Σελίδες

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ & ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑhttp://www.osk.gr/UserFiles/File/Odigos_Meleton.pdf
σελ. 28-32
Γενική Διεύθυνση Έργων-Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών Έργων, 2008

Στην εκπόνηση της μελέτης, ισχύουν για τον κάθε χώρο τα παρακάτω στοιχεία σχεδιασμού και προδιαγραφές λειτουργίας, ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το κτίριο.
Το περιβάλλον του Νηπιαγωγείου στο σύνολο του, εσωτερικά και εξωτερικά πρέπει να προκαλεί θετικά συναισθήματα στα νήπια, να είναι καλαίσθητο,οικείο, φιλικό, και να προδιαθέτει θετικά παιδιά και γονείς.

Αίθουσα Διδασκαλίας
Δυναμικό: 16 – 20 παιδιά
Ελάχιστη εσωτερική διάσταση: 6,90m
Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00m
Φυσικός φωτισμός: 1/5 της επιφανείας της αίθουσας
Μόνωση χώρου: θερμική, υγρομόνωση, ηχομόνωση
Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να μετακινούνται από την μία γωνιά στην άλλη χωρίς εμπόδια.

Κάποια διαστήματα, τα νήπια συγκεντρώνονται όλα μαζί σε ένα σημείο της
αίθουσας και άλλες φορές πάλι, το κάθε παιδί εργάζεται μόνο του η σε μικρές ομάδες. Είναι σαφές ότι, κάθε αίθουσα πρέπει να επιτρέπει την άνετη δράση 4 μικρών ομάδων παιδιών ταυτόχρονα η 8 ζευγαριών. Οι διεθνείς προδιαγραφές προβλέπουν επιφάνεια 3m2/νήπιο.Κ ά θε αίθουσα πρέπει να διαθέτει ένα αριθμό κινητών και σύνθετων
ντουλαπιών, μερικά από τα οποία θα είναι διπλής όψεως, χαμηλά ώστε να
επιτρέπουν την επικοινωνία παιδιών και ενηλίκων μέσα στην αίθουσα.
Κ άθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει νιπτήρα, αποθηκευτικό χώρο για τα
αναλώσιμα υλικά της τάξης, τα προσωπικά είδη των παιδιών (παλτά, τσάντες
κλπ.).
Κάθε αίθουσα πρέπει να έχει επαρκή φωτισμό και εξαερισμό.
Οι ποδιές των παραθύρων να βρίσκονται στο 0,90m από το διαμορφωμένο
δάπεδο ώστε να επιτρέπουν στα παιδιά να βλέπουν έξω, για να έχουν άμεση
επαφή με το φυσικό περιβάλλον και να παρατηρούν τις αλλαγές του.
Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει παροχές ηλεκτρικού ρεύματος για χρήση
οπτικοακουστικών μέσων καθώς και γραμμή τηλεφώνου.
Τ ο πάτωμα της αίθουσας να είναι κατά προτίμηση ξύλινο η πλαστικό
(linoleum).

Βιβλιοθήκη
Ε ίναι ο πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρέπει να βρίσκεται σε
κεντρικό σημείο του κτιρίου, και τα έπιπλα του χώρου να είναι βολικά
ευχάριστα. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχουν:
§ Βιβλιοθήκες, προθήκες ράφια κάτω από τα παράθυρα για την ταξινόμηση
βιβλίων, υλικού πληροφόρησης, και παιδαγωγικού υλικού.
§ Τραπέζια όπου τα παιδιά θα εργάζονται σε ομάδες.
§ Χώροι για παρουσίαση των εργασιών των παιδιών, έκθεση έργων,
παρουσίαση βιβλίων που φτιάχνουν τα παιδιά κλπ.
§ Καναπέδες, μαξιλάρες για να κάθονται άνετα.
§ Δίκτυο Η/Υ και οπτικοακουστικό υλικό.
§ Κουρτίνες για να απομονώνουν το φως όταν χρειάζεται.
§ Το δάπεδο να είναι πλαστικό χυτό σε ευχάριστα χρώματα.
§ Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για οπτικοακουστικό εξοπλισμό.
Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστού χώρου για την Βιβλιοθήκη, θα
πρέπει κάποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες να περιλαμβάνονται μέσα
στον Πολυδύναμο χώρο, κατά την κρίση του μελετητή.
Χώρος ανάπαυσης
Ο χώρος αυτός πρέπει να βρίσκεται σε ήσυχο σημείο και να έχει χαμηλό
φωτισμό. Πρέπει να διαθέτει:
§ Ξύλινο πάτωμα η πλαστικό (linoleum), σε απαλούς χρωματισμούς.
§ Ντουλάπες για την φύλαξη των ατομικών ειδών των παιδιών (κουβέρτες,
μαξιλάρια κλπ.).
§ Εξοπλισμός με ατομικά στρώματα η παιδικά κρεβατάκια.
§ Κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος για την τοποθέτηση των παπουτσιών των
παιδιών, έξω από τον χώρο ανάπαυσης.
Τραπεζαρία - Κουζίνα
Η τραπεζαρία πρέπει να συνδυάζεται με άνετη κουζίνα. Μπορούν να
αποτελούν ενιαίο χώρο με διαχωριστικό η να είναι συνεχόμενες.
§ Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
§ Το δάπεδο της τραπεζαρίας να είναι από πλαστικό (linoleum), σε χαρούμενα
χρώματα.
§ Είναι επιθυμητή η τοποθέτηση 3-4 νιπτήρων καθώς και κρεμάστρες για
πετσέτες σε σημείο της τραπεζαρίας όπου δεν ενοχλούν.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα για τραπεζαρία, η δραστηριότητα
αυτή θα πρέπει να ενταχθεί στον Πολυδύναμο χώρο.

Πολυδύναμος χώρος
Ο χώρος αυτός είναι απαραίτητος και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
μεγαλύτερος, για να χρησιμοποιείται για τις εορταστικές εκδηλώσεις καθώς και
για τις καθημερινές ψυχοκινητικές δραστηριότητες των παιδιών.
Θα πρέπει να διαθέτει:
§ Σκηνή σταθερή ή κινητή (εφόσον δεν διατίθεται αρκετός χώρος).
§ Μικροφωνική εγκατάσταση και πλήρη ηλεκτρολογική και τηλεφωνική
εγκατάσταση.
§ Το πάτωμα να είναι ξύλινο ή πλαστικό (linoleum) για να διευκολύνει την
κίνηση των παιδιών.
Χώροι υγιεινής νηπίων
§ Nα περιλαμβάνουν τουαλέτες νηπίων σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές, επαρκείς για τον αριθμό των παιδιών.
§ Τα είδη υγιεινής να ανταποκρίνονται στο μέγεθος των νηπίων (λεκάνες,
νιπτήρες κλπ.).
§ Οι νιπτήρες θα τοποθετούνται επάνω σε χτιστό πάγκο, επενδυμένο με
πλακίδια πορσελάνης σε κατάλληλο ύψος από το διαμορφωμένο δάπεδο.
§ Δεν τοποθετούνται πόρτες στα WC των νηπίων.
§ Πρέπει να υπάρχουν ντουλάπια για την φύλαξη των ατομικών ειδών των
παιδιών.
§ Οι τοίχοι θα επενδυθούν με πλακίδια πορσελάνης μέχρι το ύψος της κάσσας
της πόρτας. Το δάπεδο θα επενδυθεί με πλακίδια αντοχής αντιολισθητικά.
Αύλειος χώρος
Η κατάλληλη διαμόρφωση του αύλειου χώρου έχει σαν βασικό παιδαγωγικό
στόχο, την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, χωρίς να παραγνωρίζεται ότι στον
χώρο αυτό υπηρετούνται κυρίως οι κινητικές ανάγκες των παιδιών, η εκτόνωση
και αποφόρτιση τους.
Το κτίριο του Νηπιαγωγείου πρέπει να περιβάλλεται από κήπο και αυλή στα
οποία να επικρατεί το πράσινο.
Ένα τμήμα θα πρέπει να είναι στεγασμένο ώστε να επιτρέπει τα παιγνίδια με
όλες τις καιρικές συνθήκες.
Βασικό μέλημα του μελετητή και κατασκευαστή είναι η δενδροφύτευση
της αυλής με οπορωφόρα, αναρριχώμενα και άλλα δένδρα και φυτά.
Ιδανικό δάπεδο για την αυλή του Νηπιαγωγείου είναι το στρωμένο με άμμο
η γκαζόν με διαβάσεις πλακόστρωτες.
Ο αύλειος χώρος πρέπει να είναι διαμορφωμένος έτσι που να αποτελεί
επέκταση των εσωτερικών χώρων παιγνιδιού του Νηπιαγωγείου και να δίνει
στα παιδιά φυσική και πνευματική παρόρμηση.

Τ ο μεγαλύτερο τμήμα του αύλειου χώρου θα πρέπει να βρίσκεται
συγκεντρωμένο προς την μία πλευρά του οικοπέδου, διότι έτσι διευκολύνει τις
νηπιαγωγούς να παρακολουθούν καλύτερα τα νήπια.
Ο αύλειος χώρος έχει ανάγκη περίφραξης. Η περίφραξη αυτή, θα πρέπει να
κατασκευάζεται με φυσικά υλικά όπως πέτρα, ξύλα, δικτυωτό, κορμούς
δένδρων, μπορεί δε να ομορφύνει με αναρριχώμενα φυτά.
Στον αύλειο χώρο πρέπει να προβλέπεται ένα τμήμα ακαλλιέργητο για να
μπορούν τα μεγαλύτερα παιδιά να ασχοληθούν με την καλλιέργεια κάποιων
φυτών.
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την επίστρωση της αυλής δεν πρέπει να
έχει ανοικτό χρώμα, γιατί η λάμψη που δημιουργείται όταν υπάρχει ήλιος
κουράζει τα μάτια τους.
Μέσα στον αύλειο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία περιπέτειας, όπως
ανισοσταθμίες, μικρά τούνελ, ξύλινα σπιτάκια, αμμοδόχοι, κούνιες,
τσουλήθρες, τραμπάλες, κατασκευές αναρρίχησης, τα οποία εξάπτουν την
φαντασία των παιδιών και βοηθούν στην απόκτηση εμπειριών .
Ακόμη ο αύλειος χώρος πρέπει να περιλαμβάνει παγκάκια, κιόσκια, βρύσες
καθώς και κάποια χτιστά τραπεζάκια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου