Σελίδες

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Σχετικά με τη μοριοδότηση, την προϋπηρεσία, τοποθέτηση των αναπληρωτών

Δημήτρης Μπράτης, αιρετός ΚΥΣΠΕ


Σας κοινοποιώ τις διευκρινίσεις που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται, αναφορικά με τις προσφάτως ψηφισθείσες στη Βουλή διατάξεις περί:
α) διπλασιασμού μοριοδότησης στους πίνακες του ΑΣΕΠ της προσφερθείσας προϋπηρεσίας σε σχολικές μονάδες με μοριοδότηση Θ΄ και Ι΄ και
β) της προσμέτρησης στους πίνακες αναπληρωτών της προσφερθείσας προϋπηρεσίας από 01-09-2012,
Αναλυτικά :
1) Πραγματική προσφερθείσα υπηρεσία αναπληρωτών (και ωρομισθίων) σε απομακρυσμένες δημόσιες σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης με μοριοδότηση Θ΄ ή Ι΄ από το σχολικό έτος 2014-15 και εφεξής, λογίζεται στο διπλάσιο αποκλειστικά για τους πίνακες του άρθρου 3 του ν.3848/2010, ήτοι στους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ορίου των 60 μηνών (και όχι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια του ΑΣΕΠ).
2) Προσφερθείσα προϋπηρεσία αναπληρωτών σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες από το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής, λογίζεται στο διπλάσιο αποκλειστικά για τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια του ΑΣΕΠ (και όχι για τους πίνακες του ΑΣΕΠ). Επί του θέματος υπενθυμίζεται ότι στη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3255/04, η οποία τελεί σε ισχύ (αλλά είχε παραμείνει στην πράξη ανενεργή στο πλαίσιο της ετέρας διάταξης περί κλειδώματος των πινάκων από 01-07-2010), ορίζεται ότι «3.Για τη σειρά κατάταξης στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο».
3) Στην περίπτωση που κάποιο σχολείο μοριοδότησης Θ΄ ή Ι΄ είναι ταυτόχρονα χαρακτηρισμένο και ως δυσπρόσιτο [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αυτό ισχύει για μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ αλλά όχι για όλες] τότε η προϋπηρεσία λογίζεται στο διπλάσιο τόσο στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της μεταβατικής περιόδου (λόγω δυσπρόσιτου σχολείου) όσο και στους πίνακες του ΑΣΕΠ (λόγω απομακρυσμένου σχολείου).
4) Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων, σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες των αναπληρωτών εκπ/κών που προσλαμβάνονται με τις (προϋφιστάμενες) γενικές διατάξεις προσλήψεων, ήτοι σε περιοχή πρόσληψης (όπως δηλαδή συνέβη με τις προσλήψεις που ανακοινώθηκαν το Σάββατο και σας απεστάλησαν με e-mail σήμερα), προφανώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα λειτουργικά κενά σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ (ή/και τα δυσπρόσιτα σχολεία).
Για παράδειγμα εκπ/κός που προσλήφθηκε στη Δ/νση Π.Ε. Δωδεκανήσου προφανώς και μπορεί να τοποθετηθεί στο Δ.Σ. Μεγίστης Καστελόριζου, κατόπιν επιλογής του κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ή αυτοδικαίως σε περίπτωση που είναι τελευταίος στο σχετικό πίνακα κατάταξης, ακόμη και αν δεν το έχει δηλώσει ως συγκεκριμένη επιλογή απομακρυσμένου σχολείου στην αίτηση αναπληρωτή.
Στο πλαίσιο αυτό οφείλετε να ενημερώσετε τους προσληφθέντες εκπ/κούς για τα ανωτέρω ζητήματα/ευεργετήματα προκειμένου να σταθμίσουν τα δεδομένα και να τα λάβουν υπόψη τους κατά την επιλογή των σχολείων προτίμησης τοποθέτησης.
5) Για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015, σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης που μέχρι πρότινος δεν εντάσσονταν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ ή Ι΄ αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης ΙΑ' ή IB', αυτοδικαίως εντάχθηκαν με το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 5 του ψηφισθέντος (και υπό έκδοση) νόμου: α. στην κατηγορία Θ', σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ' της Β/θμιας και β. στην κατηγορία Ι’, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία IB' της Β/θμιας.
Για παράδειγμα τα Δημοτικά Σχολεία της Σαμοθράκης που μέχρι πρότινος ανήκαν στη μοριοδότηση ΣΤ΄ (αλλά οι σχολικές μονάδες της Β/θμιας ανήκαν στην κατηγορία ΙΒ΄) εντάχθηκαν αυτοδικαίως στην κατηγορία Ι΄.
Ως εκ τούτου και για τα εν λόγω σχολεία ισχύουν τα ευεργετήματα της διάταξης περί διπλασιασμού μοριοδότησης στον ΑΣΕΠ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου