Σελίδες

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

Σύσταση 7631 νέων οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στην ΠΕ


Σύσταση 7631 νέων οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στην ΠΕ
Σε διαδικασία σύστασης 7631 οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στην Π.Ε. προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα άμεσα προχωρά η σύσταση οργανικών θέσεων των κοινών ειδικοτήτων Π.Ε. (3275). Η σχετική απόφαση, της σύστασης ανά σχολείο, βρίσκεται στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού παιδείας για υπογραφή. Στη συνέχεια η απόφαση θα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση. Οι θέσεις που προβλέπονται, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι οι εξής:
Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ06 ΠΕ11 ΠΕ16
Αττικής 474 442 294
Στερεάς Ελλάδος 56 66 23
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 64 73 48
Κεντρικής Μακεδονίας & Θράκης 253 267 140
Δυτικής Μακεδονίας & Θράκης 29 37 19
Θεσσαλίας 86 102 56
Ηπείρου 39 39 13
Ιονίων Νήσων 21 18 14
Δυτικής Ελλάδας 83 73 26
Πελοποννήσου 54 45 31
Κρήτης 81 81 64
Ν.Β.Αιγαίου 10 8 14
Ν.Ν.Αιγαίου 11 10 11
ΣΥΝΟΛΟ 1261 1261 753
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 3.275
Θα ακολουθήσει η διαδικασία σύστασης οργανικών θέσεων των μη κοινών ειδικοτήτων, που δεν επηρεάζουν τις μεταθέσεις της ΠΕ. Οι θέσεις των μη κοινών ειδικοτήτων έχουν ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ05 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ32 ΠΕ19,20
ΣΥΝΟΛΟ 552 471 1113 841 1379

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 4356

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 7631

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου