Σελίδες

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ημερίδα στη Βέροια «Δράση μέσα από τη συμμετοχή»
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε η Ομάδα Νηπιαγωγών « Δικαίωμα στην εκπαίδευση» στη Βέροια, με εισηγήτρια την κ. Σ. Αυγητίδου, η οποία αναφέρθηκε σε πρακτικές που ενισχύουν τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Αν και η συμμετοχή των παιδιών φαίνεται να αποτελεί ένα παιδαγωγικό και πολιτικό πρόσταγμα στην εκπαίδευση των παιδιών, η εξασφάλισή της δεν αποτελεί απλή υπόθεση.
Η κ. Αυγητίδου επισήμανε ότι :
 «Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση συμμετοχικών πρακτικών στην εκπαίδευση χρειάζονται συνεχή υποστήριξη στην πράξη μέσα από τη θεωρία, τον διάλογο και τον στοχασμό, καθώς και συνεργασία μεταξύ τόσο των εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ του σχολείου και φορέων. Είναι κρίσιμο ο κάθε εκπαιδευτικός να επιθυμεί να βελτιώνει τα επίπεδα συμμετοχής των παιδιών στην τάξη του και να διευρύνει τα περιθώρια πρωτοβουλίας και τις δημοκρατικές εμπειρίες των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα που παρακολουθούν.»
Η επιτυχία για την  ενεργοποίηση των παιδιών στη συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αξιακό σύστημα των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά τη συμμετοχή και τη συλλογικότητα. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να δείξουμε εμπράκτως ότι υποστηρίζουμε το δημοκρατικό σχολείο που ενισχύει τη συμμετοχή των παιδιών ώστε να επενδύουμε και να ελπίζουμε στον αυριανό ενεργό πολίτη.
Σε μια εποχή όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς εμάς για εμάς, είναι επιτακτική ανάγκη να διεκδικήσουμε και εμείς με τη συμμετοχή μας.
Η προσχολική εκπαίδευση όμηρος των πολιτικών που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια, αποτελεί συμπλήρωμα και όχι βασικό κομμάτι της. Η  απάντησή μας στην σκόπιμη προχειρότητα και τον υποβιβασμό είναι ο αγώνας και η διεκδίκηση.
Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ενεργούς πολίτες πρέπει πρώτα εμείς να πιστέψουμε στη δύναμη της διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας, με την συμμετοχή μας σε πολιτικές και κοινωνικές δομές διαμόρφωσης απόψεων ή λήψης αποφάσεων.
Η Ομάδα Νηπιαγωγών «Δικαίωμα στην εκπαίδευση», με τις δράσεις της σε πολλές πόλεις της Ελλάδας κατέγραψε και συνεχίζει να καταγράφει τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις που οι ίδιοι οι συνάδελφοι/ισες επισημαίνουν.
Διεκδικούμε:
        Κάλυψη όλων των οργανικών κενών με μόνιμους διορισμούς νηπιαγωγών.
        Κατάλληλος, έγκαιρος και ουσιαστικός προγραμματισμός για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.(κτηριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, διορισμοί νηπιαγωγών)
        Επίλυση των κτηριακών προβλημάτων και σχεδιασμός δημιουργίας πολυθέσιων νηπιαγωγείων, στεγασμένων σε πολυδύναμα και πολυτροπικά περιβάλλοντα, τα οποία αποτελούν τις απαραίτητες  προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος  της προσχολικής εκπαίδευσης, έτσι όπως προκύπτει από το φιλοσοφικό πλαίσιο που τη διέπει.
        Εφαρμογή της Θεσμοθέτησης του ωραρίου των νηπιαγωγών. Να εφαρμοστεί το ωράριο που ισχύει και στα δημοτικά σχολεία και ορίζεται από τον νόμο 1566/1985.
        Αλλαγή της οργανικότητας των νηπιαγωγείων με εφαρμογή του νόμου που έχει ψηφιστεί για τα πολυθέσια νηπιαγωγεία.
        Στα ολοήμερα νηπιαγωγεία να συνδεθεί η οργανικότητα με την λειτουργικότητα αυτών, εφόσον αυτή παραμένει αμετάβλητη επί μια πενταετία (π.χ. αν ένα νηπιαγωγείο λειτουργεί για πέντε συνεχή χρόνια ως ολοήμερο, τότε να δίνεται ακόμη μία οργανική θέση για κάθε ολοήμερο τμήμα).
        Σε κάθε πολυθέσιο νηπιαγωγείο να τοποθετείται οργανικά και μία νηπιαγωγός ειδικής αγωγής, η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά για τους μαθητές και για όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
        Δημιουργία νέων τμημάτων ένταξης, όπου υπάρχουν καταγεγραμμένες ανάγκες και στήριξη των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης, με  κατάλληλα εκπαιδευμένους νηπιαγωγούς.
        Διορισμός ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, δάσκαλοι μητρικής γλώσσας) για την στήριξη των νηπιαγωγών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στα νηπιαγωγεία.
        Διορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες και τραπεζοκόμοι).
        Να εφαρμοστεί ουσιαστικά ο νόμος Ν 3518/2006 που αφορά την υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων, με υποχρεωτική βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στο Δημοτικό σχολείο.
        Μοριοδότηση των νηπιαγωγείων ανάλογα με τα μόρια που έχει και το όμορο δημοτικό σχολείο.
        Σε κάθε νηπιαγωγείο, να τηρείται για την αίθουσα διδασκαλίας, η προβλεπόμενη από τη διεθνή βιβλιογραφία αναλογία 3 τετραγωνικών μέτρων ανά μαθητή.
        Δυνατότητα επιμόρφωσης των νηπιαγωγών στις νέες τεχνολογίες σε όλους τους νομούς.
        Συνεχής, δια βίου επιμόρφωση, βασισμένη στις  ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, με στόχο την ενδυνάμωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού τους ρόλου.
        Να ενισχυθεί το ολοήμερο νηπιαγωγείο με την υπεράσπιση του ωραρίου του. Οι πρόωρες αποχωρήσεις είναι αντίθετες στη φιλοσοφία του προγράμματος.
        Δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των παιδιών του νηπιαγωγείου, όπου χρειάζεται.
        Θεσμοθέτηση των προγραμμάτων μετάβασης στην εκπαίδευση προκειμένου να ενισχυθεί ο ενιαίος χαρακτήρας αυτής.

Μέσα από τη συλλογική δράση τα οράματα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα.
Τα συλλογικά όμως οράματα γίνονται ουτοπίες όταν δεν ακολουθεί δράση!
Δράση μέσα από τη συμμετοχή …τη δική σας συμμετοχή …

Να συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτούς που θα αποφασίσουν για εμάς!!!

Για την ομάδα Νηπιαγωγών

Βέτα Κορωναίου (6974341868)
Νάτσια Ελευθερία (6946971131)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου