Σελίδες

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:Που χρειάζονται διευκρινίσεις

14 ερωτήματα χρειάζονται απαντήσεις από το υπουργείο Παιδείας
Δημοσίευση: 14/05/2015
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να δώσει πολλές διευκρινίσεις , σχετικά με την εφαρμογή των νέων διαδικασιών για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, που προβλέπει ο νέος νόμος.

Ο σχολιογράφος του esos κ. Σταύρος εκτιμά ότι θα χρειαστούν στην πορεία πολλές διευκρινίσεις για την επίλυση ζητημάτων που θα ανακύπτουν λόγω πρώτης εφαρμογής του νέου συστήματος, και καταγράφει τα εξής 14 ερωτήματα:
1. Οι υποψήφιοι για Διευθυντές δεν ψηφίζουν, λέει ο νέος νόμος. Αν σε ένα μικρό σχολείο είναι από τους 5 οι 3 υποψήφιοι, ποιοι θα ψηφίσουν; Μόνο οι 2;
2. Η ψηφοφορία θα γίνει προφανώς πριν τη λήξη του τρέχοντος έτους. Οι αποσπασμένοι σε κάποιο ΠΥΣΔΕ μπορούν να είναι υποψήφιοι στο ΠΥΣΔΕ απόσπασης;
3. Οι μεταθέσεις θα ανακοινωθούν μετά τις επιλογές Διευθυντών σχολείων. Εάν κάποιος εκλεγεί Διευθυντής και εκ των υστέρων μάθει ότι πήρε μετάθεση, υποχρεούται σε υπηρέτηση της θέσης του Διευθυντή και μεταβαίνει στο ΠΥΣΔΕ μετάθεσης μετά τη λήξη της θητείας του;
4. Ποιος προεδρεύει της συνεδρίασης του Συλλόγου για την ψηφοφορία Διευθυντή; Αν ο Διευθυντής είναι και υποψήφιος, ποιος προεδρεύει;
5. Τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας ή και επί του αποτελέσματος της ψηφοφορίας σε ποιον κατατίθενται;
6. Συγκροτείται εφορευτική επιτροπή για την διαδικασία της ψηφοφορίας και από ποιους;
7. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι παρόντες στη διαδικασία της ψηφοφορίας; Ως απλοί παρατηρητές; Εάν σε άλλο σχολείο ανήκουν (έχουν δικαίωμα ψήφου) και για άλλο θέτουν υποψηφιότητα, μπορούν να είναι ψηφοφόροι στο σχολείο που δεν είναι υποψήφιοι;
8. Τα λευκά ψηφοδέλτια προσμετρώνται ως έγκυρα (και για το απαραίτητο ποσοστό συμμετοχής);
9. Όσοι εκλεγούν Διευθυντές σχολείων μπορούν να είναι υποψήφιοι για Διευθυντές Εκπαίδευσης ή αργότερα για Σχολικοί Σύμβουλοι;
10. Ποιος καταρτίζει τον οριστικό κατάλογο ψηφοφόρων σε κάθε σχολείο; Ο Δ/ντης του σχολείου ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης; Ποιος δηλ. κρίνει ποιοι εκπαιδευτικοί ψηφίζουν στο κάθε σχολείο; Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός με μηδενικό ωράριο που παρέχει γραμματειακή υποστήριξη σε δύο σχολεία, σε ποιο ψηφίζει; Εκπαιδευτικός που βρισκόταν σε άδεια (μακροχρόνια π.χ. ανατροφής τέκνου) και επιστρέφει αυτές τις μέρες, ψηφίζει και αν ναι, σε ποιο σχολείο;
11. Η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας από ποιον καθορίζεται; Είναι κοινή για όλα τα σχολεία; Πόσες μέρες πριν γνωστοποιείται στους καθηγητές που έχουν δικαίωμα ψήφου;
 12. Ένα σημαντικό επίσης ερώτημα είναι τι συμβαίνει εάν η ψηφοφορία του Συλλόγου αποβεί άκαρπη; Ο νέος νόμος ορίζει ότι «Προκειµένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται αυξηµένη συµµετοχή, τουλάχιστον 65% των µελών του συλλόγου διδασκόντων». Εάν δεν υπάρξει αυτό το ποσοστό συμμετοχής, τι ακολουθεί; Επαναλαμβάνεται η διαδικασία και πόσες φορές; Το ερώτημα είναι σημαντικό διότι ήδη ακούγονται φωνές, από μέλη συνδικαλιστικών ομάδων, ότι θα υπάρξει «γραμμή» αποχής από την όλη διαδικασία.
13. Επίσης ο νόμος προβλέπει: «Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά τη µυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής». Σε περίπτωση που κανένα υποψήφιο στέλεχος δεν συγκεντρώσει το 20% (π.χ. λόγω «συντεταγμένης» ρίψης λευκών ψηφοδελτίων) τι γίνεται;
14. Επίσης στο νόμο αναφέρεται ότι «σε περίπτωση κενούµενης και κενής θέσης η επιλογή γίνεται µε επανάληψη της διαδικασίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η επανάληψη της διαδικασίας οι κενές ή κενούµενες θέσεις πληρώνονται µε απόφαση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε..». Με ποια κριτήρια τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ τοποθετούν προσωρινούς Διευθυντές; Με τον παλιό νόμο (πρώτα αιτήσεις εντός σχολείου, μετά εντός σχολείων δήμου, μετά εντός του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ με κριτήριο την αρχαιότητα) ή με βάση μόρια τυπικών προσόντων των ενδιαφερομένων; Θα υπάρχει κοινός τρόπος επιλογής με οδηγία προς όλα τα ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ή εναπόκειται στα μέλη του κάθε συμβουλίου να επιλέξουν τον τρόπο προσωρινής πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης; Και κυρίως, για πόσο μπορεί να διαρκέσει η «θητεία» ενός προσωρινού Διευθυντή;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου