Σελίδες

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017

Ποιες αναπληρώτριες μητέρες δικαιούνται μείωση ωραρίου

Δημοσιεύτηκε: 10:11 πμ Σεπτέμβριος 13th, 2017  
Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu 


Μειωμένο ωράριο κατά δυο ώρες δικαιούνται μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά έως  δυο ετών. Έτσι αν ένας εκπαιδευτικός έχει 23 ώρες το ωράριό του διαμορφώνεται στις 21 ώρες. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, στις μητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης χορηγείται μειωμένο διδακτικό ωράριο. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (άρθρο 13 παρ. 45 περ. γ σε συνδυασμό με το άρθρο 30 παρ. 14 του ν. 2083/92). 

Απαλλαγή από εξωδιδακτικά καθήκοντα (Ν.1566/85) Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. 
Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών.  
1.Για την εφημερία και το θέμα της συμμετοχής στους σχολικούς περιπάτους των καθηγητριών, μητέρων παιδιών κάτω των δύο ετών, έχουμε ήδη απαντήσει (έγγραφο μας αρ. Δ2/25027/ 16.12.85)
 2. Οι καθηγήτριες με παιδιά κάτω των δύο ετών είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν στις σχολικές γιορτές και για τόσες ώρες, όσες και το ωράριο διδασκαλίας. 
3. Διευκρινίζεται όμως ότι, η απαλλαγή από την υποχρέωση συμμετοχής στους ημερήσιους περιπάτους, δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι οι καθηγήτριες αυτές δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. 
4. Αντίθετα η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (Διευθυντής, υποδιευθυντής, σύλλογος διδασκόντων).
 5. Μόνο στην περίπτωση που από πριν ή κατά την ημέρα του περιπάτου, δεν θα ανατεθεί κατά τα παραπάνω καμμία εργασία, οι καθηγήτριες δεν θα προσέλθουν ή δεν θα παραμείνουν στο σχολείο. Δ2/25027/16-12-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγκύκλιος Δ2/25027/16-12-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στη συνέχεια του Δ2/23846/4.11.85 εγγράφου μας σας πληροφορούμε ότι οι μητέρες καθηγήτριες με παιδιά κάτω των δύο ετών δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση ενημέρωσης των γονιών για την πρόοδο των μαθητών τους ούτε από την παράδοση βαθμολογίας. Τούτο διότι οι εργασίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να ξεχωριστούν από το καθαρά διδακτικό τους έργο. 
Αντίθετα απαλλάσσονται από τις εφημερίες και από την υποχρέωση συμμετοχής στους ημερήσιους περιπάτους. Δ2/23846/04-11-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Εγκύκλιος Δ2/23846/04-11-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σας πληροφορούμε τα εξής: Οι μητέρες εκπαιδευτικοί με παιδιά κάτω των δύο ετών θα απαλλαγούν από όλες τις πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες.
Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν με τη δίωρη μείωση του ωραρίου διδασκαλίας των μητέρων εκπαιδευτικών με παιδιά μέχρι δύο ετών (ΦΕΚ 750 τ.Β` 31.12.92), σας πληροφορούμε τα παρακάτω: Η μείωση αυτή ισχύει και για τις αναπληρώτριες.  {(Οι ώρες αυτές της μείωσης μπορεί να χορηγηθούν ως υπερωρίες στις ίδιες καθηγήτριες, μόνο αν το επιθυμούν.)} ΙΒ/12480/30-12-1992 (ΦΕΚ 750Β`) Κ.Υ.Α. Εγκύκλιος ΙΒ/12480/30-12-1992 (ΦΕΚ 750Β`) Κ.Υ.Α.
Έχοντας υπόψη: ………………………. Καθορίζουμε μειωμένο το διδακτικό ωράριο των μητέρων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για τα δύο πρώτα χρόνια, για δύο ώρες εβδομαδιαίως . Η μείωση αυτή θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται στη ζωή. Δ2/25027/16-12-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στη συνέχεια του Δ2/23846/4.11.85 εγγράφου μας σας πληροφορούμε ότι οι μητέρες καθηγήτριες με παιδιά κάτω των δύο ετών δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση ενημέρωσης των γονιών για την πρόοδο των μαθητών τους ούτε από την παράδοση βαθμολογίας. Τούτο διότι οι εργασίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να ξεχωριστούν από το καθαρά διδακτικό τους έργο. Αντίθετα απαλλάσσονται από τις εφημερίες και από την υποχρέωση συμμετοχής στους ημερήσιους περιπάτους.

Διαβάστε περισσότερα: https://xenesglosses.eu/2017/09/poies-anaplirotries-miteres-dikaiountai-meiosi-orariou/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου