Σελίδες

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. και σε Διευθύνσεις Π.Ε.(2015-16)

Παρ, 28/08/2015

  Έχοντας υπόψη:
     Τις διατάξεις:
  1. α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 14 παρ. 29 περ. ι’ τελευταίο εδάφιο του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ. Α΄) και του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄)
  1. Την αριθμ. Υ100/20-02-2015 (ΦΕΚ 299 τ.Β΄/27-02-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη».
  2. Την αριθμ. 127046/Γ1/07-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 857/τΓ΄/25-08-2015) περί μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε διοικητικές θέσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
  3. Την αριθμ. 128263/Ε1/11-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».
  4. Την αριθμ. 128264/Ε1/11-08-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2015-2016».
  5. Τη γνώμη των ΑΠΥΣΠΕ.
  6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου