Σελίδες

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Σύλλογος Διδασκόντων: Προβληματισμοί για τη σύνταξη ενός και μοναδικού πρακτικού για κατανομή μαθητών στις άλλες τάξεις, σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού

Fresh-Education

......μέσα στην εκπαίδευση με το Fresh-Education
https://fresh-education.blogspot.gr/2017/10/blog-post_550.html

Ιδιαίτερα προβληματισμένοι είναι  πολλοί Σύλλογοι Διδασκόντων  Δημοτικών Σχολείων για το εάν θα πρέπει να συντάξουν ένα πρακτικό με μόνιμη ισχύ για όλο το σχολικό έτος, το οποίο θα προβλέπει την κατανομή των μαθητών εκπαιδευτικού που απουσιάζει, στις άλλες τάξεις του σχολείου.
Με το  νέο ΠΔ 79/2017  δίνεται  η δυνατότητα    στον Σ.Δ να αποφασίζει  για τον τρόπο κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού  σε συνεδρίασή του στην αρχή του σχολικού έτους.Η απόφαση καταγράφεται σε πρακτικό και μπορεί και να τροποποιείται κατά περίπτωση με άλλη συνεδρίαση και πρακτικό."Μπορεί  όμως ένας  Σ.Δ να συντάξει μόνιμα ένα πρακτικό που να προβλέπει την κατανομή των μαθητών, του εκπαιδευτικού που απουσιάζει, στις άλλες τάξεις έτσι ώστε να μην καταστρατηγείται το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών; Ήδη το fresh-education πριν λίγες ημέρες έχει επισημάνει ( διαβάστε εδώ) τους λόγους που  η "απασχόληση μαθητών' πρέπει να μετράει, όχι ως απλή διδακτική ώρα, αλλά ως διπλή με αναφορά σχετικής γνωμοδότησης που αναδεικνύει την αντιφατικότητα του θεσμικού πλαισίου.


Το ιστορικό και τα ερωτήματα που προκύπτουν:

Το καθηκοντολόγιο 2002, που ακόμη είναι σε ισχύ, στο άρθρο 38 προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί σχολικής μονάδας αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή.


Επίσης  το άρθρο 29, πάλι στο Καθηκοντολόγιο, σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, αναφέρει:
   
( Ο Διευθυντής) Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό. 
Δηλαδή σύμφωνα με αυτό το άρθρο τα πάντα είναι στη δικαιοδοσία του Διευθυντή.Τροποποιεί το πρόγραμμα( βρίσκοντας τον τρόπο) και αναθέτει την κάλυψη του κενού.
Το  νέο ΠΔ 79/2017 όμως δίνει  αυτή  τη δυνατότητα   στο Σ.Δ να αποφασίζει  για τον τρόπο κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού  σε συνεδρίασή του στην αρχή του σχολικού έτους.Η απόφαση αυτή όμως μπορεί και να τροποποιείται κατά περίπτωση με άλλη συνεδρίαση και πρακτικό.
¨Όμως μήπως τελικά δεν είναι  έτσι ακριβώς, γιατί:

Το ίδιο αναφερόταν για πρώτη φορά και στην εγκύκλιο του Υπουργείου  με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017 31/8/2016 με Αρ. Πρωτ.: 139808/Δ1. Όμως πάνω πάνω στην συγκεκριμένη παράγραφο αυτού του άρθρου της εγκυκλίου αναφέρεται επιπλέον ότι, πέραν της απόφασης του Σ.Δ, εφαρμόζονται τα άρθρα που είναι με μπλε γράμματα. Είναι δηλαδή τα άρθρα του καθηκοντολογίου που αναλύθηκαν παραπάνω, τα οποία δίνουν την αρμοδιότητα εξεύρεσης τρόπου αναπλήρωσης στον Διευθυντή. 
Τι ισχύει τελικά; 

Η υπ Αρ. Πρωτ.: Φ.7/ΦΜ/143016/Δ1  για τη «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018», και συγκεκριμένα για την απουσία εκπαιδευτικού , δεν αναφέρει τις άλλες σχετικές διατάξεις( καθηκοντολόγιο 2002, Ν. 1566/1985). Επικαλείται μόνο την παρ. 13, κεφ. Α, άρθρο 11, ΠΔ 79/2017 ΦΕΚ 109Α. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν ισχύουν οι σχετικές διατάξεις  του καθηκοντολόγιου 2002 και του Ν. 1566/1985 διότι δεν έχουν καταργηθεί.


Συμπερασματικά:
Οι σχετικές αναφορές  του νέου Προεδρικού Διατάγματος, του ισχύοντος καθηκοντολογίου και των σχετικών εγκυκλίων συγκρούονται και δε δίνουν λύση στο  πρόβλημα αναπλήρωσης της απουσίας  εκπαιδευτικού από την υπηρεσία του και ούτε σαφή απάντηση και λύση για τη σύνταξη σχετικού πρακτικού από τον Σ.Δ με το οποίο δε θα καταστρατηγείται το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου