Σελίδες

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Αίτηση ακύρωσης της Δ.Ο.Ε. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης για το «Ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου νηπιαγωγείου (Φ.Ε.Κ. Β/2670/26-8-2016)


Αρ. πρωτ. 954
Αθήνα 21/11/2016
Προς
1. Τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. M.M.E.

Θέμα: «Αίτηση ακύρωσης της Δ.Ο.Ε. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης για το «Ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου νηπιαγωγείου (Φ.Ε.Κ. Β/2670/26-8-2016)»
Πατήστε ΕΔΩγια να διαβάσετε την αίτηση ακύρωσης της ΔΟΕ


Σας αποστέλλουμε την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η Δ.Ο.Ε. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης για το «Ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου νηπιαγωγείου».
Με έκπληξη, πριν καν δημοσιοποιήσουμε ως Δ.Ο.Ε. την αίτηση, γινόμαστε δέκτες αναρτήσεων και κακόβουλων φημών που αναφέρονται σε εκπρόθεσμη κατάθεση της αίτησης από τη Δ.Ο.Ε. και πιθανή απόρριψή της.
Είναι, θεωρούμε, χρήσιμη (προς αποφυγή παρόμοιων «παρεξηγήσεων») η παράθεση της σχετικής νομοθεσίας από τη νομική σύμβουλο της Δ.Ο.Ε. Μαρία Τσίπρα:
«Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονιστικού δ/τος 26-6/10-7-1944 «Περί Κώδικος των νόμων περί Δικών του Δημοσίου» προβλέπεται ότι σε όλες τις δίκες του Δημοσίου καμία προθεσμία δεν τρέχει εις βάρος του κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, οι οποίες κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών Λειτουργών», αρχίζουν από την 1η Ιουλίου και λήγουν τη 15η Σεπτεμβρίου. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του Ν. 1868/1989 ορίστηκε ότι η ανωτέρω διάταξη … εφαρμόζεται πλέον και στις υποθέσεις δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Παγίως πλέον η νομολογία δέχεται (Α.Π. 328/2005 και ΣτΕ 497/2002, Ολ.ΣτΕ 2808/2002 και 2807/2002), ότι η αναστολή των Αρ. Πρωτ. 954 Αθήνα 21/11/2016 Προς 1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 2. Μ.Μ.Ε. προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, κατά το διάστημα των δικαστικών διακοπών (1-7 έως 15-9) αφορά όχι μόνο το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. αλλά και τους ιδιώτες διαδίκους. Συνεπώς, από τη στιγμή, που η αίτηση κατατέθηκε στις 14/11 είναι καθ’ όλα εμπρόθεσμη, λόγω της αναστολής των προθεσμιών κατά την διάρκεια των δικαστικών διακοπών».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου