Σελίδες

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
η συμμετοχή όλων μας στις κοινές δράσεις είναι επιβεβλημένη διότι το θέμα της ''Αυτοαξιολόγησης-Αξιολόγησης'' βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, τα εργασιακά μας δικαιώματα απειλούνται και οι αντιδράσεις των συναδέλφων, αλλά και άλλων εργαζομένων γενικεύονται.
  • Σχετικά με την πρόσκληση για ενημέρωση από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τη Σχολική Σύμβουλο δηλώνουμε απεργία - αποχή, καταγράφοντας την απόφασή μας στο βιβλίο πράξεων του/της διευθυντή/ριας, προϊσταμένου/νης. Το σχετικό κείμενο από την ΔΟΕ είναι το εξής:   «Δε συμμετέχω στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την με α.π. 1201/31-10-2014  απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ την οποία εξωδίκως κοινοποίησε στους κκ Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών.»
  • Εφόσον λάβαμε γραπτή πρόσκληση (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού μηνύματος), απαντάμε γραπτά σε συνέχεια αυτού επισυνάπτοντας και αντίγραφο του πρακτικού (εξηγώντας κατά αυτό τον τρόπο την σημερινή απουσία μας από την ενημέρωση).
  • Όσον αφορά τους/τις ορισμένους/ες προϊσταμένους/νες με λιγότερο από τέσσερεις μήνες προυπηρεσία οι οποίοι δεν αξιολογούνται αυτή τη στιγμή, από πληροφορίες που μας δόθηκαν από την Π.Ε. Ιωαννίνων, η δική τους αξιολόγηση σαν διαδικασία θα ενεργοποιηθεί όταν συμπληρωθεί το τετράμηνο. Παρόλα αυτά, τη στιγμή που κι αυτοί έλαβαν πρόσκληση για ενημέρωση από τη διοίκηση,καλό θα ήταν να απαντήσουν εγγράφως όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
Δε συμμετέχουμε σε καμιά διαδικασία της ΑΕΕ.

Νάτσια Ελευθερία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου