Σελίδες

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννινα,11-04- 2016
Αρ. Πρωτ.: 86
Ταχ. Δ/νση: Αράπη 1A -45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. - FAX: 26510 78747

Ιστοσελίδα: www.syldnioa.gr

ΠΡΟΣ

ΜΕΛΗ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στις 13:00΄ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου
Την Παρασκευή 8/4/2016 η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα την πρότασή της για ένα προσωρινό σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.Για μια ακόμη φορά οι πολυθρύλητοι 20.000 διορισμοί μετατέθηκαν στις καλένδες, μετά την αξιολόγηση των θεσμών…
Η πρόταση οδηγεί σε πλήρη ανατροπή των πινάκων και σε εμφύλιο ανάμεσα στους αναπληρωτές καθώς αλλάζει την ισχύουσα κατάταξη στους πίνακες, που έχει εξελιχθεί σε άτυπη επετηρίδα τα τελευταία χρόνια των μηδενικών διορισμών. Η μοριοδότηση των κριτηρίων που θέτει το σχέδιο επιδιώκει να δημιουργήσει μια ακραία εμφυλιακή αντιπαράθεση, σε συνέχεια των διαχωρισμών που τόσο καιρό καλλιεργήθηκαν τεχνηέντως.
Κατατέθηκε επίσης στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το οποίο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων (άρθρα 32 έως και 44) θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο άρθρο 35 του σχεδίου αναφέρεται χαρακτηριστικά: "Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από δέκα τέσσερα (14) νήπια"!!Γίνεται πλέον ξεκάθαρο πως η Κυβέρνηση έχει επιλέξει την ουσιαστική διάλυση του δημόσιου Νηπιαγωγείου αφού όλοι καταλαβαίνουν πως ο ελάχιστος αριθμών μαθητών, αν γίνει 14 από 7 που είναι τώρα, ουσιαστικά οδηγεί σε κλείσιμο, τεράστιο αριθμό νηπιαγωγείων.
Το Δ.Σ. καλεί τους συναδέλφους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στις 13:00΄ για
  • την προστασία του δημόσιου σχολείου
  • να εμποδίσουμε με κάθε τρόπο τις προτεινόμενες αλλαγές που θα διαλύσουν για μία ακόμη φορά τις ζωές μας και τον προγραμματισμό μας
Το ΔΣ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Ο θεσμός του Νηπιαγωγείου επιτελεί έργο αποφασιστικής σημασίας για την αναβάθμιση όλης της εκπαίδευσης σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών παγκόσμια αποδεικνύουν τα σημαντικά οφέλη για τα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης.

Η ενασχόληση με την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προσχολικής αγωγής πηγάζει από την αναγνώριση των εμπειριών των πρώτων χρόνων ως υψίστης σημασίας διότι συνεισφέρουν και αποδίδουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα: τα παιδιά που έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά προγράμματα αγωγής τα πρώτα χρόνια μεγαλώνουν πιο υγιή, και περισσότερο παραγωγικά ως ενήλικες. Σύμφωνα με ερευνητές η επένδυση στην εκπαίδευση των πρώτων χρόνων αναγνωρίζεται παγκόσμια ως υγιής οικονομικός δείκτης  για το ευ ζην ενός έθνους.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το οποίο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων (άρθρα 32 έως και 44) θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο άρθρο 35 του σχεδίου αναφέρεται: "Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από δέκα τέσσερα (14) νήπια"!!

Στην αιτιολογική μάλιστα έκθεση για το σχέδιο νόμου τονίζεται: "Η ρύθμιση αυτή αφενός μεν κρίνεται κοινωνικά και παιδαγωγικά επιβεβλημένη, αφετέρου συμβάλλει τα μέγιστα σε ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών".

            Είναι τραγικό στην πιο δύσκολη συγκυρία και με χιλιάδες προβλήματα φορτωμένα δυσανάλογα στις πλάτες του λαού, όπου η κοινωνία μας χρειάζεται όσο τίποτα άλλο αυτές τις δομές, η Κυβέρνηση να κάνει τέτοιου είδους επιλογές και «εκπτώσεις» στην εκπαίδευση ενός λαού.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, οφείλει άμεσα να αποσύρει τις απαράδεκτες ρυθμίσεις που εξευτελίζουν κάθε έννοια λογικής και να εξηγήσει την σκοπιμότητα των επιλογών της

δεδομένου ότι:

Ø  Αν ο ελάχιστος αριθμών μαθητών, γίνει 14 από 7 που είναι τώρα, ουσιαστικά οδηγεί σε κλείσιμο, τεράστιο αριθμό νηπιαγωγείων σε κωμοπόλεις και χωριά στην ηπειρωτική και τη νησιώτικη Ελλάδα.

Ø  Οδηγεί την ύπαιθρο σε περαιτέρω μαρασμό καταργώντας ζωτικές δομές, όπως είναι τα σχολεία. Η αποκέντρωση και η ανάπτυξη θέλουν ανθρώπους και υποστηρικτικές δομές.

Ø  Καταργεί την ελεύθερη και για όλους πρόσβαση των μαθητών όχι απλώς σε ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης αλλά σε κανενός είδους εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Άρα έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης αλλά και οποιαδήποτε αντισταθμιστική λογική.

Ø  Οι αποσπασματικές παρεμβάσεις δεν ταιριάζουν στην εκπαίδευση διότι είναι ενιαίος οργανισμός.

Ø  Δεν ανακοινώθηκε θεωρητικό πλαίσιο το οποίο τεκμηριώνει επιστημονικά ότι η: «Η ρύθμιση αυτή κρίνεται κοινωνικά και παιδαγωγικά επιβεβλημένη». Είμαστε επιστήμονες. Μπορούμε να καταλάβουμε κύριοι της κυβέρνησης. Απλώς ζητάμε συνεργασία.

Ø  Η πρόβλεψη για μείωση του ελάχιστου αριθμού μαθητών, προκειμένου να λειτουργήσει ένα νηπιαγωγείο λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, ίσχυε και πριν. Επομένως δεν αποτελεί επιχείρημα (η μείωση από 7 σε 5) στο σχέδιο που κατατίθεται. 

Ø  Οι οργανικές των νηπιαγωγείων με δυναμικότητα κάτω των 14 παιδιών, σύμφωνα με το σχέδιο θα καταργηθούν.

Ø  Οι διαδικασία της μεταφοράς των μαθητών παρουσιάζει ήδη δυσλειτουργίες.

Ø Είναι ασαφές το πώς θα λειτουργήσουν νηπιαγωγεία π.χ. διθέσια με 26 μαθητές. Ένα τμήμα θα λειτουργήσει; Μια οργανική θα υπάρχει; Η δεύτερη οργανική θα καταργηθεί; Είναι συνδεμένος ο αριθμός των μαθητών με την οργανικότητα; Μήπως εντέλει και με την μονιμότητα;

Ø Κάθε χρόνο 60.000 χιλιάδες προνήπια μένουν εκτός Νηπιαγωγείου μια και η φοίτηση εκεί είναι συνήθως θέμα τύχης και αποτέλεσμα κληρώσεων. Τώρα με λιγότερα νηπιαγωγεία είναι αξιοπερίεργο πώς θα αρθεί αυτή η αδικία.

Ø  Δεν είναι κατανοητό πως συνδέεται αυτό το σχέδιο με τις υπάρχουσες κτιριολογικές υποδομές. Οι μικρές αίθουσες φιλοξενούν και μικρό αριθμό μαθητών.

Πολλά τα ερωτήματα που εγείρονται και το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται είναι η προχειρότητα αντιμετώπισης του ζητήματος, η άγνοια των ιθυνόντων και δυστυχώς το γεγονός ότι η προηγούμενη και διαθέσιμη γνώση δεν αξιοποιείται.

Το δεύτερο και χειρότερο συμπέρασμα που καταλήγουμε είναι το έλλειμμα δημοκρατίας που διαμορφώνεται λόγω του ανύπαρκτου ή του προσχηματικού διαλόγου ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς.

ΟΧΙ ΠΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ


Διεκδικούμε:


  •      Άμεση απόσυρση των εν λόγω άρθρων, με παράλληλη μελέτη και σχεδιασμό της εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο.

  •      Ενιαίο, δημόσιο, δωρεάν, δεκατετράχρονο σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο).

•   Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία με την αναλογία 1 προς 15.

•    Άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το ωράριο των νηπιαγωγών μετά τη θεσμοθέτησή του με το Ν. 4115/2013 λαμβανομένων υπ' όψιν των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν.

•  Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής .

Να προσδιοριστεί άμεσα η οργανικότητα των Νηπιαγωγείων αφού ληφθούν υπ' όψιν και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με το Ν. 4115/13 και να αποδοθεί η οργανικότητα που αντιστοιχεί σε κάθε Νηπιαγωγείο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

•    Τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία να λειτουργούν μέσα από τις κατάλληλες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, με το κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό.

•    Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία  και στελέχωσή τους με νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής.

•    Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και τον άμεσο διορισμό των απαιτούμενων Νηπιαγωγών.

•    Εξασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπίων.Είναι επιτακτική ανάγκη να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό, ένα οργανωμένο και μελετημένο σχέδιο για το Νηπιαγωγείο, το οποίο θα παρέχει σε όλα τα παιδιά 4-6 χρόνων δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου