Σελίδες

Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υφυπουργό Παιδείας και το Δ/ντη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής για το σχέδιο νόμου της Ειδικής Αγωγής.
 
Αρ. Πρωτ.858 Αθήνα 13/5/2014
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Θέμα : « Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υφυπουργό Παιδείας και το Δ/ντη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής για το σχέδιο νόμου της Ειδικής Αγωγής»
  Έπειτα από 8 (οχτώ) μήνες όπου οι πόρτες του ΥΠΑΙΘ παρέμεναν ερμητικά κλειστές για την οποιαδήποτε συζήτηση σε σχέση με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Κεδίκογλου και το Δ/ντή της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής κ. Λολίτσα, για το σχέδιο νόμου της Ειδικής Αγωγής.
  Στη συνάντηση, που έγινε σε θετικό κλίμα, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με το νέο σχέδιο νόμου, όπως αποτυπώνονται στο από τις 8-5-2014 κείμενό της, αλλά και σε πιο αναλυτικό επίπεδο.
  Οι απαντήσεις που έδωσε η πολιτική ηγεσία στη σειρά των θεμάτων που τέθηκαν, συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:
 • Το Υπουργείο βρίσκεται σε αναμονή επικαιροποίησης της απόφασης για την πραγματοποίηση διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή.
 • Για πρώτη φορά, μετά το 2009, πρόκειται να ανακοινωθεί φέτος η ίδρυση Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης. Σε πρώτο στάδιο η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών θα γίνει σε λειτουργικά κενά.
 • Θα απαλειφθεί από το νομοσχέδιο η ρύθμιση που προέβλεπε τη μετατροπή των Νοσοκομειακών Σχολείων σε Ειδικά.
 • Τα ΚΕΔΔΥ μπαίνουν υπό τον έλεγχο των Περιφερειών και των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός τόσο του αριθμού όσο και του χρονοδιαγράμματος καθώς και έλεγχος του περιεχομένου των γνωματεύσεων και να αποτρέπεται το φαινόμενο, μαθητές με βάση γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ να φοιτούν σε άλλη δομή από αυτή που κανονικά θα έπρεπε να φοιτούν.
 • Θα αλλάξει, εν μέρει, η ρύθμιση σχετικά με την παράλληλη στήριξη. Η πρόθεση που υπάρχει είναι να θεσμοθετηθεί μία παράλληλη στήριξη για κάθε τμήμα στο οποίο χρειάζεται. Αντίθετα, παραμένει, παρά την επιμονή της Δ.Ο.Ε., το σημείο που προβλέπει πως δε θα υπάρχει παράλληλη στήριξη όπου υπάρχει Τμήμα Ένταξης, εκτός των περιπτώσεων αισθητηριακών αναπηριών. Η εξαίρεση από τη ρύθμιση για παραμονή στην τάξη χωρίς υποστήριξη για διάστημα ίσο με το μισό του πρωινού ωραρίου θα επεκταθεί εκτός από το Νηπιαγωγείο, την Α' και Β' τάξη και στη Γ' τάξη.
 • Δεν πραγματοποιείται «σύσταση νέου Κλάδου» και ο προσδιορισμός ΠΕ 60.50 και ΠΕ 70.50 θα υπάρχει για, καθαρά, λειτουργικούς λόγους. Ο κωδικός αυτός θα υπάρχει μόνο για το διάστημα που κάποιος υπηρετεί στην Ειδική Αγωγή. Δε θα υπάρξει κανένας «εγκλωβισμός» στην Ειδική ή στη Γενική Αγωγή και η υπηρεσιακή μετακίνηση μεταξύ τους θα είναι ελεύθερη.
 • Οι θέσεις της Ειδικής Αγωγής δε θα χαρακτηρίζονται με διαφορετικούς προσδιορισμούς (δηλαδή άλλες θέσεις ΠΕ 71 και άλλες ΠΕ 71.50) αλλά θα αναφέρονται ενιαία ως θέσεις στην Ειδική Αγωγή.
 • Η υποχρεωτική παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση που τοποθετείται θα είναι 2ετής και όχι 3ετης, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου.
 • Στη διαδικασία των μεταθέσεων δε θα προτάσσεται καμία «κατηγορία» εκπαιδευτικών. Οι μεταθέσεις θα πραγματοποιούνται με βάση τα κριτήρια που ισχύουν και στη Γενική Εκπαίδευση.
 • Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 61 και ΠΕ 71 θα προτάσσονται μόνο στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών και η μεταξύ τους κατάταξη θα γίνεται με βάση την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και την προϋπηρεσία τους. Οι υπόλοιποι θα μοριοδοτούνται με βάση τα προσόντα τους και την προϋπηρεσία τους. Η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων θα γίνεται με 4 και όχι με 3 μόρια, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου.
 • Η διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 16 για τους εκπαιδευτικούς ότι «δύνανται να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο και σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες άλλων σχολείων» θα αφαιρεθεί.
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε στη συνάντηση μια από τις βασικές προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας της Ειδικής Αγωγής είναι η επίλυση του μεγάλου προβλήματος της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και αυτό της μεταφοράς των μαθητών. Απάντηση, φυσικά, σε αυτό δε δόθηκε αφού είναι σαφείς οι περιορισμοί που θέτει η εφαρμογή της πολιτικής των περικοπών που έχουν επιβάλει τα μνημόνια.
  Τα θέματα που τέθηκαν από το Δ.Σ. δεν απαντήθηκαν στο σύνολό τους. Εκτιμούμε ότι χρειάζεται εξαντλητική συζήτηση μέχρι τη στιγμή της κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή και είμαστε σε αναμονή της αποτύπωσης των δεσμεύσεων για αλλαγές προς θετική κατεύθυνση, στο τελικό κείμενο.
  Τέλος, καταγγέλλουμε την απαράδεκτη πρακτική του Προεδρείου της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής να μην καλέσει στη διαδικασία της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε, τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ώστε να μπορέσουν να εκθέσουν τις απόψεις του χώρου της εκπαίδευσης για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου