Σελίδες

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

Σχετικά με την εισφορά αλληλεγγύης
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
     ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -  45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747
Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ : Μέλη Συλλόγου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την εισφορά αλληλεγγύης 2%
 
Συναδέλφισσες –οι

Μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε σχετικά με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ύψους 2% του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 και τις αιτήσεις διακοπής παραγραφής σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Στο Σύλλογό μας έφτασε η πληροφορία για τα παραπάνω ότι δηλαδή υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει τον παραπάνω νόμο παράνομο και αντισυνταγματικό και ως εκ τούτου  θα πρέπει τα χρήματα που παρακρατήθηκαν να επιστραφούν στους δικαιούχους και για αυτό τον λόγο θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την 31-12-2013 αιτήσεις για την διακοπή της παραγραφής του δικαιώματος προσφυγής κατά του Δημοσίου για τις κρατήσεις που μας έγιναν για το έτος 2011 καθώς η παραγραφή για προσφυγές κατά του Δημοσίου είναι σε βάθος 2 ετών.
Λειτουργώντας όπως μέχρι τώρα υπεύθυνα και σοβαρά και αντιλαμβανόμενοι την αναστάτωση που θα επιφέρει μία πιθανή ανακοίνωση προς τα μέλη μας, επικοινωνήσαμε με την Ομοσπονδία για να έχουμε καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση επί του συγκεκριμένου θέματος.
Δυστυχώς όμως μας πρόλαβαν τα γεγονότα (βλέπε διαδίκτυο) και την τελευταία ημέρα του χρόνου επικράτησε ένας πανικός με παραπληροφόρηση  πολλές φορές από όλους προς όλους αφού έφτασαν στο σημείο κάποιοι να νομίζουν  ότι καταθέτοντας την αίτηση θα τους επιστραφούν και τα παρακρατηθέντα χρήματα, επιφέροντας αναστάτωση τόσο στους συναδέλφους, στις υπηρεσίες, αλλά και στις Δ. Ο. Υ.
Η μόνη πληροφόρηση που έχουμε είναι η γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπήρχε τέτοια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφού δεν υπήρχε πουθενά αναρτημένη και δεν γνώριζε κανένας υπεύθυνα και επίσημα κάτι σχετικό.
Μετά από αυτό λοιπόν φρονούμε ότι όλος αυτός ο θόρυβος ήταν χωρίς ουσία.
Όσοι συνάδελφοι δεν ενημερώθηκαν για το παραπάνω θέμα, την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου από τις 9 έως τις 2μ.μ. τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου θα βρίσκονται στη Δ/νση Π.Ε. Ιωαννίνων για πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου