Σελίδες

Κυριακή 24 Μαΐου 2015

Αξιολόγηση αλά γαλλικά στο Δημόσιο

Σε έξι στάδια θα πραγματοποιούνται η επιλογή προϊσταμένων και η αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία και αναμένεται να δοθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.Το υπουργείο προσανατολίζεται να ακολουθήσει το γαλλικό μοντέλο, θεσμοθετώντας ακόμα και ψηφοφορία με κάλπες για την επιλογή των δύο καλύτερων ανά τμήμα ή διεύθυνση. Στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται διατάξεις για την επιλογή προϊσταμένων, την αξιολόγηση του προσωπικού και τη στοχοθεσία υπαλλήλων και τμημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους», το νέο σύστημα αναμένεται να αλλάξει ριζικά και τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων και αξιολόγησης του προσωπικού, πάνω στα οποία θα χτιστεί το νέο σύστημα στοχοθεσίας. Μέχρι τώρα ισχύει το μεταβατικό στάδιο επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, όπου η τοποθέτηση σε θέση ευθύνης γίνεται με απόφαση ανάθεσης καθηκόντων. Η φιλοσοφία του νέου συστήματος θα αφορά την «κυκλική αξιολόγηση» ή «αξιολόγηση 360 μοιρών», η οποία θα πραγματοποιείται τόσο από τους προϊσταμένους προς τους υπαλλήλους όσο και από τους υφισταμένους στις ανώτερες διοικητικές βαθμίδες. Σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, Γ. Κατρούγκαλου, το νέο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού θα έχει ως στόχο την ταχύτερη εξέλιξη των «καλύτερων» εργαζομένων, χωρίς όμως να συνδέεται άμεσα με τις αποδοχές, ενώ δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα για όσους αξιολογηθούν αρνητικά.

«Βαθμολόγηση»
Το σχέδιο για το νέο σύστημα αξιολόγησης θα περιλαμβάνει «βαθμολόγηση» των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους και τους υφισταμένους, με την ενεργοποίηση θεσμών άμεσης δημοκρατίας αλλά και αξιολόγηση των υπηρεσιών από την κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, με το νέο σύστημα αξιολόγησης οι υπάλληλοι θα «βαθμολογούνται» σε έξι στάδια:

Στάδιο 1ο: Με αντικειμενικά κριτήρια, στα οποία θα περιλαμβάνονται η προϋπηρεσία τους, οι σπουδές και τα σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν, η γνώση ξένων γλωσσών και η κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων.

Στάδιο 2ο: Με συνέντευξη, την οποία θα παραχωρούν σε ειδικές επιτροπές με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ. Η συνέντευξη θα πραγματοποιείται με βάση τα διεθνή πρότυπα, με τη συμμετοχή μελών του ΑΣΕΠ, ενώ θα μαγνητοφωνείται και θα υπάρχει δυνατότητα ένστασης, καθώς θα είναι ανοιχτή και θα παρακολουθείται και από τους ανθυποψηφίους των ερωτωμένων.

Στάδιο 3ο: Με γραπτές εξετάσεις. Το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσμοθετήσει γραπτές εξετάσεις μόνο για την επιλογή τμηματαρχών.

Στάδιο 4ο: Με τεστ ψυχομετρικών στοιχείων. Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι αλλά και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνται μέσω τεστ ερωτήσεων που θα έχουν καταρτιστεί από ειδικούς για την ψυχική τους ισορροπία.

Στάδιο 5ο: Από τους υφισταμένους τους μέσω ψηφοφορίας σε επίπεδο τμήματος ή διεύθυνσης τόσο για την ανάδειξη των καλύτερων υπαλλήλων όσο και για όσους θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις ευθύνης. Στην περίπτωση αυτή το υπουργείο εξετάζει διάφορα μοντέλα, μεταξύ των οποίων και το μοντέλο της ψηφοφορίας των δύο καλύτερων υπαλλήλων ανά τμήμα ή διεύθυνση από τους υπαλλήλους. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα συγκρίνονται με την αξιολόγηση των προϊσταμένων και οι τρεις καλύτεροι θα έχουν τη δυνατότητα ταχύτερης εξέλιξης. Παράλληλα οι προϊστάμενοι θα βαθμολογούνται από τους υφιστάμενους τους.

Στάδιο 6ο: Από την κοινωνία. Το υπουργείο επεξεργάζεται μοντέλα κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης που ισχύουν στο εξωτερικό, όπου οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών.

Με το νέο σύστημα αποσυνδέονται οι αποδοχές από την αξιολόγηση του προσωπικού, ενώ η «βαθμολογία» των υπαλλήλων δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος λάβει αρνητική βαθμολογία, μέσω της συνέντευξης θα αναζητούνται τρόποι βελτίωσης της αποδοτικότητάς του είτε με μετεκπαίδευση είτε με τη μετάταξή του σε άλλη θέση, όπου θα μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Η θετική αξιολόγηση θα επιφέρει την έμμεση αύξηση του μισθού, όταν απελευθερωθεί το σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης στο Δημόσιο.


http://www.ethnos.gr

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Εξι διευκρινίσεις για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων από το υπουργείο Παιδείας

Η δεύτερη γλώσσα μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης που προβλέπεται για το αντίστοιχο επίπεδο της πρώτης γλώσσας.
Δημοσίευση: 21/05/2015

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σε έξι διευκρινίσεις προέβη σήμερα ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης επί της διαδικασίες επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Οι διευκρινίσεις έχουν ως εξής:

1. Η δήλωση και η σειρά προτίμησης Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση υποψηφιότητας εντός της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης που προβλέπεται
2. Οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων, οι υποψήφιοι Διευθυντές τετραθέσιων και άνω νηπιαγωγείων και οι υποψήφιοι Διευθυντές Ε.Κ καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις θέσεις κατ’ ανώτατο αριθμό τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ως ακολούθως:
αα) η μία σχολική μονάδα θα μπορεί να είναι είτε όπου κατέχουν οργανική θέση, είτε σε μία από τις σχολικές μονάδες που υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία, ως στελέχη ή ως εκπαιδευτικοί για τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα,
ββ) η δεύτερη σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. όπου υπηρετούν ή υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία,
γγ) η επιλογή της τρίτης σχολικής μονάδας δεν υπόκειται σε κανέναν επιπρόσθετο περιορισμό.
Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει εκλεγεί.
Συνεπώς υποψήφιος Διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο.
3. Οι υποψήφιοι, σε περίπτωση που η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά δεν ταυτίζεται με τη Διεύθυνση/νσεις στην αρμοδιότητα της/των οποίας/ων υπάγονται οι σχολικές μονάδες που θέτουν υποψηφιότητα, υποβάλλουν την αίτησή τους τόσο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης όσο και στις λοιπές εμπλεκόμενες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα συνοδευτικά στην αίτηση δικαιολογητικά υποβάλλεται μόνο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης η οποία είναι αρμόδια για τη μοριοδότηση του υποψηφίου.
Επισημαίνουμε ότι Διεύθυνση Εκπαίδευσης οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ΚΕΔΔΥ θεωρείται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που έχει έδρα το ΚΕΔΔΥ.
4. Οι θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προκηρύσσονται, αφορούν στις σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων θέσεων και άνω.
5. Οι πίνακες εκλογέων αποτελούνται από όλους τους εκπαιδευτικούς ( μόνιμους και αναπληρωτές ) που κατά την ημέρα της διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες στην εν λόγω σχολική μονάδα, με εξαίρεση την περίπτωση που εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες σχολικές μονάδες ή Ε.Κ., ο οποίος περιλαμβάνεται στον πίνακα εκλογέων της σχολικής μονάδας όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4α εδάφιο 6 του άρθρου 19 του ν.4327/2015.
 6. Όσον αφορά τη μοριοδότηση της δεύτερης γλώσσας σας γνωρίζουμε ότι αυτή μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης που προβλέπεται για το αντίστοιχο επίπεδο της πρώτης γλώσσας.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ  ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανάλογα παρατείνεται η διήμερη προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών της αίτησης δικαιολογητικών.
Δημοσίευση: 21/05/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά μία εργάσιμη ημέρα, με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης.

Συνεπώς, σύμφωνα με την απόφαση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η 25η Μαΐου 2015 και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η 3η Ιουνίου 2015.
Ανάλογα παρατείνεται η διήμερη προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών της αίτησης δικαιολογητικών.

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος 2015-16 για φοίτηση στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) τηρείται στο Σχολείο και αντίγραφό του φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού. Το περιεχόμενο του ΑΔΥΜ είναι απόρρητο.
Δημοσίευση: 21/05/2015
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Εγκύκλιο για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος 2015-16 για φοίτηση στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.
Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ
Για να ανοίξετε το Δελτίο πατήστε εδώ
Α ́ ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2, 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α ́/10.1.2014), όπως αντικαταστάθηκαν (περ. 3 και 4) με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α ́/17.2.2014) μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή των μαθητών στο νηπιαγωγείο και στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι και τα εξής:
Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή καθορίζεται με την ανωτέρω ΚΥΑ που έχει ως τίτλο: «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»
Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. και Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., προκειμένου να συμπληρωθεί και να κατατεθεί έγκαιρα, ως δικαιολογητικό

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

ΔΟΕ: Σχετικά με τις υποχρεωτικές μετατάξεις και τη σκόπιμη διαστρέβλωση των θέσεων της Δ.Ο.Ε.Αρ. Πρωτ.1623
Αθήνα 19/5/2015
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
 
Θέμα: Σχετικά με τις υποχρεωτικές μετατάξεις και τη σκόπιμη διαστρέβλωση των θέσεων της Δ.Ο.Ε.
  Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
            Με αφορμή τη σκόπιμη παραπληροφόρηση που υπάρχει από διάφορους κύκλους σχετικά με το θέμα των υποχρεωτικών μετατάξεων και τη θέση της Ομοσπονδίας, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει τα εξής:
1.                   Στη συνεδρίαση της επιτροπής για τις μετατάξεις, την Παρασκευή 15-5-2015,  οι εκπρόσωποι του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κατέθεσαν την εισήγηση η οποία περιλαμβάνεται στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε την ίδια ημέρα η Ομοσπονδία και επιβεβαιώνεται από τις ανακοινώσεις των αιρετών εκπροσώπων της Β/θμιας που συμμετέχουν στην επιτροπή.
2.                   Σκόπιμα διαρρέεται ότι η εισήγηση αφορά, επί της ουσίας, και τους  3.655 μεταταγμένους εκπαιδευτικούς ενώ στην πραγματικότητα (εάν βέβαια το Υπουργείο έχει την πρόθεση να τηρήσει τις δεσμεύσεις του) αφορά μόνο τους 1.306 συναδέλφους των κοινών ειδικοτήτων αφού οι ειδικότητες των υπολοίπων δεν προϋπήρχαν στην Α/θμια εκπαίδευση και η τοποθέτησή τους δεν επηρεάζει  εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης.
3.                  Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε, από την τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εξέφρασε την κατηγορηματική του αντίθεση και ζήτησε να πραγματοποιηθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές με τη νόμιμη διαδικασία. (σύσταση οργανικών θέσεων, μεταθέσεις Α/θμιας, μετατάξεις). Αυτό δηλαδή που γινόταν πριν την ψήφιση του Ν.4172.
4.                   Παρά τις αντιδράσεις της Δ.Ο.Ε. αλλά και των συναδέλφων της Α/θμιας που θίγονται από αυτή τη διαδικασία το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πραγματοποίηση 3.655 μετατάξεων με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας να προσφύγουν στα δικαστήρια και να υπάρχουν, ήδη, δικαστικές αποφάσεις που χαρακτηρίζουν παράνομη τη διαδικασία.
5.                  Στη συνεδρίαση της επιτροπής που έγινε στις 15-5-2105 οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσαν τη γνωστή εισήγηση για ανάκληση όλων των μετατάξεων κοινών και μη κοινών ειδικοτήτων, καθώς και των μετατάξεων σε διοικητικές θέσεις, εξηγώντας ότι η ανάκληση της μετάταξης και των μη κοινών ειδικοτήτων καθώς και των μεταταγμένων σε διοικητικές θέσεις είναι τυπική νομική πράξη που γίνεται λόγω της ύπαρξης δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τη μοριοδότηση και τον τρόπο τοποθέτησης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:
  • Να προχωρήσει άμεσα στη σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην Α/θμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις προτάσεις που απέστειλαν τα Π.Υ.Σ.Π.Ε., κάτι που εξ αρχής αποτελεί βασική θέση της Δ.Ο.Ε. και τον μοναδικό τρόπο ώστε να επιλυθεί το τεράστιο αυτό ζήτημα.
  • Να δημοσιοποιήσει άμεσα τα μόρια των συναδέλφων μη κοινών ειδικοτήτων (καθώς και των μεταταγμένων σε διοικητικές θέσεις) και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος της νομιμότητας να προχωρήσει άμεσα στην τοποθέτησή τους στις οργανικές θέσεις που θα συσταθούν.
  • Για τις 1.306 θέσεις των κοινών ειδικοτήτων να προχωρήσει άμεσα στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της Α/θμιας και στη συνέχεια σε μετατάξεις εκπαιδευτικών Β/θμιας στις εναπομείνασες θέσεις αφού ολοκληρωθεί και γι' αυτούς ο έλεγχος των μορίων.
  • Εξυπακούεται πως πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ανάκλησης της μετάταξης σε όσους συναδέλφους της Β/θμιας το επιθυμούν και επιστροφής τους στη θέση που κατείχαν πριν τις μετατάξεις.
  • Παράλληλα το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μη μετακινηθεί εκτός του τόπου συμφερόντων του.
             Τέλος το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την ηγεσία του Υπουργείου να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη κατάργηση του Ν.4172/13, ως μνημονιακού Νόμου που έφερε απολύσεις, διαθεσιμότητες, υποχρεωτικές μετατάξεις στο δημόσιο και στην εκπαίδευση και αναστάτωσε δραματικά τη ζωή χιλιάδων εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Είναι τραγικό και δεν επιτρέπεται οι εκπαιδευτικοί να αποτελούν τα εξιλαστήρια θύματα των επιζήμιων πολιτικών των κυβερνήσεων.

Μπράτης: τρεις δικαστικές αποφάσεις έχουν φτάσει στο Υπουργείο Παιδείας, εκτιμώ ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί!Στο υπουργείο έχουν φτάσει τρεις δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες δικαιώνονται συνάδελφοι που είχαν κάνει προσφυγές για τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων.Η μία εξ αυτών κρίνει ότι ήταν παράνομο το ότι προηγήθηκαν στις τοποθετήσεις εκείνοι που ήταν στην ίδια περιφέρεια ,έναντι άλλων που προέρχονταν από άλλη περιφέρεια κι είχαν περισσότερα μόρια.Η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης θα έχει ως αποτέλεσμα 1200 μεταβολές στις μη κοινές ειδικότητες.Προφανώς αυτός είναι και ο λόγος ανάκλησης της απόφασης των μετατάξεων και για τις μη κοινές ειδικότητες,που δεν δημιουργούν πρόβλημα με ειδικότητες της ΠΕ.Για τις μη κοινές ειδικότητες-2306 συνάδελφοι-επιμένω πως δεν υπάρχει κανένα θέμα.Εφόσον δημοσιοποιηθούν τα μόρια θα τοποθετηθούν στις κενές οργανικές θέσεις που θα δημιουργηθούν,συγκρινόμενοι μεταξύ τους.Για τις κοινές ειδικότητες-1306 συνάδελφοι- αφού γίνουν οι μεταθέσεις των εκπκών της ΠΕ,θα τοποθετηθούν στα κενά που θα απομείνουν.Ήδη στο υπουργείο ετοιμάζεται το έγγραφο προς το ΓΛΚ για τη σύσταση οργανικών θέσεων στην ΠΕ.Αν μάλιστα οι θέσεις είναι περισσότερες από τους μεταταγέντες-που θα είναι-εκτιμώ ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί.
ΠΗΓΗ:  https://www.facebook.com/

Η εγκύκλιος για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων

Αιτήσεις από την 20η Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών-Στην ψηφοφορία συμμετέχουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
  Οι  προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των    υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων,, έχουν ως ακολούθως:
 Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων
Α) Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής  να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 20η Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.
    Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας ( 22-5-2015 )
Β) Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει επίσης προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  επιλογής  να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 28η Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών.
Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας ( 2-6-2015 )
Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της.


Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Σημαντικές εξελίξεις στο θέμα των μετατάξεων

Δημοσίευση: 15/05/2015
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Σημαντική εξέλιξη υπήρξε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής για τις μετατάξεις στο Υπουργείο Παιδείας, μας ενημερώνει η Διδασκαλική ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ).

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ:
Η εισήγηση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α) Ανάκληση όλων των μετατάξεων, που πραγματοποιήθηκαν με βάση το Ν. 4172/2013 (άρθρο 82, παρ.11), με τη διαδικασία «ανάκλησης παράνομης διοικητικής πράξης» (η παρανομία αφορά τις ενέργειες του Υπουργείου και όχι, φυσικά, τους εκπαιδευτικούς). Συνάδελφοι που είχαν μεταταχθεί επιστρέφουν στην περιοχή μετάθεσης από την οποία προέρχονταν.
β) Έχει ήδη ξεκινήσει η σύσταση οργανικών θέσεων για οκτώ ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Θυμίζουμε ότι αυτό αποτελούσε την κομβική θέση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
γ) Μετά τη σύσταση των θέσεων, αυτές θα διεκδικηθούν, σε πρώτη φάση, από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης.
δ) Στη συνέχεια θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να διεκδικήσουν τη μετάταξή τους στην Πρωτοβάθμια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις θέσεις που θα απομένουν (όσον αφορά τις τρεις κοινές ειδικότητες) και στις νεοϊδρυθείσες (όσον αφορά τις υπόλοιπες πέντε ειδικότητες).
ε) Η ανάκληση αφορά όλες τις μετατάξεις (και αυτές σε διοικητικές θέσεις).
Οι συνάδελφοι των οποίων οι μετατάξεις ανακαλούνται θα ανήκουν χωροταξικά μέχρι 31/8/2015 στις περιοχές όπου είναι τοποθετημένοι κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί όλο το χρονοδιάγραμμα (μεταθέσεις – μετατάξεις).
Για το διάστημα της μετάταξής τους στην Πρωτοβάθμια θα μοριοδοτηθούν με τα συγκριτικά υψηλότερα μόρια (της περιοχής από την οποία προέρχονταν ή τοποθετήθηκαν).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι η παραπάνω εισήγηση κινείται στην κατεύθυνση της αποκατάστασης του δικαίου αφού η διαδικασία των μετατάξεων όπως είχε γίνει (δίχως εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης, με ορισμό επιπλέον κριτηρίων από τα προβλεπόμενα, δίχως τήρηση των αξιολογικών πινάκων…) ήταν, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, εκτός νομιμότητας και είχε ως θύματα όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (τόσο αυτούς που ήδη υπηρετούσαν στην Πρωτοβάθμια όσο και αυτούς που αναγκάστηκαν να μεταταχθούν).
Είναι πιστεύουμε πολύ σημαντικό το ότι η θέση του εκπαιδευτικού κινήματος πως το καλοκαίρι του 2013 δεν περίσσευε κανένας εκπαιδευτικός σε καμία θέση, δικαιώνεται.
Δεν υπάρχει, πλέον, η απειλή της διαθεσιμότητας για τους συναδέλφους που τελικά θα παραμείνουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε κανένας εκπαιδευτικός από αυτούς να μη μετακινηθεί εκτός του τόπου συμφερόντων του. Θεωρούμε πως με την εισήγηση αυτή ανοίγει ο δρόμος για τη διεκδίκηση όλων των θέσεων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από όλους σε συνθήκες νομιμότητας.

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:Που χρειάζονται διευκρινίσεις

14 ερωτήματα χρειάζονται απαντήσεις από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 14/05/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να δώσει πολλές διευκρινίσεις , σχετικά με την εφαρμογή των νέων διαδικασιών για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, που προβλέπει ο νέος νόμος.

Ο σχολιογράφος του esos κ. Σταύρος εκτιμά ότι θα χρειαστούν στην πορεία πολλές διευκρινίσεις για την επίλυση ζητημάτων που θα ανακύπτουν λόγω πρώτης εφαρμογής του νέου συστήματος, και καταγράφει τα εξής 14 ερωτήματα:
1. Οι υποψήφιοι για Διευθυντές δεν ψηφίζουν, λέει ο νέος νόμος. Αν σε ένα μικρό σχολείο είναι από τους 5 οι 3 υποψήφιοι, ποιοι θα ψηφίσουν; Μόνο οι 2;
2. Η ψηφοφορία θα γίνει προφανώς πριν τη λήξη του τρέχοντος έτους. Οι αποσπασμένοι σε κάποιο ΠΥΣΔΕ μπορούν να είναι υποψήφιοι στο ΠΥΣΔΕ απόσπασης;
3. Οι μεταθέσεις θα ανακοινωθούν μετά τις επιλογές Διευθυντών σχολείων. Εάν κάποιος εκλεγεί Διευθυντής και εκ των υστέρων μάθει ότι πήρε μετάθεση, υποχρεούται σε υπηρέτηση της θέσης του Διευθυντή και μεταβαίνει στο ΠΥΣΔΕ μετάθεσης μετά τη λήξη της θητείας του;
4. Ποιος προεδρεύει της συνεδρίασης του Συλλόγου για την ψηφοφορία Διευθυντή; Αν ο Διευθυντής είναι και υποψήφιος, ποιος προεδρεύει;
5. Τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας ή και επί του αποτελέσματος της ψηφοφορίας σε ποιον κατατίθενται;
6. Συγκροτείται εφορευτική επιτροπή για την διαδικασία της ψηφοφορίας και από ποιους;
7. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι παρόντες στη διαδικασία της ψηφοφορίας; Ως απλοί παρατηρητές; Εάν σε άλλο σχολείο ανήκουν (έχουν δικαίωμα ψήφου) και για άλλο θέτουν υποψηφιότητα, μπορούν να είναι ψηφοφόροι στο σχολείο που δεν είναι υποψήφιοι;
8. Τα λευκά ψηφοδέλτια προσμετρώνται ως έγκυρα (και για το απαραίτητο ποσοστό συμμετοχής);
9. Όσοι εκλεγούν Διευθυντές σχολείων μπορούν να είναι υποψήφιοι για Διευθυντές Εκπαίδευσης ή αργότερα για Σχολικοί Σύμβουλοι;
10. Ποιος καταρτίζει τον οριστικό κατάλογο ψηφοφόρων σε κάθε σχολείο; Ο Δ/ντης του σχολείου ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης; Ποιος δηλ. κρίνει ποιοι εκπαιδευτικοί ψηφίζουν στο κάθε σχολείο; Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός με μηδενικό ωράριο που παρέχει γραμματειακή υποστήριξη σε δύο σχολεία, σε ποιο ψηφίζει; Εκπαιδευτικός που βρισκόταν σε άδεια (μακροχρόνια π.χ. ανατροφής τέκνου) και επιστρέφει αυτές τις μέρες, ψηφίζει και αν ναι, σε ποιο σχολείο;
11. Η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας από ποιον καθορίζεται; Είναι κοινή για όλα τα σχολεία; Πόσες μέρες πριν γνωστοποιείται στους καθηγητές που έχουν δικαίωμα ψήφου;
 12. Ένα σημαντικό επίσης ερώτημα είναι τι συμβαίνει εάν η ψηφοφορία του Συλλόγου αποβεί άκαρπη; Ο νέος νόμος ορίζει ότι «Προκειµένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται αυξηµένη συµµετοχή, τουλάχιστον 65% των µελών του συλλόγου διδασκόντων». Εάν δεν υπάρξει αυτό το ποσοστό συμμετοχής, τι ακολουθεί; Επαναλαμβάνεται η διαδικασία και πόσες φορές; Το ερώτημα είναι σημαντικό διότι ήδη ακούγονται φωνές, από μέλη συνδικαλιστικών ομάδων, ότι θα υπάρξει «γραμμή» αποχής από την όλη διαδικασία.
13. Επίσης ο νόμος προβλέπει: «Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά τη µυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής». Σε περίπτωση που κανένα υποψήφιο στέλεχος δεν συγκεντρώσει το 20% (π.χ. λόγω «συντεταγμένης» ρίψης λευκών ψηφοδελτίων) τι γίνεται;
14. Επίσης στο νόμο αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κενούµενης και κενής θέσης η επιλογή γίνεται µε επανάληψη της διαδικασίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές ή κενούµενες θέσεις πληρώνονται µε απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε..». Με ποια κριτήρια τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ τοποθετούν προσωρινούς Διευθυντές; Με τον παλιό νόμο (πρώτα αιτήσεις εντός σχολείου, μετά εντός σχολείων δήμου, μετά εντός του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ με κριτήριο την αρχαιότητα) ή με βάση μόρια τυπικών προσόντων των ενδιαφερομένων; Θα υπάρχει κοινός τρόπος επιλογής με οδηγία προς όλα τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ή εναπόκειται στα μέλη του κάθε συμβουλίου να επιλέξουν τον τρόπο προσωρινής πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης; Και κυρίως, για πόσο μπορεί να διαρκέσει η «θητεία» ενός προσωρινού Διευθυντή;

Διαχρονική ανικανότητα στοιχειώδους προγραμματισμού!

13 Μαΐου 2015
 
            Ένα μήνα πριν τη λήξη των μαθημάτων στα σχολεία κι ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, παρότι οι αιτήσεις φέτος έγιναν κανονικά, τον μήνα Νοέμβριο.
            Σύμφωνα με το ΠΔ 50/96 οι μεταθέσεις έπρεπε να ανακοινωθούν ως το τέλος του Μάρτη του 2015. Το Υπουργείο Παιδείας είχε δεσμευθεί από τις 3 του Μάρτη, στη συνάντηση με τη ΔΟΕ, ότι θα συγκροτούσε επιτροπή η οποία θα κατέθετε προτάσεις για το θέμα της επανεξέτασης  των υποχρεωτικών μετατάξεων, που επηρεάζουν άμεσα και τις μεταθέσεις. Το Υπουργείο Παιδείας στη συνέχεια, μέσα σε 15 ημέρες σύμφωνα με τη δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού, θα ανακοίνωνε τις αποφάσεις του για το θέμα των μετατάξεων και θα ακολουθούσαν οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
            Έχουν περάσει δυόμισι μήνες από τότε και η επιτροπή (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, Υπουργείο Παιδείας) έχει συνεδριάσει μόνο μια φορά, χωρίς καν να έχει προσδιορισθεί από το Υπουργείο που έχει την ευθύνη, δεύτερη συνεδρίαση!
            Η καθυστέρηση ανακοίνωσης των μεταθέσεων έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις και στις αποσπάσεις και στους μόνιμους διορισμούς και στις προσλήψεις αναπληρωτών που, όπως φαίνεται, για μια χρονιά ακόμη, θα κληθούν την τελευταία στιγμή να καλύψουν τα κενά για να λειτουργήσουν τα σχολεία τον Σεπτέμβρη. Κατά τα άλλα "στους αναπληρωτές θα στηριχτεί και πάλι η λειτουργία των σχολείων..." σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Κουράκη!
            Η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε, καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για  την έλλειψη πολιτικής βούλησης στην αντιμετώπιση του θέματος των υποχρεωτικών μετατάξεων, καθώς για την έλλειψη στοιχειώδους οργάνωσης της διαδικασίας έγκαιρης πραγματοποίησης των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών ΠΕ.
            Είναι βέβαιο ότι αυτή η τακτική θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις αφενός μεν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων τον Σεπτέμβρη, αφετέρου δε στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι για μια ακόμη χρονιά δεν θα μπορούν να κάνουν έγκαιρα τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.  
 
Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Ψηφίζουν και οι υποδιευθυντές σχολείων για την επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Αυξάνεται από 20% σε 30% η συμμετοχή των προισταμένων νηπιαγωγείων
Δημοσίευση: 12/05/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Με νομοτεχνική βελτίωση που ψηφίστηκε απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής για την επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ψηφίζουν εκτός από τους Διευθυντές των Σχολείων και οι υποδιευθυντές.
 Επίσης στη διαδικασία της ψηφοφορίας συμμετέχουν επιπλέον και το 30% αντί 20% που προβλέπονταν αρχικά των Προισταμένων νηπιαγωγείων καθώς και το 30% των προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων , του οικείου ΚΥΣΠΕ, το οποίο ορίζεται με σειρά αρχαιότητας.

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων μπροστά στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολείων, του Κώστα ΑνθόπουλουΚρίσιμα ερωτήματα και η πρόκληση της ευθύνης
Του Κώστα Ανθόπουλου Αντιπροέδρου του Α Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
Σε πρόσφατη δήλωσή του ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης στη Βουλή αναγνωρίζοντας τις μεγάλες ευθύνες   που θα έχουν  οι σύλλογοι διδασκόντων με βάση το νέο σύστημα επιλογής διευθυντών σχολείων επισήμανε << Αν οι εκπαιδευτικοί επιλέξουν Διευθυντές των σχολείων τους με βάση κομματικά ή άλλα κριτήρια και δεν επιλέξουν τον αξιότερο μέσα στα σχολεία, θα την πληρώσουν οι ίδιοι.>>
Είναι η πρώτη φορά, που έμμεσα,  υπονοείται ότι η νέα διαδικασία επιλογής  με βάση και τη συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων με ψήφο αποκτά αξιολογικό χαρακτήρα. Ανεξάρτητα λοιπόν από τις όποιες επιφυλάξεις αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις που έχουν προκύψει και έχουν διατυπωθεί  σχετικά με το νέο σύστημα επιλογής οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία θα κληθούν να ανταποκριθούν σε ένα ρόλο που για πρώτη φορά τους ανατίθεται.
Είναι φανερό λοιπόν, ότι είναι αναγκαίο  να απαντήσουν σ αυτή την πρόκληση  με τρόπο που να αντιστοιχεί και να υπηρετεί την αξιοκρατική λογική και την επαγγελματική αξιοπρέπεια του κάθε συναδέλφου που επιθυμεί να εκτεθεί στην παραπάνω διαδικασία σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό.
Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτουν μια σειρά από εύλογα  ερωτήματα όπως:
·         Ο υποψήφιος διευθυντής σχολείου με προηγούμενη διευθυντική θητεία στο σχολείο θα  κριθεί με το ίδιο πνεύμα και κριτήρια με έναν συνάδελφο του που δεν έχει αντίστοιχη εμπειρία;
 Αν όχι, τότε ασφαλώς ο σύλλογος διδασκόντων μέσα από την ψηφοφορία οφείλει να αναδείξει πτυχές του διοικητικού του έργου στο σχολείο και κυρίως  να αποτιμήσει με την ψήφο του τη συνολική διοικητική του λειτουργία στο σχολείο.
Είναι αλήθεια όμως ότι ο  διευθυντής του σχολείου όλα τα προηγούμενα χρόνια  άσκησε τα καθήκοντά του στο σχολείο στηριζόμενος σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο το οποίο περιλάμβανε συγκεκριμένες αρμοδιότητές.
 Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτουν μια σειρά από ενδιαφέροντα  ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν είτε να αγνοηθούν  είτε να υποτιμηθούν με κανένα τρόπο,  όπως :
1.      Πώς καθοδήγησε και βοήθησε τους εκπαιδευτικούς  στο έργο τους ;
2.      Ποιες παιδαγωγικές  πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα ανέλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας του;
3.      Ποια η συμμετοχή του και η συμβολή του στη μετατροπή του σχολείου σε στοιχειώδη μονάδα επιμόρφωσης σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά;
4.      Ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβε για τη διαχείριση των συγκρούσεων και πώς συμπεριφέρθηκε απέναντι σε προβλήματα που συνδέονται με τη διατήρηση της συνοχής του συλλόγου;
5.      Ποιες εισηγήσεις και για ποια θέματα ανέπτυξε στις συνεδριάσεις διδασκόντων;
6.      Πώς κατηύθυνε και συντόνιζε τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων;
7.      Σε ποιο βαθμό διαμόρφωσε κλίμα δημοκρατικού, παιδαγωγικού διαλόγου στο σχολείο και σύνθεσης απόψεων;
8.      Πότε, πώς και με ποιο τρόπο παρείχε ουσιαστική ενημέρωση στους συναδέλφους του σχετικά με προβλήματα του σχολείου που έχουν σχέση με την υλικοτεχνική υποδομή του, την οικονομική του υποστήριξη και τις σχέσεις του σχολείου με το σύλλογο γονέων;
9.      Πώς διαμόρφωσε τις σχέσεις του με το σχολικό σύμβουλο, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την Περιφερειακή Διεύθυνση με γνώμονα κυρίαρχα την υπεράσπιση της παιδαγωγικής ελευθερίας του σχολείου και των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών;
10.  Υπήρξαν περιπτώσεις που η λειτουργία του στο σχολείο διακρίνονταν από τη λογική της συμμόρφωσης  προς τους πάνω και επίδειξης  αυταρχισμού και διοικητισμού προς τους κάτω;
11.  Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειεςαναδείκνυε και επεσήμενε προς τους αρμόδιους φορείς την αναγκαιότητα   επίλυσης και αντιμετώπισης  παιδαγωγικών θεμάτων αλλά και ζητημάτων που είχαν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ;
12.  Πώς αντιμετώπισε, εφόσον υπήρξαν περιπτώσεις, παρεμβάσεις εξωθεσμικών παραγόντων που επιδίωκαν χωρίς να το δικαιούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μαθησιακή λειτουργία του σχολείου;
13.  Ποιο χαρακτήρα είχε η συνεργασία του με το σύλλογο διδασκόντων για θέματα κυρίως της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου και πώς διασφαλίζονταν η διατύπωση και έκφραση προβληματισμών από πλευράς εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση  έκτακτων καταστάσεων;
14.  Εν γένει στον προγραμματισμό και υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου ο διακριτός του ρόλος στο σχολείο με ποιο τρόπο και πώς αποκτούσε χαρακτηριστικά ουσιαστικού συντονιστή και δημοκρατικής έμπνευσης και παρώθησης;
Στην περίπτωση όμως που για  τη θέση του Διευθυντή  του σχολείου υπα΄ρχει υποψηφιότητα από εκπαιδευτικό που δεν διαθέτει διοικητική πείρα στον προηγούμενο υπηρεσιακό του βίο, είναι εύλογο ότι τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι φανερό ότι θα είναι εντελώς διαφορετικά και κυρίως συνδέονται με την επαγγελματική του υπόσταση και την καθημερινή του λειτουργία στο σχολείο και τη συναδελφικότητα αλλά και μια σειρά από ποικίλες ικανότητες οι οποίες αναδείχθυκαν μέσα στο πεδίο της πράξης στο σχολείο.
Ορισμένα από τα ερωτήματα αυτά ενδεχομένως είναι:
1.      Πού, πότε και πώς έκανε έντονη την παρουσία του σε θέματα λειτουργίας του σχολείου;
2.      Με ποιο πνεύμα  διαμόρφωσε τη σχέση του με τους συναδέλφους του;
3.      Η ανάληψη μιας σειράς από εξωδιδακτικά καθήκοντα σε ποιο βαθμό υπηρετήθηκαν χωρίς να αντιστρατεύεται η έννοια της συλλογικότητας αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου;
Από τα παραπάνω ερωτήματα διαπιστώνεται ότι η έκφραση ψήφου για συνάδελφο που δεν διαθέτει διοικητική εμπειρία έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά  από τη διαφορετική περίπτωση ενός εκπαιδευτικού που έχει και αυτό για τι υπεισέρχονται στη συνείδηση του κάθε εκπαιδευτικού συναισθηματικοί λόγοι έκφρασης συναδελφικής αλληλεγγύης.
Σε τελική ανάλυση η εκτίμηση της προσωπικότητας, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, όπως διατυπώνονται ως κριτήρια με το νέο πλαίσιο επιλογής διευθυντών σχολείων, αν προσπαθήσει οποισδήποτε εκπαιδευτικός  να στηριχθεί απόλυτα σε αυτά κάθε άλλο παρά εύκολο θα είναι να βγάλει σαφή και ευδιάκριτα συμπεράσματα,  με εξαίρεση περιπτώσεις διευθυντών σχολικών μονάδων που έχουν  ταλαιπωρήσει εκπαιδευτικούς, την κοινωνία και γονείς με το έργο τους, έχοντας θητεία κατά την  οποία άμεσα  γινόταν αντιληπτή η αστοχία ενεργειών, ο αυταρχισμός, η αλαζονία, οι κακέ σχέσεις με τους συναδέλφους και κυρίως η απόλυτη απόκλιση από την επίτευξη συναίνεσης και αποδοχής τους από το σύλλογο διδασκόντων..
Σε ότι αφορά κριτήρια που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων και αφορούν δραστηριότητες που έχουν σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, το έργο και ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων είναι πιο εύκολος αφού είναι δυνατόν να γίνουν συγκριτικές θεωρήσεις και ποσοτικές εκτιμήσεις.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και η άμεση εμπλοκή τους στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολείων δεν αποτελεί απλά, όπως υποστηρίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, εξοικείωση στο μάθημα της δημοκρατίας αλλά μέγιστη πολιτική ευθύνη με την πραγματική σημασία της διάστασης αυτής η υπεύθυνη άσκηση της  οποίας θα επηρρεάσει καταλυτικά τη συνοχή και την πραγματική  δημοκρατική  λειτουργία του σχολείου. 

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Πότε τίθενται σε αργία οι δημόσιοι υπάλληλοι

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας
Δημοσίευση: 11/05/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Εγκύκλιο σχετικά με τις νέες     διατάξεις του νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία και περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης» εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης .
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1.    ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ – ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κεφαλαίου 2 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις». καθορίζεται εκ νέου το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη θέση σε αυτοδίκαιη και δυνητική αργία και την αναστολή άσκησης καθηκόντων καθώς και τις συνέπειες της αργίας με στόχο τον εξορθολογισμό των οικείων διατάξεων και την τήρηση της συνταγματικής τάξης.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίστανται τα άρθρα 103 του ν. 3528/2007 και 107 του ν. 3584/2007, περί αυτοδίκαιης αργίας και περιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες οι υπάλληλοι τίθενται αυτοδίκαια σε αργία.
Συγκεκριμένα τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση,
β) ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή την ημέρα που δημοσιεύθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή και
γ) ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο.

Με τις διατάξεις της   παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαθίστανται τα άρθρα 104 του ν.
3528/2007 και 108 του ν. 3584/2007, περί δυνητικής αργίας.
Συγκεκριμένα: αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου:
α) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό,
β) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή
γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή.
Όσον αφορά στο μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων αυτό μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος με πράξη του ανώτατου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί. Με την ίδια απόφαση η υπόθεση παραπέμπεται στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο το οποίο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει για τη συνέχιση ή μη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσεως του υπαλλήλου σε αργία.
Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της σχετικής πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση της πράξης επαναφοράς ή αυτοδίκαια από την τελεσιδικία της ποινικής απόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση ή της πειθαρχικής απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης ή από τη συμπλήρωση της διετίας από τη θέση σε δυνητική αργία.

Με τις διατάξεις της παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 αντικαθίστανται τα άρθρα 105 του ν. 3528/2007 και 109 του ν. 3584/2007 περί των συνεπειών της θέσης σε αργία και ορίζεται ότι ο υπάλληλος που τελεί σε καθεστώς αργίας λαμβάνει το ήμισυ των αποδοχών του με εξαίρεση την περίπτωση που στον υπάλληλο έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων κατά την οποία δεν καταβάλλονται αποδοχές αργίας. Οι παρακρατηθείσες αποδοχές επιστρέφονται εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιμη η υπόνοια για άτακτη διαχείριση. Δυνητική είναι η επιστροφή  του  συνόλου  ή  μέρους  των  αποδοχών  που  παρακρατήθηκαν,  μετά  από    ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, στην περίπτωση απαλλαγής του υπαλλήλου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή επιβολής πειθαρχικής ποινής κατώτερης της οριστικής παύσης. Οι περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα των δημοσίων υπαλλήλων ισχύουν και για τους υπαλλήλους που τελούν σε κατάσταση αργίας.
Με την παρ. 8 του άρθρου 3 εισάγονται μεταβατικής ισχύος ρυθμίσεις για τις περιπτώσεις υπαλλήλων που τελούν ήδη σε αυτοδίκαιη αργία λόγω υπαγωγής τους σε μία ή περισσότερες από τις καταργούμενες με το ψηφισθέν νομοσχέδιο διατάξεις.
Συγκεκριμένα, ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, εντός της οποίας λήγει αυτοδίκαια η αργία που προβλέπεται στις καταργούμενες με την παρ. 1 του άρθρου 3 διατάξεις. Για τη διαπίστωση λήξης της αργίας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη επανόδου του υπαλλήλου στα καθηκοντά του από το αρμόδιο για διορισμό όργανο.
Εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών ο οικείος Υπουργός, ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής, το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, στην περίπτωση των δημοτικών υπαλλήλων, πρέπει

να αποφασίσει αιτιολογημένα  την επιβολή  του μέτρου  της αναστολής άσκησης  των καθηκόντων εφόσον υφίσταται επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος, παραπέμποντάς τις με την ίδια απόφαση στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει εντός τριάντα (30) ημερών για τη θέση ή μη των υπαλλήλων σε δυνητική αργία σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 των άρθρων 104 του ν. 3528/2007 ή 108 του ν. 3584/2007 όπως ισχύουν.

Δυνάμει των ανωτέρω παρακαλούνται τα αρμόδια όργανα να διαμορφώνουν ασφαλή κρίση για τη διαφύλαξη του κύρους της υπηρεσίας και την εύρυθμη λειτουργία της σχετικά με την ανάγκη θέσης ή μη σε δυνητική αργία των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄, β΄και γ΄του άρθρου 104 του ν. 3528/2007 και 108 του ν. 3584/2007για τη διαφύλαξη του κύρους της υπηρεσίας και την εύρυθμη λειτουργία αυτής και εφόσον συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που καθιστούν αναγκαία την αποχή του υπαλλήλου από τα υπηρεσιακά καθήκοντα.
Επισημαίνεται η συνέχιση υπαγωγής σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας των υπαλλήλων οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου.
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη επαναφοράς στην υπηρεσία, ακόμη και επί των υποθέσεων για τις οποίες προβλέπεται αυτοδίκαιη λήξη της αργίας. Εξυπακούεται ότι αν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλουν αναστολή καθηκόντων υπαλλήλων που βρίσκονται σε αργία θα πρέπει αμελλητί να εκδοθεί η σχετική πράξη, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
2.    ΠΟΙΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου αντικαθίσταται το άρθρο 109 του ν. 3528/2007 όπως ισχύει και προβλέπεται πλέον η επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης μόνο στα περιοριστικώς αναφερόμενα σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, καταργώντας τη δυνατότητα, υπό το προϊσχύον καθεστώς, επιβολής της εν λόγω βαρύτατης ποινής για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα.
Συγκεκριμένα η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί αποκλειστικά και μόνο για τα παραπτώματα: της παράβασης του άρθρου 107 παρ.1 (α) του ν. 3528/2007 (πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία), της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας, της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους ή πάνω από πενήντα (50) εντός μιας τριετίας, της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας, της άμεσης ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχής σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, της εμμονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή. Επίσης η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο αδίκημα με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός.

3.    ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 όπως ισχύουν και επανακαθορίζεται η σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων με την προσθήκη νέων μελών σε αυτά προς ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των υπαλλήλων στις διαδικασίες ενώπιόν τους.
Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια καθίστανται πενταμελή με προσθήκη, ως μελών τους, αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, με τους αναπληρωτές τους. Συγκεκριμένα προστίθενται στη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος.

Πατήστε εδω για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Κυριακή 10 Μαΐου 2015

Το Υπουργείο αλλάζει πρόσωπα για να μείνει το ίδιο….. Συνάντηση – συζήτηση στην Ζάκυνθο
Η Ομάδα Νηπιαγωγών» Δικαίωμα στην Εκπαίδευση» συνεχίζει τις δράσεις της ενισχύοντας τις συνδικαλιστικές  διεκδικήσεις, με την καταγραφή των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο κλάδος και την επικαιροποίηση των αιτημάτων, μέσα από την συμμετοχή των συναδέλφων και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και των προτάσεων μας.
Η Προσχολική Εκπαίδευση θύμα της απαξίωσης των πολιτικών που εφαρμόζονται έως και σήμερα, αγωνίζεται να κατακτήσει την θέση που της αξίζει, στο χώρο της Εκπαίδευσης.
Η έλλειψη πρωτοβουλίας για την επίλυση των βασικών αιτημάτων του κλάδου (εφαρμογή της θεσμοθέτησης του ωραρίου , αλλαγή της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, κλπ) δημιουργεί επιπλέον ανισότητες και ενισχύει την περιθωριοποίηση των νηπιαγωγών .
Η συμμετοχή σε ποσοστό 30% των προϊσταμένων, στην επιλογή του Διευθυντή Νομού είναι μόνο ένα απλό παράδειγμα απαξίωσης και συνέχισης της πολιτικής της προχειρότητας και του μπαλώματος .
Αυτός ο σχεδιασμός του Υπουργείου, αν και σαφώς δεν αποτελεί το μείζον θέμα σε αυτά που απασχολούν τον κλάδο, αποδεικνύει την πρόθεση διαχωρισμού και υποβάθμισης στο βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης, το νηπιαγωγείο.
Η ομάδα Νηπιαγωγών «Δικαίωμα στην Εκπαίδευση» συνεχίζοντας τις δράσεις της οργανώνει συνάντηση – συζήτηση στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 στις 6.30μ.μ.
Στην συνάντηση θα παρευρεθούν από την ομάδα Νηπιαγωγών η Βέτα Κορωναίου (Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων- Νηπιαγωγών Χαλκίδας και μέλος της οργανωτικής επιτροπής της  ομάδας) και η Κατσαρή Γεωργία μέλος της ομάδας.
Προσκαλεσμένος στην συνάντηση είναι και ο Κόκλας Βενέτικος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος σχολικής Επιτροπής Ν. Ζακύνθου.
Η παρουσία όλων των συναδέλφων είναι πολύ σημαντική, για την διαμόρφωση του αγωνιστικών μας διεκδικήσεων και την κατάθεσή τους στην Γενική Συνέλευση του κλάδου, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.
Δράση μέσα από τη συμμετοχή …τη δική σας συμμετοχή …
Να συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτούς που θα αποφασίσουν για εμάς!!!

Η ομάδα Νηπιαγωγών
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΑΡΑ
ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΤΣΑΙΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΒΕΤΑ
ΜΑΛΑΙΑ ΒΑΣΩ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΝΑΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΡΑΤΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