Σελίδες

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. και σε Διευθύνσεις Π.Ε.(2015-16)

Παρ, 28/08/2015

  Έχοντας υπόψη:
     Τις διατάξεις:
  1. α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄) και του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄)
  1. Την αριθμ. Υ100/20-02-2015 (ΦΕΚ 299 τ.Β΄/27-02-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη».
  2. Την αριθμ. 127046/Γ1/07-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 857/τΓ΄/25-08-2015) περί μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε διοικητικές θέσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
  3. Την αριθμ. 128263/Ε1/11-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».
  4. Την αριθμ. 128264/Ε1/11-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2015-2016».
  5. Τη γνώμη των ΑΠΥΣΠΕ.
  6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΔΩ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ (ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ)


Πέμ, 27/08/2015
Δημήτρης Μπράτης - Παληγιάννης Βασίλειος


Συναδέλφισσες,συνάδελφοι Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ και εξέτασε τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε εκτάκτως και ύστερα από επιμονή μας για να μην εμπλακούν οι αποσπάσεις στην απαγόρευση λόγω προεκλογικής περιόδου και ταλαιπωρηθούν χιλιάδες συνάδελφοι που θα έπρεπε να παρουσιαστούν στην οργανική τους θέση.
Σας κοινοποιούμε τα ονόματα των αποσπασθέντων συναδέλφων επισημαίνοντας τα εξής :
Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ έγιναν με πλήρη μοριοδότηση, όπως προβλέπεται στη σχετική υπουργική απόφαση. Οι συνάδελφοι που δεν πήραν απόσπαση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης. Όσοι επίσης έχουν οποιαδήποτε αμφισβήτηση (για τη μοριοδότησή τους κτλ. ) μπορούν να υποβάλλουν ένσταση η οποία θα εξεταστεί από το ΚΥΣΠΕ.
Η απόφαση έχει υπογραφεί από την πολιτική ηγεσία.
Ως αιρετοί αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους διοικητικούς υπαλλήλους των αντίστοιχων τμημάτων του υπουργείου
παιδείας που, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις καθυστερήσεις της πολιτικής ηγεσίας , συνέβαλαν τα μέγιστα στο να ολοκληρωθεί σήμερα η όλη διαδικασία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Οι αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης                   Παληγιάννης Βασίλης

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015

Ομάδες Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ιωαννίνων

Ομάδες Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ιωαννίνων.....

Οι τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκαπαιδευτικών θα γίνουν σύμφωνα με τις παραπάνω ομάδες σχολείων που έχουν καθοριστεί για τον νομό. 

Ανακοινοποίηση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε.Μπράτης Δ. - Παληγιάννης Β.

Ανακοινοποίηση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. (Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας ανακοινοποιούμε τους πίνακες των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. των κλάδων Π.Ε. 06, Π.Ε. 11 και Π.Ε. 16 για το σχολικό έτος 2015-2016, οι οποίες έγιναν με βάση τις 1686 οργανικές θέσεις που συστήθηκαν στην Π.Ε. στις 14/8/2015 και αφού αφαιρέθηκαν οι συνάδελφοι που πήραν μετάταξη. Η απόφαση είναι στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού για υπογραφή.
Ως αιρετοί προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα να δοθούν όσο το δυνατόν περσότερες μεταθέσεις στους συναδέλφους των ειδικοτήτων. Γι΄ αυτό το λόγο γίνονται οι επανακοινοποιήσεις.
Oι αιρετοί ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης                   Παληγιάννης Βασίλης


ΣΧΟΛΙΟ από Νάτσια Ελευθερία (αν. αιρετός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων)
Μετά την ανακοίνωση των  μεταθέσεων των ειδικοτήτων αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές, δηλαδή ο καθορισμός των λειτουργικών κενών και οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.  Στην αναμονή λοιπόν συναδέλφισσες και συνάδελφοι, λίγες μόνο ημέρες πριν ακουστεί το πρώτο κουδούνι για την έναρξη της σχολικής χρονιάς η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά στον "αέρα". Δυστυχώς τις παλινωδίες της ηγεσίας του υπουργείου τις πληρώνουν για μια ακόμη φορά οι συνάδελφοι. 


Τρίτη 18 Αυγούστου 2015

ΦΕΚ: Σύσταση οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 σε σχολικές μονάδες ΠΕ Για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, της λειτουργίας νέων ολοήμερων τμημάτων δημοτικών σχολείων που χαρακτηρίστηκαν ως ολοήμερα από το 2008 και στο εξής, και για τις ανάγκες της λειτουργίας των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα ( ΕΑΕΠ) συστήνονται από το σχολικό έτος 2015−2016 οργανικές θέσεις, ανά κλάδο και περιοχή μετάθεσης.
Τις ανωτέρω συσταθείσες οργανικές θέσεις θα καλύψουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν και μισθοδοτούνται από τον Τακτικό Π/Υ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΦ.19−210).
 Με την κάλυψη των συστηνόμενων θέσεων από μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τη διάταξη του Ν. 4172/2013 (αρθρ. 82 παρ. 11) καταργούνται ταυτόχρονα ισάριθμες κενω− θείσες θέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ που ανακοινώθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης


Παράταση θητείας

Παρατείνεται η θητεία των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων καθώς και των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων,  μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεώτερες υπουργικές αποφάσεις.
Η εν λόγω παράταση αφορά μόνο στους ανήκοντες οργανικά στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν οριστεί προϊστάμενοι.