Σελίδες

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

Π. Πειραματικά Σχολεία

Οι επιτροπές που θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς για τα Π. Πειραματικά Σχολεία

Συγκροτήθηκαν οι τριμελείς επιτροπές, υπό την εποπτεία της Δ.Ε.Π.Π.Σ., αξιολόγησης
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσεων
πενταετούς θητείας στα Π.Π.Σ., ενώ ορίσθηκαν και τα σχολεία που θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις.
Για να δείτε τις Επιτροπές και τα σχολεία κάνετε κλικ εδώ
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την ημερομηνία και την ακριβή ώρα της συνέντευξης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Το έργο των Επιτροπών θα είναι η πραγματοποίηση συνεντεύξεων αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση θέσεων πενταετούς θητείας στα Π.Π.Σ. από την Τετάρτη 17-7-2013 έως και την Παρασκευή 19-7-2013. Οι ανωτέρω συνεντεύξεις θα μαγνητοφωνηθούν και το προϊόν της μαγνητοφώνησης αποτελεί μέρος του έργου των εν λόγω επιτροπών και πρώτο παραδοτέο τους. Ως δεύτερο παραδοτέο τους θα είναι μια τεκμηριωμένη έκθεση αξιολόγησης της κάθε συνέντευξης του υποψηφίου. Όλα τα παραδοτέα των επιτροπών θα αποσταλούν στη ΔΕΠΠΣ με ευθύνη της κάθε επιτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου