Σελίδες

Κυριακή 21 Μαΐου 2017

«Πρόβλημα» με τις οργανικές θέσεις Τμημάτων Ένταξης

ΔΟΕ


Αρ. Πρωτ.1311Αθήνα 19/5/2017
Προς
1.Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Γαβρόγλου Κων/νο 
2. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Θέμα: «Πρόβλημα» με τις οργανικές θέσεις Τμημάτων Ένταξης

Με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται τις μέρες αυτές στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. για τον 
καθορισμό των οργανικών κενών, το Υπουργείο Παιδείας ανακάλυψε ξαφνικά 
ότι Τμήματα Ένταξης σε όλη τη χώρα, τα οποία λειτουργούν εδώ και χρόνια 
κανονικά, δεν έχουν Φ.Ε.Κ. ίδρυσης!  
Με τον τρόπο αυτό τμήματα ένταξης που εδώ και δεκαετίες λειτουργούν με παιδιά 
και εκπαιδευτικούς αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κατάργησης και οι εκπαιδευτικοί 
που έχουν τις οργανικές τους θέσεις σε αυτά τα τμήματα βρίσκονται αντιμέτωποι 
με τον ορατό κίνδυνο της απώλειας των θέσεών τους στις οποίες είναι 
τοποθετημένοι έπειτα από αποφάσεις της πολιτείαςη οποία είναι και αποκλειστικά 
υπεύθυνη για την ομαλή αποκατάσταση του όποιου λάθους της. 
Είναι, επίσης, σαφές ότι τα  τμήματα αυτά  λειτουργού εδώ και πολλά χρόνια με τη 
συνδρομή όλων των  προϋποθέσεων που θέτει η σχετική νομοθεσία, καλύπτοντας 
τις μορφωτικές ανάγκες μεγάλου αριθμού μαθητών.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δε θα αποδεχτούμε καμία αρνητική εξέλιξη. 
Την αποκλειστική ευθύνη για την τυπική τακτοποίηση των διοικητικών θεμάτων 
την έχει η υπηρεσία και το Υπουργείο Παιδείας, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και 
δημόσιο σχολείο δε θα γίνουν για μια ακόμη φορά τα εύκολα θύματα.
Εάν η πρόθεση της διοίκησης και του Υπουργείου είναι το να κριθούν οργανικά 
υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε τμήματα που 
λειτουργούν με απόλυτα νόμιμο τρόπο επί σειρά πολλών ετών, θα συναντήσει την 
αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας.  Δε θα επιτρέψουμε να κλείσει με αυτό 
τον τρόπο ούτε ένα τμήμα ένταξης και να στερηθούν από απολύτως απαραίτητες 
υποστηρικτικές δομές δεκάδες μαθητές και μαθήτριες που χρήζουν ειδικής 
εκπαιδευτικής υποστήριξης. Η πολιτική της κυβέρνησης που θέλει περικοπές 
και στην ειδική αγωγή δεν μπορεί να «κρύβεται» πίσω από «τυπικές διαδικασίες».

Απαιτούμε από το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την πλήρη κατοχύρωση των συγκεκριμένων Τμημάτων Ένταξης 
και των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν. 
Οποιαδήποτε καθυστέρηση αποτελεί απόπειρα να μπει λουκέτο στα τμήματα
 αυτά και εντάσσεται στα πλαίσια των γενικότερων περικοπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου