Σελίδες

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΟΕ


Αρ. Πρωτ. 88
Αθήνα 18/9/2019

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


Θέμα:  Κάλεσμα του Δ.Σ. της  Δ.Ο.Ε. για συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη  Δ.Ε.Θ., ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ.  θα έδινε στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου που θα περιελάμβανε αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο 1264/82. Ο Υπ. Εργασίας Γ. Βρούτσης από το βήμα της Βουλής, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, είχε προαναγγείλει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου (ανατροπές στα ως τώρα ισχύοντα με εφαρμογή ηλεκτρονικού μητρώου των σωματείων, ηλεκτρονική ψηφοφορία ακόμη και για απεργία κ.α.). 
Η κυβέρνηση της Ν.Δ., πατώντας στην τροπολογία Αχτσιόγλου/ΣΥΡΙΖΑ που έφερε το 2018, για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος (στις πρωτοβάθμιες επιχειρησιακές οργανώσεις)  βαθαίνει την επίθεση ενάντια στην οργανωμένη δράση των εργαζομένων, με στόχο τον έλεγχο των σωματείων και της δράσης τους. Το νομοσχέδιο δημοσιοποιήθηκε με τον τίτλο του «Αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου. Η  παρέμβαση του κράτους στον συνδικαλιστικό νόμο, προφανώς θεωρείται από την κυβέρνηση …αναπτυξιακό μέτρο.
Υπενθυμίζουμε στην κυβέρνηση πως η συνδικαλιστική ελευθερία και δράση κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, προστατεύεται από Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (οι οποίες υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 28§1 του Συντάγματος) και ρυθμίζεται νομοθετικά με τον Ν.1264/1982. Αυτό, στο πλαίσιο λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας, καθιστά εξόφθαλμη κάθε προσπάθεια περιστολής των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων, αφού με βάση το προαναφερθέν συνταγματικό-νομικό πλέγμα, αυξημένης τυπικής ισχύος έναντι του κοινού νόμου:
·                     Το Κράτος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.
·                     Οι εργαζόμενοι δικαιούνται, χωρίς καμιά διάκριση και χωρίς καμιά προηγούμενη άδεια, να συνιστούν οργανώσεις της επιλογής τους, να γίνονται μέλη τους, να συντάσσουν τα καταστατικά και τους κανονισμούς τους, να εκλέγουν ελεύθερα τους αντιπροσώπους τους, να οργανώνουν τα της διαχείρισης και της δραστηριότητάς τους και να καταστρώνουν το πρόγραμμα των ενεργειών τους.
·                     Οι «εργοδότες» (το κράτος στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων) δεν πρέπει να επεμβαίνουν με κανένα τρόπο ή μέσο στη σύσταση, στη λειτουργία ή στη διοίκηση των οργανώσεων των εργαζομένων.
Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, θα πρέπει να εναρμονίζονται με όλα τα παραπάνω.
Οι αλλαγές που σχεδιάζονται στόχο έχουν να  νομιμοποιήσουν και να επεκτείνουν την κρατική και την εργοδοτική παρέμβαση μέσα στα συνδικάτα, να παρακάμψουν τα καταστατικά των σωματείων, με εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας να το αποφασίσει, καθιστώντας τον τοποτηρητή της συνδικαλιστικής δράσης (μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών κλπ.), να αποδυναμώσουν τις συλλογικές διαδικασίες για τη λήψη αγωνιστικών κινητοποιήσεων (γενικές συνελεύσεις).
Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στο άρθρο 50 τα οποία πρέπει να απαντηθούν:
·                     Ποια είναι η σκοπιμότητα δημιουργίας ενός τέτοιου μητρώου για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού ακόμα και ο έλεγχος της αντιπροσωπευτικότητας που, υποτίθεται, πως εξυπηρετεί δεν ανατίθεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην κρατική εξουσία αλλά εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη κάθε συλλογικής σύμβασης εργασίας ή και σε τρίτες οργανώσεις, να αμφισβητήσουν την αντιπροσωπευτικότητα ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.1264/1982.
·                     Ποιοι είναι στην πραγματικότητα οι στρατηγικοί, για την κυβέρνηση, λόγοι που της επιβάλλουν να εισάγει στην ζωντανή συνδικαλιστική πραγματικότητα την, ατομικού και όχι συλλογικού χαρακτήρα, διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ;  Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 50, με την οποία εισάγεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων και με ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως θα ορίζεται από το καταστατικό της οργάνωσης ή το αρμόδιο όργανο διοίκησής της», σαφέστατα δεν καταργεί την υφιστάμενη διαδικασία λήψης απόφασης για αγωνιστικές κινητοποιήσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία. Είναι, όμως, υπαρκτός ο κίνδυνος της διαμόρφωσης νοοτροπίας μη συμμετοχής των μελών των οργανώσεων στις γενικές συνελεύσεις αλλά και πιθανής απαίτησής τους οι ψηφοφορίες να διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Όλα αυτά, πέρα από το γεγονός ότι δεν προβλέπονται από τα σημερινά καταστατικά, δημιουργούν κίνδυνο  «εκφυλισμού» των συλλογικών διαδικασιών. Αυτό, επίσης, που δεν γίνεται σαφές είναι εάν μεταξύ των ψηφοφοριών που μπορούν να πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, είναι και οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων (σήμερα απαγορεύεται από τον Ν.1264/1982.).
·                     Τι, πραγματικά, εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των συνδικαλιστικών οργανώσεων από τη στιγμή που, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπονται οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου των οικονομικών στοιχείων από τα αρμόδια καταστατικά τους όργανα; Αν πρόκειται για έλεγχο προς οργανώσεις που, τυχόν, ενισχύονται με κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει αυτό να οριστεί με απόλυτη σαφήνεια.  Η σύγχυση που δημιουργεί η διάταξη αντιμετωπίζοντας με τον ίδιο τρόπο αυτές τις οργανώσεις με εκείνες που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω συμμετοχής τους σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία η οικονομική διαχείριση διενεργείται και τώρα  από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που λειτουργούν βάσει ενιαίων κανόνων για όλους τους δικαιούχους τέτοιων προγραμμάτων, πρέπει άμεσα να αρθεί.
·                     Ποιον σκοπό, πραγματικά, εξυπηρετούν οι εξουσιοδοτικές, προς τον εκάστοτε Υπουργό, διατάξεις  των παραγράφων 4 και 5; Διατυπώσεις όπως  «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατόν να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης», αποτελούν στην ουσία «λευκή επιταγή» και κάνουν ορατό τον κίνδυνο να υπάρξουν ρυθμίσεις με υπουργικές αποφάσεις που θα αποτελέσουν ωμή παρέμβαση στις εσωτερικές διαδικασίες των συνδικάτων.

Τα επιχειρήματα περί «δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων» είναι υποκριτικά. Ο αφοπλισμός του συνδικαλιστικού κινήματος διευκολύνει την κυβέρνηση στη λήψη μέτρων κατά των εργαζομένων και στην περιστολή των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε.
Τα συνδικάτα μπορούν να ρυθμίζουν και να διαφυλάσσουν την  εσωτερική τους λειτουργία στη βάση δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών που αποφασίζουν με αποφάσεις των οργάνων τους.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., συμμετέχει δυναμικά στην απεργία που κήρυξε η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 με βασικό αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να δραστηριοποιηθούν στην κατεύθυνση της μαζικής συμμετοχής των συναδέλφων στην απεργία και στα συλλαλητήρια. (Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος και θα ακολουθήσει πορεία). 


Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πλήθος προβλημάτων στα παραρτήματα Νηπιαγωγείων ΔΥΕΠ, τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τη λειτουργία τους!! Δημόσια Νηπιαγωγεία λειτουργούν με εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ και όχι από το Υπουργείο Παιδείας!!16 Σεπτεμβρίου 2019

           
            Δραματική η κατάσταση στα νηπιαγωγεία που έχουν οριστεί ως ΔΥΕΠ Παραρτήματα. Ενώ έχει ήδη προχωρήσει η μεταφορά ενός μεγάλου πληθυσμού προσφύγων στη ενδοχώρα η Κυβέρνηση, συνεχίζοντας την λανθασμένη τακτική της προηγούμενης, επιμένει να λειτουργεί με απίστευτα αργούς ρυθμούς και χωρίς να έχει διάθεση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με σωστό τρόπο.
Τα Παραρτήματα ΔΥΕΠ Νηπιαγωγείων ακόμη δεν έχουν λειτουργήσει καθώς δεν έχει προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό! Οι δηλώσεις ότι τάχα κατάφεραν να λειτουργήσουν τα σχολεία της χώρας στην ώρα τους, υποδηλώνουν την υποδεέστερη θέση που έχουν για το υπουργείο Παιδείας τα Παραρτήματα - ΔΥΕΠ νηπιαγωγεία καθώς παραμένουν κλειστά!
Ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Μια σωρεία νομοθετημάτων αναγκάζει τις προϊστάμενες των νηπιαγωγείων που έχουν στην ευθύνη τους τα παραρτήματα ΔΥΕΠ να υπογράφουν πράξεις χωρίς να μπορούν να έχουν τον έλεγχο των Παραρτημάτων.
Νηπιαγωγεία που ξεπερνούν στο σύνολο, τους 100 φοιτούντες μαθητές/τριες δηλώνονται ως διθέσια λειτουργικά, με αποτέλεσμα οι προϊστάμενες/οι να έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο με διπλό διοικητικό έργο εξαιρετικής δυσκολίας καθώς δεν εμπίπτει μόνο στα τυπικά διοικητικά θέματα.
Με εξωφρενικά επιχειρήματα κάποιες Διευθύνσεις εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις, «βαπτίζουν» τα νηπιαγωγεία στις δομές,  σε Τάξεις Υποδοχής, υποστηρίζοντας ότι όσα παιδιά φοιτούν σε παραρτήματα νηπιαγωγείων ΔΥΕΠ δεν μπορούν να φοιτήσουν και σε τμήματα ένταξης, αγνοώντας τις γνωματεύσεις από τις αρμόδιες επιστημονικές ομάδες των ΚΕΣΥ!!
Τα παιδιά των νηπιαγωγείων ΔΥΕΠ απαγορεύεται να μετακινηθούν εκτός Δομής! Σε ανοιχτού τύπου Δομές αποφασίστηκε απαγόρευση εξόδου των μαθητών! Τα παιδιά που φοιτούν δεν μπορούν να πάνε εκπαιδευτικές επισκέψεις, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεκπαίδευσης, δεν μπορούν να επισκεφτούν τη «μητρική» σχολική μονάδα!
Υπάρχουν Παραρτήματα ΔΥΕΠ Νηπιαγωγείων, που λειτουργούν με εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει προσληφθεί από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Δημόσια Νηπιαγωγεία λειτουργούν με εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ και όχι από το Υπουργείο Παιδείας!!
Τα δικαιώματα των παιδιών για ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις και το ελληνικό Σύνταγμα. Η ερμηνεία των νόμων πρέπει να γίνεται σωστά  και οι αντίθετες πρακτικές δεν χωρούν ανοχή!!
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζητά από το υπουργείο Παιδείας να σταθεί στο ύψος της ευθύνης και του ρόλου του και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία παραρτήματα ΔΥΕΠ. Όλα τα παιδιά έχουν ίδια δικαιώματα πρόσβασης στη γνώση. Δεν υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου Θεού…


 Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

Ασάφεια, γενικολογίες, «καλές προθέσεις», ενώ η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε! Η υφυπουργός Παιδείας δεν έδωσε απαντήσεις για τα μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης1 Σεπτεμβρίου 2019

            Απροετοίμαστη να δώσει απαντήσεις για τα ζητήματα της εκπαίδευσης που της τέθηκαν από το ΔΣ της ΔΟΕ, εμφανίστηκε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας (Υφυπουργός και Γενική Γραμματέας) στη συνάντηση Υπουργείου Παιδείας – ΔΟΕ, που έγινε τελικά με μεγάλη καθυστέρηση με ευθύνη του υπουργείου, την Παρασκευή 30 Αυγούστου.
            Η μόνη σαφής απάντηση αφορούσε τον αριθμό των δασκάλων και νηπιαγωγών που θα προσληφθούν για την παράλληλη στήριξη (6205) και ασφαλώς κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Για όλα τα υπόλοιπα είτε επιλέχτηκε η επικοινωνιακή διαχείριση: «…θα κάνουμε σε πρώτη φάση όσες προσλήψεις αναπληρωτών έγιναν και πέρσι και ίσως και λίγες παραπάνω…» (για να «μη μας την λένε» οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ…) χωρίς να γίνει καμία αναφορά σε ειδικότητες αλλά και σε αριθμό είτε επιλέχτηκε η αοριστία, οι γενικολογίες και η επίδειξη δήθεν καλών προθέσεων.
Συγκεκριμένα:
 • Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα πόσες μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν στην ειδική αγωγή ανά ειδικότητα. Υποψιαζόμαστε ότι η τελική αναλογία υπάρχει κίνδυνος να μην σχετίζεται με τις πραγματικές ανάγκες των ειδικών σχολείων αλλά να αποτελεί αντικείμενο ισορροπιών. Σε ότι αφορά τις μόνιμες προσλήψεις στη γενική αγωγή, η υφυπουργός δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνουν πριν τη σχολική χρονιά 2021-2022 (μας θυμίζει τα τριετή πλάνα διορισμών των Φίλη και Γαβρόγλου!!) χωρίς μάλιστα να είναι σε θέση να πει όχι με ποιον τρόπο θα γίνουν, αλλά ούτε να διαβεβαιώσει ότι τουλάχιστον δεν θα γίνουν με τον Ν.4589/19 που ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και έχει καταγγελθεί από όλους.
 • Στο αίτημα για απόσυρση της ΚΥΑ που εξαιρεί 13 Δήμους της Χώρας από την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής τη φετινή σχολική χρονιά, η υφυπουργός απάντησε ότι «εξετάζεται» ξεχνώντας βέβαια ότι τα σχολεία ήδη ξεκίνησαν!
 • Για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η υφυπουργός δήλωσε ότι θα δώσει απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα! Ήδη βέβαια η πολιτική ηγεσία έχει δηλώσει ότι θα επαναφέρει τον θεσμό του σχολικού συμβούλου και δεν έχει επιτρέψει να γίνουν οι υπηρεσιακές μεταβολές στις νέες δομές εκπαίδευσης, ξεχνώντας πάλι ότι η σχολική χρονιά άρχισε!
 • Το αίτημα για ίδια δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, θα εξεταστεί(!!), όπως επίσης θα εξεταστεί(!!) η δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάληψης υπηρεσίας από τους αναπληρωτές, ώστε να μην αναγκάζονται σε τεράστια ταλαιπωρία και μεγάλα και χωρίς ουσιαστικό λόγο έξοδα. Το πότε θα εξεταστούν βέβαια είναι ένα άλλο θέμα…
 • «Θα εξεταστεί» επίσης, σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, το πρόβλημα της διαμονής των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην εξεύρεση στέγης. Η παροιμία «ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι, ταιριάζει απόλυτα στην περίσταση!!
 • Η υφυπουργός δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες για τη μείωση του κόστους μετάβασης στις περιοχές προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μέσω επαφών με ακτοπλοϊκές εταιρίες και τα ΚΤΕΛ, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι το οποίο να ισχύει!!
 • Στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με το παράβολο για τη συμμετοχή στη διαδικασία μόνιμων διορισμών στην ειδική αγωγή, η μοναδική δήλωση αφορούσε στο ότι το υπουργείο Παιδείας έχει κάνει θετική εισήγηση στο ΑΣΕΠ. Το θέμα όμως είναι ανοικτό και ο κίνδυνος αποκλεισμού των εκπαιδευτικών υπαρκτός.
 • Δεν έχει γίνει καμία απολύτως ενέργεια που να αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την επαναφορά του υπεύθυνου δασκάλου του Ολοήμερου σχολείου
 • Υπήρχε πλήρης άγνοια της πολιτικής ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για τα προβλήματα που δημιουργούνται στις σχολικές μονάδες από τον νέο ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σύμφωνα με τον οποίο η παρακώλυση της λειτουργίας του σχολείου δεν είναι αδίκημα!
 • Για τον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνης και τον υπεύθυνο κτηρίου, δεν υπήρξε απάντηση που να δικαιολογεί ότι αποτελούν τεκμηριωμένες προτάσεις του υπουργείου. Περισσότερο μοιάζουν με λόγια του αέρα…


 Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.