Σελίδες

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

ΔΟΕ

Αρ. Πρωτ. 13
Αθήνα 17/7/2017
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Για τη Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση

Με αφορμή την έντονη ανακίνηση τις τελευταίες ημέρες, από τα Μ.Μ.Ε., του ζητήματος σχετικά με τη φοίτηση των προνηπίων σε δομές των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει, για άλλη μια φορά προς την κυβέρνηση και την ελληνική κοινωνία, τα εξής:
 • Τα τελευταία, τριάντα και πλέον, χρόνια το εκπαιδευτικό κίνημα θέτει ως αίτημα την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, της φοίτησης όλων των νηπίων και προνηπίων στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κόσμου το 2006, με τον Ν.3518/2006 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων για ένα έτος στο νηπιαγωγείο (αφορά τα νήπια των 5 ετών).  Καμία κυβέρνηση έως τώρα δεν προχώρησε στη θεσμοθέτηση της Δίχρονης Δωρεάν και Δημόσιας Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.Έτσι τα χιλιάδες προνήπια (ηλικίας 4 ετών) που μένουν εκτός του δημόσιου Νηπιαγωγείου ωθούνται σε δομές των Δήμων (βρεφονηπιακούς σταθμούς) μέσωvoucher ή σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, αφήνοντας παράλληλα εκτός δομών τα παιδιά μικρότερης ηλικίας δηλαδή όλα τα παιδιά ηλικίας 2-3,5 ετών (περίπου 8.000 παιδιά αυτής της ηλικίας έμειναν εκτός παιδικών σταθμών φέτος).
 •  Η, υποτιθέμενη, θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε βάθος τριετίας (σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας) συνδέεται με τη δυνατότητα επιλογής των γονέων μεταξύ ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών σταθμών και Δημόσιου Νηπιαγωγείου.  Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος  (με πολιορκητικόκριό το Νηπιαγωγείο) για την εκχώρηση της δημόσιας  εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση (κάτι που επιχειρήθηκε και στο παρελθόν και απετράπη από τη σθεναρή αντίσταση του κλάδου) καθώς και για την είσοδο των κουπονιών (vouchers), των διδάκτρων - τροφείων, καθώς και των ελαστικών ωραρίων και εργασιακών σχέσεων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (στο πλαίσιο μιας έντεχνα προωθημένης «ενιαίας» λειτουργίας της εκπαίδευσης). Οι μεθοδεύσεις αυτές οδηγούν στην πλήρη «ιδιωτικοποίηση» της προσχολικής αγωγής, όπου ιδιωτικοί φορείς ή φορείς με ιδιωτικοοικονομική λειτουργία (δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί) θα ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης.
 • Η αναγκαιότητα της ένταξης των παιδιών 4 ετών στο δημόσιο νηπιαγωγείο προκύπτει κι από το γεγονός ότιθα μειώσει τις όποιες ανισότητες στην εκπαίδευση των προνηπίων και θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάβασή τους στο Δημοτικό Σχολείο.
 • Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση στην ηλικία αυτή, συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάτι που οφείλει η πολιτεία να το λάβει σοβαρά υπόψη της.  Στα Δημόσια Νηπιαγωγεία παρέχεται αντισταθμιστική αγωγή, υπάρχουν δομές (Ειδικά νηπιαγωγεία, Τμήματα Ένταξης και Παράλληλης στήριξης κ.ά.) για υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δομές που απουσιάζουν από τους παιδικούς σταθμούς.
 • Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει επομένως όλα τα παιδιά από 4-6 χρόνων γιατί από τα 4 χρόνια αρχίζει η συνειδητή προσέγγιση - ανακάλυψη της γνώσης από το παιδί. Το Νηπιαγωγείο είναι κομμάτι της εκπαίδευσης και πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από τη δομή της δημόσιας εκπαίδευσης - το Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί πρέπει να είναι δημόσιοι και να καλύπτουν όλα τα παιδιά από 0-3,5 ετών, των εργαζόμενων και ανέργων που το επιθυμούν.

Διεκδικούμε :
 • Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) .
 •  Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1:15 ανά νηπιαγωγείο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου. Άμεση απόσυρση του άρθρου 35 στο Ν.4386 για την έρευνα για τον ελάχιστο αριθμό 14.
 •  Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στο επίπεδο του ωραρίου των συναδέλφων των πολυθεσιών σχολείων της πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απώτερο στόχο την εξίσωσή του με το ωράριο της Β/θμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς. Υπολογισμός ολοκλήρου του χρόνου παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο ως διδακτικού χρόνου για τους/τις  Νηπιαγωγούς.
 • Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
 • Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και άμεσος μόνιμος διορισμός των απαιτούμενων Νηπιαγωγών.
 • Την απόσυρση της Υ.Α. για το νέο «ενιαίο τύπου» Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.
 • Διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του παιδαγωγικού προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 • Ενδυνάμωση του αντισταθμιστικού ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 • Φοίτηση όλων των παιδιών  χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απόσυρση της εγκυκλίου για τις εγγραφές.
 • Τήρηση της αναλογίας παιδιών / τετραγωνικών  μέτρων με βάση τις προδιαγραφές ΟΣΚ (1 παιδί ανά 3 τετραγωνικά μέτρα).
 • Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπίων.
 • Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη.
 • Διορισμό μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι, σχολικοί βοηθοί, σχολικοί νοσηλευτές).
 • Ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Διορισμός μόνιμου ειδικού επιστημονικού προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές).
 • Ίδρυση και στελέχωση τάξεων υποδοχής.
 • Στελέχωση των νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικούς μητρικής γλώσσας για τα παιδιά των προσφύγων.
 • Στα δημόσια νηπιαγωγεία της Θράκης, όπου φοιτούν νήπια της μουσουλμανικής μειονότητας, για τη στήριξη της χρήσης των μητρικών γλωσσών να υπάρξει περαιτέρω μειωμένη αναλογία μαθητών ανά νηπιαγωγό έτσι ώστε η αναλογία να είναι 2 νηπιαγωγοί ανά 25 νήπια – προνήπια. Αυτό σημαίνει αύξηση της οργανικότητας στα νηπιαγωγεία αυτά, η οποία θα στηρίζεται σε προσλήψεις νηπιαγωγών απόφοιτων Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας που θα έχουν προσληφθεί κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και με ενιαίο τρόπο (όπως όλοι/ες οι νηπιαγωγοί), για τη διευκόλυνση της παιδαγωγικής πράξης. Σημειώνουμε πως νηπιαγωγοί, απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας φυσικοί ή μη ομιλητές των μητρικών γλωσσών της μειονότητας,  έχουν έτσι κι αλλιώς κάθε δικαίωμα τοποθέτησης σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία (όπου φοιτούν ή όχι νήπια της μειονότητας) όπως κάθε άλλος/η νηπιαγωγός.    
 • Αύξηση της χρηματοδότησης, ειδική χρηματοδότηση για παιδαγωγικό υλικό ώστε να διασφαλιστεί ο δωρεάν χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου.
 • Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους.
 • Σε κάθε νηπιαγωγείο να τοποθετηθεί και μια νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής για τη στήριξη παιδιών με εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Δωρεάν σίτιση όλων των παιδιών και δωρεάν εμβολιασμούς για όλα τα παιδιά. 
Πατήστε  ΕΔΩ  για να διαβάσετε την ανακοίνωση σε μορφή PDF

Κυριακή 16 Ιουλίου 2017

Η παιδαγωγική και κοινωνική αξία της επίδοσης και της αριστείας


EpirusPost.grστις 12:51μ.μ. και στο epirusgate20.05μ.μ. την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017


Στην επιστημονική, εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένως ότι όταν σε μία έννοια προσδίδεται ιδεολογικό περιεχόμενο, τότε «μοιραία» οδηγούμαστε σε αμφισημίες ή ακόμη και σε αλλοίωση του πραγματικού νοήματός της.  Θα υποστηρίζαμε, λοιπόν, ότι το ίδιο συμβαίνει με τις έννοιες «επίδοση» και «αριστεία». Ειδικότερα, η έννοια «αριστεία» βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης επικαιρότητας για αυτόν ακριβώς τον λόγο. ΄Ετσι, με το συγκεκριμένο σύντομο άρθρο επιχειρείται η απόδοση των πραγματικών νοηματοδοτήσεων στις δύο αυτές έννοιες, αλλά κυρίως να αναδειχθεί  η σημασία που διαδραματίζουν, από άποψη παιδαγωγική και κοινωνική, στην εξέλιξη του ανθρώπου και της κοινωνίας.
Καταρχήν, ο  κοινωνικός προσδιορισμός των εννοιών «επίδοση» και «αριστεία» είναι αμφίσημος και αμφιλεγόμενος, γεγονός που έχει οδηγήσει σε διαφορετικές απόψεις ως προς το περιεχόμενο και τη χρήση του στο σχολείο και, ευρύτερα, στην κοινωνία. Βέβαια, η επίδοση ενός ατόμου, ως δραστηριότητα και αποτέλεσμα αυτής, είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό, που συναρτάται με την επιδίωξη του καθενός να διακριθεί, να αναγνωριστεί  και να νομιμοποιηθεί στον στενότερο και ευρύτερο περίγυρό του. Θα υποστηρίζαμε ότι τη συγκεκριμένη επιδίωξη την επιζητούν ακόμη και το μικρό παιδί και ο άρρωστος, με τον τελευταίο να θέλει να φανεί χρήσιμος ακόμη και στην κατάσταση που βρίσκεται. Κατά συνέπεια, η επιδίωξη του ατόμου για επίδοση, αναμφίβολα, συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη τόσο των επαγγελματικών, ερευνητικών, επιστημονικών, οικογενειακών στόχων του ατόμου όσο και των οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών και λοιπών στόχων της κοινωνίας.
   Επομένως, από το σημείο αυτό και μετά αρχίζουν να δημιουργούνται προβληματισμοί ως προς τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση τόσο της επίδοσης, ως έννοιας και διαδικασίας, όσο και της άμεσα συνδεόμενης με αυτήν αριστείας.     Η επίδοση και η αριστεία αναγορεύονται σε πρόβλημα όταν το άτομο, οι κοινωνικές ομάδες και, γενικότερα, η ίδια η κοινωνία πιέζονται ή καταπιέζονται για να τις επιδείξουν, πολλές φορές «εκβιαστικά», σε υψηλότερο βαθμό και όταν η επιδίωξη για αριστεία σχετίζεται με ταξικές, θεσμικές  και κοινωνικές διαφοροποιήσεις και ταξινομήσεις. Με άλλα λόγια, αυτό συμβαίνει όταν η εξωτερική απαίτηση για επίδοση παίρνει τη μορφή καταλυτικού και ανεξέλεγκτου παράγοντα επίδρασης και διαμόρφωσης επιλεκτικών πρακτικών ή καθίσταται τελικά αυτοσκοπός. Αυτό συνεπάγεται ότι στο όνομα της αρχής της επίδοσης περιθωριοποιούνται σημαντικές αξίες που σχετίζονται με την ισοτιμία, τη  συλλογική αντίληψη, την ομαδικότητα και την αλληλεγγύη στις θεσμικές λειτουργίες και στις διαπροσωπικές σχέσεις.  
  Χωρίς αμφιβολία, στην πλειονότητα των πολιτών κάθε κοινωνίας έχει δημιουργηθεί μια κουλτούρα επιδίωξης υψηλής επίδοσης, η οποία οδηγεί, πιθανότατα, στην επίτευξη των ατομικών και κοινωνικών στόχων, αλλά και στην ίδια την πρόοδο της κοινωνίας. Κυρίαρχο στοιχείο αυτής της κουλτούρας είναι η επιδίωξη για υψηλότερη επίδοση σε ό,τι ο καθένας επιτηδεύεται. Επιθυμία του καθενός είναι να υπάρχουν άριστοι μαθητές, άριστοι εκπαιδευτικοί, άριστοι υπάλληλοι, άριστοι επιστήμονες, άριστοι υπουργοί κ.ο.κ., θεωρώντας, με την έννοια αυτή, ότι η αριστεία σήμερα σημαίνει «καλή και υψηλή επίδοση», συνδεόμενη  όχι μόνο με τη μεγαλύτερη γνωστική επίδοση αλλά και με τη μέγιστη ανάπτυξη δεξιοτήτων και επίδοσης, που σχετίζονται με την παραγωγή έργου, τη δημιουργικότητα, την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία, τη βελτίωση, την επαγγελματική και κοινωνική επιτυχία και, συνολικά, την ατομική και κοινωνική πρόοδο.
   Ως κατακλείδα, εκφράζουμε την άποψη ότι  η παιδευτική επιδίωξη του σχολείου, μέσα από τις διαδικασίες της διαπαιδαγώγησης και της παιδείας που προσφέρει, οφείλει να είναι η καλλιέργεια στάσεων και ήθους στον μαθητή, έτσι ώστε να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει ο ίδιος, πρωτίστως, ότι «τα αγαθά κόποις κτώνται» και, ακολούθως, ότι η προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική αναγνώριση και διάκριση απαιτούν συνεχή, επίμονη  και επίπονη καταβολή προσπάθειας. Οι θεσμοί και οι κοινωνίες δεν «χαρίζουν» την τιμή και τη δόξα σε πολίτες, χωρίς οι ίδιοι να έχουν πείσει ότι τις δικαιούνται επάξια και χωρίς να έχουν τιμήσει τον ρόλο και την αποστολή τους από άποψη εκπαιδευτική, επιστημονική, πολιτισμική, ανθρωπιστική και κοινωνική. Γιατί η ανάδειξη και η κατάληψη θέσης μέσα από ήσσονες προσπάθειες και αναξιοκρατικές πρακτικές δηλώνουν σαφώς κατάπτωση αξιών και ηθικής σε μια κοινωνία, που θέλει να θεωρείται ευνομούμενη και δημοκρατική και η οποία βασίζεται στις ανθρωπιστικές και οικουμενικές αξίες.


- Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου είναι Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Η πρόταση των Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) για τη δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Δημοσίευση: 14/07/2017
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων χαιρετίζει την  πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας  να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα καθιστά υποχρεωτική και την φοίτηση των προνηπίων, μέτρο που αρχικά θα εφαρμοστεί στα Νηπιαγωγεία της περιφέρειας και μετέπειτα στα αστικά κέντρα,  και καταθέτει τις παρακάτω επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις, οι οποίες βασίζονται στην επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας:
1.    Ο τρόπος λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, διασφαλίζει τις προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν τα τετράχρονα να αναπτύξουν την αυτονομία τους, να κοινωνικοποιηθούν αποτελεσματικά και να αναπτύξουν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες, με τη βοήθεια του επιστημονικά καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού και των μεγαλύτερων συμμαθητών τους. Η «σχολειοποίηση»  δεν έχει καμία σχέση με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στο Νηπιαγωγείο, μέσα από θεματικές προσεγγίσεις, σχέδια εργασίας και σύγχρονες μεθόδους όπως η ομαδοσυνεργατική, όπου το παιχνίδι αναδεικνύεται ως ο πυρήνας του όλου προγράμματος. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΥΠΕΠΘ, 2003) και ακολουθεί επίσημες κατευθυντήριες γραμμές, που περιγράφουν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης αυτής της ηλικιακής ομάδας. Στο Νηπιαγωγείο η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε συνθήκες όπου η θεωρία του εποικοδομισμού και η έννοια των ζωνών της «εγγύτατης ανάπτυξης» [Zone of Proximal Development], η μάθηση μέσω του παιχνιδιού, η διδασκαλία που είναι αναπτυξιακά κατάλληλη και λαβαίνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, ο αναστοχασμός επάνω στη διδακτική πράξη, η παρατήρηση, ως κατ’ εξοχήν παιδαγωγικό εργαλείο και η τήρηση αρχείων για τη συστηματική παρακολούθηση της ανάπτυξης των παιδιών διασφαλίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη του 100% του δυναμικού του κάθε παιδιού. Υπέρτατο στόχο για το δημόσιο Νηπιαγωγείο αποτελεί, πάντα, η δημιουργία περιβαλλόντων που εμπνέουν τα παιδιά να πειραματιστούν, να κάνουν επιλογές και να καθοδηγούν μόνα τους την προσωπική τους μάθηση.
2.    Επειδή η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των νηπίων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες είναι χρήσιμο να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, για την πιο αποτελεσματική ένταξή τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και την παροχή πρώιμης παρέμβασης,  υποστηρίζουμε ότι τα τετράχρονα νήπια θα ωφεληθούν σε σημαντικό βαθμό από τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο καθώς και από τον διευρυμένο αντισταθμιστικό του χαρακτήρα.  Το Νηπιαγωγείο, ως το πρώτο δομημένο πλαίσιο με το οποίο θα έρθουν σε επαφή τα μικρά παιδιά, αποτελούσε πάντα τον χώρο, στον οποίο γινόταν η «πρώτη» ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών αλλά και στον οποίο γινόταν εφαρμογή της πρώιμης παρέμβασης. Ανάλογα με τη σοβαρότητα των αναγκών του παιδιού [όπως αυτές διαπιστώνονται από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του δημοσίου], οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την υποστήριξη του παιδιού σε Τ.Ε., παράλληλη στήριξη με ειδικό εκπαιδευτικό ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό ή τη φοίτησή του σε ειδικό πλαίσιο, όταν το παιδί αντιμετωπίζει άλλου τύπου δυσκολίες. Επίσης, λόγω των ειδικών συνθηκών που βιώνει η χώρα μας [κρίση, προσφυγικό κλπ.] το δημόσιο Νηπιαγωγείο, λειτουργεί με διευρυμένη δραστηριότητα αντισταθμιστικής αγωγής, υποστηρίζοντας όχι μόνο τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων παιδιών -ως προς την πρόσβαση στη μάθηση- γιατί: είναι γλωσσικά ανεπαρκή [δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα], αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης στο οικογενειακό τους περιβάλλον, προέρχονται από άλλη κουλτούρα [παιδιά Ρομά, παιδιά μεταναστών κ.α.]. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων,  το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου εμπλουτίζεται ανάλογα, συμπεριλαμβάνοντας διαπολιτισμικά προγράμματα για την στήριξη των παιδιών με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα και μητρική γλώσσα. Με την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων, οι νηπιαγωγοί προσαρμόζουν τους εκπαιδευτικούς τους σχεδιασμούς στις ανάγκες της τάξης τους και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής. Επομένως, η υποχρεωτικότητα της φοίτησης των προνηπίων στο δημόσιο Νηπιαγωγείο διευκολύνει την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών, χωρίς διακρίσεις, στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς διασφαλίζει την πρώιμη ανίχνευση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, τα καθοδηγεί για έγκαιρη και έγκυρη αξιολόγηση στις ενδεδειγμένες κρατικές υπηρεσίες και φορείς όταν αυτό είναι αναγκαίο και προσφέρει τη δυνατότητα στους/στις νηπιαγωγούς να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες παιδαγωγικές παρεμβάσεις.
3.    Στην Ελλάδα, η διασφάλιση της καθολικότητας του δικαιώματος πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη θέσπιση της υποχρεωτικής φοίτησης για δύο χρόνια, καθώς, μέχρι τις τελευταίες επίσημες μετρήσεις, η φοίτηση 4χρονων σε εκπαιδευτικές δομές είναι κάτω από το 60% (OECD, 2016). Το γεγονός ότι η Γαλλία, η Ισπανία, η Νορβηγία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιταλία ή η Δανία δεν έχουν θεσπίσει υποχρεωτικότητα στην φοίτηση για την καθολική πρόσβαση των προνηπίων συνδέεται με το ότι, σύμφωνα με την ίδια έκθεση του OECD, σε αυτές τις χώρες, τα παιδιά 3 και 4 ετών φοιτούν ήδη σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης σε ποσοστό πάνω από 90%  (OECD, 2016).
4.    Η υποχρεωτική φοίτηση νηπίων Β’ ηλικίας (προνηπίων) στο Νηπιαγωγείο  θα διευκολύνει τη μετέπειτα ομαλή μετάβασή τους στο Δημοτικό σχολείο, επειδή τα προγράμματα μετάβασης που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από κοινού από τους/τις εκπαιδευτικούς [Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου] βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν θετικές εμπειρίες μάθησης και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν για την απρόσκοπτη φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο και, γενικότερα, για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή τους απόδοση.
Με βάση όλα τα παραπάνω, η ΠΕΣΣ πιστεύει πως η θέσπιση και εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης -στο πλαίσιο του δημόσιου και δωρεάν νηπιαγωγείου- αποτελεί πλέον, εκτός από πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας μας, μια επιτακτική ανάγκη, κυρίως γιατί εξασφαλίζει στα νήπια το εξειδικευμένο για αυτή την ηλικιακή ομάδα εκπαιδευτικό προσωπικό (τις/τους αποφοίτους των πανεπιστημιακών τμημάτων) και τα κατάλληλα προγράμματα σπουδών τα οποία εναρμονίζονται προς τις διεθνείς και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο με ημερομηνία 7 Ιουλίου 2017, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωαννίνων, ανακοινώνει τις σχολικές μονάδες οι οποίες τίθενται σε αναστολή για το σχολικό έτος 2017-2018.
Συγκεκριμένα:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Ασβεστοχώρι, Βωβούσα, Βουτσαρά, Επισκοπικό, Ηλιόκαλη, Άνω Λαψίστα, Ματσούκι, Νήσου, Περιβλέπτος, Πλατανούσα, Τσεπελόβο.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ: Αβγό, Ανθοχώρι, Βοβούσα, Άνω Λαψίστα, Κάτω Μπαουσιοί, Νεοχωρόπουλο, Περιβλέπτος. 

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Δείτε όλα τα ονόματα


Δημοσίευση: 07/07/2017
Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας  οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2017-2018.
Ικανοποιήθηκαν 2002 από τις 3738 αιτήσεις Γενικής, ποσοστό 53,5% και 199 απο τις 268 Ειδικής Αγωγής, ποσοστό 74.2%.
Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποσπώνται, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σ’ αυτές.
Για την υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει κλειστό έως την Τρίτη 11-7-2017. Από την Τετάρτη 12-7-2017 και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες θα υποβάλλονται ενστάσεις επί των ανωτέρω αποσπάσεων, ενώ το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι 14-8-2017 για υποβολή επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης και νέων αιτήσεων.

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Αποσπάσεις 784 εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσπασης 784 εκπαιδευτικών στις 58 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 58  Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις.
Στη διαδικασία τηρήθηκε απολύτως η σειρά κατάταξης των αιτούντων όπως διαμορφώθηκε με τις προτάσεις – εισηγήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ), χωρίς καμία παρέμβαση.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των αποσπασμένων στις συγκεκριμένες Διευθύνσεις είναι φέτος μειωμένος κατά 26,7% σε σχέση με το σχολικό έτος 2014 - 2015.
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 1071
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 968
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 823
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 784

Διευκρινίσεις σχετικά με τη θητεία των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων, των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Α/βάθμιας εκπ/σης


 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
, σας γνωρίζουμε ότι:


 1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4327/2015 ( Α΄ 50 ), η θητεία των ανωτέρω στελεχών λήγει την 31η Ιουλίου 2017.
 2. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 β του άρθρου 1 του ν.4473/2017 ( Α΄ 78 ) « η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου ( 30 – 5 2017 ) στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των σχολικών συμβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, με την παρέλευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών ».
 3. Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι οι υπηρετούντες προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντρων και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 31η Ιουλίου 2017έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών. Δείτε ολόκληρο το σχετικό έγγραφο