν έχει προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό! Οι δηλώσεις ότι τάχα κατάφεραν να λειτουργήσουν τα σχολεία της χώρας στην ώρα τους, υποδηλώνουν την υποδεέστερη θέση που έχουν για το υπουργείο Παιδείας τα Παραρτήματα - ΔΥΕΠ νηπιαγωγεία καθώς παραμένουν κλειστά!
Ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Μια σωρεία νομοθετημάτων αναγκάζει τις προϊστάμενες των νηπιαγωγείων που έχουν στην ευθύνη τους τα παραρτήματα ΔΥΕΠ να υπογράφουν πράξεις χωρίς να μπορούν να έχουν τον έλεγχο των Παραρτημάτων.
Νηπιαγωγεία που ξεπερνούν στο σύνολο, τους 100 φοιτούντες μαθητές/τριες δηλώνονται ως διθέσια λειτουργικά, με αποτέλεσμα οι προϊστάμενες/οι να έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο με διπλό διοικητικό έργο εξαιρετικής δυσκολίας καθώς δεν εμπίπτει μόνο στα τυπικά διοικητικά θέματα.
Με εξωφρενικά επιχειρήματα κάποιες Διευθύνσεις εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις, «βαπτίζουν» τα νηπιαγωγεία στις δομές,  σε Τάξεις Υποδοχής, υποστηρίζοντας ότι όσα παιδιά φοιτούν σε παραρτήματα νηπιαγωγείων ΔΥΕΠ δεν μπορούν να φοιτήσουν και σε τμήματα ένταξης, αγνοώντας τις γνωματεύσεις από τις αρμόδιες επιστημονικές ομάδες των ΚΕΣΥ!!
Τα παιδιά των νηπιαγωγείων ΔΥΕΠ απαγορεύεται να μετακινηθούν εκτός Δομής! Σε ανοιχτού τύπου Δομές αποφασίστηκε απαγόρευση εξόδου των μαθητών! Τα παιδιά που φοιτούν δεν μπορούν να πάνε εκπαιδευτικές επισκέψεις, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεκπαίδευσης, δεν μπορούν να επισκεφτούν τη «μητρική» σχολική μονάδα!
Υπάρχουν Παραρτήματα ΔΥΕΠ Νηπιαγωγείων, που λειτουργούν με εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει προσληφθεί από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Δημόσια Νηπιαγωγεία λειτουργούν με εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ και όχι από το Υπουργείο Παιδείας!!
Τα δικαιώματα των παιδιών για ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις και το ελληνικό Σύνταγμα. Η ερμηνεία των νόμων πρέπει να γίνεται σωστά  και οι αντίθετες πρακτικές δεν χωρούν ανοχή!!
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζητά από το υπουργείο Παιδείας να σταθεί στο ύψος της ευθύνης και του ρόλου του και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία παραρτήματα ΔΥΕΠ. Όλα τα παιδιά έχουν ίδια δικαιώματα πρόσβασης στη γνώση. Δεν υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου Θεού…


 Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

Ασάφεια, γενικολογίες, «καλές προθέσεις», ενώ η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε! Η υφυπουργός Παιδείας δεν έδωσε απαντήσεις για τα μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης1 Σεπτεμβρίου 2019

