Σελίδες

Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013

Αποσπάσεις ΠΕ σε φορείς

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών ΠΕ που αποσπώνται στις ΠΔΕ, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΙΤΥΕ και ΙΕΠ

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των   εκπαιδευτικών Δ.Ε. που αποσπώνται  στις Περιφερειακές Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις   Εκπαίδευσης, στον ΔΙΟΦΑΝΤΟ (ΙΤΥΕ) και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για το σχολικό έτος 2013-2014.
1.Για να δείτε τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπώνται  στις Περιφερειακές Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  κάνετε κλικ εδώ 
2.Για να δείτε τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπώνται  στις   Διευθύνσεις   Εκπαίδευσης  κάνετε κλικ εδώ
3.Για να δείτε τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπώνται  στον ΔΙΟΦΑΝΤΟ κάνετε κλικ εδώ
4.Για να δείτε τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπώνται  στο ΙΕΠ   κάνετε κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου