Σελίδες

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

«Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων Π.Ε. Ιωαννίνων»


 

 
 
ΘΕΜΑ:
«Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων»
ΣΧΕΤ.:
1.      Οι διατάξεις του Π.Δ.50/1996 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997.
2.       Η με αρ. πρωτ. 26587/Ε1/16-2-2017 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».
3.      Το με αρ. πρωτ. 79303/Ε1/12-5-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης» με το οποίο ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των οριστικών τοποθετήσεων και των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης η 30-5-2017.Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με τη με αρ. 14/18-5-2017 πράξη του, προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, και ΠΕ16.01 Μουσικής Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για σχολικό έτος 2017-2018 σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών στα Δημοτικά Σχολεία-Νηπιαγωγεία που έχουν συσταθεί τμήματα ολοήμερου είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο ή για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, οι μεταθέσεις – τοποθετήσεις στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία εντός ΠΥΣΠΕ θα αναφέρονται στη σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένα τμήματά της.

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ – οριστική τοποθέτηση έχουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:
α. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης τον Φεβρουάριο του 2017
γ. Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από άλλα ΠΥΣΠΕ με τις πρόσφατες μεταθέσεις

Όλοι οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν τις δηλώσεις προτίμησης τους για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση, μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://teachers.minedu.gov.gr, με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις που περιλαμβάνονται στους πίνακες που επισυνάπτονται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που δεν παρουσιάζουν κενό αλλά πιθανόν να προκύψει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο.

Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) διαφορετικές σχολικές μονάδες.
Το σύστημα θα παραμείνει διαθέσιμο για καταχώριση προτιμήσεων από τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας, από την Πέμπτη  18-5-2017 έως και την Τετάρτη 24-5-2017 και ώρα 12.30 μ.μ.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σας γνωστοποιούμε ότι μέχρι και σήμερα 18-5-2017 δεν έχουμε λάβει έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ που αφορά στις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018.


(Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΤΖΙΜΑΣ

Συνημμένα:
Πίνακας οργανικών κενών


ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
18 Maΐου 2017


ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
1
3ο ΔΣ Ιωαννίνων
12/Θ
Α΄
1
2
6ο ΔΣ Ιωαννίνων
12/Θ
Α΄
1
3
7ο ΔΣ Ιωαννίνων
12/Θ
Α΄
1
4
8ο ΔΣ Ιωαννίνων
12/Θ
Α΄
1
5
27ο ΔΣ Ιωαννίνων
12/Θ
Α΄
1
6
ΔΣ Βοβούσας
1/Θ
Ι΄
1
7
ΔΣ Βουνοπλαγιάς
6/Θ
Β΄
1
8
ΔΣ Δελβινακίου
2/Θ
Ζ΄
2
9
ΔΣ Ι.Μ Ρωμανού
2/Θ
Η΄
1
10
ΔΣ Καλπακίου
6/Θ
Ε΄
1
11
ΔΣ Πραμάντων
3/Θ
Η΄
2
ΣΥΝΟΛΟ
13


ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
1         
8ο  Ν/Γ Ιωαννίνων
1/Θ
Α΄
1
2         
Ν/Γ Γορίτσας
1/Θ
Β΄
1
ΣΥΝΟΛΟ
2


ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
1
3ο ΔΣ Κόνιτσας
6/θ
ΣΤ΄
1
ΣΥΝΟΛΟ
1


ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ σε ΣΜΕΑΕ

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
1
1ο Ειδικό ΔΣ Ιωαννίνων
6/Θ
Α’
1
ΣΥΝΟΛΟ
1Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου