Σελίδες

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα οι αποσπάσεις

«Με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα οι αποσπάσεις»
Για την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ιδιαίτερη βαρύτητα στη μοριοδότηση των τέκνων στις αποσπάσεις, αυξάνοντας τις προβλεπόμενες μονάδες για κάθε τέκνο συγκριτικά με αυτή των μεταθέσεων. Συγκεκριμένα οι γονείς που έχουν ανήλικα η σπουδάζοντα παιδιά λαμβάνουν την ακόλουθη μοριοδότηση:
1ο παιδία – 5 μονάδες
2ο– 6 μονάδες
3ο – 8 μονάδες
4ο και έπειτα – 10 μονάδες για κάθε τέκνο από το 4ο και άνω
 
Το Υπουργείο Παιδείας σε έγγραφό του τονίζει ότι αν και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, γίνονται πάντοτε σε συνάρτηση με την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των Διευθύνσεων εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό δυναμικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010.
Σχετικά με τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, γίνεται γνωστό ότι εκδίδεται σχετική εγκύκλιος που ορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κ.α.
Σε εγκύκλιο του 2013 παρουσιάζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη. Ειδικότερα ανάλογα με τις θέσεις λαμβάνονται υπόψη οι μεταπτυχιακές σπουδές, η κατοχή β πτυχίου, γνώση νέων τεχνολογιών κ.α.
Όσον αφορά τις μεταθέσεις στο έγγραφό του Υπουργείου αναφέρεται ότι για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης β του άρθρου 13 ΠΔ50/96.
Ειδικότερα στο ΠΔ αναφέρεται ότι:
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
Επίσης στο άρθρο 52 του Ν 4115/2013 καθορίζεται ότι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν. 3848/2010 (Α΄71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.
Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε μια από τις ειδικές κατηγορίες που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία μετατίθενται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μεταξύ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου