Σελίδες

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Απόφαση 82ης ΓΣ ΔΟΕ για την Προσχολική αγωγή

Απόφαση 82ης ΓΣ ΔΟΕ για την Προσχολική Αγωγή

-Ενιαίο δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο.

-Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρόνων στα Δημόσια Νηπιαγωγεία με την αναλογία 1 προς 15.

-Άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το ωράριο των νηπιαγωγών μετά τη θεσμοθέτηση του με το Ν.4115/2013, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν.

-Να προσδιοριστεί άμεσα η οργανικότητα των Νηπιαγωγείων αφού ληφθούν υπόψη και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τον Ν.4115/30.1.2013 και να αποδοθεί η οργανικότητα που αντιστοιχεί σε κάθε Νηπιαγωγείο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

-Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και όπου υπάρχει η δυνατότητα να ιδρύονται πολυδύναμες μονάδες νηπιαγωγείων.

-Τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία να λειτουργούν μέσα από τις κατάλληλες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, με το κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό.

-Ειδική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα Νηπιαγωγεία. Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία και στελέχωσής του με Νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των νηπίων.

-Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και το διορισμό των απαιτούμενων Νηπιαγωγών.

- Όχι στην «αποκέντρωση» του Νηπιαγωγείου σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης και σε φορείς αναρμόδιους και επικίνδυνους για την Παιδεία.

-Εξασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπίων.

-Όχι στην πρόωρη αποχώρηση των νηπίων που φοιτούν στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου