Σελίδες

Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

Σύσταση-Συγκρότηση Μονάδας Προσχολικής Αγωγής στο Ι.Ε.Π.


 Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 29 Ιούλιος, 2016  Πηγη: ALFAVITA
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6163/27-07-2016
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 29/21-07-2016Σήμερα 21 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, Γεωργία Φέρμελη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Σύσταση-Συγκρότηση Μονάδας Προσχολικής Αγωγής
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη σύσταση-συγκρότηση Μονάδας Προσχολικής Αγωγής, και καταθέτει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1301/20-07-2016):
«Σε συνέχεια της Πράξης 19/02-06-2016 στην οποία το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αποφάσισε τη νέα διάρθρωση της Επιστημονικής Υπηρεσίας του, εισηγούμαι όπως συσταθεί Επιστημονική Μονάδα Προσχολικής Αγωγής υπό το συντονισμό της κ. Νικολέττας Γκλιάου-Χριστοδούλου, Συμβούλου ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποσπασμένης στο Ι.Ε.Π., και τα κάτωθι μέλη:
1. Ελένη Τσαλαγιώργου, Σύμβουλος Β, ΠΕ 60
2. Μαρία Γελαστοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ΠΕ 60
3. Πολυξένη Φούντα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ΠΕ 60.»
Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σελ. 2 από 2.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση που αφορά στη συγκρότηση Μονάδας Προσχολικής Αγωγής, ως έχει.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 18:00, λήγει η συνεδρίαση.


Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής     Γεράσιμος Κουζέλης                                               
Η Γραμματέας   Κυριακή Σημαιοφορίδου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π
                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου