Σελίδες

Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

Σύσταση-Συγκρότηση Μονάδας Προσχολικής Αγωγής στο Ι.Ε.Π.


 Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 29 Ιούλιος, 2016  Πηγη: ALFAVITA
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6163/27-07-2016
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 29/21-07-2016Σήμερα 21 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, Γεωργία Φέρμελη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Σύσταση-Συγκρότηση Μονάδας Προσχολικής Αγωγής
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη σύσταση-συγκρότηση Μονάδας Προσχολικής Αγωγής, και καταθέτει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1301/20-07-2016):
«Σε συνέχεια της Πράξης 19/02-06-2016 στην οποία το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αποφάσισε τη νέα διάρθρωση της Επιστημονικής Υπηρεσίας του, εισηγούμαι όπως συσταθεί Επιστημονική Μονάδα Προσχολικής Αγωγής υπό το συντονισμό της κ. Νικολέττας Γκλιάου-Χριστοδούλου, Συμβούλου ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποσπασμένης στο Ι.Ε.Π., και τα κάτωθι μέλη:
1. Ελένη Τσαλαγιώργου, Σύμβουλος Β, ΠΕ 60
2. Μαρία Γελαστοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ΠΕ 60
3. Πολυξένη Φούντα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ΠΕ 60.»
Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σελ. 2 από 2.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση που αφορά στη συγκρότηση Μονάδας Προσχολικής Αγωγής, ως έχει.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 18:00, λήγει η συνεδρίαση.


Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής     Γεράσιμος Κουζέλης                                               
Η Γραμματέας   Κυριακή Σημαιοφορίδου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π
                                                   

Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2016-2017

Μετά απο την  σημερινή συνεδρίαση 29 - 07 - 2016 του Υπηρεσιακού συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:


Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων καλεί τους εκπαιδευτικούς του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων των κλάδων 
ΠΕ70 Δασκάλων, 
ΠΕ60 Νηπιαγωγών, 
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, 
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και 
ΠΕ16.01 Μουσικής (Γενικής & Ειδικής Αγωγής), που  επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν  αίτηση  απόσπασης σύμφωνα με τη με αρ. 67505/Ε1/20-4-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ  στη  Διεύθυνση  Α/θμιας  Εκπ/σης Ιωαννίνων, από την

 Δευτέρα 1-8-2016 μέχρι την Τετάρτη  17-8-2016 και ώρα 14.00.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σ΄ αυτό  το  χρονικό διάστημα, ΔΕΝ θα υποβάλουν αίτηση  οι εκπαιδευτικοί  που βρίσκονται στη διάθεση, καθώς επίσης και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν  συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για τους οποίους θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση μετά τις 16-8-2016.

Οι εκπαιδευτικοί που θα κάνουν αίτηση απόσπασης είναι αναγκαίο να υποβάλουν εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογιτικά.

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΕΝΤΟΣ_2016-2017
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ_ΚΕΝΑ_ΠΕ05_ΠΕ07_ΠΕ08_ΠΕ19-20

Ακολουθούν τα έντυπα των αιτήσεων των ενδιαφερομένων
1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 2016-2017
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2016-2017
3. ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_2016-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ_29-7-2016

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 29 Ιουλίου 2016:
α) Οριστικοποίησε τις μεταθέσεις – τοποθετήσεις των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων σε ΣΜΕΑΕ, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16.01 Μουσικής για το σχολικό έτος 2016-2017 ως εξής:

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων (Α ΦΑΣΗ)Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 26 Ιουλίου 2016:
α) πραγματοποίησε τις παρακάτω μεταθέσεις – τοποθετήσεις, για το σχολικό έτος 2016-2017: δείτε όλα τα ονόματα εδώ


β)  Καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων σε ΣΜΕΑΕ, ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών, που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), να υποβάλουν, εάν επιθυμούν, νέα δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά, μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00.

γ) Καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων που αφορούν στις παραπάνω μεταθέσεις ή τοποθετήσεις να την καταθέσουν ή να την αποστείλουν με fax (2651024846) στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.

δ) Ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά των παραπάνω ειδικοτήτων, ως ακολούθως:

ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ σε ΣΜΕΑΕ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

1
3ο ΔΣ Κόνιτσας (Τ.Ε.)
6/θ
ΣΤ΄
1

ΣΥΝΟΛΟ
1ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
1
ΔΣ Βοβούσας
1/θ
Ι΄
1
2
ΔΣ Δελβινακίου
2/θ
Ζ΄
1
3
ΔΣ Μηλέας
2/θ
Ι΄
2
4
ΔΣ Πραμάντων
3/θ
Η΄
2
ΣΥΝΟΛΟ
6

ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
1         
Ν/Γ Μηλέας
1/θ
Ι΄
1
ΣΥΝΟΛΟ
1