            Απροετοίμαστη να δώσει απαντήσεις για τα ζητήματα της εκπαίδευσης που της τέθηκαν από το ΔΣ της ΔΟΕ, εμφανίστηκε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας (Υφυπουργός και Γενική Γραμματέας) στη συνάντηση Υπουργείου Παιδείας – ΔΟΕ, που έγινε τελικά με μεγάλη καθυστέρηση με ευθύνη του υπουργείου, την Παρασκευή 30 Αυγούστου.
            Η μόνη σαφής απάντηση αφορούσε τον αριθμό των δασκάλων και νηπιαγωγών που θα προσληφθούν για την παράλληλη στήριξη (6205) και ασφαλώς κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Για όλα τα υπόλοιπα είτε επιλέχτηκε η επικοινωνιακή διαχείριση: «…θα κάνουμε σε πρώτη φάση όσες προσλήψεις αναπληρωτών έγιναν και πέρσι και ίσως και λίγες παραπάνω…» (για να «μη μας την λένε» οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ…) χωρίς να γίνει καμία αναφορά σε ειδικότητες αλλά και σε αριθμό είτε επιλέχτηκε η αοριστία, οι γενικολογίες και η επίδειξη δήθεν καλών προθέσεων.
Συγκεκριμένα:
 • Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα πόσες μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στην ειδική αγωγή ανά ειδικότητα. Υποψιαζόμαστε ότι η τελική αναλογία υπάρχει κίνδυνος να μην σχετίζεται με τις πραγματικές ανάγκες των ειδικών σχολείων αλλά να αποτελεί αντικείμενο ισορροπιών. Σε ότι αφορά τις μόνιμες προσλήψεις στη γενική αγωγή, η υφυπουργός δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνουν πριν τη σχολική χρονιά 2021-2022 (μας θυμίζει τα τριετή πλάνα διορισμών των Φίλη και Γαβρόγλου!!) χωρίς μάλιστα να είναι σε θέση να πει όχι με ποιον τρόπο θα γίνουν, αλλά ούτε να διαβεβαιώσει ότι τουλάχιστον δεν θα γίνουν με τον Ν.4589/19 που ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και έχει καταγγελθεί από όλους.
 • Στο αίτημα για απόσυρση της ΚΥΑ που εξαιρεί 13 Δήμους της Χώρας από την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής τη φετινή σχολική χρονιά, η υφυπουργός απάντησε ότι «εξετάζεται» ξεχνώντας βέβαια ότι τα σχολεία ήδη ξεκίνησαν!
 • Για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η υφυπουργός δήλωσε ότι θα δώσει απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα! Ήδη βέβαια η πολιτική ηγεσία έχει δηλώσει ότι θα επαναφέρει τον θεσμό του σχολικού συμβούλου και δεν έχει επιτρέψει να γίνουν οι υπηρεσιακές μεταβολές στις νέες δομές εκπαίδευσης, ξεχνώντας πάλι ότι η σχολική χρονιά άρχισε!
 • Το αίτημα για ίδια δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, θα εξεταστεί(!!), όπως επίσης θα εξεταστεί(!!) η δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές, ώστε να μην αναγκάζονται σε τεράστια ταλαιπωρία και μεγάλα και χωρίς ουσιαστικό λόγο έξοδα. Το πότε θα εξεταστούν βέβαια είναι ένα άλλο θέμα…
 • «Θα εξεταστεί» επίσης, σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, το πρόβλημα της διαμονής των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην εξεύρεση στέγης. Η παροιμία «ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι, ταιριάζει απόλυτα στην περίσταση!!
 • Η υφυπουργός δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες για τη μείωση του κόστους μετάβασης στις περιοχές προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μέσω επαφών με ακτοπλοϊκές εταιρίες και τα ΚΤΕΛ, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι το οποίο να ισχύει!!
 • Στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με το παράβολο για τη συμμετοχή στη διαδικασία μόνιμων διορισμών στην ειδική αγωγή, η μοναδική δήλωση αφορούσε στο ότι το υπουργείο Παιδείας έχει κάνει θετική εισήγηση στο ΑΣΕΠ. Το θέμα όμως είναι ανοικτό και ο κίνδυνος αποκλεισμού των εκπαιδευτικών υπαρκτός.
 • Δεν έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια που να αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την επαναφορά του υπεύθυνου δασκάλου του Ολοήμερου σχολείου
 • Υπήρχε πλήρης άγνοια της πολιτικής ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για τα προβλήματα που δημιουργούνται στις σχολικές μονάδες από τον νέο ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σύμφωνα με τον οποίο η παρακώλυση της λειτουργίας του σχολείου δεν είναι αδίκημα!
 • Για τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης και τον υπεύθυνο κτηρίου, δεν υπήρξε απάντηση που να δικαιολογεί ότι αποτελούν τεκμηριωμένες προτάσεις του υπουργείου. Περισσότερο μοιάζουν με λόγια του αέρα…


 Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Καίρια σημεία για την ανάκαμψη και βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής εκπαίδευσης
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Αντιπρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Εισαγωγικά
Από άποψη, τουλάχιστον, κοινωνιολογική, δεν αμφισβητείται η παραδοχή ότι τα οικονομικά και κοινωνικά γνωρίσματα μιας χώρας επηρεάζουν, ενίοτε σε καταλυτικό βαθμό, τους θεσμούς, τη συνοχή και, γενικότερα, τη λειτουργία του κοινωνικού συστήματος. Κατά συνέπεια, έχουν να κάνουν με την ίδια την υπόσταση και την επιβίωσή του. Στην προκείμενη περίπτωση και πιο συγκεκριμένα, επηρεάζουν τον θεσμό του σχολείου και, συνολικά, της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, γίνεται υπόμνηση της παραδοχής ότι το σχολείο ως κοινωνικό δημιούργημα αντανακλά τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης της ίδιας της κοινωνίας που το διαμόρφωσε από άποψη ιστορική, οικονομική, επιστημονική και πολιτισμική.

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

Το παραμύθι του «αλλαγμένου Τσίπρα»


Μάνος Βουλαρίνος ATHENSVOICE 10/7/2019
    
Γιατί δεν υπάρχει «άλλος Τσίπρας» και γιατί δεν μπορεί να γίνει ένας μετριοπαθής σοσιαλδημοκράτης.
Με συγκίνηση (που διακόπτεται μόνο για το νευρικό γέλιο που έρχεται και φεύγει) διαβάζω και ακούω τους συμπολίτες οι οποίοι, με αφορμή τις δηλώσεις του συντρόφου Αλέκση το βράδυ των εκλογών, διαπιστώνουν ότι έχουμε να κάνουμε με «έναν άλλο Τσίπρα». Ακόμα πιο συγκινητικός είναι ο τρόπος με την οποία αιτιολογούν τη διαπίστωση και ο οποίος μπορεί να συμπυκνωθεί στη φράση «το λέει ο ίδιος».

Απόφαση της 88ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε. για την υπονόμευση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης από την Κ.Ε.Δ.Ε. και τον πρόεδρό της Γ. ΠατούληΗ 88η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει την αντιεπιστημονική, έμπλεη αντιεκπαιδευτικού μένους, στάση της Κ.Ε.Δ.Ε. με στόχο την υπονόμευση της εφαρμογής της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό κινούνται και οι ενέργειες του Δημάρχου Αμαρουσίου και προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Πατούλη, με τις οποίες προτείνεται η αναστολή της εφαρμογής της 2χρονης  υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρουσίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου, τις οποίες ενέργειες, επίσης, καταδικάζουμε. όπως και τις ανάλογες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων.

Απόφαση 88ης ΓΣ για τις δυσοίωνες για τα Παιδαγωγικά Τμήματα εξελίξεις που δρομολογεί η συγχώνευση του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Ο ρόλος και το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Ακαδημαϊκό και επιστημονικό έγκλημα αποτελεί η απόφαση συγχώνευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής  Ελλάδας που περιλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία αιφνιδιαστικά, δίχως διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα τη Μεγάλη Τρίτη. Η μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας φαίνεται να εντάσσεται σε μια, εκ του πονηρού, συζήτηση  περί «ολοκλήρωσης του κύκλου των Παιδαγωγικών Τμημάτων», ερήμην του κλάδου, η οποία είναι πολύ  επικίνδυνη για το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων.
Με βάση την συγχώνευση αυτή, ανοίγει ο δρόμος για ανάλογες συγχωνεύσεις στο μέλλον, με ορατό τον κίνδυνο της σύγχυσης των επιστημονικών πεδίων των τμημάτων, ανακατατάξεων με αρνητικό πρόσημο για  τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και δυσοίωνες προοπτικές για το μέλλον των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εν ενεργεία δασκάλων αλλά και τη δομή και τον προσανατολισμό του δημοτικού σχολείου.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ για τη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου σχετικά με εμπλεκόμενους φορείς και Ασφάλεια χώρων
Το τελευταίο χρονικό διάστημα με αφορμή το απαράδεκτο γεγονός της υποβολής μηνύσεων από την Πυροσβεστική κατά Διευθυντών/Προϊσταμένων σχολικών μονάδων  για παράβαση του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/1988 σε συνδυασμό με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα (το οποίο προβλέπει κράτηση μέχρι τριών μηνών) σε περίπτωση, που εμφανίζει προβλήματα το σύστημα πυρασφάλειας, έγινε φανερό το πρόβλημα της αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.
Στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 13/2013, «Την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο εργοδότης που στην παρούσα και τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας είναι ο ιδιοκτήτης − εκμεταλλευτής,  ή (κατά νόμο) υπεύθυνος. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ο Ν. 3850/2010 όπως κάθε φορά ισχύει