Σελίδες

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013

Οι εκπαιδευτικοί έχουν διδακτικό ωράριο και υπηρεσιακό ωράριο. Έχουν δηλαδή μικτό ωράριο. Τις ώρες που είναι μέσα στην τάξη και κάνουν μάθημα…
(διδακτικό ωράριο), και τις ώρες που παραβρίσκονται στην υπηρεσία τους, στο σχολείο (υπηρεσιακό ωράριο) και ασχολούνται με τα γραπτά των μαθητών, τις απουσίες τους, την καταγραφή της ύλης διδασκαλίας, τις διορθώσεις των δοκιμίων, τον προγραμματισμό της επόμενης ώρας και ημέρας, την ανάθεση εργασιών από το Διευθυντή, κλπ.
Όπως συμβαίνει και σε άλλες υπηρεσίες του στενού αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτό που προσμετράται τελικά ως χρόνος εργασίας, είναι ο χρόνος παραμονής του υπαλλήλου στο χώρο εργασίας του και αυτό επιμερίζεται ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της φύσης της εργασίας του.
Μόνο ένας που δεν έχει ζήσει ώρες λειτουργίας ενός σχολείου, μπορεί να ισχυριστεί ότι οι ώρες εργασίας ενός εκπαιδευτικού είναι 21 ή 18 ή 16 ή και λιγότερες την εβδομάδα. Μετράει μόνο τις διδακτικές ώρες. Τις υπηρεσιακές τις αποσιωπά έντεχνα, ώστε να ψέξει τον κλάδο, ως τον λιγότερο εργαζόμενο. Έτσι μόνο μπορώ να κατανοήσω τη ρήση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «με την ηλεκτρονική κάρτα θα δούμε ποιοι εργάζονται και ποιοι όχι». Δηλαδή για να το ερμηνεύσω σωστά. Όποιος χτυπήσει κάρτα και βρίσκεται στο χώρο του σχολείου και την ξαναχτυπήσει όταν φύγει, αυτός εργάζεται κανονικά. Άρα συμφωνούμε με τα παραπάνω για τις διδακτικές και τις υπηρεσιακές ώρες. Οπότε ένας Διευθυντής σχολείου που πηγαίνει πρώτος και φεύγει τελευταίος και δεν έχει διδακτικό ωράριο, δεν εργάζεται; Μα του ανατέθηκαν υπηρεσιακά διοικητικά καθήκοντα. Καλύπτει όλες τις ώρες υπηρεσιακού χαρακτήρα, της διοίκησης και της λειτουργίας του σχολείου.
Ένας υπάλληλος γραφείου μιας υπηρεσίας, εξυπηρετεί το κοινό τις αναγραφόμενες ώρες της πινακίδας του γραφείου του. Τις υπόλοιπες ώρες επικεντρώνεται σε ενδοϋπηρεσιακές ασχολίες διεκπεραίωσης διαφόρων ενεργειών. Άρα σύμφωνα με το σκεπτικό ορισμένων έπρεπε να μετράμε μόνο τις ώρες που έρχεται σε επαφή με το κοινό, π.χ. από τις 09:00 πμ έως 13:00 μμ. Τις υπόλοιπες ώρες, θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν εργάζεται, πράγμα βέβαια που ορθά δεν συμβαίνει.
Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με τους εκπαιδευτικούς. Οι διδακτικές ώρες που αναλογούν, σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας, καθορίζουν το καθημερινό τους ωράριο διδασκαλίας. Επιπρόσθετα όμως υπάρχουν και πολλές άλλες δραστηριότητες για τις οποίες δεν γίνεται λόγος πουθενά. Αυτές είναι αρκετές και διαμοιράζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς και καταγράφονται στο πρακτικό του συλλόγου, ώστε να φέρουν και επίσημα την ευθύνη της εφαρμογής τους.
Ο χώρος της εκπαίδευσης δεν προσφέρεται για αριθμητικούς πειραματισμούς. Δεν αντιμετωπίζεται με πρόσθεση και αφαίρεση. Ούτε είναι χώρος που οι εκπαιδευτικοί καταναλώνουν άσκοπα το χρόνο τους.
Εξάλλου κάθε εκπαιδευτικός κρίνεται καθημερινά στην τάξη, και γνωρίζουν τα πάντα οι γονείς από τους μαθητές. Δεν είναι εύκολο να κινείσαι κατά το δοκούν. Τα μάτια των μαθητών είναι αδέκαστοι κριτές. Αυτοί που αποφασίζουν να κρίνουν διαρκώς και να αποφασίζουν αδιακρίτως οριζόντια και αριθμητικά, ας σκεφθούν ότι τελικά θα υπάρξει και γι” αυτούς, η ώρα της τελικής κρίσης.
Αναγνώστης
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου