Σελίδες

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Παρανομίες Υπουργείου Παιδείας για τα κενά στα σχολεία
Αρ. Πρωτ. 767Αθήνα 31/8/2016
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.Θέμα: Το Υπουργείο Παιδείας παρανομεί και ζητά το ίδιο να πράξουν τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και οι Σύλλογοι Διδασκόντων. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων δε συναινούν στις διαδικασίες που υπηρετούν τις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας που διαλύουν το δημόσιο σχολείο.

Παρά την κίνηση αναδίπλωσης στην οποία προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας με την έκδοση της «διορθωτικής» εγκυκλίου στις 25/8 έπειτα από την αντίδραση και τις καταγγελίες της Δ.Ο.Ε. για την πραξικοπηματική εγκύκλιο σχετικά με τις συνεδριάσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε. και τον καθορισμό των λειτουργικών κενών, το μόνο που πέτυχε ήταν να αποδείξει ότι προκειμένου να πετύχει τους επικοινωνιακούς του στόχους δε διστάζει να παρανομεί. Μόνο που τώρα προσπαθεί να επιβάλει την παρανομία ως τρόπο λειτουργίας σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., Διευθυντές Εκπαίδευσης και Συλλόγους Διδασκόντων.
Η αρχή έγινε με την Υπουργική Απόφαση Φίλη και τις εγκυκλίους σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών στα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία. Συγκεκριμένα:
·                     Η Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του Ν. 2525/1997 ι (παρ. 5) «για τον καθορισμό των προγραμμάτων του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» προβλέπει κατά παράβαση της παραπάνω εξουσιοδότησης προϋποθέσεις για την εγγραφή μαθητών στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, κάτι που την καθιστά, κατά το μέρος που ορίζει προϋποθέσεις, ακυρωτέα.
·                     Η υπ' αριθμ.87776/Δ1/30-5-2016 "εγκύκλιος" στην πραγματικότητα νομοθετεί, κάτι που την καθιστά Υπουργική Απόφαση. Αφού όμως είναι Υ.Α.  είναι ανυπόστατη ελλείψει δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.  αλλά και γιατί στερείται νομοθετικής εξουσιοδότησης.      
   Με τις δυο τελευταίες εγκυκλίους του σχετικά με τις συνεδριάσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε.,  τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και τον καθορισμό των λειτουργικών κενών το ΥΠΠΕΘ εντείνει «την παράνομη δράση του». Συγκεκριμένα:
·                     Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 100/97 (που αντικατέστησε το Π.Δ. 50/96), τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων,  για « δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης». Είναι,  επομένως, απολύτως παράνομο οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να κριθούν και να τοποθετηθούν με μονοπρόσωπες αποφάσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης. 
·                     Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Π.Δ. 100/97 «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών», «καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικό στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι… στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα…
Εδώ η λογική (πέρα από το νόμο) χάνεται εντελώς, αφού σύμφωνα με το ΥΠΠΕΘ τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. στις 29/8 θα κρίνουν εκπαιδευτικούς ως υπεράριθμους. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί (αλλά και όποιος άλλος εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας που έχει υπεράριθμους) εντός του 3ημέρου που δικαιούνται από το νόμο για να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου τους (1/9/και ώρα 9π.μ.) με αντικείμενο την κατανομή των ωρών διδασκαλίας. Αυτό, όπως είναι λογικό, θα ανατρέψει την όποια απόφαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. η οποία συν τοις άλλοις θα έχει παράνομο χαρακτήρα αφού δε θα έχει σεβαστεί την προθεσμία των τριών (3) ημερών. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι στο χρονικό σημείο όπου καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να συνεδριάσουν εκκρεμούν και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. είτε με οργανική στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. είτε με απόσπαση από άλλο.
·                     Η εντολή του ΥΠΠΕΘ προς τους Συλλόγους Διδασκόντων να  συνεδριάσουν με αντικείμενο την κατανομή την 1η Σεπτεμβρίου είναι κι αυτή προτροπή σε παράνομη πράξη, αφού  σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98, άρθρο 13, παρ.1, «Ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει σύμφωνα με την παράγραφο 2 της περίπτωσης ΣΤ του άρθρου 11 του Ν. 1566/85». Στην παράγραφο 1 της ίδιας περίπτωσης ορίζεται ρητά ότι «Ο  σύλλογος  διδασκόντων  κάθε  σχολείου  αποτελείται  από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας».
Είναι φανερό έπειτα από τα παραπάνω ότι ισχύουν όλα όσα έχουμε ήδη απευθύνει ως Δ.Σ. προς τα μέλη των Π.Υ.Σ.Π.Ε. με το έγγραφό μας με α.π. 760/25-8-2016 «   Καλούμε τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να καταγγείλουν την απαράδεκτη διαδικασία και να μην την νομιμοποιήσουν. Καλούμε, επίσης, τα διορισμένα μέλη των Π.Υ.Σ.Π.Ε. (εάν αισθάνονται  κομμάτι του Κλάδου και όχι κυβερνητικά στελέχη) να μη συναινέσουν στην εσπευσμένη πραγματοποίηση συνεδριάσεων για τον καθορισμό των λειτουργικών κενών, να μην αποδεχτούν τον καθορισμό με βάση τις αντιεκπαιδευτικές και παράνομες μεθοδεύσεις του Υπουργείου  Παιδείας και να μπλοκάρουν τις διαδικασίες ακόμη και με την παραίτησή τους. Το ίδιο καλούμε και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να πράξουν. Οφείλουν να σεβαστούν το δημοκρατικό τους ρόλο ως πρόεδροι των υπηρεσιακών συμβουλίων και να μην προχωρήσουν σε αποφάσεις μόνοι τους, αγνοώντας τον κλάδο».
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλύπτει πλήρως τόσο τους αιρετούς και τα μέλη και τους προέδρους των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να μην εφαρμόσουν τις παράνομες εντολές του Υπουργείου που διαλύουν το δημόσιο σχολείο όσο και τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων να μην εφαρμόσουν τις εντολές της εγκυκλίου οι οποίες είναι πολιτικά απαράδεκτες και παράνομες.
Καλούμε όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην προχωρήσουν στην κατανομή με βάση τις ώρες αν προηγούμενα δεν στελεχωθούν τα σχολεία από όλους τους συναδέλφους (δασκάλους και ειδικότητες).Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016                                                                                          Αρ. Πρωτ. 761Αθήνα 26/8/2016
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
                       Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα

 Συνάδελφοι,
    επειδή η εφαρμογή του Π.Δ. 69/2016 σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα έχει δημιουργήσει αναστάτωση και έχει εγείρει πολλά ερωτήματα σας αποστέλλουμε αναλυτικό σημείωμα της Νομικής  Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. επί του θέματος.
   Σύμφωνα με τη Νομική Σύμβουλο « στα πλαίσια καταγραφής της έκτασης του προβλήματος αλλά και προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω έδαφος για τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις της Δ.Ο.Ε., θα ήταν σκόπιμο όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης (σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το Π.Δ. 69/2016)».            ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΜΑΓΔΑΛΙΝΗΣ ΤΣΙΠΡΑ
             ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΟΕ
             Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα
           
             Αξιότιμες κυρίες/κύριοι,
             μετά την έκδοση του Π. Δ. 69/2016 για την βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τις εξής παρατηρήσεις:
·                Ο νόμος 4369/2016, σε εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε το Π. Δ. 69/2016 αφορά αποκλειστικά και μόνο την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, για όλες τις συνέπειες, που εκ του νόμου συνδέονται με αυτήν, όπως επιλογή προϊσταμένων, προαγωγές κλπ. Σημειώνεται, ότι με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο) είχε προηγηθεί η αποσύνδεση της  μισθολογικής από την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Οι μοναδικές προϋπηρεσίες, που αναγνωρίζονται για την μισθολογική προώθηση των υπαλλήλων, είναι αυτές, που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ.1 του Ν.4354/2015, ήτοι υπηρεσία στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου κλπ. Η διάταξη του άρθρου 6 του Ν.4024/2011, το οποίο προέβλεπε την έκδοση Προεδρικού διατάγματος, για την μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καταργήθηκε από την διάταξη του άρθρου 28 του Ν.4369/2016.
ΣΥΝΕΠΩΣ, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, βάσει των διατάξεων του Π. Δ. 69/2016 σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει προσαύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών, ενώ η σχετική νομοθετική πρόβλεψη για μισθολογική ένταξη της προϋπηρεσίας αυτής καταργήθηκε
·                Ακόμα όμως και στην περίπτωση των επιλογών στελεχών εκπαίδευσης, η βαθμολογική εξέλιξη βάσει προσμέτρησης προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα ελάχιστη σημασία έχει διότι ο νόμος 4327/2015 ρητώς ορίζει ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε κάθε βαθμίδα της ιεραρχίας. Παράλληλα, εξίσου ρητώς ορίζει ποιά υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη, ήτοι η εκπαιδευτική υπηρεσία στην Δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση και η υπηρεσία ως αναπληρωτές. Την ίδια στιγμή, εξάλλου, προβλέπει και την έννοια της απαιτούμενης διδακτικής υπηρεσίας, ως άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 17 παρ.4).
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ακόμα και εάν αναγνωριστεί προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, αυτή δεν επηρεάζει την διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, αφού προϋπόθεση για την επιλογή δεν είναι η κατοχή συγκεκριμένου βαθμού αλλά τα έτη διδακτικής και εκπαιδευτικής υπηρεσίας.
·                Αναφορικά με την επίδραση της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα στην μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, η οποία προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, όπως τροποποιήθηκε, πρέπει να διευκρινιστεί, ότι παρά το γεγονός, ότι η ως άνω διάταξη κάνει λόγο για "έτη υπηρεσίας" χωρίς να αναφέρεται σε εκπαιδευτική ή άλλη υπηρεσία, το Υπουργείο Παιδείας μέχρι σήμερα, ερμηνεύει την εν λόγω διάταξη κατά τρόπο, ώστε να λαμβάνει υπόψη για την μείωση του ωραρίου μόνο την εκπαιδευτική υπηρεσία, επικαλούμενο μάλιστα την υπ' αριθμ. 204/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ωστόσο, πλέον κάθε άλλο παρά επίκαιρη μπορεί να θεωρηθεί πια.
ΣΥΝΕΠΩΣ, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να ασκήσει επιρροή στην μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, βάσει των ετών υπηρεσίας, θα πρέπει να υπάρξει σχετική ερμηνευτική κατεύθυνση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. 
Με βάση τα δεδομένα αυτά, για τον χώρο της εκπαίδευσης, η  αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, κανένα ουσιαστικό μισθολογικό ή άλλο όφελος για τους εκπαιδευτικούς φαίνεται να έχει.
             Σε κάθε περίπτωση, στα πλαίσια καταγραφής της έκτασης του προβλήματος αλλά και προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω έδαφος για τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις της Οργάνωσης, θα ήταν σκόπιμο όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης (σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το Π.Δ. 69/2016).
            Παραμένω στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.
             Με εκτίμηση,

             Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα
             Νομική Σύμβουλος


Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 στις 11:00΄ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου
«Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 στις 11:00΄  στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υλοποιώντας την απόφαση της 85ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου αποφάσισε να πραγματοποιήσει την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 στις 11 πμ συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου (Ανεξαρτησίας 146, 45444 Ιωάννινα) με κυρίαρχα αιτήματα την άμεση πραγματοποίηση μαζικών μόνιμων διορισμών για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών στην εκπαίδευση – καμία απόλυση αναπληρωτή. Πρόσληψη σε μία φάση, πριν την έναρξη των μαθημάτων, όλων των αναπληρωτών που εργάστηκαν φέτος στην εκπαίδευση (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, ειδικής αγωγής, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής).
Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. καλεί την ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ιωαννίνων τους γονείς και συνολικά τους εργαζόμενους, στην κατεύθυνση συγκρότησης  ενός μετώπου αγώνα ανατροπής των μνημονιακών πολιτικών και υπεράσπισης της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.
Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεσηκωνόμαστε και ζητάμε:
  • 14χρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό με: Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και 2χρονη υποχρεωτική δωρεάν προσχολική αγωγή.
  • Μαζικούς μόνιμους διορισμούς.
  • Καμιά απόλυση αναπληρωτή.
  • Στήριξη της Ειδικής Αγωγής.
  • Απόδοση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων.
  • Άμεση απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων για το νέο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο.
           «Συλλαλητήριο Δ.Ε.Θ 2016.»
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Η σημερινή γκρίζα πραγματικότητα για τους νέους, τους ανέργους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους στερείται προοπτικής, θετικού μηνύματος και ελπίδας.
Η πολιτική που ασκείται, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό περιβάλλον, οδηγεί σε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και στη φτώχεια.
Τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση, μέτρα που παρουσιάζονται ως μονόδρομος για την έξοδο από την οικονομική κρίση, πλήττουν ολοένα και περισσότερο τα λαϊκά, φτωχά, αδύναμα και μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα της χώρας μας.
Δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν με τους αγώνες του Συνδικαλιστικού  Κινήματος, τον προηγούμενο αιώνα, θυσιάζονται στο βωμό των συμφερόντων των δυνάμεων της αγοράς, των δανειστών και των κερδοσκόπων.
Όλοι μαζί στον αγώνα και στο Συλλαλητήριο
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 6.00μ.μ.
ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δηλώσεις Συμμετοχής για κρατήσεις θέσεων στα λεωφορεία στο mail:adedyioannina@yahoo.gr  και στα μέλη του ΔΣ, μέχρι Παρασκευή 02-9-2016 στις 14:30.
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το ΔΣ

Βήµα – βήµα η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθµων εκπαιδευτικώνΜε αφορµή τα - πολλά - ερωτήµατα των συναδέλφων και συναδελφισσών για τη διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθµων εκπαιδευτικών γνωρίζω ότι ισχύουν τα κάτωθι:  (ανάλογη διαδικασία εφαρµόζεται στους υποβιβασµούς και τις καταργήσεις σχολικών µονάδων). 

1ο Βήµα Τα ΠΥΣΠΕ σε συνεδρίασή τους διαπιστώνουν την ύπαρξη υπεραριθµίας σε σχολικές µονάδες. Η διαπίστωση αυτή λαµβάνει χώρα ύστερα από τη διαδικασία των µεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, καθώς και τη δηµοσίευση των υπουργικών αποφάσεων µε τις µεταβολές στην οργανικότητα των σχολικών µονάδων (υποβιβασµοί, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις, προαγωγές). 

2ο Βήµα Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στα σχολεία που συγχωνεύονται, όπου και διαπιστώθηκε η υπεραριθµία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αν επιθυµούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθµοι. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ∆ήλωση - θετική ή αρνητική - υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ή της ειδικότητας όπου διαπιστώθηκε υπεραριθµία. ∆εν κρίνονται ως υπεράριθµοι όσοι έχουν µετατεθεί ή τοποθετηθεί ως «ειδικές κατηγορίες» - εκτός των πολυτέκνων. 

3ο Βήµα Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονοµαστικά τους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς των συγχωνευόµενων σχολείων, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:  
       Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι αυτοί που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό µονάδων µετάθεσης.  
       Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθµοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στις σχολικές µονάδες που συγχωνεύονται. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν - στις σχολικές µονάδες που συγχωνεύονται - το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθµοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθµοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το µικρότερο αριθµό µονάδων µετάθεσης. 

4ο Βήµα Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καλούνται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά, εντός δέκα (10) ηµερών. 

5ο Βήµα Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθµοι και επιθυµούν (καταθέτοντας δήλωση προτίµησης) να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους, µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης και τις δηλώσεις προτίµησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας µε αυτή του σχολείου τους. 

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια οµάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς µε περισσότερες µονάδες µετάθεσης οι αποµένοντες υπεράριθµοι τοποθετούνται σε κενές θέσεις όµορης οµάδας σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθµοι και δεν υπέβαλαν δήλωση τοποθέτησης, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν αλλά δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω, τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης, συγκρινόµενοι µε όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν µετάθεση ή τοποθέτηση. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίµησής τους τοποθετούνται προς το συµφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις της περιοχής µετάθεσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν θεµελιώσει δικαίωµα µετάθεσης πριν το χαρακτηρισµό τους ως υπεράριθµοι, έχουν την υποχρέωση της υπηρέτησης της νέας οργανικής τους θέσης. 
Πηγή Δημητρακόπουλος Γιώργος

ΠΡΟΣΟΧΗ
Επίσης σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 14,οι εκπαιδευτικοί της Α/βάθμιας εκπαίδευσης  μπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις. Ομάδες Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ιωαννίνων για τις υπεραριθμίες


Οι τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκαπαιδευτικών θα γίνουν σύμφωνα με τις παραπάνω ομάδες σχολείων που έχουν καθοριστεί για τον νομό. 

(Ν)ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για την Ειδική Αγωγή... εν μέσω θερινής ραστώνης...!!!


9 Αυγούστου 2016
(Ν)ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ για την Ειδική Αγωγή... εν μέσω θερινής ραστώνης...!!!

          Από τις 5 έως τις 20 Αυγούστου, με κλειστά σχολεία, τις μέρες πριν και μετά το Δεκαπενταύγουστο που υπολειτουργούν τα πάντα και οι περισσότεροι βρίσκονται σε διακοπές (εν μέσω θερινής ραστώνης), ο Υπουργός Παιδείας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (για να μην πει κανένας ότι δεν κάνει διάλογο) ρύθμιση που αφορά «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», η οποία θα κατατεθεί ως τροπολογία (ως συνήθως) στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

            Τις πρόσφατες θετικές εξαγγελίες για την ίδρυση νέων δομών ειδικής αγωγής έρχεται να επισκιάσει μία ντροπιαστική τροπολογία η οποία:

·         Απαξιώνει πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το βασικό πτυχίο.

·         Αποκαλύπτει τον εμπαιγμό και την αναλγησία της Κυβέρνησης απέναντι στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71.

·         Αποκαλύπτει την αδιαφορία της Κυβέρνησης για ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αφού επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς χωρίς προσόντα στην Ειδική Αγωγή να στελεχώσουν τις δομές της (Ειδικά Σχολεία, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλες Στηρίξεις, κλπ).

·         Αποκαλύπτει ακόμα μια φορά πως αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση το διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Συγκεκριμένα:


Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Δημοσίευση Υ.Α. για τον καθορισμό του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία


Διαβάστε το ΦΕΚ (Φ.Ε.Κ. 2524, τεύχος Β΄/16-8-2016) στον παρακάτω σύνδεσμο
Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41. 
Στάλθηκε στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.με την παράκληση να γνωστοποιηθεί στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους. 

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016
Η σκόπιμη δημιουργική ασάφεια του ωρολογίου προγράμματος του νηπιαγωγείου

Δημοσιεύθηκε και επίσημα σήμερα η ίδρυση του ενιαίου τύπου ολοήμερου νηπιαγωγείου και το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο των νηπιαγωγών.
Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα που είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα, με αλλαγή στο διδακτικό αντικείμενο του ολοήμερου προγράμματος της 3ης διδακτικής ώρας, μετά από έντονες δικές μας πιέσεις, δείχνει ότι αν πραγματικά υπήρχε ουσιαστικός διάλογος με τη βάση των εκπαιδευτικών και τη Διδασκαλική Ομοσπονδία θα είχαμε μια ουσιαστική και  τεκμηριωμένη διαμόρφωση του προγράμματος.
Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα με περισσή δημιουργική ασάφεια, προσπαθώντας να κερδίσει επικοινωνιακά εκπαιδευτικούς και γονείς, αποτελεί δείγμα μιας πρόχειρης αντιμετώπισης των σοβαρών ζητημάτων που αφορούν την προσχολική Εκπαίδευση, με επιχειρήματα αμφίβολα και κίβδηλα.
Αναρωτιόμαστε λοιπόν:
  • Πώς ικανοποιείται η ενιαία 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση με την θεσμοθέτηση του νέου ενιαίου τύπου ολοήμερου νηπιαγωγείου όταν η προσχολική εκπαίδευση δεν έγινε δίχρονη υποχρεωτική και τα προνήπια δεν παρακολουθούν υποχρεωτικά το νηπιαγωγείο.

  • Πώς το νέο ενιαίο ολοήμερο νηπιαγωγείο σέβεται τις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας όταν η προσέλευση των παιδιών γίνεται από 8:00 π.μ που ήταν για όλους, σε 8:20-8:30; Αναρωτήθηκαν αν οι γονείς που θέλουν να επιλέξουν το βασικό πρόγραμμα για να εξυπηρετηθούν με την αποχώρηση στις μία (αν τυχόν έχουν παιδιά στο δημοτικό) αν δουλεύουν και τι ώρα πιάνουν δουλειά; Πώς εξυπηρετεί παιδαγωγικά τη σταδιακή  ένταξη του νηπίου στο χώρο του νηπιαγωγείου όταν στερεί ουσιαστικά τη δυνατότητα του γονέα να φέρει ο ίδιος το παιδί του στο σχολείο κάτι που τώρα αναγκαστικά θα γίνεται από τρίτα πρόσωπα;
·         Εξυπηρετώντας τις ανάγκες των γονέων όπως επιχειρηματολογούν, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει προαιρετική πρωινή ζώνη στα περισσότερα νηπιαγωγεία. Πώς αυξάνεται ο κοινός χρόνος των νηπιαγωγών που τόσο προβάλλει η εισηγητική ομάδα; και γιατί δεν ξεκαθαρίζεται ο χρόνος εργασίας της «δεύτερης νηπιαγωγού ή νηπιαγωγού ολοημέρου» (προσέλευση και αποχώρηση)

·         Εξυπηρετώντας τις ανάγκες των γονέων όπως επιχειρηματολογούν επίσης, πώς θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά δεδομένου του προγραμματισμού από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, που έχει ήδη δρομολογηθεί με διαφορετικά δεδομένα;

·         Θυμίζουμε ότι οι πρόωρες αποχωρήσεις γίνονταν με βούληση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Σχολικού Συμβούλου , μετά και από εισήγηση της νηπιαγωγού ….δεν ήταν κανόνας αλλά εξαίρεση στην αποχώρηση των παιδιών και σαφώς μπορούσε να περιοριστεί.

·         Τα μεικτά τμήματα λειτουργούσαν για να διευκολύνουν, όπου οι συνθήκες το απαιτούσαν, ήταν η εξαίρεση …τι κάναμε λοιπόν ;; την εξαίρεση που δε μας άρεσε ….κανόνα.

·         Πως εξασφαλίζεται η δημιουργία τμημάτων με ισοδύναμη κατανομή παιδιών σε φύλο, ηλικία και εκπαιδευτικές ανάγκες όταν μετά το τέλος του «βασικού» προγράμματος δημιουργείται νέο τμήμα από αυτά που λειτουργούν το πρωί.

·         Πως εξασφαλίζεται η λειτουργία ολοήμερων τμημάτων με 5 παιδιά …με τι εξοπλισμούς, σε ποιες συνθήκες;

·         Πώς θα καταφέρουν να φάνε πρωινό τα παιδιά σε 10 λεπτά όταν το πρωινό μπαίνει στην διδακτική ώρα;;
  • Πού πήγε η συνεργασία των νηπιαγωγών στο πρόγραμμα .. η επιστημονικότητα του προγράμματος ο αντισταθμιστικός ρόλος του ολοήμερου μέσα από την ποιοτική προέκταση του ωραρίου;
·         Πώς γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της ελληνικής οικογένειας όταν υπάρχουν εκπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης; Για ποιο σεβασμό λοιπόν μιλάμε; Μήπως ξεχάσατε ότι η ελληνική οικογένεια ζητά για τα παιδιά της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης; Μήπως ξεχάσατε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από μελλοντικούς πολίτες με υψηλής ποιότητας παιδεία και μόρφωση;
  • Πώς εξυπηρετείται  η ποιότητα της εκπαίδευσης με ανύπαρκτο σχεδιασμό ή με εξαγγελίες που ανατρέπονται από την μια στιγμή στην άλλη, όταν οι γονείς και οι μαθητές που είναι οι ωφελούμενοι της εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται κατά τον προγραμματισμό και οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν των κινητήριο μοχλό της εκπαίδευσης υποχρεώνονται σε ρόλους για τους οποίους είναι έξω από τα καθήκοντά τους;


Σε ότι αφορά τη θεσμοθέτηση του ωραρίου :
·         Η θεσμοθέτηση του ωραρίου μας ήταν πάγιο αίτημα του κλάδου εδώ και πολλά χρόνια. Πώς σκοπεύουν να εφαρμόσουν τη θεσμοθέτηση του ωραρίου χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των νηπιαγωγών; πώς θα γίνει η μείωση του ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας;; Σαφώς το ωράριο δεν μπορεί να αφορά τα 9 νηπιαγωγεία που υπάρχουν από 4θεσια και πάνω… πανελλαδικά!!!
·         Θυμίζουμε επιπλέον ότι το ωράριο των νηπιαγωγών σαφώς και δεν είναι 25 ώρες γιατί το διάλλειμα που καθημερινά είναι 40 λεπτά, αποτελεί διδακτικό χρόνο αφού ούτε εφημερίες μπορούμε να έχουμε. Ουσιαστικά το ωράριο αυξάνεται …σεμνά και ταπεινά..
Απαιτούμε ουσιαστικό διάλογο για την διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του νηπιαγωγείου, τόσο σε ότι αφορά το ωράριο των νηπιαγωγών, όσο και το νέο τύπο ολοήμερου νηπιαγωγείου.
Υπερασπιζόμαστε το σχολείο της ποιότητας και όχι το σχολείο των μνημονίων και των περικοπών.
Tα κεκτημένα του κλάδου έγιναν ζητούμενα …οι αγώνες και οι διεκδικήσεις είναι μπροστά μας…. χωρίς εκπτώσεις …για το νηπιαγωγείο που παλεύουμε εδώ και χρόνια για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς!

Για την ομάδα Νηπιαγωγών
Κατσαρή Γεωργία
Κορωναίου Βέτα
Νάτσια Ελευθερία