Σελίδες

Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Εξαιρούνται από τις υποχρεωτικές μεταθέσεις οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια υπηρεσίας

Εξαιρούνται από τις υποχρεωτικές μεταθέσεις, όπως έχει γράψει το news.gr, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια υπηρεσίας.
Η ρύθμιση αυτή έχει προκαλέσει ως ένα βαθμό τη δυσαρέσκεια των νεότερων εκπαιδευτικών που δεν καλύπτουν το 60% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου και είναι υποψήφιοι για μετάθεση.
Ο υπουργός Παιδείας αιτιολόγησε την εξαίρεση των εκπαιδευτικών με 12 χρόνια υπηρεσίας αναφέροντας ότι η εξαίρεση αποβλέπει στο να μην υποχρεωθούν εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και μετά από πληθώρα μεταβολών και υπηρετήσεων συχνά σε ποικίλες και απομακρυσμένες περιοχές από τον τόπο των συμφερόντων τους να μετακινηθούν εκ νέου.
Η βούληση του υπουργείου Παιδείας είναι αφενός να μη διαταραχθεί η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών, παρά τη θέλησή τους και χωρίς κριτήρια και, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυνατές παραμέτρους να τεθούν ευνοϊκά μέτρα ώστε ο αριθμός αυτών που θα πρέπει να κριθούν υπεράριθμοι και να μετατεθούν υποχρεωτικά να είναι ο ελάχιστος δυνατός και αφετέρου να υπάρξουν εχέγγυα για την εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων διασφαλίζοντας την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους.
Πηγή Καλόγηρος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου