Σελίδες

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

Τι αλλάζει για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν προχθές στη βουλή στο νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες:Δημοσίευση του Μπράτη Δ. Αιρετού ΚΥΣΠΕ
Α' Μόνιμοι εκπκοί
1.Η άδεια άνευ αποδοχών των μόνιμων εκπκών εξισώνεται με αυτήν των υπόλοιπων Δ.Υ. και γίνεται κατ'ανώτατο όριο μέχρι 5 έτη από 3 που ήταν μέχρι σήμερα ( άρθρο 16 του Ν1566/85).
2.Καταργείται το Π.Δ 28/14 (Αρβανιτόπουλου) για τις υποχρεωτικές μετσθέσεις.
3.Οι μονάδες μετάθεσης που δικαιούνται οι εκπκοί που αποσπώνται σε οποιαδήποτε υπηρεσία του υπουργείου,στις περιφερεισκές δνσεις,στις δνσεις εκπαίδευσης,στο ΙΕΠ,κλπ είναι εκείνες της πλησιέστερης σχολικής μονάδας συν 2.Αντίστοιχη ρύθμιση υπήρχε και στο άρθρο 31 του Ν 3848/10 και στο άρθρο 59 του Ν3966/11.Με τη ρύθμιση επεκτείνεται το συν 2 σε περισσότερους φορείς του υπουργείου.
4.Οι αιτήσεις μετάθεσης φέτος και μόνο θα υποβληθούν μέσα στον Δεκέμβρη .Αυτό γίνεται για να αντιμετωπισθεί το νομικό κενό που δημιουργήθηκε εξαιτίας της μη έγκαιρης έκδοσης της εγκυκλίου των μεταθέσεων.Το ΠΔ 50/96 προβλέπει ότι οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται μέσα στον Νοέμβριο.Το διάταγμα εξακολουθεί να ισχύει.

Β' Αναπληρωτές
1. Αναγνωρίζεται η προυπηρεσία των αναπληρωτών από 1-9-10 .Καταργείται η παρ.4 του άρθρου 5Α του Ν3848/10 (νόμος Διαμαντοπούλου που κλείδωσε την προυπηρεσία) ,καθώς και το άρθρο 5 του Ν4283/14 ( νόμος Λοβέρδου που αναγνώρισε την προυπηρεσία από 1-9-12).
2.Καταργείται,όχι αναδρομικά αλλά από το επόμενο σχ.έτος 2016-17 ,η ποινή της δίχρονης διαγραφής από τους πίνακες για όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται.Η ποινή γίνεται ένα έτος,το τρέχον.
3.Χορηγούνται βραχυχρόνιες άδειες για συμμετοχή σε συνέδρια στους αναπληρωτές,όπως ισχύει και για τους μόνιμους.
4.Το άρθρο 60 του Ν3528/07 ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν4210/13,ισχύει και για τους αναπληρωτές εκπκούς (αναφέρεται στις άδειες εξετάσεων μεταπτυχιακά κλπ που είναι μέχρι 10 μέρες τον χρόνο).
Γ' Επιλογή Δντών εκπαίδευσης
Καθιερώνεται νέο σύστημα επιλογής Δντών εκπαίδευσης,με συμβούλια που συγκροτούνται στην περιφέρεια και προεδρεύονται από τον περιφερειακό Δντή.Η σχετική διαδικασία επιλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Γενάρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου