Σελίδες

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Δημοσίευση Υ.Α. για τον καθορισμό του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία


Διαβάστε το ΦΕΚ (Φ.Ε.Κ. 2524, τεύχος Β΄/16-8-2016) στον παρακάτω σύνδεσμο
Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41. 
Στάλθηκε στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.με την παράκληση να γνωστοποιηθεί στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου