Σελίδες

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. –ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΣυναδέλφισσες –οι

 στο πλαίσιο του αγωνιστικού σχεδιασμού που η ΔΟΕ έχει αναπτύξει όλο αυτό το διάστημα, είναι αναγκαίο όλοι οι  συνάδελφοι –ισσες ,να  υπογράψουν το  πρακτικό  της Δ.Ο.Ε. όπου  δηλώνουμε  την αποχή  μας από την διαδικασία αξιολόγησης  των Διευθυντών.
Αν προχωρήσουν  κάποιοι συνάδελφοι στην συμπλήρωση  των  φύλλων αξιολόγησης αυτό σημαίνει  την αποδοχή  και  της δικής τους  αξιολόγησης  κατόπιν  από τους  Διευθυντές…….. 
              
  Επισημαίνω, διευκρινιστικά, τα παρακάτω:
  •                     Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή της πλειοψηφίας των μονίμων εκπαιδευτικών. Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία  και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ούτε συμπληρώνονται φύλλα αποτίμησης.
  •                     Σε περίπτωση που η πλειοψηφία αποφασίσει να συνεδριάσει, ο κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή.
  •                 Όλοι οι συνάδελφοι να δηλώσουν καθολικά τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή. Κανένας συνάδελφος να μη συμπληρώσει φύλλο αποτίμησης. Μπλοκάρουμε την διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα σχολεία.
  •               Καμιά "καλή υπηρεσία" δεν προσφέρει στους υποψήφιους διευθυντές η συμμετοχή των συναδέλφων στις  συνεδριάσεις αυτές που έχουν μόνο γνωμοδοτικό και  διακοσμητικό χαρακτήρα, π.χ. συνάδελφος που προέρχεται από 1/θ σχολείο δεν θα έχει γνωμοδότηση.  Αυτό σημαίνει ότι είναι εκ προοιμίου καταδικασμένος ή ότι θα έπρεπε μήπως να απορριφθεί από τη διαδικασία; Τίποτα δεν συμβαίνει από αυτά, απλά η διαδικασία συνεχίζεται. 
  •              "Η αντιστροφή της φοράς της αξιολόγησης, δηλαδή η πρόκληση και η καταγραφή κρίσεων από την πλευρά εκείνων που βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση στην ιεραρχία του σχολείου για τους ανωτέρους τους, π.χ. από τους εκπαιδευτικούς για το διευθυντή κ.ο.κ., μπορεί να προσφέρει μια πρόσθετη ματιά που δρα συμπληρωματικά στην ιεραρχική κρίση. Σε καμία όμως περίπτωση, δεν υποδηλώνει υποχρεωτικά μια μετατόπιση ως προς τη λογική και τη μορφή της αξιολόγησης. Εισάγεται με το σκεπτικό της διεύρυνσης της δημοκρατικής φύσης της αξιολόγησης, όμως στην ουσία δρα νομιμοποιητικά για την αναπαραγωγή της ιεραρχικής αξιολόγησης" (Ιωσήφ Σολομών, 1999).  
ΝΑΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου