Σελίδες

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Δ.Σ. ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ


Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

      Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διενέργειας των μεταθέσεων σχολικού έτους 2014-2015 και δεδομένου ότι ακολουθεί η διαδικασία των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

              Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97, τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) είναι αρμόδια για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 12 και 14 του Π.Δ. 100/97 και το άρθρο 1 του Π.Δ. 39/1998.

          Τα ΠΥΣΠΕ κατά τις τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

α. Προηγείται η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που έχουν χαρακτηρισθεί οργανικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ.  100/97.

β. Ακολουθεί η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν σε  ειδική  κατηγορία  λόγω ασθένειας, κατά   τις διατάξεις   του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010.

γ. Έπονται και κρίνονται μαζί:

·    οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ (εξαιρούνται οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό που έχουν χάσει την οργανική τους θέση και δεν βρίσκονται στο τελευταίο έτος απόσπασης στο εξωτερικό),

·    οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή,

·    οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις) 

Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, συγκρινόμενοι συνολικά μεταξύ τους, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις προτίμησής τους. 

Σας κοινοποιούμε τα οργανικά κενά κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 (Γενικής & Ειδικής Αγωγής)  και τις προθεσμίες της Δήλωσης Τοποθέτησης μαζί με απαραίτητες διευκρινίσεις  στα συνημμένα σχετικά αρχεία. 


προσοχή: 

α) εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις που περιλαμβάνονται στους πίνακες που επισυνάπτονται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που δεν παρουσιάζουν κενό αλλά πιθανόν να προκύψει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο. 

β) κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι 20 σχολικές μονάδες και  

γ) οι δηλώσεις θα υποβάλλονται από Δευτέρα 22/6/2015 έως και Παρασκευή 27/6/2015)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Logo
Οργανικά κενά Δημοτικών Σχολείων 
Δάσκαλοι Γενικής Αγωγής
α/α Δημοτικό Σχολείο Θέσεις Παρατηρήσεις
1 Δ.Σ. Ιωαννίνων 3ο 1
2 Δ.Σ. Ιωαννίνων 4ο 1
3 Δ.Σ. Ιωαννίνων 13ο 1
4 Δ.Σ. Ιωαννίνων 12ο 1
5 Δ.Σ. Ιωαννίνων 16ο 1
6 Δ.Σ. Ιωαννίνων 21ο 1
7 Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας 1
8 Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη 1
9 Δ.Σ. Αμφιθέας 1
10 Δ.Σ. Ανατολής 1ο 1
11 Δ.Σ. Ανατολής 2ο 2
12 Δ.Σ. Βοβούσας 1
13 Δ.Σ. Διστράτου 2
14 Δ.Σ. Ελεούσας 1
15 Δ.Σ. Ι.Μ. Ρωμανού 1
16 Δ.Σ. Καλπακίου 1
17 Δ.Σ. Κατσικά  1
18 Δ.Σ. Κεφαλοβρύσου 1
19 Δ.Σ. Κόνιτσας 2ο 1
20 Δ.Σ. Κρανούλας 1
21 Δ.Σ. Λογγάδων 2
22 Δ.Σ. Μηλιωτάδων  1
23 Δ.Σ. Παρακαλάμου 2
24 Δ.Σ. Πεδινής 1
25 Δ.Σ. Περιβλέπτου 1
26 Δ.Σ. Σταυρακίου 1
Σύνολο: 30
Νηπιαγωγεία Γενικής Αγωγής
α/α Νηπιαγωγείο Θέσεις Παρατηρήσεις
1 Ν/Γ Ιωαννίνων 30ο 1
2 Ν/Γ Ιωαννίνων 31ο 1
Σύνολο: 2
Οργανικά κενά Ειδικών Δημοτικών Σχολείων & Τμημάτων Ένταξης 
Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής
α/α Δημοτικό Σχολείο Θέσεις Παρατηρήσεις
1 Δ.Σ. Δελβινακίου Τ.Ε. 1 1) Κενή θέση
2 Δ.Σ. Ι.Μ. Ρωμανού Τ.Ε. 1 1) Κενή θέση
3 Δ.Σ. Κόνιτσας 3ο Τ.Ε. 1 1) Κενή θέση
4 Δ.Σ. Μονοδενδρίου Τ.Ε. 1 1) Κενή θέση
5 Δ.Σ. Ροδοτοπίου Τ.Ε. 1 1) Κενή θέση
Σύνολο:
5
Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με τη με αρ.14/15-6-2015 πράξη του, προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων (Γενικής και Ειδικής Αγωγής) των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών στα Δημοτικά Σχολεία-Νηπιαγωγεία που έχουν συσταθεί τμήματα ολοήμερου είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο και για κλασικό ή ολοήμερο. Κατά συνέπεια, οι μεταθέσεις – τοποθετήσεις στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία εντός ΠΥΣΠΕ θα αναφέρονται στη σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένα τμήματά της.
Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ – οριστική τοποθέτηση έχουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:
α. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης τον Νοέμβριο του 2014
β. Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων
γ. Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από άλλα ΠΥΣΠΕ με τις πρόσφατες μεταθέσεις
δ. Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν σε ΣΜΕΑΕ του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων με τις πρόσφατες μεταθέσεις
Όλοι οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν τις δηλώσεις προτίμησης για μετάθεση – τοποθέτηση, χωρίς κατάθεση δικαιολογητικών, στη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων (γραφείο 6).
 Οι δηλώσεις προτίμησης είναι δυνατό να αποστέλλονται με fax στο 2651024846 και με την υποχρέωση να αποστέλλεται το πρωτότυπο της δήλωσης ταχυδρομικώς (ταχυμεταφορές Courier).
Οι δηλώσεις μετάθεσης - τοποθέτησης που θα υποβληθούν, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες και χωρίς αποσβέσεις(διορθωτικό υγρό) και με σειρά προτίμησης συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.
Εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις που περιλαμβάνονται στους πίνακες που επισυνάπτονται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που δεν παρουσιάζουν κενό αλλά πιθανόν να προκύψει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) διαφορετικές σχολικές μονάδες.
Οι    δηλώσεις   μετάθεσης – τοποθέτησης   θα   υποβάλλονται  από   Δευτέρα 22-6-2015  έως  Παρασκευή 26-6-2015 και ώρα 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου