Σελίδες

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
   Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ & ΚΥΣΠΕ. Την ίδια ημέρα θα γίνουν οι εκλογές και για τα αντίστοιχα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Β/θμιας. Συνολικά 150.000 εκπαιδευτικοί καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων τους. Ακολουθούν ορισμένες χρηστικές πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία:
 • Η εκλογική διαδικασία καθορίζεται από το Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών». Στο Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 19-34) καθορίζονται όλα τα θέματα της εκλογής αιρετών.
 • Η εκλογή γίνεται με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία στα εκλογικά τμήματα που όρισε η κάθε Διεύθυνση ΠΕ από τις 9:00 έως τις 17:00. 
 • Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι τακτικοί εκπαιδευτικοί (διορισμένοι σε μόνιμες θέσεις) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές. Συνεπώς ψηφίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της ΠΕ (μόνιμοι ΚΑΙ αναπληρωτές). Οι εκλογές αυτές δεν είναι συνδικαλιστικές και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η καταβολή συνδρομής. Η συνδρομή των εκπαιδευτικών θα δοθεί όταν διεξαχθούν οι εκλογές των τοπικών συλλόγων.  
 • Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι κατά τα ανωτέρω τακτικοί εκπαιδευτικοί, πλην αυτών που τελούν σε αυτοδίκαιη κατάσταση αργίας και των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων.
 • Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ψηφίζουν οι κάτωθι:
  • οι εκπαιδευτικοί της ίδιας βαθμίδας (τακτικοί ή αναπληρωτές), οι οποίοι υπηρετούν είτε οργανικά είτε με απόσπαση σε σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δεύτερης Ευκαιρίας, κλπ.).
  • οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι εκτός σχολικών μονάδων (Κ.Υ., Πανεπιστήμια, ΙΕΠ, κλπ.), καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό, εγγράφονται στους καταλόγους εκλογέων της οργανικής τους θέσης και ψηφίζουν ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής (Αριθμ. 3389/4-11-2008 άποψη του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας). Οι απουσιάζοντες με άδεια κάθε μορφής ψηφίζουν στην περιοχή της οργανικής τους θέσης.
  • οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ψηφίζουν στις Εφορευτικές Επιτροπές των περιοχών όπου υπηρετούν (όπως είχε γίνει και στις αντίστοιχες αρχαιρεσίες του 2016).
 • Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντίστροφα.
 • Για τη διευκόλυνση των εκλογέων και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μιας (1) ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
 • Τα ψηφοδέλτια είναι τρία και έχουν χρώμα λευκό, γαλάζιο και πράσινο. Για το ΠΥΣΠΕ το ψηφοδέλτιο είναι λευκό καθώς και ο φάκελος. Για το ΑΠΥΣΠΕ είναι γαλάζιο καθώς και ο φάκελος. Για το ΚΥΣΠΕ είναι πράσινο καθώς και ο φάκελος. ΠΡΟΣΟΧΗ: το κάθε ψηφοδέλτιο μπαίνει στον αντίστοιχο χρώματος φάκελο και μετά στην αντίστοιχη για κάθε συμβούλιο κάλπη.
 • Καθένα από τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνει αλφαβητικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των υποψήφιων αιρετών μελών. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
 • Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει στο οικείο ψηφοδέλτιο μέχρι δύο σταυρούς για τους υποψήφιους του ίδιου συνδυασμού. Η λαθεμένη σημείωση σταυρού δεν ακυρώνει το ψηφοδέλτιο, το οποίο στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται στη δύναμη του συνδυασμού.
 • Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει την αστυνομική ταυτότητα αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματά τους στον πίνακα των εκλογέων και τους καταγράφει σε ξεχωριστό πίνακα με τη σειρά που ψηφίζουν, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό τους και το σχολείο ή την υπηρεσία όπου υπηρετούν.
 • Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή αντιπρόσωποι των συνδυασμών των υποψήφιων.
Η απόφαση είναι δική σας
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
ΝΑΤΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

ΑΔΕΔΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24ωρη Πανελλαδική Απεργία
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που συνεδρίασε κατά τη διάρκεια των εργασιών της ετήσιας Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη του τις προτάσεις των προεδρείων Ομοσπονδιών και Νομαρχιακών Τμημάτων, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τετάρτη, 14 του Νοέμβρη 2018, αντιδρώντας στις ασκούμενες πολιτικές από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Η απεργία αυτή είναι
η πρώτη μετά την υποτιθέμενη έξοδό μας από τα μνημόνια και πραγματοποιείται επειδή οι επαφές με τους αρμόδιους υπουργούς απέβησαν άκαρπες, οι δε απαντήσεις στα δίκαια αιτήματά μας ήταν άκρως μνημονιακές και αρνητικές.
Οι δεσμεύσεις της χώρας για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022 και 2,2% ως το 2060, σε συνδυασμό με την αναιμική ανάπτυξη, είναι θηλιά στον λαιμό για τα εργασιακά μας δικαιώματα και προεξοφλούν τη διαιώνιση της λιτότητας, της υψηλής ανεργίας, της υπερφορολόγησης, των ιδιωτικοποιήσεων, οδηγώντας τη χώρα σε διαρκή οικονομική καχεξία και τους εργαζόμενους στη φτώχεια, στην εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Η Κυβερνητική αισιοδοξία για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, λίγους μήνες μετά τον Αύγουστο του 2018 καταρρέει, καθώς για το παραμικρό απαιτείται η έγκριση των δανειστών, ενώ αν αγνοηθούν καραδοκούν οι οίκοι αξιολόγησης και οι αγορές με τα επιτόκια δανεισμού, ως φόβητρο, που απαγορεύει κάθε φιλολαϊκή πολιτική.
Τα αιτήματά μας για οικονομική βελτίωση, προς τον Υπουργό Οικονομικών, αντιμετωπίστηκαν με μνημονιακή λογική, καθώς ο δημοσιονομικός χώρος όπως είπε χαρακτηριστικά για το 2019 είναι 800 εκατομμύρια και μετά βίας επαρκούν για τις εξαγγελίες Τσίπρα στη ΔΕΘ.

Από 5-11-2018 έως 22-11-2018 οι αιτήσεις μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019


02-11-18 Οι εγκύκλιοι των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 5-11-2018 έως 22-11-2018 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr). 

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. 

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών. 
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.
Η Εγκύκλιος Πρωτοβάθμιας σε μορφή pdf
Η Εγκύκλιος Δευτεροβάθμιας σε μορφή pdf

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Αναδρομική διεκδίκηση περικοπών λόγω μνημονίωνΑρ. Πρωτ. 1021
Αθήνα 25/10/2018
Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Αναδρομική διεκδίκηση περικοπών λόγω μνημονίων

Σε απάντηση των ερωτημάτων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των μισθολογικών περικοπών λόγω μνημονίων (δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας) το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι η διεκδίκηση των οικονομικών απωλειών είναι αγώνας πολιτικοσυνδικαλιστικός. Είναι ανάγκη να ανατραπούν τώρα οι βάρβαρες πολιτικές των περικοπών σε μισθούς, συντάξεις, δώρα. Αυτό μόνο με τον αγώνα των εργαζομένων επιτυγχάνεται.
           Παρ’ όλα αυτά κι επειδή είναι δικαίωμα του κάθε συναδέλφου να επιλέξει εάν θα ακολουθήσει και τη δικαστική οδό, έπειτα κι από επικοινωνία με τη νομική μας σύμβουλο, σας ενημερώνουμε ότι :
·           Όλες οι αποφάσεις, που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί προέρχονται από κατώτερα δικαστήρια (π.χ. πρωτοδικεία) και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε πολύ υψηλότερο βαθμό.
·           Η αίτηση για τη διακοπή της παραγραφής, για την οποία τόσος λόγος γίνεται, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να παρατείνει για ένα 6μηνο την απόφαση των συναδέλφων, αν θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό ή όχι (το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2019, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της αίτησης διακοπής της παραγραφής).
·           Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του 2018 στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών μπορούν να προχωρήσουν σε ομαδική κατάθεση των αιτήσεων, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των συναδέλφων.
·           Η διαδικασία αφορά και τους αναπληρωτές συναδέλφους, οι οποίοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με την ίδια διαδικασία στη Διεύθυνση της περιοχής που εργάζονται.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε υποδείγματα τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς. Οι τελευταίοι μπορούν να χρησιμοποιούν για την κατάθεση της αίτησής τους τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.    Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΟΕ: Θέμα: Ένταση ανισοτήτων στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών η διάταξη των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Παιδείας σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικώνΑρ. Πρωτ. 841
Αθήνα 6/9/2018
Προς
1. Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
                                                                                                                                                                                         Με την ψήφο όλων των κομμάτων της Βουλής, το άρθρο 21Α του Ν.4553/6-7-2018 που έρχεται να συμπληρώσει το σχετικό άρθρο 21 του Ν.2946/2001, δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, συζύγους στρατιωτικών, να αποσπώνται με αίτησή τους κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει 20 χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγος τους.  Η παραπάνω διάταξη προστέθηκε άρον άρον στον Ν. 4553/6-7-2018, νόμο άσχετο με την εκπαίδευση,   χωρίς καμιά προηγούμενη συζήτηση.

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

         Η Ομάδα Νηπιαγωγών τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε επιστημονικές ημερίδες σε όλη την Ελλάδα ...αφουγκράστηκε τις συναδέλφους έκανε παρεμβάσεις και προτάσεις..αναδεικνύοντας επιστημονικά το θεμελιακό ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης. Ισχυροποιήσαμε τις θέσεις μας και τον αγώνα μας για την αναβάθμιση του νηπιαγωγείου και την επίλυση των τεράστιων προβλημάτων, που αποτελούν τροχοπέδη εδώ και χρόνια.
        Η απάντησή μας στην σκόπιμη απουσία της προσχολικής εκπαίδευσης από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ήταν η συσπείρωσή μας και η ανάδειξη της σημασίας αυτής της βαθμίδας εκπαίδευσης, μέσα από επιστημονικές και συνδικαλιστικές παρεμβάσεις.
Με δεδομένο ότι η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί παγκοσμίως, αναγνωρισμένο θεσμό και αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης κοινωνίας, διεκδικούμε την ισότιμη ενσωμάτωση της προσχολικής εκπαίδευσης στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης. Γι΄ αυτό και στηρίξαμε σθεναρά την ενιαία δεκατετράχρονη εκπαίδευση όταν παραταξιακές αγκυλώσεις την πολέμησαν...Συνεχίζουμε τον αγώνα μέσα από παρεμβάσεις μας δίπλα στο συνδικαλιστικό μας εκπρόσωπο που είναι η ΔΟΕ...με ενότητα, ενάντια σε κάθε προσπάθεια διάλυσης του συνδικάτου.

Η εικονική πραγματικότητα της εκπαίδευσης προσφύγων απέχει πολύ από τη σχολική πραγματικότητα!4 Σεπτεμβρίου 2018

                Με το υπ αριθμ 261/23-8-2018, έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, προς τη ΔΟΕ, δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για την εκπαίδευση προσφυγοπαίδων:
«… όσον αφορά τα παιδιά πρόσφυγες που φοίτησαν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
 • Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 φοίτησαν 3240 από τα Κέντρα φιλοξενίας, δηλαδή σε ΔΥΕΠ. Επιπλέον σε πρωινά σχολεία παρακολούθησαν 1500 παιδιά πρόσφυγες
 • Κατά το σχολικό έτος 2017-2018, φοίτησαν 8016 παιδιά σε δομές υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων (ΔΥΕΠ) και στο πρωινό σχολείο με ή χωρίς τάξεις υποδοχής…»
Αντί οποιασδήποτε κριτικής, παραθέτουμε τις μαρτυρίες τριών εκπαιδευτικών, για την κατάσταση που επικράτησε στο σχολείο τους την προηγούμενη σχολική χρονιά:

Guardian: Τρίκαλα, η πόλη που δεν χρειάζεται να ξέρεις έναν πολιτικό για να γίνει κάτι

ΑΡΘΡΟ-ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ

Τρίκαλα /Φωτογραφία Αρχείου: ShutterstockΤρίκαλα /Φωτογραφία Αρχείου: Shutterstock

Τα Τρίκαλα, στην αγροτική καρδιά της Ελλάδας, είναι μάλλον μία από αυτές τις
υποψήφιες που δε θα φανταζόταν ποτέ κανείς ότι μπορεί να αποτελούσε κορυφαία
 έξυπνη πόλη – αλλά οι καινοτομίες έχουν βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων παρά την
 οικονομική κρίση.

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

35000 παιδιά εκτός των παιδικών σταθμών! Όσοι πολέμησαν την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη1 Σεπτεμβρίου 2018
           
            Ο Πρωθυπουργός της Χώρας υποσχόταν ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός παιδικών σταθμών!
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) υποστήριζε πως οι Δήμοι θα αναγκαστούν να απολύσουν προσωπικό γιατί δεν θα υπάρχουν παιδιά να φοιτήσουν στους παιδικούς σταθμούς, αν εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση!
Πολλοί Δήμοι της Χώρας αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στις περιοχές τους, ακολουθώντας την ΚΕΔΕ.
Κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου (ΝΔ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΟΤΑΜΙ, ΚΚΕ, Ένωση Κεντρώων) αρνήθηκαν να ψηφίσουν τη θεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για διάφορους λόγους.
Η Ομοσπονδία εργαζομένων στους Δήμους της Χώρας (ΠΟΕ-ΟΤΑ) έλεγε πως θα απολυθούν εργαζόμενοι γιατί δεν θα υπάρχουν παιδιά να φοιτήσουν στους παιδικούς σταθμούς αν εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση και έκανε κινητοποιήσεις ενάντια στη γενίκευση αλλάζοντας παλαιότερη θέση της που την υποστήριζε!
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑΣΥΒΝ) έλεγε πως θα απολυθούν εργαζόμενοι γιατί δεν θα υπάρχουν παιδιά να φοιτήσουν στους παιδικούς σταθμούς αν εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και συμμετείχε σε κινητοποιήσεις ενάντια στη θεσμοθέτησή της!
Τώρα που τα επίσημα κρατικά στοιχεία αναφέρουν ότι 35000 παιδιά έμειναν εκτός παιδικών σταθμών, όλοι αυτοί δεν μπορούν να σιωπούν και να κρύβονται! Οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη για όσα λανθασμένα έλεγαν. Για τον πόλεμο που είχαν κηρύξει σε έναν σημαντικό εκπαιδευτικό θεσμό.
Η υπεύθυνη στάση της ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι απόλυτα δικαιωμένη.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ζητά από την Κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή σε όλη την Ελληνική Επικράτεια της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, την οποία σωστά θεσμοθέτησε, χωρίς όμως να αναλάβει η ίδια κανένα απολύτως κόστος, παραπέμποντάς την στο μέλλον για να υλοποιηθεί από άλλους και χωρίς να δημιουργήσει τις ανάλογες υποδομές ούτε να έχει κάνει κάποια στοιχειώδη πρόβλεψη για τη μελλοντική δημιουργία τους.


Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018

Αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης: Διευθυντές και Αξίες.

Της Δήμητρας Μπάρδα

Σε λίγες μέρες ξεκινά η καινούρια σχολική χρονιά και μαζί της τίθεται σε εφαρμογή η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης. Από μόνη της αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο δεν θα πρέπει να το εξετάζουμε μόνο από την παιδαγωγική του πλευρά ή για την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου, καθώς συνδέεται άμεσα και με τον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο αλλά και με την κοινωνία μέσα στην οποία αναπτύσσεται (Κωνσταντίνου 2014).
Ο Ν. 4547/18 ορίζει τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης για τους διευθυντές της εκπαίδευσης:
α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
β) γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης και
γ)  αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων.

Διορισμών το ανάγνωσμα ή της ψηφοθηρίας το ανάγνωσμα?

Διορισμών το ανάγνωσμα ή της ψηφοθηρίας το ανάγνωσμα?


της Βίκυς Νικολούζου αναπληρώτριας νηπιαγωγού,
μέλους του ΔΣ του συλλόγου Κέρκυρας, μέλους του Πανελλαδικού Συμβουλίου της ΔΗΣΥ.

Με αφορμή διάφορα κείμενα και σενάρια επιστημονικής φαντασίας σχετικά με ‘’βαρύτητα’’ προσόντων και προϋπηρεσίας καταθέτω την άποψη μου χωρίς να έχω συνέλθει ακόμα από την πρόσφατη εγκύκλιο αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων. Ένα σχόλιο μόνο πως προφανώς οι υπεύθυνοι σύνταξης των πινάκων αυτών έχουν περάσει μόνο καλοκαίρι από τα συγκεκριμένα έως σήμερα δυσπρόσιτα και ουχί χειμώνα. Θα εστιάσω στη φράση αιρετού και φίλου εκεί που υπηρετεί εκπαιδευτικός αντέχουν μόνο οι δυνατοί! Και μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό κακών ειδήσεων έρχονται ξανά στο προσκήνιο τα σενάρια των μόνιμων διορισμών σε βάθος τριετίας!!αλλά αυτή τη φορά με κριτήρια.

Η τοποθέτησή μου στην 87η ΓΣ της ΔΟΕ

Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων


Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων που έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
ΘΕΜΑ: «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις
α) του Π.Δ. 50/1996 (Α΄45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
β) του Π.Δ. 111/2016 (Α΄193) “Τροποποίηση του Π.δ. 50/1996 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” (Α΄45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει” όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 4547/2018 (Α΄ 102) “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.”
γ) της περιπτ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 του νόμου 1351/1983 (Α΄56) «Εισαγωγή Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
δ) του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα».
στ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
ζ) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) του Π.Δ. 22/2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Την με αριθ. 18/5-7-2018 πράξη του ΚΥΣΔΕ και την αριθ. 12/20-6-2018 πράξη του ΚΥΣΠΕ, με τις οποίες εκφέρουν τη γνώμη τους για την κατάταξη των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες και την πρότασή τους για τον καθορισμό των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων.
3. Με την υπό στοιχείο 2 πράξη του το ΚΥΣΔΕ πρότεινε προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να καθοριστούν ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ, ενώ με την υπό στοιχείο 2 πράξη του το ΚΥΣΠΕ πρότεινε αντίστοιχα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να καθοριστούν ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ. Επειδή οι ανωτέρω προτάσεις δεν συμφωνούν, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποφάσισε να αποδεχθεί εν μέρει την πρόταση του ΚΥΣΔΕ και εξ ολοκλήρου την πρόταση του ΚΥΣΠΕ, καθώς τα ανωτέρω αποτελούν τις κοινές κατηγορίες που προτείνονται από ΚΥΣΠΕ και το ΚΥΣΔΕ.
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/236/122709/Β1/19-07-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Επανακατατάσσουμε από το σχολικό έτος 2018-2019 τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ, και ΙΓ

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Στο Παλαιό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» μεταφέρεται το Ειδικό Νηπιαγωγείο Σωματικά Αναπήρων Παιδιών Ηπείρου

Alfavita: Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 9 Ιούλιος, 2018

Η μετεγκατάσταση του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σωματικά Αναπήρων Παιδιών (ΣΑΠ) Ηπείρου, από το κτήριο της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων σε προκατασκευασμένο κτίριο, στην έκταση του Παλαιού Νοσοκομείου «Χατζηκώστα», αποφασίστηκε ομόφωνα σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα. 

Παράλληλα συζητήθηκαν η έναρξη της ομαλής λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος 4ου Δημοτικού Σχολείου στην Ανατολή Ιωαννίνων, καθώς και η αξιοποίηση οικοπέδου που έχει παραχωρηθεί στην περιοχή της Νέας Ζωής για την ανέγερση σχολικής μονάδας. Η Υφυπουργός Παιδείας ζήτησε από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να συγκροτήσουν άμεσα και να καταθέσουν στα αρμόδια Υπουργεία την συγκεκριμένη πρόταση. 
Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Ο γρίφος της μονιμοποίησης των αναπληρωτών

http://www.olympiobima.gr/apopseis/o-grifos-tis-monimopoiisis-ton-anapliroton

Κώστας Πετκόπουλος
Δάσκαλος

Τελείωσε η σχολική χρονιά, ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες της 87η Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ  και φυσικά παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τη στάση του κλάδου εν συνόλω σε ό,τι αφορά τους μόνιμους διορισμούς των αναπληρωτών. Και λέω “εν συνόλω” διότι οι αριστερές παρατάξεις του κλάδου δεν έχουν αντιληφθεί ορισμένα βασικά ζητήματα που άπτονται των μόνιμων διορισμών.

ΑΔΙΟΡΙΣΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  Θα ήθελα να ξεκινήσω  με την παραδοχή ότι, πλέον, οι μόνιμοι διορισμοί είναι θέμα καθαρά πολιτικής επιλογής:  στον προγραμματισμό των προσλήψεων για το Δημόσιο που έκανε η κυβέρνηση για την περίοδο 2018-2022,  προβλέπονται 45.521 προσλήψεις στο Δημόσιο,  μα ούτε μία αφορά το χώρο της εκπαίδευσης.  Είναι ή δεν είναι αυτό πολιτική επιλογή;
 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να γνωρίζει ο μέσος αναπληρωτής τη στάση και τη γνώμη των τριών δασκάλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των παρατάξεων στο κίνημα που υποστήριζαν τη διαπραγμάτευση της  κυβέρνησης το 2015,  προκειμένου να απεγκλωβιστεί η χώρα από τα μνημόνια και να εισέλθει στο σοσιαλιστικό παράδεισο των προσλήψεων και των μόνιμων διορισμών.  Όλοι αυτοί, μεσοπέλαγα αρμενίζουν, μαζί με κάθε τους ελπίδα,   δίχως να πουν κουβέντα για το ατόπημα και την κατάντια της πολιτικής που υποστήριζαν και (ακόμη) υποστηρίζουν.

ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ- ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
 Οι τρεις δάσκαλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης και οι αριστερές παρατάξεις που υποστηρίζουν -ως συνδικαλιστικά της φερέφωνα- ακόμη την κυβέρνηση, δεν έχουν τοποθετηθεί για τον αντίκτυπο του νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/16) στους μόνιμους διορισμούς των εκπαιδευτικών, αφού λόγω αυτού του νόμου κανείς πλέον δεν τολμά -και δεν μπορεί- να συνταξιοδοτηθεί, γιατί η μείωση των αποδοχών του φτάνει μέχρι 40%. Άρα, όλοι  περιμένουν τη συνταξιοδότησή τους στα 67.  Ενδεικτικό της συνέπειας του νόμου Κατρούγκαλου είναι ότι το 2010 οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών στην Π.Ε. ήταν περίπου 4.000,  ενώ ο αντίστοιχος αριθμός παραιτήσεων  το 2017, ήταν 219!!!

ΣΧΕΣΗ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
 Το σχολείο ΕΑΕΠ και το Ολοήμερο όπως το γνωρίζαμε,  απασχόλησε 6.000 περισσότερους δασκάλους,  3.000 περισσότερους νηπιαγωγούς και περίπου 15.000 εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Σήμερα, εκείνη η συγκεκριμένη η δομή που απασχόλησε αυτές τις χιλιάδες των εκπαιδευτικών και δημιούργησε φυσικά (ή δυνητικά θα δημιουργούσε) οργανικές θέσεις που επρόκειτο να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς, δεν υπάρχει.  Αντί αυτού του μεγάλου σχολείου, λειτουργεί ένα σχολείο μικρό, μίζερο, ανίκανο να ανταποκριθεί ακόμη και στον παιδαγωγικό του ρόλο (βλ. ολοήμερο, νέου τύπου).

ΣΧΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ - ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
 Ο κ. Γαβρόγλου εξήγγειλε ότι τον Οκτώβρη θα κάνει ανακοινώσεις για μόνιμους διορισμούς που θα αφορούν το Σεπτέμβρη του 2019.  Φυσικά, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι στην κυβέρνηση.  Αυτό σημαίνει πως ό,τι και να εξαγγείλει δεν θα κληθεί ποτέ να το υλοποιήσει.  Ο κοινός νους, λοιπόν, θεωρεί ότι πρόκειται για άλλη μία προεκλογική φανφάρα.
Στο τελευταίο, μάλιστα, μνημόνιο ορίζεται ότι η αναλογία αποχωρήσεων-προσλήψεων θα εκφράζεται από το 1:1. Δηλαδή, αν αύριο γινόταν μόνιμοι διορισμοί, αυτοί θα ήταν 219 στην Π.Ε., (έτσι όμως ακυρώνεται το βασικότερο του αιτήματος, η “μαζικότητα” των διορισμών).
 Η σοβαρότητα με την οποία το Υπουργείο Παιδείας χειρίζεται το ζήτημα των μόνιμων διορισμών θα φαινόταν αν ο κ. Γαβρόγλου διεκδικούσε εδώ και τώρα το ποσοστό των προσλήψεων που δεν έγιναν με βάση τις αναλογίες των υπολοίπων μνημονίων, δηλαδή το 1:5  του 1ου μνημονίου, το 1:4  του 2ου μνημονίου και το 1:3  του 3ου μνημονίου.  Μόνο έτσι θα ικανοποιούσε το αίτημα του κλάδου περί μαζικότητας μόνιμων διορισμών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς 200, 300 ή 500 ατόμων, να πανηγυρίσει κιόλας για αυτούς και ο μέσος αναπληρωτής αυτό το παυσίπονο απέναντι στην αδιοριστία να το θεωρήσει ως μέγιστη χειρουργική παρέμβαση που έσωσε τον ασθενή. Μα θα επρόκειτο περί απάτης, αφήνοντας -και σε αυτήν την περίπτωση- ανικανοποίητο το κοινωνικά αναγκαίο αίτημα ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ.
Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν, σήμερα, στο χώρο της εκπαίδευσης σχετικά με τους μόνιμους διορισμούς. Κάποτε δεν ήταν τόσο πολύπλοκο το ζήτημα.  Πρέπει όλοι να αντιληφθούν και κυρίως η μεγάλη μάζα των αναπληρωτών (ώστε να μην παρασύρονται από τα εύκολα λόγια ορισμένων συνδικαλιστών) ότι άλλαξε το αίτημα, τόσο ως προς το περιεχόμενο (μαζικότητα), όσο και ως προς τη δομή του (αναδρομικότητα διορισμών με βάση τις αναλογίες των προηγούμενων μνημονίων που δεν τηρήθηκαν), αλλά και τη σχέση του με άλλα ζητήματα (ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, κληροδότημα αποκλειστικά της παρούσας κυβέρνησης, με τις συνέπειες του Ν4387/16, όπως αυτές απορρέουν), όπως αυτά προέκυψαν από την απαράδεκτη, ασυγκρίτως “μνημονιότερη” -ας μου επιτραπεί ο όρος- όλων των προηγούμενων, ασκούμενη πολιτική των τελευταίων τριών χρόνων. Οι διεκδικήσεις του κλάδου για μαζικούς μόνιμους διορισμούς, περνούν πρώτα από το αίτημα για κατάργηση του Ν4387/16 -νόμου Κατρούγκαλου-,  από την υποχρεωτική αναδρομικότητα στους μόνιμους διορισμούς βάσει των αναλογιών των υπολοίπων μνημονίων -που δεν τηρήθηκαν ποτέ- και σίγουρα από την επαναλειτουργία του σχολείου ΕΑΕΠ και του Ολοήμερου, σύμφωνα με τη δομή και λειτουργία που είχαν πριν τη  “μεταρρυθμιστική λαίλαπα” των τριών τελευταίων χρόνων.

Κώστας Πετκόπουλος
Δάσκαλος