Λόγω του προσωρινού μπλοκαρίσματος των αποσπάσεων που προκάλεσε η προκήρυξη των εκλογών τέθηκε αίτημα για εξαίρεση από την αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο έχει σταλθεί στην τριμελή Επιτροπή του ΣτΕ που μέχρι χθες δεν είχε συνεδριάσει. Ευελπιστούν στο Υπουργείο λόγω του επείγοντος του αιτήματος η συνεδρίαση να γίνει άμεσα ώστε εντός της εβδομάδας να απεμπλακεί η διαδικασία.

Χθες το Υπουργείο με έγγραφο του ενημέρωσε και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ότι έχει σταλθεί το αίτημα και ως εκ τούτου μέχρι την έγκριση του αιτήματος δεν πραγματοποιούνται οποιεσδήποτε υπηρεσιακές διαδικασίες (τοποθετήσεις μετατεθέντων, αποσπασθέντων, μεταθέσεων από σχολική μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα και οποιασδήποτε φύσης τοποθετήσεων, προαγωγών, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων). Στο ίδιο πλαίσιο εμπίπτει και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών, ύστερα από την αναγκαιότητα δημοσίευσης σε ΦΕΚ των σχετικών προσκλήσεων.

Ήταν ήδη γνωστό οτι σωρεία υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών (αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, λειτουργικές υπεραριθμίες, αποσπάσεις εντος ΠΥΣΠΕ, τελευταία με εγκύκλιο και οι κληρώσεις για την φοίτηση των προνηπίων, προσλήψεις αναπληρωτών) λαμβάνουν χώρα στα τέλη Αυγούστου και κυρίως, το Σεπτέμβρη, με συνέπεια την απουσία προγραμματισμού από τους Συλλόγους Διδασκόντων.  Είναι ηλίου φαεινότερο ότι με την προκήρυξη εκλογών θα υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση στην υλοποίηση των μεταβολών αυτών. 

Και αν ρωτάμε για τις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτές δεν θα μπορούσαν να είναι θετικές, αλλά ανάλογες και μάλιστα αγγίζουν όλους τους εμπλεκόμενους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Πάνω από όλα όμως επηρεάζεται αυτό που έχει καταστεί ως ζητούμενο και είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης.
Νάτσια Ελευθερία