Σελίδες

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013
Δ.Ο.Ε.: Υπερωρίες προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολείων. Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου της ΔΟΕ 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη τις καταγγελίες πολλών Συλλόγων Εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα της διακοπής καταβολής της υπερωριακής αποζημίωσης στους προϊσταμένους των ολιγοθέσιων σχολείων, τονίζει τα παρακάτω: Στο άρθρο 11 του ν.1566/1985 προβλέπονται αναλυτικά τα όργανα διοικήσεως των σχολικών μονάδων. Η διατύπωση δε των παραγράφων 1 και 9 του ως άνω άρθρου είναι σαφέστατη. Οι διευθυντές των τετραθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων χαρακτηρίζονται ως διευθυντές και οι προϊστάμενοι των ολιγοθέσιων σχολείων (μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων) χαρακτηρίζονται ως προϊστάμενοι. Συνεπώς το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσον αφορά στην υπερωριακή απασχόληση των Διευθυντών και των Γενικών Διευθυντών δεν αφορά τους προϊσταμένους ολιγοθέσιων σχολείων (μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων) και δικαιούνται υπερωριών. Τα παραπάνω τεκμηριώνονται με τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κας Μαρίας Τσίπρα, την οποία και επισυνάπτουμε. Είναι, δυστυχώς, εξαιρετική η ευκολία με την οποία είναι έτοιμη η διοίκηση να περικόψει αποδοχές για υπερωριακή εργασία που έχει πραγματοποιηθεί και συνεχίζει να πραγματοποιείται, αφού μόνον έτσι είναι δυνατό να λειτουργήσουν οι ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες. Είναι σαφές ότι η μη καταβολή των υπερωριακών αποζημιώσεων είναι μια προδήλως παράνομη ενέργεια. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να προχωρούν κανονικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην καταβολή των υπερωριακών αποζημιώσεων όπως οφείλουν. Καλεί, τέλος, την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να δώσει σαφείς και ρητές εντολές για την καταβολή τους αίροντας κάθε αμφισβήτηση επί του θέματος.  Ο πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας Χαράλαμπος Κόκκινος              Αθανάσιος Κικκινής Η γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κας Μαρίας Τσίπρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου