Σελίδες

Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή της αίτησης μετάθεσης.

 
ΠΗΓΗ
Δημήτρης Μπράτης
Αιρετός του ΚΥΣΠΕ
            Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
            Με αφορμή  ερωτήματά σας , σχετικά με την εγκύκλιο των  μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:
1. Υποβολή αίτησης - ανάκληση αίτησης -ανάκληση μετάθεσης-αμοιβαίες μεταθέσεις
α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 23-04-2014 ως 02-05-2014, στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες.
βΑνάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 16-05-2014.
γ)  Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.
δ)Αμοιβαίες μεταθέσεις: Οι  αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.( Οι προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση αναφέρονται στην περσινή μου ανακοίνωση*).
 ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν κάποιος κάνει αίτηση για κανονική μετάθεση και δεν ικανοποιηθεί μπορεί να κάνει και για αμοιβαία.
2. Αριθμός αιτήσεων που θα ικανοποιηθεί-Βάσεις περιοχών
            Κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τον αριθμό των αιτήσεων που θα ικανοποιηθεί. Αυτός εξαρτάται από τα οργανικά κενά που θα στείλουν οι Δ/νσεις  Εκπαίδευσης , καθώς και από τη δήλωση του κάθε συναδέλφου. Ούτε οι βάσεις που ίσχυσαν πέρυσι για κάθε περιοχή ισχύουν και φέτος. Ενδεικτικά μόνο σας παραπέμπω στις περσινές μεταθέσεις και στις βάσεις των περιοχών*.
            3. Είναι "ρίσκο" η υποβολή αίτησης για μετάθεση;
            Επειδή όταν κάποιος παίρνει μετάθεση και μετακινείται σε άλλη περιοχή, συνήθως είναι ο τελευταίος που τοποθετείται  οργανικά, άρα και ο πρώτος που κρίνεται υπεράριθμος αν το σχολείο υποβιβαστεί ή συγχωνευθεί, πολλοί συνάδελφοι ρωτούν αν κινδυνεύουν σ΄ αυτήν την περίπτωση με "διαθεσιμότητα" ή "απόλυση",  αφού δεν θα έχουν οργανική.
            Κατά τη γνώμη μου η μετάθεση στον τόπο των συμφερόντων του κάθε συναδέλφου είναι η μόνη υπηρεσιακή μεταβολή που τον διασφαλίζει από το συνεχές άγχος της αποσπάσεων και των μετακινήσεων .
            Ακόμη κι αν κριθεί υπεράριθμος σε κάποιο σχολείο, εξαιτίας υποβιβασμού ή συγχώνευσης παραμένει στην ίδια περιοχή, στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, το οποίο τον τοποθετεί ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ σε άλλο σχολείο.
            Επομένως τα πλεονεκτήματα  μιας μετάθεσης είναι πολύ περισσότερα από τα όποια μειονεκτήματα.
                        4. Χρόνος ανακοίνωσης των μεταθέσεων
Μέχρι και πέρυσι οι μεταθέσεις ανακοινώνονταν στο τέλος Απρίλη, αρχές Μάη το αργότερο. Οι αιτήσεις, όμως, υποβάλλονταν τον Νοέμβρη. Κατά την εκτίμησή μου οι φετινές μεταθέσεις δεν μπορούν να ανακοινωθούν νωρίτερα από το τέλος του Ιουνίου του 2014.
            5. Η διαδικασία που ακολουθείται
            Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης αποστέλλουν στο υπουργείο τα οργανικά κενά συνυπολογίζοντας και τις συνταξιοδοτήσεις που θα γίνουν ως στις 31-8-2014. Φέτος είναι εύκολο να υπολογισθούν , αφού οι αιτήσεις συνταξιοδότησης  υποβάλλονται από 20 -30 Απριλίου. Στη συνέχεια η Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου υποβάλλει στο ΚΥΣΠΕ τελικό πίνακα, με  τα οργανικά  κενά της κάθε περιοχής, με βάση τα οποία γίνονται τελικά οι μεταθέσεις.
            Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/97 προηγούνται οι μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή και στα διαπολιτισμικά σχολεία και ακολουθούν οι γενικές μεταθέσεις. Στις γενικές μεταθέσεις προηγούνται οι ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96.
6. Νεοδιόριστοι 2014 - Μεταταγμένοι από την Β/θμια στην Α/θμια
            Οι νεοδιόριστοι του 2014 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, επειδή δεν θα έχουν ένα χρόνο στη θέση τους στις 31-8-2014, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
            Δεν έχουν, επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης, σύμφωνα με την εγκύκλιο , οι συνάδελφοι της Β/θμιας που ήρθαν με υποχρεωτική μετάταξη στην Α/θμια με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013, τ.Α’), επειδή δεν έχει γίνει ακόμη η σύσταση των οργανικών τους θέσεων.
            ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι ήρθαν με μετάταξη μέσω του ΚΥΣΠΕ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης.
7. Υποχρεωτικές μεταθέσεις
            Προβλέπονται στο Π.Δ. 48/13 , εφόσον υπάρχουν υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί σε κάποιες περιοχές. Όπως σας είχα ενημερώσει δεν μπορούν να γίνουν πριν τις κανονικές μεταθέσεις. Κατά την εκτίμησή μου το συγκεκριμένο διάταγμα δεν έχει πεδίο εφαρμογής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επειδή στην Π.Ε.  υπάρχει αντιστοίχιση οργανικών θέσεων και υπηρετούντων εκπαιδευτικών , εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις.
8. Τα στελέχη εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης;
            Ως εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση .Αν μετατεθούν , μετακινούνται στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους ( άρθρο 27 του Ν3848/10)
9. Πότε έχω ξανά το δικαίωμα να υποβάλλω αίτηση για μετάθεση;
            Αίτηση για μετάθεση μπορεί ένας εκπαιδευτικός να υποβάλλει κάθε χρόνο. Αρκεί να έχει ένα χρόνο στην οργανική ή στη διάθεση χωρίς υπαιτιότητά του. Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος πάρει μετάθεση φέτος και παραμείνει την επόμενη σχολική χρονιά στο σχολείο που θα τοποθετηθεί , έχει δικαίωμα τον προσεχή Νοέμβρη να ξανακάνει αίτηση για μετάθεση σε άλλο ΠΥΣΠΕ.
10. Οριστική τοποθέτηση - Βελτίωση θέσης
            Όσοι  συνάδελφοι  θέλουν να "βελτιώσουν" τη θέση τους μέσα στην ίδια περιοχή ή να τοποθετηθούν οριστικά πρέπει, μέσα στην ίδια προθεσμία, να υποβάλλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή για "βελτίωση", χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Οι αιτήσεις αυτές παραμένουν στη Δ/νση Εκπαίδευσης και οι συνάδελφοι κάνουν αργότερα δήλωση για σχολεία, μαζί με τους υπόλοιπους που μετατέθηκαν στην ίδια περιοχή.
Σχετικά :

Α. Στατιστικά στοιχεία μεταθέσεων 2013
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
535
44
491
8.22%
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ
775
3
772
0.39%
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
149
7
142
4.70%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
1451
427
1024
29.43%
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
4640
1374
3266
29.61%
ΣΥΝΟΛΟ
7550
1855
5695
24,57

Β. Βάσεις μεταθέσεων 2013
(ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Α΄ Αθήνας (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
132.00
Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
75.27
Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
59.05
Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
56.29
Β΄ Πειραιά (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
34.86
Ευβοίας (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
68.78
Ηλείας (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
43.81
Μεσσηνίας (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
25.94
Κέρκυρας (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
27.53
Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
122.75
Ημαθίας (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
68.31
Χαλκιδικής (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
74.45
Ηρακλείου (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
87.96
Λασιθίου (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
55.38
Δωδεκανήσου (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
52.07
Κυκλάδων (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
73.04
Β΄ Λέσβου (Π.Ε.)
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
62.74
Β΄ Αθήνας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
47.91
Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
49.94
Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
71.66
Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
12.91
Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
19.36
Δυτ. Αττικής (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
20.36
Α΄ Πειραιά (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
16.66
Β΄ Πειραιά (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
39.03
Ευβοίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
20.53
Κορινθίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
31.62
Αργολίδας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
55.61
Αχαΐας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
44.64
Αρκαδίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
44.74
Ηλείας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
21.44
Μεσσηνίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
27.61
Λακωνίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
33.31
Φθιώτιδος (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
75.02
Φωκίδας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
26.99
Ευρυτανίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
51.22
Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
23.91
Ζακύνθου (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
24.43
Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
24.53
Λευκάδας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
126.76
Κέρκυρας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
40.65
Άρτας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
48.66
Πρέβεζας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
46.38
Ιωαννίνων (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
81.67
Θεσπρωτίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
56.88
Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
76.63
Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
55.52
Λάρισας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
96.82
Τρικάλων (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
69.89
Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
87.07
Β΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
80.97
Κοζάνης (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
77.51
Πιερίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
78.14
Ημαθίας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
65.56
Πέλλας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
61.76
Φλωρινας (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
127.02
Χαλκιδικής (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
65.45
Κιλκίς (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
69.61
Σερρών (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
77.51
Ηρακλείου (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
25.73
Χανίων (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
27.48
Ρεθύμνου (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
28.37
Λασιθίου (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
38.07
Δωδεκανήσου (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
27.50
Κυκλάδων (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
28.53
Α΄ Σάμου (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
28.43
Β΄ Σάμου (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
43.20
Α΄ Λέσβου (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
26.60
Β΄ Λέσβου (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
44.18
Α΄ Χίου (Π.Ε.)
ΔΑΣΚΑΛΟΙ
37.66
Κορινθίας (Π.Ε.)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.72
Ιωαννίνων (Π.Ε.)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
65.04
Πιερίας (Π.Ε.)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
50.99
Πέλλας (Π.Ε.)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.97
Έβρου (Π.Ε.)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
89.73
Χανίων (Π.Ε.)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.74
Ρεθύμνου (Π.Ε.)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.78
Α΄ Αθήνας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
40.91
Γ΄ Αθήνας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
35.98
Δ΄ Αθήνας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
53.49
Α΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
23.03
Β΄ Ανατ. Αττικής (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
35.64
Δυτ. Αττικής (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
13.95
Α΄ Πειραιά (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
35.54
Βοιωτίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
35.65
Ευβοίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
16.58
Κορινθίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
23.90
Αργολίδας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
32.87
Αχαΐας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
66.23
Αρκαδίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
50.74
Ηλείας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
34.48
Μεσσηνίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
18.45
Λακωνίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
27.66
Φθιώτιδος (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
66.00
Φωκίδας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
24.78
Ευρυτανίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
41.80
Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
19.86
Ζακύνθου (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
58.82
Α΄ Κεφαλληνίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
41.28
Λευκάδας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
52.35
Κέρκυρας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
30.95
Άρτας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
56.24
Ιωαννίνων (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
89.05
Θεσπρωτίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
77.00
Α΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
65.09
Β΄ Μαγνησίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
48.35
Λάρισας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
93.59
Τρικάλων (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
62.57
Α΄ Θεσσαλονίκης (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
89.17
Γρεβενών (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
58.90
Κοζάνης (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
54.81
Πιερίας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
72.07
Πέλλας (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
52.49
Καστοριάς (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
37.52
Έβρου (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
78.99
Ηρακλείου (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
36.58
Χανίων (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
20.04
Ρεθύμνου (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
43.78
Λασιθίου (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
27.68
Δωδεκανήσου (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
36.33
Κυκλάδων (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
32.61
Α΄ Σάμου (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
49.92
Α΄ Λέσβου (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
23.22
Β΄ Λέσβου (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
17.82
Α΄ Χίου (Π.Ε.)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
74.95
Β΄ Πειραιά (Π.Ε.)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.55
Λακωνίας (Π.Ε.)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.09
Ρεθύμνου (Π.Ε.)
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
84.11


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου