Σελίδες

Τρίτη 8 Απριλίου 2014

 Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες για την εφαρμογή της ΑΕΕ από το Υπουργείο Παιδείας, ακολουθούν τα παρακάτω: 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σήμερα 3-4-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. στο γραφείο της Προϊσταμένης του ...........Νηπιαγωγείου , έπειτα από την υπ'αριθμ. 44375/Γ1/24-3-14 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας συντάσσω την παρούσα πράξη με την οποία προχωρώ στη σύσταση ομάδων εργασίας στα πλαίσια της ΑΕΕ. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου οτι το άρθρο 39 παρ. 5 του καθηκοντολογίου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ρητή διάταξη της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, η οποία αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στο Σύλλογο Διδασκόντων την αρμοδιότητα διενέργειας αυτοαξιολόγησης.
Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη  περίπτωση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθώς αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφορετικές από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα, ο Σύλλογος έχει ήδη λάβει απόφαση επί του θέματος με την υπ' αρίθμ. πράξη...(αριθμός πρακτικού αρνητικού στην συγκρότηση ομάδων εργασίας)...., πράγμα που βεβαίως σημαίνει οτι δεν γεννάται ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης για οποιοδήποτε λόγο.
(Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ)
Η ολομέλεια αποτελείται από τους.....
                                                                                                                                                                                 Η προϊσταμένη/νος

 (Σε περιπτώσεις μακροχρόνιων αδειών, όπως ανατροφής, αναγράφεται στο πρακτικό ότι ο/η/ συγκεκριμένος/νη εκπαιδευτικός θα περιληφθεί στις ομάδες εργασίας με την επιστροφή του/της στην υπηρεσία )ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΆΔΩΝ ΤΗΣ 9-4-2014

Σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας γνωρίζουμε οτι στο ..............................Νηπιαγωγείο έχει ολοκληρωθεί,( έπειτα από ανάθεση της προϊσταμένης στην ολομέλεια του Συλλόγου Διδασκόντων), η διαδικασία συγκρότησης ομάδων εργασίας στο πλαίσιο της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

                                                                                        
                                                                       Η προϊσταμένη                                         

(Αυτό αναγράφεται σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών για τη συγκρότηση και στελέχωση των ομάδων)

Ελευθερία Νάτσια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου