Σελίδες

Τρίτη 24 Μαΐου 2016


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπητοί γονείς,
Τα τελευταία χρόνια η παιδεία και η εκπαίδευση βάλλονται σε όλες τις βαθμίδες από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο έως και το λύκειο. Εκπαιδευτικοί και γονείς βιώσαμε και βιώνουμε την απαξίωση και τον εμπαιγμό όχι μόνο από το σημερινό πολιτικό σύστημα, αλλά και από αρκετές κυβερνήσεις στο παρελθόν. Η σημερινή κατάσταση, όμως, αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό κλάδο και όλη την κοινωνία. Είναι εξοργιστικό στην πιο δύσκολη συγκυρία η κυβέρνηση να κάνει εκπτώσεις στην εκπαίδευση ενός λαού.
Εμείς, οι νηπιαγωγοί των παιδιών σας, σας μιλούμε ως επαγγελματίες και επιστήμονες με πανεπιστημιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με σεμινάρια και επιμορφώσεις. Σας μιλούμε ως οι ειδικοί που γνωρίζουμε εκ των έσω τα ζητήματα της παιδείας και που, ωστόσο, δεν μας ζητήθηκε να εκφέρουμε άποψη.
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την σημερινή κατάσταση στο χώρο της προσχολικής αγωγής και γενικότερα της εκπαίδευσης, με αφορμή τα πρόσφατα νομοθετήματα που ψηφίστηκαν στη Βουλή.
Οι επιπτώσεις των νομοθετημάτων για τα νηπιαγωγεία:
Για τους μαθητές:
 • απώλεια σχολικών μονάδων σε χωριά και κωμοπόλεις, ουσιαστικά, του σχολείου της γειτονιάς
 • απώλεια του δικαιώματος της ελεύθερης πρόσβασης στο δημόσιο σχολείο
 • απώλεια του δικαιώματος της ελεύθερης πρόσβασης, π.χ. τα προνήπια, σε υποστηρικτικές δομές (παράλληλη στήριξη στο δημόσιο σχολείο)
 • καθημερινές μεταφορές των νηπίων, διότι τα προνήπια δεν δικαιούνται, για την πλησιέστερη σχολική μονάδα. Μεταφορές που όπως γνωρίζουμε από τα σημερινά δεδομένα, γίνονται με προβλήματα, χωρίς συνοδό και με αποκλίσεις στην ώρα, δηλαδή οι μαθητές περιμένουν το λεωφορείο, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για μικρά παιδιά
 • θα δημιουργηθούν πολυπληθή τμήματα στα προάστια και στην πόλη από τους μαθητές που θα μετακινηθούν προς αυτά εξαιτίας των νηπιαγωγείων που θα συγχωνευτούν
 • τα προνήπια θα μείνουν πάλι εκτός δομών νηπιαγωγείου μιας και προηγούνται τα νήπια, ενώ η εγγραφή εκείνων δεν είναι υποχρεωτική
 • οι περισσότεροι χώροι είναι ακατάλληλοι κτηριολογικά, χωρίς παιδαγωγικό σχεδιασμό και είναι αυτονόητο ότι θα επιβαρυνθούν με την εγγραφή και επιπλέον μαθητών, ενώ παράλληλα οι μαθητές δεν θα έχουν εμπειρία μάθησης σε ποιοτικά περιβάλλοντα. Το περιβάλλον, εσωτερικός και εξωτερικός χώρος αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «τρίτος παιδαγωγός» για την εκπαιδευτική διαδικασία
 • έλλειψη εξατομικευμένης παιδαγωγικής και διδακτικής παρέμβασης όχι μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά συνολικά στη σχολική ζωή
 • δυσχέρεια της παιδαγωγικής λειτουργίας της αξιολόγησης του μαθητή (της μαθησιακής και εκπαιδευτικής πορείας του), για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα ανατροφοδοτικά μέτρα. Υποβάθμιση της εκπαίδευσης και μετατροπή της παιδαγωγικής διαδικασίας σε φύλαξη
 • λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών δυσχεραίνεται η επίβλεψη με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων ασφαλείας και υγιεινής για τους μαθητές
 • ανυπαρξία εξατομικευμένων διδακτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων για αλλοδαπούς και ημεδαπούς μαθητές με ετερογενείς μαθησιακές γλωσσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες, (άνεργοι, μετανάστες κ.α.).
Για τους γονείς:
 • αλλαγή του οικογενειακού τους προγραμματισμού, εφόσον δεν υποστηρίζονται με δομές στον τόπο κατοικίας τους
 • επιβάρυνση με την μεταφορά των παιδιών τους από και προς την πλησιέστερη σχολική μονάδα, στον χρόνο που πρέπει και με όλες τις συνθήκες
 • υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης των παιδιών τους, εφόσον δεν μπορούν να τύχουν σωστής εκπαίδευσης
 • απώλεια ανάπτυξης σωστού και αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας οικογένειας και σχολείου με κοινό σκοπό το καλό του κάθε μαθητή. Το σωστό πλαίσιο αποδεδειγμένα έχει θετικές συνέπειες στην ακαδημαϊκή και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών
Για τους εκπαιδευτικούς:
 • το κλείσιμο σχολικών μονάδων θέτει σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, που δεν ευνοεί τη σωστή λειτουργία των θεσμών που υπηρετούν
 • η μετακίνηση όσων τα σχολεία τους θα καταργηθούν σε άλλες περιοχές της χώρας ανατρέπει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό
 • στα πολυάριθμα τμήματα μετατρέπεται από εκπαιδευτικό-παιδαγωγό σε άτομο που παρέχει φύλαξη, αδυνατώντας να επιτελέσει τον παιδαγωγικό του ρόλο
 • βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι στους γονείς των οποίων τα παιδιά στοιβάζονται σε ακατάλληλους χώρους και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι νόμοι ασφάλειας και υγιεινής. Το κράτος παρανομεί όσον αφορά τον αριθμό μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας, προτείνοντας το ένας μαθητής ανά 1,7 τ.μ. τη στιγμή που το Π.Δ. 71/1988 για την πυρασφάλεια προβλέπει 2 τ.μ. για κάθε μαθητή. Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε ατυχούς περιστατικού δεν διευκρινίζεται ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη.
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας,
η ποιοτική εκπαίδευση είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Κοινωνίας γι’ αυτό και η απάντηση στη σημερινή κρίση πρέπει να είναι η επένδυση στην Παιδεία. Δυστυχώς όμως, αυτό το αυτονόητο εμείς καλούμαστε σήμερα να το διεκδικήσουμε! Στον αγώνα αυτό σας θέλουμε συμπαραστάτες, συνοδοιπόρους, συναγωνιστές για να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο και νηπιαγωγείο.
Όλοι μαζί, γονείς, εκπαιδευτικοί, τοπικοί φορείς ας δώσουμε τον αγώνα μας ενάντια στην κρίση για το μέλλον της νέας γενιάς.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου