Σελίδες

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

ΔΟΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Αρ. Πρωτ.1734


Αθήνα 19/6/2015
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


Θέμα: Ρυθμίσεις πολυνομοσχεδίου  Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση


                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση προχώρησε σε μια πρώτη ανάγνωση – εκτίμηση του πολυνομοσχεδίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. το οποίο τέθηκε υπόψη του το μεσημέρι της 18/6/2015 λίγες ημέρες πριν τη λήξη της θητείας του.
                Η πρώτη αυτή εκτίμηση, η οποία για να μπορέσει να ολοκληρωθεί θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ευρύς διάλογος ώστε να αποσαφηνιστούν όλα τα σημεία που χρήζουν διευκρινήσεων και ανάλυσης, έχει και εισηγητικό χαρακτήρα και προς την 84η Γενική Συνέλευση του κλάδου όπου το θέμα θα συζητηθεί αναλυτικότερα.
                Θέση του Δ.Σ. είναι ότι για και ακόμη φορά δεν αντιμετωπίζεται το σύνολο των μεγάλων προβλημάτων της εκπαίδευσης (ανάγκη άμεσης πραγματοποίησης χιλιάδων διορισμών, ίδρυση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, επέκταση και στήριξη της προσχολικής αγωγής, ουσιαστική ενίσχυση της ειδικής αγωγής). Δυστυχώς με την προοπτική της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς είναι ορατός ο κίνδυνος του να υπάρξουν τεράστια προβλήματα στην κάλυψη των κενών και τη λειτουργία των σχολείων.
              Σε σχέση με το ζήτημα της αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης που ρυθμίζει στο άρθρο 45  δεν απαντά θετικά στο κυρίαρχο αίτημα του κλάδου για πλήρη κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης.
              Είναι σε θετική κατεύθυνση η κατάργηση του Π.Δ. 152 και η αναφορά ότι τα άρθρα 7-9 του Ν.4024/2011 δεν περιλαμβάνουν, πλέον, τους εκπαιδευτικούς. Μένει βέβαια το ουσιώδες, να θεσπιστεί η ακώλυτη μισθολογική – βαθμολογική εξέλιξη μέσα σε συνθήκες δυνατότητας εφαρμογής της εκτός μνημονιακών δεσμεύσεων. Θα πρέπει, επίσης, η αναφορά σε μελλοντική Υπουργική Απόφαση η οποία θα ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες, να γίνει συγκεκριμένη και να μη μείνει θολή και απολύτως ασαφής, όπως παρουσιάζεται. Είναι, επίσης, πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει η αναφορά του αρχικού σχεδίου στην κατάργηση του άρθρου 32 του Ν.3848.
              Η διαδικασία της αποτίμησης στα πλαίσια λειτουργίας της σχολικής μονάδας είναι, αν αναγνωριστεί ειλικρίνεια προθέσεων, πολύ κοντά στις θέσεις του κλάδου επικεντρώνοντας στο ζήτημα της ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός του συλλόγου διδασκόντων. 
                Η αναφορά όμως στην άποψη του Σχολικού Συμβουλίου (που είναι απόλυτα αναρμόδιο) την οποία  θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο Σύλλογος Διδασκόντων, ιδιαίτερα μέσα στο  κλίμα απαξίωσης του έργου των εκπαιδευτικών που καλλιεργήθηκε από την πολιτεία τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Τον ίδιο προβληματισμό δημιουργεί και η διατήρηση με το άρθρο 46 της ΑΔΙΠΠΔΕ που αφήνει ανοικτό το πεδίο για επαναφορά πρακτικών αξιολόγησης - χειραγώγησης.
                Το βέβαιο είναι ότι για να είναι δυνατή η έκφραση ολοκληρωμένης άποψης θα πρέπει να δοθούν πολλές διευκρινήσεις και να υπάρξει ουσιαστικός και ολοκληρωμένος διάλογος όπου προαπαιτούμενο θα είναι για τη Δ.Ο.Ε. η πλήρης κατάργηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου κάτι για το οποίο ο Κλάδος έδωσε μεγάλο αγώνα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
                 
               


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου